Home > > Ik begrijp iets niet (Prins Hendrikkade)

Ik begrijp iets niet (Prins Hendrikkade)

Prins Hendrikkade bij CS
Beste Els Iping, beste Guido Frankfurther,

Omdat ik, ondanks de heldere vormgeving van zowel het informatiegidsje en de wekelijkse Stadsdeel nieuwskrant, toch niet helemaal begrijp wie van jullie beiden nu eigenlijk aan te spreken valt over de openbare ruimte in dit stadsdeel, richt ik mijn vraag op jullie allebei.

Want er wordt de laatste jaren heel wat afgeplakt en geknipt waar het gaat om de inrichting van het stadsdeel. De negen straatjes komen er leuk bij te liggen, de Wallen worden opgeknapt en zelfs de Nieuwezijds, helaas alleen rond Magna Plaza, krijgt een frisse beurt. De rest van deze mooie straat moet nog wachten op een face-lift. En misschien komt er zelfs wel water op plaatsen waar mensen het helemaal niet willen, en juist waar mensen wel op een romantisch grachtje uit willen kijken komt het er weer niet.

Om jullie op de valreep, de verkiezingen komen er immers aan, lastig te vallen met mijn voetgangers-gezeur ga ik jullie hier op Amsterdam Centraal regelmatig een vraag stellen over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte in mijn eigen buurt. Met een illustrerende foto erbij (klik erop voor een groter exemplaar). Dat is wel zo duidelijk.
Ik zou het waarderen als jullie hier op Amsterdam Centraal zouden willen reageren en uitleg zouden kunnen geven over deze stiefkindjes van de openbare ruimte.
Ik begrijp iets niet
Het stuk Prins Hendrikkade voor het Centraal Station. Al jaren een vreemd stuk niemandsland. Om de westelijke ingang van het Centraal Station beter bereikbaar te maken en tegelijk de middeningang te ontlasten, is er een noodbrug naast de middenbrug gelegd. Voetgangers die via deze brug van CS of naar CS lopen hebben echter een flinke hindernis te nemen. Verder dan alleen over de noodinrichting van het stationseiland is er namelijk niet nagedacht. Waarom moeten in de spits duizenden voetgangers met elkaar vechten, bonken, zigzaggen, trams ontwijken, klauteren over hobbels en zich tussen terrasstoelen en tafels een weg banen, om van en naar die westelijke ingang te komen? Waarom is het daar zo'n onoverzichtelijke bende, hoe gaat dat opgeknapt worden en wanneer?

Gaarne jullie antwoord. Tot ziens op de site en bij voorbaat dank,

Tom de Smet

tien reacties op "Ik begrijp iets niet (Prins Hendrikkade)"

Marcel
-1-  Marcel:
@Tom. Mag er dan ook geneuzel en gebeuzel van fietsers bij? Ik snap namelijk nog steeds niet hoe ik vanaf het Damrak op een fatsoenlijke wijze naar de fietsenstalling moet komen. Ik ben trouwens bang dat je verzoek aan dit tweetal niet opgepakt zal gaan worden. Voor zover ik het begrijp is Mark v.d. Horst verantwoordelijk voor de inrichting van dit gebied. Het is een project van de Centrale Stad. Er is zelfs een heuse ambtelijke projectgroep opgericht die dit gebied “beheerd”.
Een goed initiatief van je Tom. Misschien aardig om tot aan de verkiezingen een soort van rubriek om dit log te starten met een vraag over een plek zo ergens in het Centrum. Nu immers, blijven de huidige bestuurders van het Centrum een beetje teveel zichzelf op de borst kloppen over alle succesjes (!?!) die ze de afgelopen vier jaar geboekt hebben. Het grappige is dat ze van de rubriek op AT5 “we wachten af” altijd de zenuwen krijgen. Nu dat AT5 een doorlink met dit log heeft, kunnen we ze vragen, deze vragen ook voor te leggen in hun programma.
-2-  :
Ha Marcel,
Je slaat de spijker op den kop! Inderdaad heb ik de bedoeling hier een terugkerende rubriek van te maken. Misschien wel geïnspireerd door “We wachten af”...;-))En nu je over Mark v.d. Horst begint, hoe duidelijk en helder ook al hun promo-offensiefjes, het blijft een warboel over wie nu aan te spreken valt hier in de stad!
Wat fietsproblemen betreft, daar ga ik me helaas niet mee bezighouden, er is toch immers al een flinke fietsersbond en fietserlobby?? :-))Voetgangers echter laten nog weinig horen.
Affijn, ik fiets bijna niet, loop wel veel in deze buurt, dus vandaar dat ik mij bij die schoenmakersleest zal houden. Maar één troost, veel voetgangersproblemen lopen synchroon met die van fietsers, dus als het kan zal ik er aandacht aan besteden.

