Home > > Onbetaalbaar wonen

Onbetaalbaar wonen

entrepotdok
Ooit waren er verenigingen die aan sociale woningbouw deden, sociale woningbouwverenigingen. Zo was er de socialistische woningbouwvereniging De Dageraad, die zich bezighield met het bouwen van betaalbare goede woningen voor arbeiders. Die woningbouwverenigingen richtten zich op het bouwen, beheren en verhuren van woningen zonder winstoogmerk. Mooie tijden.

We zijn inmiddels een eeuw verder en is er veel veranderd. De woningbouwverenigingen worden niet meer ondersteund door de overheid en zien zich door de huurliberalisering en de plannen van Minister Dekker gedwongen een andere koers te volgen. Veel woningbouwverenigingen zijn vanwege schaalvergroting gefuseerd - de Dageraad fuseerde onlangs met PWV Wonen tot de Alliantie - en worden gedwongen om zich commercieel op te stellen, om winst te maken. Huren moeten marktconform, dus veelal flink hoger. Een van de manieren om de huur te verhogen is de zogeheten Monumententoeslag, die inhoudt dat de huur van woningen in een monumentenpand met 30% verhoogd kan worden.
In panden van Ymere - een fusie van Woningbedrijf Amsterdam en Woningstichting WVA - wordt die 30% toeslag al gehanteerd bij nieuwe huurcontracten, al beweert Ymere in een folder dat ze die toeslag in veel gevallen niet zullen hanteren. De praktijk blijkt anders. Tijd voor huurders om in actie komen en hun belangen te verdedigen tegenover hun ‘verenigingen’. Zo ontvingen de bewoners van het Entrepotdokblok, panden van de Alliantie, deze week de oproep van een aantal medebewoners in hun brievenbus om een huurdersvereniging op te richten. Het gaat om de vrees dat de woningen aan het Entrepotdok, monumentale pakhuizen, ook te maken krijgen met de monumententoeslag. De bewoners uiten de vrees dat die toeslag ook zo maar, zonder nieuw huurcontract, kan worden opgelegd en willen zich sterk maken om wat er misschien gaat gebeuren.

Op hun site beweert Ymere ‘door wonen gedreven’ te zijn en ‘een maatschappelijk ondernemer’ te zijn. De Alliantie zegt op hun site ‘Hart voor wonen’ te hebben en ‘agendastellend, ondernemend en solidair’ te zijn. Wat agendastellend is, weet ik niet, de crux bij beide is het ondernemer zijn en ondernemer zijn betekent: geld verdienen, winst maken.
Maatschappelijk en solidair: allemaal holle frasen, als er niets gebeurt, dan wordt die 30% Monumententoeslag de norm en worden monumentale panden onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen en komen er wijken met alleen maar woningen voor de beter betaalde medemens.

Wat kan de gemeente Amsterdam hier aan doen? Het gaat uiteindelijk om plannen van Minster Dekker, plannen uit Den Haag. Op Amsterdam.nl leest u meer over de acties van de gemeenteraad om de effecten van ‘Dekker’ te temperen en op 18 januari was er - op initiatief van de VVD - een commissievergadering Bouwen en Wonen, waarin ambtenaren van Dekker kwamen uitleggen wat de gevolgen van de plannen zijn voor Amsterdam. Kan iemand, die bij die Commissievergadering is geweest, de lezers van Amsterdam Centraal misschien even bijpraten?

33 reacties op "Onbetaalbaar wonen"

geert
-1-  geert:
Amsterdam is van oudsher een rooie fatsoensrakkersstad, waar de salonsocialisten Bos en Asscher een guitig regentenclubje vormen.

Mijn handen jeuken, om me (als altruist)eens bezig te houden op dit lokale niveau. Samen Met Bernard Welten houd ik iedereen staande en wee degene die zich niet kan legitimeren, die krijgt een prent!
Ja ja, deze hands-on mentaliteit hoeven jullie van Bos en Asscher niet te verwachten. Zij weten het mooi te vertellen, maar doen concreet niets.

En zo gaat het ook met wonen, terwijl ik in kazernes woon is er voor mijn knuffelallochtoon Hirsch Ali een mooi stulpje gereserveerd. Het moet toch niet gekker worden!!Gegroet luitjes
Geert
pim
-2-  pim:
Heeft iemand zich wel eens afgevraagd hoe die woningcorporaties nu toch aan hun financiele middelen komen? Is volgens mij maatschappelijk verworven kapitaal. Nu zie ik dat al die woningcorporaties prachtige kantoren en allerlei afgeleide bedrijfjes voor zichzelf hebben neergezet. Kijk, als vereniging mag je natuurlijk geen winst maken. Het is wat, over de ruggen van mensen jezelf verrijken. Hebben we eigenlijk nog woningbouwcorporaties nodig? Ze zijn tegenwoordig nog erger dan particuliere eigenaren en dan krijgen ze ook nog volop medewerking van gemeentes. Ik vind het gewoon graaiers, kijk maar eens naar de salarissen van de directies. Wie moeten het gelag betalen? Inderdaad, de mensen die niets hebben om terug te slaan. Schandalig!
Dr.D
-3-  Dr.D:
Begin me ook aan Geert te ergeren...
-4-  :
De reactie van Geert heeft in ieder geval geen betrekking op het onderwerp. Graag reageren op het het onderwerp.
Arnoud de Jong
Misschien begrijp ik het verkeerd, maar het lijkt me eigenaardig om op woningen die hooguit van buiten nog een monument zijn een monumententoeslag te heffen.

