Home > > Geef Asscher advies!

Geef Asscher advies!

De vraag die de komende tijd de Amsterdamse politiek beheerst is, hoe het nieuwe college er uit moet zien. Wordt het een linkse coalitie van twee of meer partijen, wordt het oude college van PvdA en VVD voortgezet, of gaat het misschien wel helemaal anders. Tot het nieuwe college bekend is, kan iedereen op Amsterdam Centraal stemmen op het college van zijn voorkeur en discussiëren over de vraag door wie we de komende vier jaar bestuurd moeten worden. Welk college moet er komen in Amsterdam?

zes reacties op "Geef Asscher advies!"

Egbert Rozeboom
-1-  Egbert Rozeboom:
Electorale cycloon
@ discussie
Evalueren, analyseren: een cycloon van happy voters heeft de politieke verhoudingen door elkaar geharkt in de steden van Nederland. De opkomstgolf was zelfs hoger dan in het dynamische Fortuynjaar 2002. SP okay, maar wie had gedacht dat de VVD niet zou kunnen profiteren van het verlies van leefbaren e.d. De VVD komt hier in Amsterdam nog goed weg als je de uitslagen elders ziet.

De 'rode' uitslag ademt groot vertrouwen in de diverse PvdA-stadsbestuurders en de door haar gepresenteerde kandidaten op de kieslijsten, in de PvdA-partijleider en op de achtergrond ook in het partijbestuur landelijk, zowel als lokaal.
Een mooi afgewogen kandidaten-lijst scoort in Amsterdam een monsterhit voor de PvdA. Dat hebben Etty c.s. toch nog onverwacht netjes voor elkaar gekregen; de voorkeurstemmen voor Aboutaleb en anderen illustreren dit. Afspiegeling is terecht voorop komen te staan bij de kandidatenlijsten en dat is door de medelandse kiezer beloond. Als je kijkt naar de spectaculaire successen in de steden kun je je afvragen of de PvdA met zijn rood-op-straat-acties door dat deel van het electoraat nu ook gezien wordt als een leefbaarheidspartij, in de goede zin des woords.

Duurzame democratie in de stad is met een PvdAcollege dat links-om of rechts-om gaat nog niet gegarandeerd. Hoe gewenst is bijvoorbeeld het monopolie en (semI-) duopolie van de PvdA in steden en stadsdelen. Hoezo lokale democratie zullen vele burgers zich afvragen. Het vasthouden, waarborgen en waarmaken van kwaliteit in het onderwijs, in het bouwen en wonen in de stad en in de samenleving van stedelingen voor de toekomst verdient nu voorrang boven de status quo van de monopolist PvdA. Nu in Amsterdam bijvoorbeeld alle veertien stadsdelen een PvdA-voorzitter leveren kun je serieus werk maken van een scenario waarin je geleidelijk toewerkt naar 6 of 7 deelsteden van ca. 100.000 inwoners met wat grotere deelraden van 25 zetels.

Voorbeeld
Voor een deelstad samengesteld uit de oude stadswijken De Baarsjes, Bos & Lommer, Westerpark en Oud-West zou je bijvoorbeeld een type rekensom à la Marleen Zachte als volgt kunnen uitwerken:

Wijken, partijen en stemmen, in concept
Westerpark De Baarsjes Bos+Lommer Oud-West totaal
4.138 6.625 5514 3.821 PvdA 37.8% 20.098
1.426 1.920 1134 3.084 VVD 14.2% 7.564
3.009 3.469 2452 3.225 GrLi 22.9% 12.155
2.806 2.664 SP 10.3% 5.470
634 1.186 671 1.067 D66 6.7% 3.558
578 447 AAdG 2% 1.025
1.179 458 433 LFB* 3.9% 2.070
340 557 334 CDA 2.3% 1.231
Geldige stemmen
14.110 13.757 10.563 14.741 53.171 100%

*LFB= leefbaarpartijen, buurtbelangen e.d.