Goeie groet,
Tom
Guido Frankfurther
-3-  Guido Frankfurther:
Geachte Tom de Smet,

Zoals je weet gebeurt er op dit moment ontzettend veel op het zogenaamde Stationseiland: de verbouwing van het Centraal Station, de uitbouw van het Tulip-hotel, de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de bouw van diverse fietsenstallingen boven en ondergronds voor 10.000 fietsen en alle werkzaamheden daaromheen.

Dat geeft flink veel overlast, gedurende vele jaren. Helaas is dat onvermijdelijk. Als alles over zo'n vier jaar klaar is wordt als sluitstuk het hele Stationsplein, de Prins Hendrikkade en het Damrak opnieuw ingericht. Deze laatste als onderdeel van de Rode Loper richting Dam en Rokin. Er zullen tientallen miljoenen worden geinvesteerd in de openbare ruimte om deze mooi, ruimtelijk en duidelijk in te richten. Met zoveel mogelijk ruimte voor de 200.000 voetgangers per dag en daarom moeten alle fietsen ook in de nieuwe stallingen een plek krijgen.

Alles op het Stationseiland wordt gecoordineerd door (hoe origineel) de Coordinatie Stations Eiland. Zij gaan bijvoorbeeld ook over de aanleg van het busstation (met futurische kap) en de autotunnel aan de IJ-zijde van het station. Zij zorgen ervoor dat alle werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Als stadsdeel Amsterdam-centrum hebben we ook een omgevingsmanager ter plekke aangesteld om er voor te zorgen dat de openbare ruimte tijdens de werkzaamheden zo veilig en begaanbaar mogelijk blijft.

Alles bij elkaar is het dus een enorm grote en ingewikkelde klus die nog enige jaren gaat duren. Overlast is helaas niet te vermijden, maar de reizigers en Amsterdammers, krijgen er ook wat voor terug. In de komende jaren zullen wij er samen met de centrale stad alles aan doen om leefbaarheid en veiligheid in dit gebied zoveel mogelijk op peil te houden en uw opmerkingen zijn daarbij van waarde voor ons (en voor de centrale stad onder wie het gebied valt).

Vriendelijke groet,
Guido Frankfurther
stadsdeelwethouder Inrichting Openbare Ruimte
-4-  :
Beste Guido Frankfurther,

Dank voor uw snelle reactie. Ik geef toe, wij dachten bij Amsterdam Centraal dat het even zou duren voor er een reactie van uw kant zou komen, maar zoals blijkt neemt u zelfs de kleinste ongemakken van een Amsterdammer serieus. Dat kan van een aantal stadsdeelraadslieden en wethouders niet worden gezegd. Ook is het sportief hier op Amsterdam Centraal te reageren.

Dit neemt echter niet weg dat ik nog niet echt een antwoord op mijn vraag heb gekregen. Want natuurlijk heb ik de laatste jaren de ontwikkelingen, plannen, maquettes in de oostelijke vleugel van het CS bekeken. Ik ben als direct betrokkene in deze buurt op de hoogte van wat er zich afspeelt. Dat het een ingewikkelde klus is begrijp ik. Ook neem ik overlast voor lief, want ik verheug mij er op hoe het gebied heringericht gaat worden, inclusief de futuristische buskap, een rode loper naar de Dam en een overzichtelijke en redelijk autoluwe Prins Hendrikkade. Dat krijgen wij er allemaal voor terug, zoals u al zegt. Maar wat ik nog niet begrijp, ook niet na uw uitleg, waarom er wel over het stationseiland is nagedacht en over de noodinrichting daarvan, maar niet over de aan- en afvoer naar dat eiland. De rafelranden van het bouwproject, daar gaat het mij om. Het lijkt alsof daar niet over is nagedacht. Eenmaal klauterend over de tramhaltes weet ik mijn weg wel weer te vinden naar de westelijke ingang, maar de aanloop daarheen, zeker met een stok en licht beperkt in mijn mobiliteit, dat is geen echte vreugd.