En wat wil Geert nu eigenlijk? Hier op een stuk reageren of alleen even zijn anti-linkse gevoelens etaleren? Dat laatste mag alleen als het op het stuk betrekking heeft. Doe het dan liefst ook op een manier dat het ergens op slaat. Nu raakt het allemaal kant noch wal:
a. Wouter Bos heeft geen politieke functie in deze stad en kan dus onmogelijk een 'regentenclubje' met Asscher vormen.
b. Ayaan Hirsi Ali is van de VVD en wordt dus hooguit door partijgenoten geknuffeld.
c. Ayaan Hirsi Ali heeft eerder óók in een kazerne gewoond. Er is dus hoop voor Geert.
Steven
-6-  Steven:
Het systeem van de sociale woningbouw is een groot goed en moet m.i. zeker behouden blijven.
Echter, in Amsterdam lijkt het wel een erg zwaar dogma te vormen, wat veel positieve ontwikkelingen tegenhoudt.
Een paar feitjes:

-Amsterdam heeft een relatief groot percentage huurwoningen en sociale woningbouw-woningen
-Veel van die sociale woningbouw wordt echter niet meer bewoond door 'de doelgroep'. De doelgroep is allang verhuist naar Almere en Purmerend, maar houdt haar woning in Amsterdam aan, om deze tegen woekerprijzen te verhuren aan de door velen zo verfoeide yup.

Verder valt er m.i. weinig af te dingen aan de woorden van Minister Dekker deze week: Je bent niet zielig als je niet aan het Vondelpark of in een grachtenpand kunt wonen.

In Amsterdam is er grote behoefte aan woningen van 100 m2 en groter (voornamelijk voor gezinnen). Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld dat in het afgelopen jaar de grotere woningen in De Baarsjes met 25% (!) in waarde zijn gestegen.
Amsterdam haalt de geiste aantallen nieuwbouw-woningen niet. Eén van de argumenten die gebruikt worden om dit te verklaren is dat het simpelweg onbetaalbaar is om nieuwbouw te bekostigen, o.a. door de hoge grondprijzen.
Dit probleem speelt bijvoorbeeld ook in IJburg.
Ik vraag mij af of het loslaten van het dogma van de sociale-woningbouw-eis (32% van nieuwbouw moet sociale woningbouw zijn) er toe zou leiden dat het wel haalbaar zou zijn om flink door te bouwen, en zo al die jonge gezinnen binnen Amsterdam te houden.....