[redactie: gebruik van tabel- en andere html-code is niet mogelijk in reacties, zie http://www.amsterdamcentraa... voor leesbare tabel]

Zeg dat je een raad van 25 zetels instelt, dan krijgen de partijen in die deelstadsraad zo ongeveer de volgende indeling:
PvdA 10 zetels, GrLi 6 zetels, VVD 3, SP 2, D66 2, overigen 2
Waarschijnlijker is dat de SP wat groter zou zijn omdat die partij nu nog niet vertegenwoordigd is in de stadsdelen De Baarsjes en Bos en Lommer. Zeg dat ze op drie zetels komen en de PvdA op 9 zetels brengen. Hoe dan ook biedt deze zetelverdeling lichte kansen voor een paars bestuur, en wat serieuzere kansen voor een links bestuur. In ieder geval kent deze deelstad geen partij die de absolute meerderheid heeft zoals dat nu wel het geval is met de PvdA in Bos en Lommer en in nog wat andere stadsdelen in west en zuid-oost. Groen-Links, VVD en SP zouden naief zijn aan de huidige verdeling van 14 stadsdelen vast te houden. Ze riskeren nu links en rechts tegen elkaar uitgespeeld te worden in de coalitie-onderhandelingen in de kleinere stadsdelen. En over vier jaar weer, en dan weer bij de volgende ronde. Maar wie zegt dat politieke partijen niet naief zijn.
Werner Toonk
-2-  Werner Toonk:
@Egbert: Het verkiezingsprogramma van de VVD is hierover heel duidelijk. We streven naar minder (6 of 7) stadsdelen.
Jochem Floor
-3-  Jochem Floor:
@ Werner: Gek dat dit punt in jullie campagne zo onderbelicht is gebleven. Je zou verwachten dat je juist dan zo’n onderwerp aansnijdt.
Ik snap trouwens nog veel minder waarom er in jullie campagne zo weinig zat om enige basis voor samenwerking met de PvdA te leggen. Als inhoudelijk discussiepunt had ik persoonlijk bijvoorbeeld dit onderwerp aanmerkelijk beter kunnen waarderen dan het gesar, gesaboteer en gebral van de laatste 6 weken VVD-campagne.

En wellicht had het jullie nog extra stemmen opgeleverd ook.
Egbert Rozeboom
-4-  Egbert Rozeboom:
ADVIES ?

Werner, Jochem kijk ‘es naar de bijdrage van Paul Schnabel in Het Parool van donderdag 16 maart en het verhaal over zetelverdeling bij colleges met minder dan 19 zetels in diezelfde krant van 15 maart. Die bijdragen sluiten meer aan op de discussies hier dan jullie verwijzingen naar geduldige tekst en gemiste campagnes. Dat mosterd-na-de-maaltijd gedoe van jullie valt me een beetje tegen. Misschien is het Politiek Cafe van vanavond over het Huis van Thorbecke nog een tip.
Lesley
-5-  Lesley:
Waarom Laat Lodewijk Asscher zich op dit moment zo ringeloren door Groen Links. Groen Links, de partij die nauwelijks recht van spreken zou hebben in Amsterdam als je de verkiezingsuitslag er naast legt.
Als ik zie dat Groen Links nauwelijks een bijdrage wil leveren aan ontwikkelingsplannen in de stad, nauwelijks een fatsoenlijke analyse heeft over hoe nu verder met de woningbouw. Wat gaat Groen Links doen aan de schooluitval, de positie van uitkeringsgerechtigde. Groen Links is eerder vermijdend dan dat ze een positieve bijdrage kan leveren.
Ik ben heel bang dat een collega PvdA/Groen Links voor Amsterdam wel eens zeer slecht kan gaan uitpakken.
Jochem Floor
-6-  Jochem Floor:
@ Lesley: welke coalitiemogelijkheid/heden zie jij dan wel & waarom?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.