Home > > De Grote Van Gogh Herdenking

De Grote Van Gogh Herdenking

Linaeusstraat
Gisteren ben ik naar het Oosterpark en de Linaeusstraat gegaan. Het was een zonnige zondag, boven de twintig graden en dus prachtig weer om te herdenken. Ik weet dat de officiële herdenking van Theo van Gogh pas woensdag is. Maar dan is het vast bewolkt en regenachtig. En zijn de mensen veel te opgefokt.
Nu speelden de kinderen in het gras en een man op zijn accordeon. Bij de holle boom stonden paddenstoelen broederlijk naast de bloeiende crocussen, alsof zij wilden bewijzen dat totaal verschillende culturen best kunnen samenleven. Het hangt slechts af van het juiste klimaat.

De aanstaande officiële herdenking van Theo van Gogh doet nu al veel stof opwaaien. Daaruit blijkt dat Amsterdam geen wereldstad is, maar een dorp vol smalle gedachten. Er is namelijk kleingeestig gesteggel over wie er wel of niet mag komen.
Cohen en Balkenende willen zo nodig allebei aanwezig zijn. Anderen vinden dat niet goed, want Theo had een hekel aan Cohen. En Balkenende is na de tragedie niet naar pa en moe Van Gogh geweest, maar naar de islamitische kindertjes van de afgebrande school in Brabant. Dat viel geheel verkeerd bij Van Gogh's familie. En ook bij zijn tienduizend vrienden.
Theo van Gogh is inmiddels de martelaar van het vrije woord. Het vrije woord is echter niet hetzelfde als de vrije gedachte, de ruimdenkendheid. Misschien had hij juist wel zeer bekrompen opvattingen. Want waarom is het anders nodig om mensen per bevolkingsgroep laatdunkend te etiketteren?
Een zelfde soort benepenheid proef ik ook uit de huidige genante discussie wie er wel en niet op Theo's herdenking mogen komen. Wie zit daar achter? De familie? De vriendenkring? De politiek? Hoe het ook zij, het is een masterclass kleinburgerlijkheid waaruit u voor uw volgende familieruzie nog het een en ander kunt opsteken.

Volgens mij herdenkt een mens in de eerste plaats uit persoonlijke betrokkenheid met hetgeen er is gebeurd. Dat kan heel goed in stilte, voor mijn part in de kroeg of aan een kabbelende waterkant. Het is daarentegen niet nodig omstandig en in groepsverband aan de buitenwereld te laten zien hoe geweldig je bent in het publiekelijk herdenken. Verzin maar iets anders wanneer je zo nodig een statement wilt maken of saamhorigheid wilt demonstreren. Organiseer een filmfestival voor Theo. Want dáár was hij goed in: films maken. Het belang van zijn overig gedachtegoed is wat overgewaardeerd. Maar dat zie je wel vaker bij martelaren...

31 reacties op "De Grote Van Gogh Herdenking"