Dus waarom krijgt de falafel- annex friettent daar ruimte om midden in de stroom van voetgangers zijn tafels en stoelen neer te zetten? Er is aan de zonzijde, ten zuiden van de tent, ruimte genoeg. Waarom zijn de stoepen kapot, waarom is er geen extra breed zebrapad om mensen naar de westelijke brug te leiden en zonder brokken voor lijn 1, 2, 5, 13 en 17 langs, van en naar het eiland te laten oversteken? Er wordt daar heel wat afgetingeld door de trams om de mensen van de rails te jagen. Waarom mogen daar bouwketen staan, reclameborden aan de lantaarnpalen worden gehangen en gaten in de weg zitten? Het onderhoud daarvan zou bijdragen aan de veiligheid. Het is er nu al een jaar of drie een puinhoop, het zou fijn zijn als in de komende jaren, tot aan de grote renovatie van het gebied, aan- en afvoerroutes voor zowel voetgangers, fietsers en autoverkeer in ieder geval goed zouden worden onderhouden. Voor het dagelijks gemak maar ook voor de veiligheid. Ik zie er namelijk regelmatig mensen bijna geschept worden door zowel tram, auto's als fietsers.

Ik heb inmiddels antwoord gekregen van Liselotte Djoefrie, van Beheergroep Stadshart Noord, zij kreeg de brief al doorgestuurd. Ik zal met haar contact houden over deze zaken. Verder zal ik contact opnemen met omgevingsmanager Joke Spel, van Station 17. Om te kijken wat er valt te sleutelen aan de situatie tot dat de grote herinrichting gaat beginnen.

Met vriendelijke groet,
Tom de Smet
angela wiegel
-5-  angela wiegel:
Geachte heer de Smet,

Op uw twee reacties wil ik graag reageren ook namens Joke Spel, omgevingsmanager Stationseiland.

Ik ben werkzaam voor Coördinatie Stationseiland. Deze organisatie is namens de opdrachtgevers van alle bouwwerkzaamheden op het Stationseiland (NS, ProRail en gemeente Amsterdam) belast met het coördineren van alle werkzaamheden op en rond het eiland. Tijdens alle bouwwerkzaamheden streeft Coördinatie Stationseiland ernaar het Stationseiland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden en de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zoals u al aangaf, is dit een complexe opgave. De situatie voor voetgangers die komend vanuit de binnenstad naar het station is verre van ideaal. Deze mening moeten we helaas met u delen.
Voordat de werkzaamheden in het station en buiten op het eiland van start gingen, voorzagen we dat een onacceptabele inkrimping van de ruimte voor voetgangers. Daarom hebben we naast de Middentoegangsbrug een tijdelijke extra route speciaal voor voetgangers aangelegd: de Westelijke Voetgangersroute. Op deze route konden alternatieve winkellocaties worden aangeboden aan ondernemers uit het station. Voor de oversteek naar de Westingang van het station werden de tramhaltes verlegd en de bestrating gelijk gemaakt zodat deze oversteek zo veilig mogelijk kan zonder over tramhaltes te hoeven klauteren.
Aan de andere kant het oversteken van de route over de Prins Hendrikkade naar het Damrak was een moeilijkere opgave. De kruising en de rijdende trams zorgen voor een onoverzichtelijke situatie. De verkeerslichten geven aan wanneer een veilige oversteek gemaakt kan worden.

Een andere situatie die u beschrijft is het gebied rondom ondernemer Maoz, de “Falafeltent”. Inderdaad vormen het huisje, de tafels en stoelen van deze ondernemer hinderlijke obstakels in de openbare ruimte. Vorig jaar is het huurcontract met het Stadsdeel Amsterdam Centrum opgezegd. Elk moment kan de ontruiming en daarna de sloop van dit huisje plaatsvinden.
Zodra dit is gebeurd kan de bestrating van dit gebied en het zebrapad naar de Westelijke Voetgangersroute worden verbeterd.

Volgend jaar krijgt een deel van de Prins Hendrikkade, het gebied vanaf Martelaarsgracht tot aan de Kamperbrug inclusief het plantsoen, een tijdelijke nieuwe herinrichting. De plannen hiervoor worden afgerond en moeten daarna worden goedgekeurd door de gemeente. Na goedkeuring willen we hierover een informatieavond organiseren voor omwonenden en ondernemers. Ook u bent hiervoor van harte welkom.
Alle omwonenden worden schriftelijk uitgenodigd. Aankondiging over deze avond zal binnenkort ook te lezen zijn op onze internetsite http://www.stationseiland.a...

