Home > > Veilig gevoel

Veilig gevoel

De afgelopen week controleerden de politie, de douane, de belastingdienst en nog zo wat van die opsporingsdiensten bij een gezamenlijke aktie 3500 automobilisten en ongeveer 2000 mensen in de metro. Ze gingen ook bij 150 veelplegers op bezoek (huh?).

Zeventig mensen werden aangehouden, 39 automobilisten werden van de weg gehaald omdat hun kenteken bekend was 'vanwege dat zij iets op hun kerfstok hadden', er werd één vuurwapen gevonden, vijf gestolen wagens opgespoord en acht bestuurders bekeurd omdat ze een slok teveel ophadden. Daarnaast werden honderden bekeuringen uitgedeeld wegens het rijden zonder rijbewijs en/of gordel.

Dit geeft mij een uitermate veilig gevoel, zo zie ik tenminste waar mijn belastingcentjes aan uitgegeven worden.
De politie is je beste vriend zal ik maar zeggen ;-)

zeventien reacties op "Veilig gevoel"

Toine Donk
-1-  Toine Donk:
De politie ging bij 150 veelplegers op bezoek. En wat deden ze vervolgens daar dan? Werden die veelplegers opgepakt?

Het standaard excuus van de politie voor hun lakse houding ten opzichte van veelplegers is dat ze niet weten wie de veelplegers zijn en als ze dit wel weten, dat ze niks concreets hebben om de veelplegers voor op te pakken. Nu heeft de politie 150 veelplegers gevonden én is bij ze op bezoek geweest. Betekent dit nu dat de politie wel weet wie de veelplegers zijn en wat ze doen, en hier dus over liegt, of heeft de politie daar thee zitten drinken?
Suffie
-2-  Suffie:
Wat is nu jullie punt, Stefan en Toine?
-3-  :
Ik mis ook jullie punt?
Dr.D
-4-  Dr.D:
De nutteloosheid van dergelijke acties.
Met veel tam tam wordt je als onschuldig burger
binnenstebuiten gekeerd. En het uiteindelijke resultaat???
5000 personen controleren (Op alles!) en uiteindelijk
70 arrestaties...

Met een dergelijk rendement zou elk bedrijf failliet gaan!!!
Toine Donk
-5-  Toine Donk:
Voor Stefan kan ik natuurlijk niet spreken :)
Mijn punt is dat de politie doorgaans beweert machteloos te staan tegenover veelplegers, maar dat zij deze week er 150 heeft bezocht. Die twee feiten kan ik niet met elkaar verenigen.
stefan kleintjes
-6-  stefan kleintjes:
Suffie & Rickert, wat bedoel je met wat is je punt?
Suffie
-7-  Suffie:
@Toine: dat ligt ook onduidelijk omdat het allemaal zo ongrijpbaar is. In Amsterdam lopen een groot aantal veelplegers rond, mensen waar de politie geen vat op krijgt als ze niets flikken, maar die wel verantwoordelijk zijn voor een hoop overlast. De politie heeft nu twee belangrijke actiepunten op deze mensen liggen: 1. kijken of ze nog boetes of straffen open hebben staan en ze vervolgens achter slot en grendel zetten, en 2. thuisbezoek om ze uit de anonimiteit te halen en te laten zien dat de politie ze in het snotje houdt. Allebei marginaal, maar het schijnt de cijfers wel te drukken...
Adam Smid
-8-  Adam Smid:
Wordt het niet weer eens tijd om het woord 'razzia' in ere te herstellen?
Suffie
-9-  Suffie:
Adam, weet jij wat een querulant is?
Margriet
-10-  Margriet:
que·ru·lant (de ~ (m.), ~en)
1 iem. die zich voortdurend beklaagt over onrecht dat hem zou zijn aangedaan
raz·zia (de ~, ~'s)
1 politionele drijfjacht => klopjacht
Margriet
-11-  Margriet:
Wat is nu je punt, Suffie?
Lawyerzwelgje
-12-  Lawyerzwelgje:
que·ru·lant (de ~ (m.), ~en)
synoniem: dwarsligger. Houdt middels rails de trein op het (bij voorkeur juiste) spoor.
Suffie
-13-  Suffie:
Als je schrijft voor een site als Amsterdam Centraal ben je bijna moreel verplicht om kritisch te kijken naar de bestuurlijke chaos in de verschillende stadsdelen en de manier waarop mensen menen daarmee om te moeten gaan. Niks mis mee. En zelfs het sarcasme waarop ik sommige schrijvers zo af en toe betrap kan soms uitermate productief werken, om over de amusementswaarde nog maar te zwijgen.

Waar ik niets mee kan is het geschamper naar organen en instanties omdat ze nu eenmaal overheid zijn. Politici die onwelgevallige beslissingen nemen zijn bomenmoordenaars en de onwetendheid over de wijze waarop de politie meent grip te kunnen krijgen op de veiligheid in deze stad wordt voor het gemak maar even bespot. Dat de politie gedoemd is om onder het juk van een wereldvreemde overheid al improviserend maar een eind in de rondte te klooien omdat de middelen voor een echt goede aanpak gewoon ontbreken is één ding, maar om vervolgens elk initiatief onmiddellijk weg te honen is wel erg kort door de bocht en getuigt in mijn visie van een vooringenomenheid die een goed criticus onwaardig is.

