Home > > Mi Oso Es De Klos

Mi Oso Es De Klos

Mi Oso Es Mi Kas balanceert op het randje van de afgrond. Het opvanghuis voor tienermoeders kampt met flinke schulden en heeft snel structurele subsidie nodig om zijn goede werk te kunnen blijven doen.

Het wonderlijke is dat iedereen het daarover wel eens is. Maar Mi Oso Es Mi Kas is het slachtoffer van een ordinaire competentiestrijd (video) tussen stadsdeel Zuidoost en de centrale stad, die elkaar al tijden de bal toespelen.
Volgens stadsdeelwethouder Pieter Litjens moet Aboutaleb in de buidel tasten, omdat bijna de helft van de tienermoeders in het opvanghuis uit andere stadsdelen afkomstig is. Maar Aboutaleb wijst weer terug naar het Bijlmerplein: "De heer Litjens moet zijn eigen broek ophouden."

Ondertussen gaat bij Mi Oso Es Mi Kas het licht uit. Nieuwe tienermoeders worden niet meer opgevangen en moeten maar zien hoe ze het redden zonder hulp met werk, onderwijs, opvoeding of huisvesting. Zelden werd treffender geïllustreerd dat de stadsdelen een taaie extra modderlaag vormen tussen de burger en de politiek, die als bestuurlijke eenheid zo spoedig mogelijk moeten worden opgedoekt.

Voor de tienermoeders komt dat hoe dan ook te laat. Misschien kunnen Litjens en Aboutaleb hun onbenullige ruzietjes dus even staken, en heel snel voorkomen dat zo'n belangrijke voorziening tussen wal en schip valt.

veertien reacties op "Mi Oso Es De Klos"

Anton der Kinderen
-1-  Anton der Kinderen:
Het is een grof schandaal wat er daar gebeurt met Mi Oso!

En eigenlijk verbaast het mij dat de zo ambtelijke bezoeker van amsterdamcentraal.nl hierover zo en masse zwijgt. Als het over de eigen parochie gaat staan mannen als Jelle Houtsma hier hoog van de toren te schreeuwen. Gaat het over de echte wereld dan zwijgt men.

Bah!
Suffie
-2-  Suffie:
Of men is het hier gewoon mee eens, natuurlijk...
Marcel
-3-  Marcel:
Als dit op het bordje moet komen van de centrale stad, waarom hebben we dan in hemelsnaam stadsdelen?
Anton der Kinderen
-4-  Anton der Kinderen:
Waar het om gaat: men wijst naar elkaar. En daarom is zo'n beetje het enige welzijnsintiatief in Zuidoost dat niet aan fraude ten onder is gegaan, aan bestuurlijke incompetentie ten onder gegaan.
Anton der Kinderen
-5-  Anton der Kinderen:
En waar blijft de reactie van Amsterdam Centraal volschrijvers als Jelmer Uitenthuis? Die eerder schreef dat politiek niet moet gaan over ruzietjes:

Maar juist gewoon over goede oplossingen voor problemen waar wij, alle Amsterdammers, regelmatig mee te maken hebben. Het gaat niet om wie bestuurt met wie, het gaat niet om of je als politicus een heilig boontje bent. Het gaat er om wat goed en rechtvaardig is.
Sigi
-6-  Sigi:
Echt niet te geloven. Geld pompen, jaar in jaar uit, in bijvoorbeeld Kwakoe, het ene sjoemelzaakje na het andere, hielpen Albert van Wingerden in het zadel en dan dit? Als er een verkiezing zou komen voor de meest incompetente deelraad.. Mijn stem gaat naar ZuidOost!
-7-  :
@anton der kinderen: ik verwijs naar het stuk van wieland.
Anton der Kinderen
-8-  Anton der Kinderen:
Goed, alle aandacht werkte voor Mi Oso! Hoe zit het met de probleemgevallen waar Amsterdam Centraal / AT5 zich niet op stort?
astrid
-9-  astrid:
PERSBERICHT

MAAZO is doodgeboren kind:

Opzet nieuwe opbouwstichting Zuidoost mislukt

Amsterdam 25 januari 2005 - Alle inspanningen van de afgelopen maanden ten spijt. Wat moest leiden tot het ontwikkelen van een nieuwe stichting voor Samenlevingspbouwwerk in Amsterdam Zuidoost is uitgelopen op een regelrechte catastrofe. Een gedwongen, overhaaste en ondoordachte samenvoeging van restanten van Alcides en het goed functionerend Multiculturalisatie & Participatie Bureau, overladen met rancune tegen ambtenaren, ligt hieraan ten grondslag.
Het ingehuurde bureau van mevrouw Georgette Eendragt deed met haar onzorgvuldige aanpak hier een schepje bovenop.