Steven
ilona
-7-  ilona:
Wat denken we van het systeem van het bouwen van koopwoningen die dan worden gekocht door mensen die er helemaal niet in gaan wonen. Deze woningen worden tegen werkelijk hoge huurprijzen dan gemeubileerd doorverhuurd. Kan daar niet eens naar gekeken worden. Zo stroomt er ook op deze markt helemaal niets door.
Trouwens een woning van 100m2? Dat is toch absurd groot. En moet dat dan ook voor de sociale markt gebouwd worden. Ja, dat zijn dus absurde eisen. Moet er zeker ook nog een voor en achter tuintje bij. Ik vraag me dan ook af of het daadwerkelijk nog klopt dat er zo ontzettend veel grote gezinnen zijn. Als mensen meer dan vijf kinderen nemen dan mag je er toch vanuit gaan dat men dan ook moet weten wat daar de consequenties van zijn. Kan me niet voorstellen dat dat dan mensen zijn die leven van een sociaal minimum. Dat is anno 2006 toch onverantwoordelijk bezig zijn. Misschien dat ik dat niet snap.
Sigi
-8-  Sigi:
Er is de laatste jaren een gigantische hoeveelheid grote woningen gesloopt. De flats in de Bijlmer nl. Prima woningen, sociale sector, niks mis mee. Toen het kantoren terrein aan de ander kant van het spoor in ontwikkeling kwam werd de Bijlmer plotseling “gewild” in ieder geval bij projectontwikkelaars. Samen met Nieuw Amsterdam, toendertijd als een soort sterfhuisconstructie opgericht onder het mom van beheer in 1 hand = beter beheer was het slopen en uit de woningen dreigen van mensen zo gepiept. Wat kwam er terug...? de moderne mix 30% sociale verhuur de rest koop en premiehuur. Tja, Amsterdam heeft geen grote betaalbare huurwoningen.
Ik geloof niet dat er nog één woningbouwcorporatie is die zich aan haar statuten houdt. Het projectontwikkelen lokt.
Zo'n uitspraak - als je leuk wilt wonen moet je daar ook voor betalen, hier vertaalt door Steven met: Je bent niet zielig als je niet aan het Vondelpark of in een grachtenpand kunt wonen. denk ik bleh. Daar gaat het toch niet over. Maar wel over dat ik aan de rand van de Jordaan woon, aan de fijne drukke Marnixstraat, in een huis uit 1886 waar nog even voordat ik er in kwam een combiketel en wat radiatoren ingeplempt is zodat de huur naar het maximum kon worden opgetrokken terwijl er verder totaal niets aangedaan is sinds 1970 of zo aan de prachtige plafondtegels en de wc annex douche van wat zal ie zijn 2 m2. Deze woning wordt vergeleken met woningen in de buurt die voor belachelijk hoge prijzen zijn verkocht en zal dus als die onzalige plannen doorgaan om de huur aan de WOZ waarde te koppelen onbetaalbaar worden. Onbetaalbaar maar nog steeds met het jaren 70 plafond, het ouwe keukenblokje, de mini wc/douche, de raar weggetimmerde riolering die om de haverklap verstopt etc.
Er is in mijn ogen totaal niets mis met een grote hoeveelheid huurwoningen. Kopen is niet zaligmakend en we moeten niet toe naar situaties waarbij alleen de “onderlaag” huurt, wijken met woonkazernes, getto's. Vroeger was je rijk als je een eigen huis had, we moeten niet streven naar als je huurt ben je arm.
Sander
-9-  Sander:
De plannen van Dekker werken in alle opzichten averechts. De overheden (zowel rijk als gemeente) willen iets doen aan zogenaamde “getto's” (vaak wijken met alleen maar goedkope huurwoningen), maar door de huren in de betere wijken te verhogen komen de minima helemaal nooit meer weg uit het “getto”. Het houdt de zo gewenste doorstroming alleen maar tegen.
Daarnaast heeft de gemeente het splitsingsbeleid (het vekopen van huurwoningen om bepaalde buurten op te krikken) van de afgelopen jaren nu bevroren uit angst voor de huurverhogingen. Als namelijk een deel van de goedkope huurwoningen verkocht wordt en een ander deel fors in huur verhoogt blijven er helemaal geen goedkope woningen meer over. Het gevolg: huurwoningen die misschien verkocht zouden kunnen worden blijven nu verhuurd, maar met hogere huur. Op die manier komt men dus nooit aan een andere doelstelling: een betere verhouding koop-huur in de stad.
Het is eigenlijk belachelijk dat Dekker zich met de Amsterdamse woningmarkt bemoeit, laat dat lekker aan de gemeente over. Het slaat toch nergens op om voor de oververhitte woningmarkt in Amsterdam hetzelfde beleid te voeren als voor kleine dorpjes in Friesland.
Richard
-10-  Richard:
Jammer dat Amsterdam zo aan het veranderen is....
Els
-11-  Els:
@Richard, niet Amsterdam is aan het veranderen maar heel Nederland. Ik zal er wel helemaal niets meer van begrijpen maar zie wel dat behoorlijk wat verworvenheden uit de jaren zestig, na die ontzettende beklemmende vijftiger jaren, praktisch allemaal de nek om worden gedraaid. Nog even en straks zijn er weer woonscholen, de soepkeuken hebben we al (voedselbanken) en staan mensen rijen dik bij de bedeling. Ik lees met betrekking tot het wonen dat men nu ook van plan is om een inkomenstoets in te stellen om bepaalde wijken in te komen. Lang leve het CDA/VVD tijdperk. Vrouwen weer achter het aanrecht en gewoon allemaal netjes met twee woorden, keurig ABN, spreken. De politici weten wat het beste voor ons is, de burger is infantiel.
Laat die jongeren maar lekker in opstand komen, volgens mij een revival. Het enige verschil, men is radicaler geworden. Terecht. Nog even en ik ga ook meedoen.
Jochem Floor
-12-  Jochem Floor:
@ Els: Voedselbank is inderdaad een eufemisme voor een gaarkeuken waarin het eten niet gaar wordt aangeleverd. Iets dergelijks kan ik me uit de jaren '80 niet herinneren. Niet in Nederland, tenminste.
els
-13-  els:
@Jochem, nee inderdaad bestonden deze niet in de jaren 80. Ik geloof ook niet dat ik dit heb gemeld. Wel midden jaren zestig. Ik kan het weten hoor, moest er zelf als kind gebruik van maken. Maar..ik snap jouw reactie niet.
Michiel Mulder
-14-  Michiel Mulder:
@ Steven, ook ik maak me zorgen om de scheefwoners, maar het is niet zo, in weerwil wat VVD/CDA/D66 nogal eens beweert, dat er veel te veel sociale woningbouw is. Ongeveer 60% van de Amsterdamse woningvoorraad is bedoeld voor mensen met een inkomen tot de ziekenfondsgrens, en de rechts partijen vergelijken die altijd met het percentage mensen tot de aftoppingsgrens van de huursubsidie 30%. Lies, big lies, statistics za'k maar zeggen.