Joghem
-1-  Joghem:
Helemaal mee eens!
Jochem Floor
-2-  Jochem Floor:
@ Arnoud: Hoe je het ook wendt of keert: een publieke herdenking (zoals deze ook is) heeft ook in de eerste plaats een politiek karakter en kent een grote publicitaire impact. Zo'n herdenking hou je in dit geval dus niet in je eentje, op willekeurig welke plek, maar daarvoor zoek je de plek uit met de hoogste symbolische waarde.
Hannes Minkema
-3-  Hannes Minkema:
Je hebt groot gelijk als je stelt dat herdenken een belangrijke persoonlijke dimensie heeft, en dat het dus niemand vrijstaat een ander te belemmeren wie of wat dan ook te herdenken. Maar een probleem is, zoals ook Jochem stelt, dat herdenken een politieke machtsfactor van belang is geworden (herdenken 9/11, herdenken Fortuyn, herdenken Van Gogh) waar machthebber hun macht (mede) aan te danken hebben en verliezers (mede) hun verlies. Wegblijven bij een publieke herdenking menen politici zich niet te kunnen veroorloven, en eerlijk gezegd denk ik dat dit een realistisch standpunt is (na de hysterie rond Fortuyn en het politiek uitbuiten van diens 'nalatenschap'). Dat zegt wellicht meer over onszelf, Nederlanders, dan over de politici in kwestie.
'De familie' en 'de vrienden' van Van Gogh hebben uiteraard een exclusieve status bij de herdenking, maar tegelijk is ook voortdurend merkbaar dat zij een politieke bijl te slijpen hebben. Het staat hun niet vrij te bepalen wie er wel of niet mag deelnemen aan een publieke herdenking, omdat het nu eenmaal een publieke, dus geen private, herdenking is - door en voor de samenleving. Dat betekent voor de organisatoren de lastige taak om tegengestelde belangen in een respectvol evenwicht te houden. Het is niet anders.
GJ Klaver
-4-  GJ Klaver:
[quote] Arnoud de Jong: “Misschien had hij [van Gogh] juist wel zeer bekrompen opvattingen. Want waarom is het anders nodig om mensen per bevolkingsgroep laatdunkend te etiketteren?” [/quote]

Of misschien had hij gevoel voor humor.

Wat had Arnoud de Jong ervan gevonden als het hele Monty Python team de keel was doorgesneden door een christen-fanaat?

Had Arnoud de Jong dan gezegd dat John Cleese en de zijnen 'mensen per bevolkingsgroep laatdunkend etiketteerden'?

Vindt Arnoud de Jong misschien òòk dat Theo van Gogh het verdiende om vermoord te worden?

-

Over het al dan niet bijwonen van 'de herdenking': Als mensen die duidelijk niet welkom zijn, omdat zij zonder meer hebben verkozen Theo van Gogh maar een lastpak te vinden en helemaal niet rouwig zijn over zijn dood, tòch komen - toespraak en alles - dan betekent dat dat zij huichelaars zijn.
Het is niet anders.
Suffie
-5-  Suffie:
Ik heb John Cleese nog nooit het woord 'goat-fucker' in de mond horen nemen...
jp
-6-  jp:
Christenhond mag wel, maar geitenneuker niet? Wat is het verschil eigenlijk, beide groepen geloven in iets daarboven. De een voelt zich beledigd, de ander niet. En daarmee uit. Ik zie werkelijk nog steeds het probleem niet.

Een mening over die hele herdenking heb ik eigenlijk niet, ik weet niet wat ik ervan moet vinden.
Onderduiker
-7-  Onderduiker:
Zijn er ooit Limburgers of katholieken naar de randstad gekomen om Paul de Leeuw of een willekeurige andere Hilversumse blaaskaak de keel door te snijden omdat Limburgers en katholieken door hen herhaaldelijk voor achterlijk worden versleten? Nee.
Alleen de echt achterlijken nemen een mes ter hand om hun ongenoegen te uiten.

Misselijkmakend om te lezen hoe 'Suffie' toch weer suggereert dat Van Gogh door het gebruik van het woord geitenneuker te ver is gegaan en zo zijn eigen dood heeft verdiend. Theo van Gogh ging niet te ver en er mag dan ook geen twijfel over bestaan dat hij zijn dood niet verdiend heeft. De enige reden voor zijn dood is de achterlijkheid van hen die de islam een te warm hart toedragen. Gesteund door een politiek correcte kaste die denkt dat de verwerpelijke denkbeelden van moslims 'moeten kunnen'.

Wat is erger? 'Geitenneuker' of de oproep om homo's van flatgebouwen te gooien met het hoofd naar beneden? Ooit een homo een bebaarde jurkmans de keel zien doorsnijden?
Arnoud de Jong
GJ Klaver begrijpt iets niet: het gedachtegoed van Theo wordt door mij apart beoordeeld, los van de verschrikkelijke gebeurtenis. Dat maakt het oordeel daarover m.i. zuiverder.
Zijn opvattingen worden namelijk niet hoogstaander door het feit dat hij is vermoord.