Uit de meest recente informatie blijkt dat het MP Bureau nu reeds uit elkaar is gevallen.
Het bestaat niet meer. Na het scheiden van het professioneel personeel en haar kanten heeft het Dagelijks Bestuur van de stadsdeelraad het hoofd van het bestuur om onduidelijke redenen op non-actief gesteld. Op een na zijn inmiddels ook alle professionele medewerkers overspannen geraakt door ondermeer intimidatie van stadsdeelsecretaris Fernandes Mendes. Klanten van het MP Bureau, bewoners en organisaties, worden ijzig bejegend bij MAAZO en mijden het gebouw nu. Het opbouwwerk functioneert totaal niet meer, dus van enige samenvoeging kan er al helemaal geen sprake meer zijn. De ABVA KABO spreekt in een gistermiddag uitgebrachte circulaire haar ernstige bezorgdheid uit over de ontstane situatie voor het personeel en adviseert het stadsdeel Amsterdam Zuidoost met klem om zaken zo spoedig mogelijk terug te draaien naar de situatie van voor 1 januari j.l.; een oplossing die voor alle partijen het verstandigst lijkt.

Bezorgde bewoners die reeds langer actie voeren om juist deze problemen te voorkomen, hebben afgelopen maandag zelfs de hulp van Burgemeester Cohen ingeroepen. Deze heeft intussen middels een petitie haarfijn kennis kunnen nemen van de gespannen situatie in Amsterdam Zuidoost. Bewoners van Amsterdam Zuidoost verwachten dat, ondanks het feit dat zijn politieke partij - de PVDA - hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de castrofe, hij de zaak serieus en ‘onpartijdig’ zal behandelen.

De stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost die eindverantwoordelijk is voor het opbouwwerk zal in haar commissie-vergadering van morgenavond haar Dagelijks Bestuur ter verantwoording roepen. De politiek heeft met deze zoveelste mislukking van realisatie van gedegen samenlevingsopbouwwerk en bewonersparticipatie weer een gevoelige klap gekregen. De kloof tussen burger en overheid heeft hierdoor een historisch dieptepunt bereikt. Er heerst enorme frustratie en onvrede in het stadsdeel, waardoor er grote sociale valt te constateren; iets dat Amsterdam Zuidoost, naast alle andere spanningen, nu absoluut niet kan gebruiken.

De mislukking van MAAZO komt morgenavond uitgebreid aan de orde in een stadsdeelraadscommissie vergadering. De fractie van Leefbaar Zuidoost (LZO) had reeds voor het bekend worden van de nieuwe feiten een discussie nota opgesteld.
Het electoraat van 7 maart a.s. zal deze discussie die moet leiden naar een constructieve, realistische en solide oplossing en de besluitvorming in de raad (31 januari) nauwgezet volgen. De raad is dus nu weer aan zet om het opbouw dilemma na het faillisement van Alcides te doorbreken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorgde bewoners en bewonersorganisaties in actie:

F. Accord (Julius Koenders Instituut),A. Alken (organisatie Abaisa), C. Bakker (Stop Bomenkap),
D. Best (Grupo pro soberania), R. Burnet, J. Cotino (BOZO), C. Van Dijk (BBZO), W. Dube,
S. Dalfour (bewoners Overleg Venserpolder), V. Dwarka (Hindoestaanse jongeren Organisatie Zuidoost), A. Esajas, H. Fredison (SSAZ), E. Frankel, S. Goeree (Stichting Go Uptown), H. van Gelderen (Bewoners K-zone), F. Ikko, R. Knel (MAAPP), Y. Keerveld, R. Kotzebue, K.Koorndijk (Opo-oso Opo Sranan(tongo), A.I. Lamein (Groen Bijlmermeer), K. Leeflang, F. Mansro (St. Mighty),
E. Nieuwendijk, A.Reeder, R. Ristie (Breed Overleg Zuidoost), W. Robert (St. Hot Shot), S. Rutschke, M.Reina, L. Ruskamp, S. Tuahatu en H. Nahumury (Moluks/Indisch Overleg NUSANTARA),
H. Tuinfort (SSAZ), N. Labots, A. de Wolf (Bewoners Overleg Holendrecht), J. van den Bosch-Witjes (Bewoners Netwerk Holendrecht) en G. Reijnen (Bewoners Netwerk Holendrecht en Bewoners Overleg Holendrecht)
Jella Wawoe
-10-  Jella Wawoe:
Goedemorgen ik ben jella ik ben 20 en ik wil graag in contact willen komen met jullie. Ik zit op ROC Amsterdam in Bijlmeer op school en ik moet een interview afnemen, ik zou graag jullie nummer willen zo kunnen we een afspraak maken.

Dank je wel

Met vriendelijke groet

Jella Wawoe
Lodewijks
-11-  Lodewijks:
Jella,
Met wie wil je in contact komen??

At5 is televisie voor de binnenstad.

Het probleem in Zuidoost is het personeelsbeleid.
De leiding is rot
en de PvdA heeft daar te lang de dienst uitgemaakt.

Tijd voor veranderingen in Zuidoost
Wostijnvis
-12-  Wostijnvis:
Het probleem in de Bijlmer is niet de PvdA. Het is de stigmatisering van de media, de problematisering van alles wat den Nederlander vreemd is en de dictatuur van het bestemmingsplan. Het is de coalitie van vastgeroeste ambtenaren belangen, samen met het grootkapitaal van Vendex, AHOLD en de ATC die de kleine allochtone ondernemer de nek omdraait.
-13-  :
*reactie verwijderd*
Reclame niet toegestaan.
-14-  :
Enkele reacties verwijderd, wegens het gebruik van verschillende namen en niet ter zake doende inhoud.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.