Als je kijkt naar het gemiddelde in Nederland, dan heeft ongeveer 50% van de Nederlanders een inkomen tot de ziekenfondsgrens. Wil je als Amsterdam een 'gemiddelde van Nederland' worden, dan zou je dus het aantal sociale woningen moeten laten dalen met 10%-punt. Dat is overigens wat er nu ook gebeurd met het percentage van 30% sociaal bij nieuwbouw (is minder dan 50%) en de verkoop van sociale huurwoningen. Met de plannen van Dekker verdwijnen er echter in één klap tienduizenden woningen uit de betaalbare voorraad. Ook voor middeninkomens met gezinnen niet meer te betalen. Als je kinderen hebt is 100m2 overigens helemaal geen overbodige luxe.

Wat dan te doen met die scheefwoners? Ik vind dat de huren voor deze groep bv boven anderhalf modaal (45.000¤) mogen stijgen, mits dit geld gebruikt wordt om de buurt op te knappen. De belangrijkste reden voor verhuizen is namelijk woninggrootte, de op één na belangrijkste: de buurt. Als die buurt beter wordt, zullen de middeninkomens ook minder snel naar Purmerend trekken. Ik denk dat ze daar wel wat geld voor overhebben.

Als ze dan op een gegeven moment verhuizen, moet de woning weer een sociale huurwoning worden, zodat er voldoende betaalbare ruimte overblijft.

Wat ook kan is de woning verkopen in maatschappelijk gebonden eigendom en met dit geld de buurt verbeteren, of nog meer sociale huurwoningen creeeren bij nieuwbouw zodat bv ook de 'herstructurering' van wijken sneller gaat (nu stagneert dit vaak vanwege te weinig 'herhuisvesting'). Als mensen dan gaan verhuizen moeten ze de woning terugverkopen aan de corporatie, mogen ze de helft van de winst zelf houden, en kan de woning weer een sociale huurwoning worden.
Hannes Minkema
-15-  Hannes Minkema:
Op de koopwoningmarkt heeft iedere betrokkene direct belang bij een zo hoog mogelijke huizenprijs - iedere betrokkene, behalve de huizenkoper. Helaas is het zo dat de huizenkoper wegens de schaarste helemaal niets in te brengen heeft (behalve zijn spaarcentjes en zijn hypothecaire eigenwaarde) en de andere marktpartijen onderling samenwerken (lees: samenspannen) om de prijs zo hoog mogelijk op te drijven.

Zo kan het gebeuren dat hetzelfde Amsterdamse appartement dat in 1996 nog 200.000 euro kostte (= netto maandlast 1000 gulden; vergoeding renteaftrek 500 gulden, direct van de belasting hup naar de bank), anno 2006 meer dan het dubbele kost (200.000 euro; netto maandlast 850 euro; vergoeding renteaftrek 400 euro, direct van de belasting hup naar de bank).

De koper wordt dus niks wijzer van de gestegen huizenprijs. Integendeel, hij betaalt een aanzienlijk hoger maandbedrag, moet een dubbele 'kosten koper' betalen waar niets tegenover staat, heeft een veel groter risico op waardedaling (want 'gebakken lucht') annex gedwongen verkoop van de woning, en bij stijging van de rente zal het water hem tot aan de lippen stijgen.

Ook is de prijsafstand met de volgende woning met een factor twee gestegen. Stroomde iemand in 1996 door van een woning van 200.000 gulden naar 300.000 gulden; maar in 2006 stroomt zo iemand door van een woning van 200.000 euro naar een woning van 300.000 euro. Kortom, halverwege z'n wooncarriere moet-ie nog eens een ton aan guldens dokken - voor niets!

Hoe anders is het verhaal voor de andere marktpartijen. De gemeentelijke overheid koppelt de grondprijs aan de (verdubbelde) waarde van de woning, en ontvangt dus twee keer zoveel geld als voorheen. De projectontwikkelaar en aannnemers verdienden in 1996 al niet slecht - laat staan welke woekerwinsten er in 2006 worden behaald met dezelfde hoop bakstenen, beton en glas. De courtage van de makelaars en de honorering van de notaris zijn rechtstreeks afhankelijk van de verkoopprijs van de woning - kassa!

Elders in de wereld zien we de socialistische woningvoorziening: slechte woningen, weinig keuze, lage prijzen. En we zien kapitalistische systemen: hoge prijzen, maar veel keuze en goede kwaliteit. In Nederland combineren we echter de twee kwaden: vrijwel geen keuze tegen idioot hoge prijzen. Dat die markt pot- en potdicht zit komt omdat alle marktpartijen (behalve de consument) belang hebben bij het opdrijven en hoog houden van de woningprijzen. Bestaande huizenbezitters hoor je niet klagen omdat ze zich (ten onrechte) rijk rekenen, maar bij doorstroming zijn zij netto ook de dupe. Het belastinggeld waarmee huizenbezit moet worden bevorderd heeft slechts geleid tot idioot hoge huizenprijzen, waardoor dit geld rechtstreeks in de zakken van hypotheekverstrekkers vloeit.