GJ Klaver suggereert heel onprettig dat ik misschien vind dat TvG het verdiende om vermoord te worden. Dat is een domme opmerking, want dat is op geen enkele manier uit het stuk te halen. Logisch, want ik vind dat TvG alles mocht zeggen en dat moord geen rechtvaardiging kent. GJ Klaver moet dus beter lezen.

Verder wordt de discussie door sommigen toegespitst op Theo's gebruik van het woord geitenneuker. Ook dit staat niet in het stuk. Van Gogh joeg ook andere bevolkingsgroepen tegen zich in het harnas, denk bijvoorbeeld aan 'de caramellucht van de gecremeerde suikerzieke Joden'.
Hij mocht het van mij allemaal zeggen, maar aan de andere kant mag ik hem beoordelen en kritiseren op dit gedachtegoed. Net zo goed als ik dat doe met het verknipte gedachtegoed van Mohammed B.
Van Gogh was een prima filmer, maar als opiniemaker niet veel zaaks. En dat verandert niet ineens doordat hij is vermoord.
Christien
-9-  Christien:
@Arnoud. Een prima reactie op het stuk van GJ Klaver. Als je het zelf niet had gedaan was ik in de pen geklommen.
Ik denk zelfs dat je bijna een van de weinige bent die zaken keurig scheidt in plaats van door elkaar laat lopen.
Floor
-10-  Floor:
Ik ga woensdag naar de herdenking. Toen ik een Marokkaanse vriendin van me meevroeg zei ze me dat ze niet meedurft omdat ze niet weet hoe mensen gaan reageren op haar omdat ze marokkaans is.. dat is dan wel weer een beetje dubbel toch..
Hannes Minkema
-11-  Hannes Minkema:
Ik ontmoette vandaag een overduidelijk Marokkaanse man in de supermarkt, die erg moest lachen om de capriolen van mijn dochtertje van drie. Ik kan alleen maar raden naar de wedervaren van deze man aanstaande woensdag (Van Gogh 1 jaar dood). Ik vermoed dat hij dan vreest dat 'de Nederlanders' hem vrezen, misschien zelfs verafschuwen, en dat hij en zijn levensbeschouwing daarom in de ban zijn. Ook wil menige witman vast dat hij zijn djellaba verruilt voor een spijkerbroek. Daar is natuurlijk geen sprake van, hij heeft al teveel naveltruien en hanenkammen meegemaakt. Enerzijds prijst hij zich gelukkig in een land te zijn beland dat hem en zijn gezin de ruimte bood; anderzijds voelt hij zich in het nauw omdat moslims in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder van laag tot hoog niet worden gevroten, ondanks zijn persoonlijke trots op het Marokkaanse moslimschap. Hij geeft zijn kind mee wat hij het beste acht, net als ik.
Gelukkig konden we samen nu nog lachen om het gestuntel van een kind. Maar hoe lang zullen we dit nog durven? Hoe lang nog voordat schaamte en wrok ons definitief uit elkaar zullen hebben gedreven?
Suffie
-12-  Suffie:
@Onderduiker: Tuurlijk, jongen.. je hebt helemaal gelijk. Je bent echt een goede verstaander...
Erna
-13-  Erna:
Ik kan alleen maar zeggen: Ik mis Theo. Al dagen ben ik in gedachten bezig met 2 november vorig jaar. Hoewel ik Theo zijn werk niet bijzonder goed kende, vond ik hem een charismatisch man, en had bewondering voor zijn directheid. Er is ons een bijzonder mens ontvallen.
Mijn gedachten zijn met name bij zijn ouders en zijn zoon. Wat zullen zij weer te verwerken krijgen bij zijn herdenking? Wat een jaar hebben die mensen achter de rug, ongelooflijk.
Ik vind het vreselijk dat Theo er niet meer is en dat zich nu mensen gaan verdringen om zijn herdenking bij te wonen, die inderdaad vorig jaar hun prioriteit bij de dadergroep legden, in plaats van openlijk hun sympathie en medenleven te betuigen aan de echte verliezers in dit verhaal. Die Balkenende, die bij de minste geringste kritiek allemaal excuses eist.... de man is toch niet serieus te nemen!!! Had een excuus van hem niet op zijn plaats geweest, vorig jaar? Sorry, dat we het zover hebben laten komen?? Het was toch het minste geweest.
Volgend jaar, dan wordt het hopelijk eindelijk allemaal anders. En de mensen die Theo snapten, zullen weten wat ze te doen staat.