Nog ergerlijker vind ik het echter dat er meteen met termen als 'razzia' wordt gesmeten, een term die meneer Smid zich ongetwijfeld in de veilige omgeving van zijn schoolbanken ooit eens heeft eigen gemaakt, maar waarvan hij duidelijk te weinig heeft opgepikt om de implicaties van dit soort vergelijkingen in te schatten. Natuurlijk, het is ernstig hip om ten aanzien van onwelgevallige acties van de overheid onmiddellijk verwijzingen naar dictaturen of de tweede wereldoorlog te maken, maar het slaat kant noch wal. Dat heeft al helemaal niets met een kritische houding te maken maar met puur effectbejag.
Toine Donk
-14-  Toine Donk:
Mooie reactie Suffie.

Over de klopjacht die Amsterdam Centraal voert op bomenmoordenaars kan ik niets zeggen. Ik heb niks met bomen. Met betrekking tot de cynische houding tegenover de politie voel ik mij wel aangesproken, daar Stefan hier juist een compliment uitdeelt aan hen.

Mijn eigen houding komt voort uit de manier waarop de politie in de Indische Buurt 'infamously' laks is tegenover veelplegers. Bij klachten komt altijd onvermijdelijk de reactie dat de politie machteloos staat. De aanpak die jij uitlegt lijkt mij slechts marginaal te werken. Met het innen van boetes schrik je een veelpleger niet af. Misschien inspireer je hen zelfs om de boete te compenseren met een straatroof :) Dat het checken of criminelen nog straffen open hebben staan behoort tot een speciale aanpak vind ik raar. Je zou toch zeggen dat dit tot de kerntaak van de politie hoort.
Dan die thuisbezoeken, die zouden kunnen helpen. Maar dat ligt aan de invulling. Als je slechts 'hallo' komt zeggen denk ik dat je bijdraagt aan het ridicule imago dat de politie heeft bij veelplegers. Het zou meer imponerend zijn als je er een huiszoeking aan vastplakt, maar dit lijkt mij met rede niet toegestaan in onze rechtstaat.

Wat helpt dan wel tegen veelplegers?
Misschien het terugdraaien van het korten op subsidies van buurthuizen. Die hebben de mogelijkheid om de minder ernstige gevallen binnen boord te houden.
En wat dan te doen tegen de ernstige gevallen? Daar is denk ik een grondige imagoverandering van de politie voor nodig. Op dit moment worden ze door veelplegers maar ook door anderen veelal als bonnenschrijvers gezien. Het beeld van een agent roept weinig respect meer op. Als zo’n imagoverandering plaats vind kunnen veel van de huidige middelen pas effect hebben. De thuisbezoeken zijn daar een voorbeeld van. In dit klimaat lijken deze mij verspilde energie.
Guus Rombouts
-15-  Guus Rombouts:
De door Thomas op deze site gebruikte term 'bomenmoordenaar'is, hij heeft dat elders toegegeven, inderdaad geen sjieke. Wanneer een representant van het overheidsapparaat ondanks alle signalen de volkswens negeert, de buitengewoon ernstige berichtgeving over de milieuproblematiek achteloos terzijde schuift, wordt de verwerpelijkheid van een dergelijke typering aanmerkelijk gereduceerd. In ons uitgeholde onderwijssysteem is amper nog plaats voor het geschiedkundig besef waardoor met alle nare gevolgen vandien het wiel steeds vaker opnieuw zal worden uitgevonden. Dat mensen verwijzen naar het gevaar van een dictatuur etc is niet zozeer effectbejag te noemen maar ter harte te nemen zijnde waarschuwingen. Suffie realiseer je dat als de roepende in de woestijn niet wordt gehoord hij steeds luider gaat roepen. De oplossing is dus niet zozeer dat de kritische berichtgevers zich gaan matigen maar dat zij hun betogen goed, beter, best onderhouden, vooral dat de overheid ècht gaat luisteren naar, open staan voor, de burger.
Frits Harkema
-16-  Frits Harkema:
Wie weet kan de politie ook gewoon eens de hangjongeren uit Diemen en Oost uit de Watergraafsmeer houden. Waarom moeten ze daar hangen? Laten ze dat lekker voor de deur van hun eigen ouders doen.

En laat de PvdA nog eens goed nadenken of ze een hele wijk (potentiele stemmers) wil opofferen voor een misplaatst VMBO (College de Meer). De PvdA kan vast redenen bedenken waarom die daar moet komen, maar duizenden Middenmeerders niet.
ONDERGEDOKEN
-17-  ONDERGEDOKEN:
Politie Moete ze een keer op sluiten :D Dan wete ze hoe et voelt huuup 1 , 2 , KNAL

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.