Twee stellingen:
1. Het smoesje van het 'bouwstof' wordt aangewend om te voorkomen dat er weer meer gebouwd gaat worden. Liever houden de marktpartijden de schaarste in stand, zodat prijzen hoog blijven en huizenbezitters tot het aangaan van hoge schulden gedwongen worden.

2. Het is goed voor de woningmarkt - niet alleen voor starters, maar voor alle woonconsumenten - als er in fors tempo veel woningen worden gebouwd, zodat de prijzen weer zakken naar het niveau van 1996. Wonen in 'gebakken lucht' is op termijn vragen om moeilijkheden.
Richard
-16-  Richard:
Hoezo huizenbezitters klagen niet. Wat dacht je van de verhogingen van de kosten, bijvoorbeeld de OZB? En inderdaad, wat heb je eraan dat je huis in waarde is gestegen. Helemaal niets. Dat is pas interessant als je verkoopt en terug gaat naar een huurwoning. Voor mensen die gedwongen zijn de koopmarkt op te gaan is het absoluut geen vetpot hoor. Die vetpot staat slechts bij een heel erg klein groepje mensen.
Dat de markt kunstmatig in stand wordt gehouden, daar ben ik het volledig mee eens. Er is de afgelopen jaren nog nooit zo weinig gebouwd, zowel sociaal, duurdere huur als in de koop. De bevolkingsaanwas neemt daarentegen wel heel erg mondjesmaat toe. Gezinnen zijn in de loop van de afgelopen vijfig jaar sterk uitgedund, er is sprake van een vergrijzing. Rara hoe zit het nu eigenlijk allemaal. Raar, ik heb nog geen enkel bouwbedrijf failliet zien gaan. En wat te denken van de vreselijke grote pot met geld waar het gemeentelijk grondbedrijf op zit. Ik heb nog nooit zowel makelaarskantoren gezien. Daar moet toch een vette boterham in te verdienen zijn.
Wacht maar tot de hypotheekaftrek daadwerkelijk aangepakt zal gaan worden, dan donderen ineens een heleboel mensen om.
Kortom, de huizenmarkt steekt heel erg diffuus in elkaar.
Steven
-17-  Steven:
@ Michiel

Je schrijft dat het percentage huizen voor mensen onder de ziekenfondsgrens in Amsterdam maar 60% is, vergeleken bij de landelijke 50%. Dat verschil is inderdaad niet zo groot, maar zou het eigenlijk niet fair zijn dat deze verhouding omgekeerd zou zijn? (bijvoorbeeld: Landelijk 50% en Amsterdam 40%).
De afgelopen jaren is er veel veranderd in Amsterdam. In de jaren '70 was Amsterdam niet populair en lag de binnenstad er armoedig bij. Tegenwoordig wil -zo lijkt het- iedereen in Amsterdam wonen. De grachtenpanden glimmen je tegemoet. De rijke bewoners zorgen ervoor dat hun dure pand perfect onderhouden blijven. Ondertussen straalt dit effect naar buiten uit: Begonnen in de Jordaan, wordt ondertussen -via Pijp en Oud West- De Baarsjes als de laatste hippe wijk steeds vaker genoemd...(jawel, ik woon in de Baarsjes ;-))
Je kunt je afvragen of je tegen deze ontwikkeling moet gaan vechten.
Je kunt je ook afvragen of het zin heeft om in de Jordaan (etc.) voor een bepaalde groep huizen de prijzen op sociale woningbouw-niveau te houden.
De Jordaan wordt daar geen haar beter van en zoals in mijn vorige bijdrage reeds genoemd: Je bent niet direct vreselijk zielig als je een woning in de Jordaan niet kunt betalen.

We leven nu eenmaal in een land waar de markt een zekere invloed heeft. En de markt wil dat waar veel vraag naar is, een hogere prijs heeft.
Zolang er maar op iets minder gewilde doch nog steeds goede locaties wel betaalbare woningruimte beschikbaar is, lijkt me het bovenstaande prima acceptabel. Je moet wat langer fietsen, of even met de metro.
Maar dan heb je nog iets om naar te streven, niet waar?

Vorig jaar zag ik op AT5 een medewerker van de AWV erkennen dat een groot deel (ik meen me te herinneren: geschat op 30%) van haar woningenbestand doorverhuurd wordt, terwijl de oorspronkelijke bewoners in Almere en Purmerend zijn gaan wonen.
Hieruit kun je twee dingen concluderen:
1.Veel mensen onder de ziekenfondsgrens vinden het blijkbaar niet meer zo belangrijk om in Amsterdam te wonen, of wonen zelfs gewoonweg liever in Almere etc.
2.De woningbouwverenigingen weten dat er veel 'scheefwoners' zijn, maar doen er weinig aan.

Tot zover maar weer even.
Floris
-18-  Floris:
Dat zijn geen scheefwoners, dat zijn illegale doorverhuurders - en iedereen is het erover eens dat die flink aangepakt mogen worden. De mensen die onderhuren doen dat om de wachtlijsten te omzeilen, niet zozeer om de inkomensgrenzen te omzeilen. Daar zitten ze heel vaak zelf ook onder; heel veel studenten zitten bijvoorbeeld in onderhuur.