In Memoriam.

Theo, jij bent op een betere plaats. Tot ziens!!
Floris
-14-  Floris:
“Zullen weten wat ze te doen staat”? Bedoel je dat zo dreigend als het overkomt?
Erna
-15-  Erna:
Dreigend??? Dat zegt dan denk ik meer over de manier waarop jij het opvat. Ik ben allerminst dreigend. Waar ik slechts op doel is dat mensen die werkelijk opletten en weten wat nodig is om niet nog meer mensen met een levenshouding als Theo te verliezen, weten wat er gedaan moet worden om te zorgen dat onze wereld verandert, en waar mensen als Theo zonder over hun schouder te kijken kunnen leven en uitkomen voor hun standpunten. En in mijn optiek is er maar 1 man die dat mogelijk kan maken. Zonder geweld, maar met duidelijkheid, zonder voorkeursbehandeling maar met gelijkheid, zonder vrees maar met ballen. Als ik zeg dat men weet wat er te doen staat, doel ik op de komende verkiezingen.
glenn
-16-  glenn:
vandaag is het de dag dat de geitenneuker zich schuldig voelen mag!!!!!

RIP theo
dd
-17-  dd:
Glen effe normaal doen
Dr.D
-18-  Dr.D:
Praat je nu in jezelf?
Dr.D
-19-  Dr.D:
@ Glenn dus...
Floris
-20-  Floris:
@Erna: als je bedoelt dat Ware Theanen bij de volgende verkiezingen op Het Kapsel moeten stemmen, zeg dat dan gewoon. Ik word zo moe van die bedekte termen. Straks krijgen we dat gezeur weer over dat je niets mag zeggen. Zeg het dan! Ik eet je echt niet op hoor.
Roel
-21-  Roel:
Ik wil nog even in herinnering roepen wat de aanleiding is waarom Theo is vermoord (volgens mij dan). Dat was omdat hij de film Submission van Ayaan Hirshi Ali regisseerde. Daarom kwam hij op de dodenlijst van de fundamentalisten (samen met Hirshi Ali, die wat moeilijker te vermoorden bleek vanwege betere beveiliging).

Kennelijk heeft de film een grote groep moslims hard tegen de benen geschopt, en een kleine groep was zo beledigd dat ze tot de verachtelijke daad van een jaar geleden overgingen.
Met de haar film Submission maakte Ayaan een statement over de behandeling van vrouwen binnen de Islam. Zij vecht voor de positie van vrouwen binnen deze godsdienst, een positie die alles behalve goed is – jonge meisjes worden uitgehuwelijkt, moeten zich afschermen voor de buitenwereld met een hoofddoek of burqa, hebben geen recht van spreken etc. etc.
Cultuurrelativisten noemen dit een normaal gebruik waar de goede mensen zelf voor kiezen, maar Ayaan en ook Theo willen (wilde) deze middeleeuwse traditie bevechten met een provocative film te maken. Cultuurrelativisten menen dat zij met de film Submission veel mensen beledigd hebben - mensen die hun vrouwen in hoofddoeken tooien en die hun dochters uithuwelijken werden inderdaad beledigd, maar hoe willen we deze mensen niet beledigen?? Door de Sharia in Nederland in te voeren en ons allemaal te bekeren?

