Home > > "Oh, Really?"

"Oh, Really?"

Even wat cijfers. Surft u even mee naar het Centraal Bureau voor de Statistiek en de website van Justitie, en observeert u met mij:

1. Het percentage uitkeringsontvangers onder niet-Westerse allochtonen is ongeveer twee keer zo groot als dat onder autochtonen. Vooral de Turkse en Marokaanse bevolkinsgroep komt er beroerd van af: daarvan is zelfs bijna 30% ontvanger van een uitkering.

2. Het opleidingsniveau van de niet-Westerse allochtonen ziet er ook verdomd slecht uit: en ook hier zijn het weer hoofdzakelijk de Turken en de Marokkanen die de laagste opleidingsniveaus het meeste bezetten, terwijl de autochtonen in grotere mate naar het VWO en HAVO gaan.

3. Marokkaanse jongeren nemen, samen met Antilliaanse jongeren, de toppositie in als het gaat om zogeheten 'commune criminaliteit', dat wil zeggen, die criminaliteit waarbij een duidelijk slachtoffer aanwezig is - dat is dus die criminaliteit waar wij allen dagelijks last van hebben.

Deze gegevens zijn al langer bekend - Justitie gebruikt zelfs cijfers uit 1995. En toch durfde de Marokkaanse gemeenschap pas gisteren te erkennen: er is een probleem!

Hoe komt het dat dat zo lang duurde? Waarom heeft de Marokkaanse gemeenschap zelf zich zo lang blindgestaard op een illusie?
Het antwoord is wat mij betreft simpel. Stel u bent ouder - en als u dat ook echt bent dan is het des te makkelijker om het u voor te stellen. U bent dus ouder en uw kind gaat naar de middelbare school. U denkt dat alles wel zo'n beetje in orde is. De school staat aardig bekend en u heeft gezien dat anderen er ook wel goed vanaf komen. Uw kind gedraagt zich thuis prima. Beetje puberaal af en toe, maar verder prima.

En dan ineens: PATS BOEM! staat er een kale homo op uw stoep. Een man die u niet kent, en hij staat in uw gezicht te schreeuwen dat uw kind een rotkind is, dat uw kind de rotte appel van onze maatschappij is, dat uw kind de wortel van al het hedendaagse kwaad is. Wat zou u dan doen?

Natuurlijk: u neemt uw kind in bescherming. Het is tenslotte uw kind. U heeft er jaren over gewaakt en ervoor gezorgd, en u voelt dat u dat nu ook moet doen. Die rare kale homo valt immers uw kind aan!

Die rare kale homo wordt neergeschoten, en dat is heel erg. Dat verdient niemand, ook niet de man die uw kinderen zomaar uitscheldt. Maar toch hoopt u dat men nu eens wat redelijker en netter praat. Maar nee hoor; In elke krant, op elk TV-programma, op elke straathoek hoort u dezelfde mantra: uw kind is slecht! Uw kind is slecht! Uw kind is slecht!

Dat wordt alleen maar erger nadat een kind uit uw gemeenschap een gruwelijke misdaad pleegt door een roemruchte filmmaker neer te steken. Tot voor zijn dood vond iedereen die filmmaker maar een walgelijk dikke querulant, maar na zijn dood werd de papzak ineens de nationale knuffelbeer. De sfeer wordt met de dag grimmiger en grimmiger, en u voelt zich meer en meer aangevallen.

Dat is het klimaat waarin de Marokkaanse gemeenschap al jaren verkeert. Dat is wat de Marokkaanse ouders al jaren voelen. In zo'n atmosfeer verdient het niet meer dan lof dat de Marokkaanse gemeenschap gisteren al toegaf wat iedereen al wist: er is een probleem met de Marokkaanse jeugd. Zullen we dan vanaf nu gewoon ons best doen dat op een eerlijke, vriendelijke en menslievende manier op te lossen?


25 reacties op ""Oh, Really?""

Jochem Floor
-1-  Jochem Floor:
Ja, Daniel, goed zo.
En nu graag deze preek voor liberale parochie in den lande. Lukt dat je in de komende weken?
de raadsheer
-2-  de raadsheer:
Een prachtig epistel, goed opgebouwd en perfect naar de ontknoping geschreven.
Maar diezelfde ontknoping, het antwoord op de vraaag HOE, HOE eea op te lossen ontbreekt.