Naar onze verwachting zal de tijdelijke inrichting de situatie voor alle wegverbruikers enorm verbeteren.

Met deze reactie hoop ik uw vragen te hebben beantwoord en duidelijkheid over de ontstane situatie en toekomstige plannen te hebben gegeven.
Ook kunt u terecht in Stationsplein 7, het informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland, tel. 020-3445070, http://www.stationseiland.a...

Met vriendelijke groet,
Coördinatie Stationseiland
Angela Wiegel
angela wiegel
-6-  angela wiegel:
Beste Marcel,

Ook op uw reactie wil ik graag reageren.

De fietsroute vanaf het Damrak naar de Oostelijke fietsenstalling op het Stationseiland is naar onze mening duidelijk aangegeven en de stalling is goed bereikbaar. De fietsroute vanaf het Damrak naar de Westelijke fietsenstalling op het Stationseiland is inderdaad niet overal duidelijk. De ruimte voor de oversteek van het Damrak naar het fietspad op de Prins Hendrikkade is klein. Helaas is meer ruimte momenteel niet beschikbaar. Eenmaal op de Prins Hendrikkade is de fietsroute duidelijk. De ruimte op het fietspad op de brug richting fietsenstalling is ook hier beperkt maar is duidelijk aangegeven.

Met de plannen voor de tijdelijke herinrichting van een deel van de Prins Hendrikkade (lees in mijn reactie aan de heer de Smet) worden ook de fietsroutes verbeterd.

Voor wat betreft de bestuurlijke verantwoording geldt de volgende verdeling over het Stationseiland Amsterdam Centraal.
Vanuit het college van Burgemeester en wethouders van de centrale stad is Wethouder Mark van der Horst onder andere verantwoordelijk voor Vervoer en Infrastructuur. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het project Stationseiland (alle bouwwerkzaamheden in de openbare ruimte en definitieve inrichting van de openbare ruimte).
Vanuit het Stadsdeel Amsterdam Centrum is Wethouder Guido Frankfurther verantwoordelijk voor het wegbeheer en het beheer van de openbare ruimte op en rond het Stationseiland.

Met vriendelijke groet,
Coördinatie Stationseiland
Angela Wiegel
-7-  :
Beste mevrouw Wiegel,

Dank voor uw reactie. Ik ben blij te horen dat er wat gaat gebeuren. Ook aan het stukje Prins Hendrikkade kop Martelaarsgracht. Van nog andere blinde vlekken in dit gebied zal ik hier op AC in de komende maanden melding maken.

Maar in ieder geval prettig dat er een voorlopige herinrichting komt. Begrijp ik nu goed uit uw reactie dat het volgend jaar, 2007, gaat gebeuren? Is dat niet een beetje ver in de tijd? Want dat betekent dat de situatie nog een jaar, anderhalf, zelfs bijna twee jaar ongewijzigd kan blijven. Dan zijn we toch ook al meteen aan de definitieve herinrichting toe?

Graag kom ik naar de informatiebijeenkomst. Ik wacht de uitnodiging af. Dan hoop ik wel dat ik mij er nog even mee mag bemoeien, samen met een aantal andere betrokken buurtbewoners en passanten.
Want zo ben ik ook weer wel;-))

Met vriendelijk groet,
Tom de Smet
D., Amsterdam
-8-  D., Amsterdam:
Wat lopen jullie te zeiken zeg, tjongejonge! Toon eens wat flexibiliteit en zelfinitiatief!
Jochem Floor
-9-  Jochem Floor:
Moet je eens opletten hoe snel je wordt opgepakt als je op die plek zelf het verkeer gaat regelen. Of met een pneumatische hamer in het wegdek gaat staan boren. En dan moeten wij “flexibiliteit en zelfinitiatief” gaan tonen? Nee bedankt. Daar hebben we nu die goedbetaalde Frankfurther & co voor.
yvonne
-10-  yvonne:
Maar Frankfurther alias de grachtengraver is toch uit beeld? Het zal toch niet zo zijn dat het Stationsgebied nu weer los wordt gezien van het eventueel ontwikkelen van een zogenaamde “Rode Loper”?
Maar om het nu wat veiliger te maken zou men al kunnen starten met het weren van al die touringcarbussen die lukraak hun passagiers uitbraken. Daarnaast al die taxi's die tegenwoordig op straat (rondom de omgeving van het stationseiland passagiers oppakken en er uit laten stappen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.