Wat me stoort in de verzoenende reacties van Balkendende en Cohen is dat de reden voor de moord geheel onbesproken bleef. Balkende en Cohen spraken alleen maar over het bevechten van de angst en de boel bij elkaar houden, over het wederzijds respect voor moslims en niet moslims, laten we elkaar allemaal lekker knuffelen en vooral geen moeilijke dingen bespreken.
Cohen is natuurlijk wel voor een harde aanpak, maar alleen van allochtonen die zich in Nederland niet aan de wet houden, ja logisch, iedereen die de wet overtreedt wordt bestraft! Maar de problemen die Theo en Ayaan aanstipten waren geen dingen die buiten de wet vielen, het ging om botsende gebruiken en gewoontes tussen verschillende culturen. Het is niet verboden als je je vrouw in een burqa tooit, zolang zij geen aangifte van mishandeling doet, is er geen wet geschonden. Je mag als Imman roepen dat homosexualiteit een ziekte is, allemaal binnen de wet, maar wel een probleem binnen onze samenleving.

Theo wilde juist de discussie aangaan en felle kritiek op de Islam uiten, wat volgens mij ook zeer terecht is. Indertijd is hier ook een enorme vrouwenemancipatie beweging geweest met als resultaat dat de Nederlandse vrouwen nu veel meer rechten hebben. De islam heeft deze revolutie (nog) niet meegemaakt. Ik had graag gezien dat de leiders van ons land op deze dag echt respect aan Theo hadden getoond, en zijn strijd/discussie hadden voortgezet of tenminste hadden gerespecteerd of gesteund in plaats van op een half zachte laffe manier de boel weer te laten doorpolderen.
elsbeth
-22-  elsbeth:
@Roel. “een enorme vrouwenemancipatie met als resultaat dat vrouwen nu veel meer rechten hebben”. Nou ja enorm. Ik ben een dochter uit een arbeidersgezin groot geworden in de jaren 60. Mijn moeder wordt 80 en was een huisvrouw die slechts wist hoe het huishouden te bestieren en haar man te plezieren. Die emancipatie is dus pas na veertig (!) jaar ook binnen dit soort gezinnen pas een beetje doorgedrongen. Dat is dus een generatie. Ik mocht ook studeren maar moest er behoorlijk aan trekken hoor. Mijn dochter is al weer een stuk verder hoor. Dus.....mag de tweede generatie niet nederlandse vrouwen hun eigen emancipatieproces wellicht ook doormaken. Geef deze vrouwen een kans. Ik zie om mij heen zoveel niet nederlandse meiden die het echt fantastisch doen, mogen die ook eens tot hun recht komen en niet allemaal over dezelfde kam geschoren worden.
Heel goed dat er bewakers zijn van het vrije woord, heel goed dat we mensen hebben die met een kritische blik en daadkrachtig mensen bij de les houden. Heel erg dat mensen lafhartig de mond (en in dit kader letterlijk de keel)gesnoerd worden. Dat had nooit mogen gebeuren. Maar...drie moorden in een week tijd, ach het zijn criminelen mooi opgeruimd staat netjes. We horen het, kijken er naar en gaan gewoon verder. Sorry, zijn we zelf ook niet heel erg barbaars bezig. We laten onze ouderen wegkwijnen achter garaniums, we vloeken en tieren ons werkelijk honderd slagen de rondte in, we pleuren ons vuil gewoon achter onze reet op straat, we vinden het normaal dat we mensen kapot laten gaan aan gruwelijke verslavingen, we zetten voedselbanken op, we plaatsen minder daadkrachtige uit hun woningen omdat we ruimte geven aan de meest verdienenden. Geen hersens, geen werk, honderden met een burnout. Nee hoor geen kwaad woord over “Wij Nederlanders”. Sorry, maar ik ben echt heel kwaad. Kwaad omdat wij op dit moment onze frustraties kennelijk massaal en ongeleid moeten richten op ....ja op wie en wat eigenlijk.
daniel s
-23-  daniel s:
arnoud heeft een goed punt: sinds de dood van theo is ineens iedereen theo-fan: “ach die schattige dikzak, hij bedoelde het niet zo kwaad, ach arme theo ik was altijd al een fan van hem...”. Mensen als Cohen en Balkenende doen dat expliciet niet, maar de doorsnee burger die boos is op alles - de politiek, de economie, Balkenende (waar ze destijds zelf voor gestemd hebben), de moslims, de marokkanen - doet dat wel. Dát is je ware hypocrisie: de man van de straat die eerst geen seconde wakker lag van wat Theo zei maar nu ineens 'altijd al respect gehad heeft' voor die vent. Hou je bek, in vredesnaam: Theo was een dikke rancuneuze vetzak ontzettend aandachtsgeil was maar geen bijzondere eigenschap had om de aandacht te verdienen, anders dan dat hij een goeie schreeuwlelijkerd was. En maakt niet uit hoe erg hij was, niemand had het recht hem daarvoor te vermoorden. Maar het feit van de moord moet je inderdaad wel kunnen scheiden van een rationele en objectieve beoordeling van zijn 'gedachtengoed'.
Bob
-24-  Bob:
ok, john cleese ownt en dat over balkenende, ach laat die gozer toch weggaan. Te ernstig!
sorry voor dit taalgebruik, maar dit is de beste manier om het te uitten.
5445
-25-  5445:
jullie stinken stelletjes homos
Lucas
-26-  Lucas:
tja het is nu 3 en half jaar geleden en ik hoor niemand meer over theo.............