En dat is debet aan de meeste artikelen op fora als deze, de concrete HOE vraag blijft altijd onderbelicht!

de raadsheer
joke
-3-  joke:
Raadsheer. Hetgeen u schrijft dan wel concludeert, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Lees dit log nog eens goed door en u zult versteld staan van de suggesties, tips etc. etc.. En zoals het een raadsheer zou betamen, waar is uw oplossing, suggestie, tip etc. etc.
f.bol
-4-  f.bol:
Mooi stukje , daniël.
Ik heb wel even naar die cijfers gekeken, en daar schrik je toch wel behoorlijk van: van de totale Marokkaanse bevolkingsgroep 18-24 jaar stroomt 14 % als verdachte in bij de parketten. ( Bij de jongeren is dat 11 % en bij de ouderen neemt het gelukkig rap af naar 5 % ).
Maar.... als je er vanuit gaat dat het hier mannen betreft ( ik dacht dat meer dan 90 % van de verdachten bij de parketten mannen zijn ), worden de cijfers wel erg alarmerend. Het houdt dan namelijk in dat bijna 1 op de 3 Marokkaanse mannen tussen de 18 en de 24 jaar voor de rechter belandt. Daar word ik koud van en hoe je dat snel kan bijsturen met politieke maatregelen is mij een raadsel.
Verder heb je helemaal gelijk: ik snap volledig dat de Marokkaanse gemeenschap zich uiterst bedreigd voelt door de ongekend aggressieve benadering waaraan ze de laatste jaren heeft blootgestaan.
Een gigantische maatschappelijke patstelling wat mij betreft.
f.bol
-5-  f.bol:
Overigens verdient de gemeenschap inderdaad een groot compliment voor het openlijk onderkennen van het probleem. Misschien is dat wel een heel goed startpunt voor in gezamenlijkheid maatregelen te nemen. Dat werkt sowieso beter dan weer een nieuw streng wetje.
Wessel
-6-  Wessel:
Dit artikel laat nog wel wat vragen over. Bijvoorbeeld waarom de problemen rondom de Marokkaanse gemeenschap (die langer dan een paar jaar reeds bestaan) ook reeds werden ontkend voordat het politiek correct werd om af te geven op de Marokkaantjes. Voordat Fortuyn ten tonele verscheen en de problemen aan de kaak stelde was het klimaat minder hetzerig, en was de ontkenning vanuit de Marokkaanse gemeenschap even stug.
De verklaring voor het lange tijd ontkennen van de problemen lijkt dan ook eerder in de schaamtecultuur (`mijn zoon is een goede jongen, doet geen vlieg kwaad´) gezocht te moeten worden.

Andere vraag is waarom de problemen nu dan ineens wel worden erkend. Toch niet omdat het klimaat is gekeerd naar pro-Marokkaan ofzo. Misschien voelt de gemeenschap aan dat het enige alternatief voor een aanpak van binnenuit is dat de politiek met nog strengere wetten e.d. aankomt, en dat dat ongewenst is..? Moeilijk te beoordelen.

Tenslotte, is het wel waar dat de Marokkaanse gemeenschap de problemen stelselmatig heeft ontkend. In Slotervaart is een aardig netwerk opgebouwd aan buurtvaders, die de problemen duidelijk niet ontkennen.
gert
-7-  gert:
En als een werkgever vervolgens een Nederlands sprekende autochtoon met VWO-opleiding prefereert boven een niet Nederlands sprekende allochtoon die 5 maanden VMBO heeft, dat is toch púre discriminatie?
f.bol
-8-  f.bol:
Dat niet, maar een werkgever die driemaal bestolen is door een Marokkaanse werknemer zegt vaak “ik neem geen Marokkanen meer” , terwijl als hij driemaal bestolen is door een autochtone VWO-er, hij slechts zal zeggen“ ik heb toch zo'n pech met nieuw personeel de laatste tijd”