Overigens geldt voor een heel groot deel van de sociale woningbouw (vanaf 386 euro per maand, en daar zit je tegenwoordig al snel op) al een paar jaar helemaal geen bovengrens aan het inkomen meer. Waarom niet? Omdat er nauwelijks een middensegment is. De stap tussen sociale huur enerzijds en “markt”huur en koop anderzijds is voor heel veel mensen gewoon te groot geworden, ook voor degenen die niet tot de 'primaire doelgroep' van de sociale woningbouw horen. Dat heeft te maken met de explosie in huizenprijzen een paar jaar geleden, die onder andere veroorzaakt werd door het op grote schaal afsluiten van hypotheken op twee inkomens. De hogere prijsklassen binnen de sociale woningbouw vervullen nu dus min of meer een vervangende rol voor dat ontbrekend middensegment, een rare situatie maar wel met als voordeel dat deze woningen naar believen ook weer als 'echte' sociale woningbouw zouden kunnen worden ingezet.

Het lukraak verhogen van de huurprijzen van sociale woningen maakt ze dus niet zozeer beter bereikbaar voor de middenklasse, maar eigenlijk alleen minder bereikbaar voor hen die minder verdienen. Uiteindelijk zijn de woningbouwverenigingen de grote winnaars, en zoals we gezien hebben hebben die de neiging hun extra inkomsten aan van alles te besteden behalve het bouwen en onderhouden van woningen waar behoefte aan is.

Nu wij zelf een appartement gaan kopen in Amsterdam merken we dat het met de concurrentie op de koopmarkt nogal meevalt; alleen houdt de gemiddelde kwaliteit van het aanbod in Amsterdam niet erg over. De huizen gaan in ieder geval al lang niet meer altijd als warme broodjes over de toonbank. Ik krijg heel sterk de indruk dat het niet zozeer krapte op de koopmarkt is die de prijzen zo hoog houdt, maar andere, meer kunstmatige mechanismen. Dat zal ook veel mensen ervan weerhouden om te gaan kopen.
Steven H.
-19-  Steven H.:
Mijn punt is:
Als het zo is dat er nu al zo'n 30% van het sociale woningbestand wordt onderverhuurd, terwijl de onderverhuurders feitelijk elders wonen (Almere, Purmerend, Benidorm wellicht?) en dus een leuke illegale bonus incasseren, dan kunnen de woningbouwverenigingen dergelijke woningen net zo goed tegen hogere huren verhuren aan mensen die blijkbaar wel zo graag in Amsterdam willen wonen dat ze dergelijke hoge prijzen -en dan legaal- willen (en kunnen) betalen.
Steven H.
-20-  Steven H.:
En het extra geld dat de woningbouwverenigingen dan binnen krijgen kan gebruikt worden om weer de hoognodige nieuwe en grotere woningen te bouwen, iets waarvan men nu steeds vaker zegt dat dat onbetaalbaar is
richard
-21-  richard:
Steven. Mensen die nu dus een gemeubileerd huis huren zijn vaak mensen die tijdelijk in Amsterdam wonen. Als die woningen gelegaliseerd zouden worden dan is er helemaal geen sprake meer van doorstroming. Komt door het systeem van inschrijving. Beter, al die mensen die nu hun huis onderverhuren streng aanpakken. Misschien een leuke klus voor de Belasting. Ik ken mensen met een uitkering die hun huis verhuren (niet goedkoop) en zelf een half jaar over de aardbol rondzwerven. Dan flink wat mensen die wel samenwonen maar hun eigen huis niet kwijt willen raken en via onderverhuur vasthouden. Ik ben blij met de acties waardoor dit soort misstanden boven tafel komen. Ook mensen die huizen kopen, puur om daar geld mee te verdienen, mogen flink aangepakt worden. Een huis is geen artikel waar je lukraak mee moet speculeren, maar noodzakelijk om mensen te kunnen huisvesten.
Floris
-22-  Floris:
De woningbouwverenigingen bulken van het geld, en bouwen niet. Daar mag eerst eens iets aan gaan gebeuren. Het lijkt er sterk op dat ze de boel proberen te chanteren door te beweren dat ze pas kunnen gaan bouwen als de huren omhoog gaan.
Joris van Vuure
-23-  Joris van Vuure:
Beste Hans,

