Home > > Van OV-knooppunt naar winkelgebied

Van OV-knooppunt naar winkelgebied

‘GVB heft 13 lijnen op’ was de kop in een artikel in het Parool van 31 maart. Eus Bruins Slot, hoofd planning van het GVB, gaf in dat artikel aan dat de tramlijnen 6, 14, 16 en 25 en de buslijnen 29, 36, 39, 46, 68, 222, 223, 245 en 247 niet langer te handhaven waren in de nieuwe plannen van het ROA.

Dat zijn er nog al wat. En ook - voor de zoveelste keer - weer problemen met lijn 6. Vanuit de plek waar ik woon en werk, is de 6 de logische tram naar bijvoorbeeld het Leidseplein of voor mijn zoon naar zijn school in de Fred Roeskestraat. Lijn 6 is net weer in ere hersteld, maar moet in de nieuwe plannen wéér sneuvelen. De lijnen 6 en 16 zijn ook nog eens de enige trams die naar het VU-ziekenhuis rijden.

De lijnen die worden opgeheven, maken deel uit van het fijnmazige deel van het openbaar vervoernet, dat aansluit bij de hoofdlijnen in de stad. Dat fijnmazige net is cruciaal om je per tram of bus een beetje soepel door de stad te begeven. Als dat wordt uitgedund, zal je meer moeten lopen of meer moeten overstappen.
Waarom moeten die lijnen opgeheven worden? Ik zoek op internet onder andere bij het ROA. Daar vind ik Het Concept-Programma van Eisen - een uitgebreid rapport dat net gepubliceerd is - wat de eisen bevat waar onder andere het openbaar vervoer in de regio aan moet voldoen. In die concepteisen van het ROA lees je over richtlijnen over hoe ver een tram- of bushalte van een woning mag afliggen - maximaal 400 meter en voor ouderen maximaal 250 meter - en wat de prioriteiten zijn voor het openbaar vervoer in Amsterdam, zoals bijvoorbeeld rechtstreeks kunnen reizen naar een belangrijk winkelgebied in de buurt of naar één van negen Openbaar Vervoer-knooppunten, zoals bijvoorbeeld het Centraalstation, RAI, Sloterdijk, enzovoort.

Datzelfde ROA bepaalt niet alleen de eisen, maar stelt ook het geld beschikbaar en deelt de concessie uit aan het GVB, waardoor het GVB het openbaar vervoer in Amsterdam mag verzorgen. Dat gedeeltelijk verzelfstandigde GVB moet dus voldoen aan allerhande voorwaarden die door het ROA worden opgelegd. Marktconform werken, kwaliteitssprong, efficiencyslagen in het lijnennet zijn de termen die ik lees. Dat is onder andere ook wat het GVB in zijn missie heeft opgenomen: marktconform werken.

Marktconform en efficiency! Dat betekent dus blijkbaar het opheffen van lijnen, omdat het GVB er geen geld van het ROA meer voor krijgt. Het GVB is van oorsprong een nutsbedrijf en moet een fijnmazig net van openbaar vervoer aanbieden. Is het niet de gemeenteraad van Amsterdam die zou moeten bepalen wat de behoefte aan openbaar vervoer is? Maar dat is na de gedeeltelijke verzelfstandiging van het GVB en deelname aan het ROA misschien een gepasseerd station.
Onrendabele lijnen? Nou en? Straks kan ik me dankzij dat ROA nog slechts van OV-knooppunt naar Winkelcentrum begeven en van daaruit moet ik dan maar zien hoe ik verder op mijn bestemming kom. Lekker veel overstappen en omrijden, dan kan ik in sommige gevallen beter met de auto gaan. Dit Concept PvE Amsterdam OV is in ieder geval niet de manier om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.

vier reacties op "Van OV-knooppunt naar winkelgebied"

Lawyerzwelgje
-1-  Lawyerzwelgje:
ROA: wie kan ik daar eigenlijk wegstemmen bij de volgende verkiezingen?
Rick II
-2-  Rick II:
Schande !
-3-  :
Het hele idee achter een Gemeentelijk Vervoerbedrijf is dat het niet mogelijk de markt een efficiënt en rendabel OV-netwerk te onderhouden zonder de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan aan te tasten. (Zeker niet in de vervoersmarkt, waar werkelijk vrije concurrentie niet mogelijk is. Je kunt per slot van rekening niet kiezen of je de tram van bedrijf A of de tram van bedrijf B neemt naar je werk, net zoals er ondanks de privatisering van de NS nog altijd maar één treinverbinding is.)

De logica van de markt past niet in de nutssector, omdat die dan twee onverenigbare doelen moet nastreven: enerzijds kwaliteit, laagdrempeligheid en toegankelijkheid, en anderzijds efficiëntie en rendabele bedrijfsvoering. Dat die twee doelstellingen niet samengaan, is bepaald geen nieuw inzicht: het is juist de raison d'être van een gemeentelijk nutsbedrijf. Als de eisen die we stellen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer door de vrije markt vervuld konden worden, was het GVB destijds natuurlijk nooit als gemeentelijke dienst opgericht. We hebben ook geen gemeentelijke supermarkten of koekfabrieken, tenslotte.
Sigi
-4-  Sigi:
Triest, heel triest. Dit soort domme bezuinigingen leveren alleen meer autoverkeer, opstoppingen, vervuiling etc. op.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.