We hoeven de werkgever hierom niet direkt als walgelijke racist neer te zetten, hij is ook maar een mens, maar we moeten wel zorgen dat er niet a priori wordt gediscrimineerd bij sollicitaties.
steven
-9-  steven:
We moeten nu eens ophouden met het sigmatiseren van de zwakkere groepen. Iedereen kan begrijpen dat geen enkele marokaan er voor kiest om op deze wijze in de statistieken opgenomen te worden. We kunnen beter eens nagaan waarom deze mensen geen baan hebben en wel móeten stelen (vanwege discriminatie en de lage uitkeringen!).
Miriam
-10-  Miriam:
Zou het er ook wellicht aan kunnen liggen dat ouders vaak het idee hebben (gehad) dat hun kinderen met minimale opleiding plotsklaps op de hoogste ladder terecht zouden kunnen komen. Ontstijgen van de sociale ladder duurt minimaal twee generaties. Kijk nu maar eens naar al die vroegere arbeiders. Veel van hun kinderen (die nu zelf ouder zijn) zien daadwerkelijk het belang in van goede scholing. Daarom, ik ben niet zo pessimistisch en zie gewoon dat het tij gekeerd kan worden. Maar....dan moet er wel van beide kanten enorm hard gewerkt en (figuurlijk) geknokt worden. Ik hou niet van achteruit kijken. Analyses zijn leuk en nuttig, maar inmiddels puilen daar de boekenkasten van uit. Aanpakken en doen!!
-11-  :
Daniël, wat frappant is dat voor Fortuyn er een redelijk positief klimaat was tov Marokkanen maar dat er dezelfde problemen bestonden omtrent criminaliteit en werkloosheid. Durfden de Marokkaanse gemeenschap toen te erkennen dat er een probleem was rondom de jongeren? Het antwoord kent iedereen en geeft aan waarom jouw redenatie hierboven onzin is. Niet het negatieve klimaat was de reden waarom het probleem werd ontkent, maar de cultuur van schaamte. Immers de Marokkaanse gemeenschap had genoeg tijd voor Fortuyn om het probleem te erkennen.

Het is wellicht leuk om in je column Fortuyn te laten zeggen dat het Marokkaanse kind 'de wortel van al het hedendaagse kwaad is'. Maar als je van Fortuyn een karikatuur moet maken om je punt te bewijzen geef je enkel blijk van een tekort aan goede argumenten. Fortuyn wees naar dezelfde cijfers waaraan jij nu ook refereert. Zijn oplossingen waren misschien niet de jouwe (zeker ook niet de mijne) maar het probleem dat hij schetste was juist.

Het is misschien een zware pil om te erkennen, maar Fortuyn heeft als een breekijzer gewerkt.
-12-  :
Menslievend en vriendelijk was het ook geweest om een neergeschoten filmmaker, immers ook iemand's kind, niet als walgelijk dikke querulant en papzak neer te zetten.
Bovendien generaliseer je heel erg; zoals bekend bestaat DE Marokkaanse gemeenschap helemaal niet, maar is het een versnipperde en daardoor moeilijk te bereiken groep.
-13-  :
ik denk dat zijn oplossingen al aangaven dat zijn mening over de bewuste doelgroep niet al te positief was - en hoewel ik inderdaad zijn toon wat overdrijf in zijn stuk, denk ik toch wel degelijk dat hij een negatieve toon zette juist door specifiek voor één soortoplossing te zijn (allemaal neerkomend op assimilatie en zwaarder straffen).

betreft of ik Van Gogh wel of niet moet neerzetten als querulant: inderdaad, hij was iemands kind. Net zoals de vele mensen, dood of levend, die hij beledigde. U kunt zich zijn uitspraak over verbrandende, suikerzieke Joden nog herinneren? Hoewel ik vind dat niemand het recht heeft iemand te vermoorden, vind ik wel dat ik, net als Van Gogh zelf, het recht heb iemand te beledigen, of die persoon nou dood is of niet.

En dat is het probleem wat 'de raadsheer' aangeeft: in artikelen en fora worden geen oplossingen aangedragen. Dat is niet de fout van de stukjesschrijvers maar dat ligt aan het medium. Weblogs zijn geen beleidsplannen omdat beleidsplannen het nu eenmaal niet zo goed doen in een opiniërende omgeving. Terecht merkte Mohammed Jabri, columnist van elqalem.nl, op 2 november in De Balie terecht op dat 'de tijd van provocateurs' omtrent deze problematiek zijn einde nadert - het wordt inderdaad tijd eens wat te doen, en dat is wat nu eindelijk kan gebeuren.
-14-  :
overigens bedoel ik met 'de marokaanse gemeenschap' inderdaad niet elke marokaan in heel nederland, maar al die marokkanen die bij elkaar kwamen afgelopen week, allen als vertegenwoordigers van hun gemeenschap gezien door hun eigen gemeenschap, allen notabelen en belangenbehartigers van hun gemeenschap, die dus, en dat had je kunnen zien als je op de link had geklikt, mevrouw donkers, namens hun gemeenschap erkenden dat er een probleem was. Natuurlijk is het nogal aanmatigend van ze dat ze claimen te spreken namens hun gemeenschap als hun hele gemeenschap hen ook als daadwerkelijke vertegenwoordigers van die gemeenschap ziet, dus ik geef mijn fout grif toe, en stel voor dat je die zin moet lezen als: “alle mensen die de marokkaanse gemeenschap zeggen te vertegenwoordigen en die mensen van wie de marokkaanse gemeenschap ook zegt dat ze hen vertegenwoordigen”. Mijn diepste excuses, mevrouw donkers.
f.bol
-15-  f.bol:
@ Steven: Niemand mòet stelen in deze samenleving
-16-  :
Je hoeft je excuses toch niet aan te bieden, Daniel? Ik geef slechts mijn nederige mening. Ik vond je oproep om op menslievende wijze problemen met de Marokkaanse jeugd op te gaan lossen wat haaks staan op je wat minder vriendelijke formuleringen daarboven. Mag ik eigenlijk wel Daniel zeggen of is het meneer Schut?
-17-  :
tuurlijk mag je wel daniel zeggen - its just, ik ben gewoonweg van aard een provocateur, vandaar!
de raadsheer
-18-  de raadsheer:
Alle reacties in dit forum ten spijt bespeur ik nog steeds geen fundamentele oplossing hoe de problemen op te lossen.
Ik maak daarom van de gelegenheid gebruik een aanzet te geven.
M.i. begint de oplossing met het volgen van opleiding, vorming en training. Kort gezegd met“ op de vraag van de arbeidsmarkt gerichte mensontwikkeling”.