dit statement says it alll
Djurre
-27-  Djurre:
We zullen altijd dit soort gebeurtnissen blijven onthouden en ook Theo gaat nooit aan ons voorbij.
iemand zo als ik denkt er nog wel aan ook al is hij voor mij gewoon een persoon we zulen hem nooit vergeten!
Voor alle veel sterkte in de toekomst.
-28-  :
Ik denk er ook nog heel vaak aan, de wereld stond gewoon even stil die dag en ik vreesde echt voor de toekomst van mijn zoon, toen 1 jaar. En laatst was ik in de Linnaeusstraat en had het kippenvel op mijn armen staan. Nee, vergeten doe ik dit nooit.
Cynthia
-29-  Cynthia:
Vanmiddag besloten niet naar de onthulling van het beeld te gaan, maar dit uit te stellen tot een stiller tijdstip om daar een verwelkte roos (“je geeft ze toch geen water...”) tussen het beeld te steken.
Liefste Theo, nooit uit mijn gedachten.
Voor altijd,
liefs
Cynthia
-30-  Cynthia:
Lieuwe en Heleen & familie van Theo, heel veel sterkte en kracht toegewenst om ook deze dag door te komen.
yanny scutt
-31-  yanny scutt:
Ik sluit mij aan bij Cynthia.

Wel had ik Theo een mooier monument gegund. Namelijk dat de vrijheid van meningsuiting in de afgelopen jaren beter werd gewaarborgd!.

Maar nee.. iedereen moet z,n mond houden en zodra iemand iets heftigs zegt staat de overheid klaar met de spreekwoordelijke pleister om over de mond te plakken van de spreker. (en nog 10 meer als dat nodig wordt geacht)

Intussen broeit het bij de bevolking lekker door, en de overheid; Den Haag, (gemeente en provincies)gaan over tot de orde van de dag en integratie/immigratie zijn vakkundig uit hun agenda,s verdwenen.

Theo was kennelijk 'iemand die even voorbij kwam'
Helaas komt dat ook tot uitdrukking in dat monument! (Bek open ,bek dicht. )-: Yanny

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.