Eerst maar eens wat feiten over de woningen in Amsterdam. 7o% van de woningen in Amsterdam is sociale woningbouw terwijl maar 50% van de bewoners er voor in aanmerking komt. In het centrum is de overmaat zelfs 50% (cijfers woofederatie). In het centrum van Amsterdam woont 50% scheef (ook woonfederatie) wat goed te begrijpen is want al jaren bouwen we sociale woningen terwijl er een enorm overschot is. Het percentage woningen voor middengroepen is vele malen lager dan in de andere grote steden terwijl wij er veel meer behoefte aan hebben maar dat terzijde. De woningen in het centrum van Amsterdam zijn ook veel kleiner dan buiten het centrum. In de meerjaren ramingen zie je het aantal gezinnen in het centrum dan ook fors afnemen omdat we wel steeds meer ruimte nodig denken te hebben. Ook zie je elk jaar een grote uitstoot van mensen uit de middengroepen naar buiten de stad.
Terug naar de commissievergadering over dit onderwerp. De VVD had dit onderwerp op de agenda gezet maar wou er niet over spreken omdat men een paar dagen later een expertmeeting met oa. Dekker had georganiseerd. De Pvda hield het kruit droog, een aantal partijen fulmineerde tegen de plannen, het CDA wist er weinig van maar volgde de partijlijn en D66 gaf aan dat het huidige systeem niet werkte en dat alternatieve plannen serieus bekeken moeten worden. Voorts werd door de huurdersvereniging Amsterdam centrum onder meer vast gesteld dat zittende huurders geen problemen hebben bij de plannen van Dekker.
Op de expertmeeting een paar dagen later wisten alle betrokkenen (woonfederatie, Iping, Huurdersvereniging Amsterdam, Rabo vastgoed en Dekker) vast te stellen dat ze dezelfde doelstellingen hadden maar andere oplossingen voor ogen hadden. Wie goed kijkt wat er bijvoorbeeld op de Funen is gebouwd (vooral sociale woningbouw en “Duconettes” (kleine koopwoningen) begrijpt dat men in Amsterdam dogmatisch door blijft gaan op de vijftig jaar geleden ingeslagen weg zonder zich om nut en noodzaak te bekommeren.

De plannen van Dekker pakken op korte termijn goed uit voor de grote probleemgebieden in de stad zoals Overtoomseveld terwijl er op korte termijn weinig veranderd in het centrum. Iedereen zal (net als nu) blijven zitten waar hij zit. Er valt overigens wel het een en ander op de plannen van Dekker aan te merken.
De monumententoeslag valt niet onder de plannen van Dekker.
Later wellicht meer.
paula
-24-  paula:
Ik ben zelf woningzoekende en word ook steeds geconfronteerd met dure huren. Het is niet normaal wat men voor een 2 kleine kamer etage durven te vragen.
Ik moet het alleen opbrengen.
Het is voor een jongere op deze manier niet makkelijk om op jezelf te gaan.
De hoge huren...de lange wachttijden (wacht al wat jaartjes) enz enz.

Zie in de stad genoeg appartementjes leeg staan...maar die zie je nooit in de woningkrant staan.
Als je daarover bellen gaat, krijg je te horen dat die bewust leeg staan. Dit dient dan als opslag voor de woningbouw of als vervangend woonruimte voor stadsvernieuwings projecten.
Bij mijn ouders in de straat heeft op die manier een 3 kamer woning 2 jaar leeg gestaan.
Er zijn zoveel zoekende...en dan hoor je dit!

Er staan ook veel huisjes (voormalige huurwoningen) leeg die nu te koop zijn maar niet worden verkocht.
Jammer....

Ook jammer dat de woningbouwen niet optreden tegen onderhuur.
Ik kan de mensen die onderhuren wel begrijpen..kom zelf maar eens aan woonruimte.
Maar de mensen die ze verhuren...door hun zijn er zoveel zoekenden die moeite hebben.
En de woningbouwen vinden het wel prima..als het geld maar op tijd binnen is!

Er is een groep die zich met alles wat betreft dit bezig houdt en actie voert tegen Dekker.
Kijk eens op http://www.sash.nl
spaarndammerbuurt
-25-  spaarndammerbuurt:
ie groep ken ik ook.
leon
-26-  leon:
ik ken de Sash ook en daar wordt je niet echt vrolijk van!!!!! Sorry hoor, opruiend groepje die voortdurend de plank mis slaat. Ben je het niet met ze eens dan krijg je gelijk de wind van voren.
Floris
-27-  Floris:
Op ongeveer net zo inhoudelijke wijze als jij nu tegen Sash ingaat, leon? ;)
Floris
-28-  Floris:
Joris van Vuure, even over het Funen. Ik heb een paar van die koopappartementen bekeken daar, en vind ze erg geslaagd. Voor Amsterdam een heel behoorlijke oppervlakte ook. Denk je dat het, gezien de locatie, mogelijk was geweest om daar koopwoningen te bouwen met de oppervlakte van een ééngezinswoning in, zeg, Hoofddorp, en dan ook nog betaalbaar voor middeninkomens? Ik geloof er helemaal niets van, eerlijk gezegd.
Clemens Mol
-29-  Clemens Mol:
Over dat Funen: De ontwikkelaar van het terrein begon daar rond 2000 eerst met het plannen van veel grotere woningen op het middenterrein. Zogenaamde stadsvilla's. Wat bleek: Deze woningen zijn niet te verkopen. De plannen zijn toen gezijzigd en de bouw heeft al meer dan 5 jaar vertraging opgelopen. Dat is trouwens puur aan de markt te danken. Het is eigen grond en alle vergunningen waren rond.
Pieter
-30-  Pieter:
Funen, was dat niet de ontwikkelaar Heijmans? (trouwens wel opvallend, lijkt bijna of Heijmans de private ontikkelaar is voor Amsterdam. Was Heijmans niet degene die zich schuldig heeft gemaakt aan bouwfraude? Maar, dit even erzijde). Nee Clemens, wat Funen betreft lag er iets anders ten grondslag aan de vertraging.
Iets genuanceerder dus graag met dergelijke opmerkingen.
Michiel Geuzinge,
-31-  Michiel Geuzinge,:
Ik lees nu pas het verslag van Joris van Vuure over de commissievergadering en de bijeenkomst met minister Dekker. Ik zou graag twee opmerkingen willen maken:

1. Uit cijfers van de Dienst Wonen blijkt dat in de binnenstad van Amsterdam vanaf nu tot 2010 de huren van 23.000 woningen mogen worden vrijgegeven. Dat is tweederde van alle huurwoningen.
Zie voor inhoudelijke onderbouwing onder.

2. In principe moet dit leiden tot stagnatie op de woningmarkt, omdat als alternatieve woonruimte veel duurder wordt, huurders blijven zitten. De enige manier om de doorstroming goed op gang te krijgen is om verhuurders het recht te geven ook de huur van zittende huurders fors te verhogen.
Op de bijeenkomst met minister Dekker heeft Els Iping expliciet aan haar gevraagd hoe het hiermee zit. De minister heeft kort gezegd aangegeven dat in 2010 hiernaar gekeken wordt, zonder iets te zeggen over de mogelijke richting.

De uitwerking van de de plannen van minister Dekker is buitengewoon ingewikkeld, maar de ideologische gedachte erachter is heel helder:
Doorstroming op de woningmarkt bevorderen door eigenaren toe te staan meer huur te vragen. Alle belemmeringen voor het vragen van markthuren worden geleidelijk afgebouwd. Huurbescherming is daar een van. Als het niet nu is, dan in 2010. Dit punt is eigenlijk relatief onderbelicht in de discussie.

Tenslotte: de weergave van de bijeenkomst met minister Dekker is wel heel genuanceerd. Els Iping vindt de plannen van minister Dekker he-le-maal niets. Ze houden geen rekening met de situatie in de binnenstad, er zit geen visie achter, ze blokkeren in eerste instantie de doorstroming en leiden er op termijn toe dat de binnenstad op slot gaat voor lagere en middeninkomens. Voor de stad als geheel zijn ze slecht omdat het segregatie bevordert: als de overheid al jaren bezig is wijken als Bos en Lommer aantrekkelijker te maken voor hogere inkomens, is het niet handig in de binnenstad 23.000 woningen voor die doelgroep op de markt te brengen. De binnenstad wint het nog steeds van Bos en Lommer.

Tenslotte zorgen de plannen ook nog eens voor veel onnodige onrust, met name onder ouderen, omdat de details van week tot week veranderen.

Groeten,

Michiel Geuzinge,
assistent Els Iping

Toelichting op punt 1:
de huren van alle woningen met een WOZ-waarde van ¤ 295.000 mogen worden vrijgegeven (als de Kamer dat wil).

Voor de woningen tussen 195.000 en 295.000 geldt een overgangsregeling. Pas als voldoende woningen in de regio Amsterdam zijn bijgebouwd en het woningtekort op de regionale woningmarkt tot onder een bepaald percentage is gebracht, mogen deze huren ook worden geliberaliseerd.
Inmiddels zijn de prestatieafspraken over het aantal bij te bouwen woningen bekend. Die zijn heel bescheiden en zullen makkelijk voor 2010 worden gehaald, waardoor ook de overgangscategorie kan worden vrijgegeven.
joris
-32-  joris:
Ik ga heel erg hopen dat al die mensen die nu voor linkse colleges hebben gestemd kennis nemen van het uitstekende artikel over de woningbouw in Amsterdam (misschien wel landelijk)in het Parool van vandaag. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe de PvdA/Groenlinks mensen hun beloftes gaan waarmaken.
Het enige wat ik erg jammer vind is dat dit soort artikelen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn verschenen. Bewust? Ik zou me als kiezer, mocht dit verhaal over de woningbouw echt waar zijn, behoorlijk bekocht voelen.
NWB
-33-  NWB:
Kritiek op de huurplutocratisering

Kritiek op Dekkers huurbeleid / Markt, wonen en huizen

http://www.huurplutocratise...

zie routeplanner e-boek om u wegwijs te maken

Een fontein aan argumenten voor huurders, en ook voor kopers

Wonen is van en voor mensen. Voor hen is dit essay bestemd.

Als u het e-boek lezenswaard acht, kunt u:

een link naar het essay op uw website plaatsen; huurders erop wijzen; er een artikel over schrijven; andere belangengroepen van huurders en instanties erop wijzen, zoals:

de Woonbond, huurdersverenigingen, de woningcorporaties van De andere beweging, huurcommissies, (locale afdelingen van) politieke partijen, kranten en tijdschriften, vakbonden, ouderenorganisaties, cliëntenraden, LSVb.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.