Vraag van de (arbeids)markt en aanbod van personeel sluiten thans niet op elkaar aan, daar ligt de crux.
Geef iedereen de kansen en mogelijkheden zich maximaal te ontwikkelen en selecteer sec op vaardigheden en competenties vereist voor een functie.

de raadsheer
-19-  :
@ de raadsheer:
en voor welk probleem is dat dan de oplossing?
Gabriel
-20-  Gabriel:
Ja...daar gaan we weer. Laten we het eens hebben over de groep marokkanen die inderdaad bezig is met het verbeteren van hun sociale positie in Nederland. Ik wordt er helemaal ziek van dat alle aandacht gaat naar de negatieve aspecten van deze etnische vraagstukken.

Deze hele groep wordt overschaduwd door de negatieve aandacht en dat werkt niet echt motiverend.
-21-  :
precies, gabriel, dat is nou nét wat ik bedoel!
Tjeerd
-22-  Tjeerd:
Ik snap ook wel dat die ouders er pas 10 jaar later achterkomen dat hun spruiten niet van die lieverdjes zijn.
Die domme autochtonen hebben er 9 jaar niets van mogen zeggen van hun politieke voorlieden...
Suffie
-23-  Suffie:
De negatieve aspecten van deze etnische vraagstukken krijgen zoveel aandacht omdat ze zolang door allerlei groepen (niet alleen door de Marokkaanse gemeenschap) werden ontkend. Het is niet zo gek dat feiten die onder de tafel worden gemoffeld of door woordspelletjes worden gerelativeerd door de 'andere partij' breed worden uitgemeten. Een oplossing is alleen mogelijk als een probleem duidelijk is, een probleem dat ontkend over verdraaid wordt, zal nooit worden opgelost.

Het enige probleem is dat dit soort problemen zoveel 'lading' hebben, en dat dit voor de ééncelligen onder ons van die leuke aanleidingen zijn om hun angsten op iemand te projecteren.

Overigens is dit al het tweede stukje van Daniel binnen korte tijd dat hout snijdt. Ik word week...
martijn
-24-  martijn:
Volgens mij ligt het probleem toch een stukje dieper ligt dan de men denkt. In dat verband vond ik het artikel interessant in het Parool over gedragstherapie met jongeren die met het hele gezin. In het artikel blijkt - vreemd genoeg - dat Marokaanse kinderen zich vaak heel beleefd en netjes gedragen in het gezin, terwijl ze op straat continu veel ruimte innemen.

Volgens mij liggen de oorzaken niet in gebrekkige opleiding, kansen en geld, maar veeleer in een zeer strenge opvoeding, die leidt tot ongeremd gedrag wanneer die opvoeding niet aanwezig is. En moet men veel meer inzoemen op het gedrag dat kinderen hebben als ze met elkaar spelen op straat - in de normale situaties waar je nooit iets leest in de media. Daar ligt - denk ik - de sleutel.
-25-  :
@suffie: ik zal voortaan weer wat korter door de bocht zijn... ;)
Voor de rest: ik merk dat het toch nog moeilijk is om dan inderdaad ook naar oplossingen te gaan kijken. Dat is ook moeilijk, natuurlijk: wat de oplossing is hangt af van je perceptie van de oorzaak, en tegelijkertijd zijn een flink aantal oplossingen ook gewoonweg onmogelijk als we onszelf nog een democratische rechtstaat willen noemen. Misschien is het een beter idee als ik een volgende keer ook een voorzet doe voor mogelijke oplossingen - en ik hoop dat u die net zo krtisch onder de loep zal nemen als al mijn andere posts!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.