Home > > Eerlijk en socialer = te links

Eerlijk en socialer = te links

tomaat
In de NRC van vrijdag stond een artikel met de kop ‘Bijna geen linkse colleges in de maak’. Inderdaad lijkt de flinke verkiezingswinst van de SP zich in het land niet te vertalen in linkse colleges. Ook in Amsterdam lijkt dat niet te gaan gebeuren. Lodewijk Asscher kiest in de Centrale Stad in eerste instantie voor GroenLinks en Els Iping, maakt het voor Stadsdeel Centrum nog wat erger en kiest voor onderhandelingen voor een coalitie met GroenLinks en de VVD.
Waarom die angst voor de SP? In de NRC wordt als reden ‘de koppige houding die de SP aanneemt bij de onderhandelingen’ genoemd en ik vroeg me af of dat ook zo was bij de onderhandelingen voor het College van de Centrale Stad of bij die van Stadsdeel Centrum waar de SP met vijf verse zetels is vertegenwoordigd. Die laatste onderhandelingen zijn in het openbaar te volgen – u kunt bijvoorbeeld dinsdag a.s. in de Zuiderkerk gaan luisteren - en ook de verslagen van die onderhandelingen tot nu toe zijn integraal op internet te vinden. Ik besloot die verslagen allemaal te printen en te lezen, totaal zo’n 50 A4tjes. Van meeslepende lectuur kan je niet spreken, maar het is ook weer niet zo vervelend dat ik erbij in slaap ben gevallen. Jammer dat je dit niet allemaal van te voren, voor de verkiezingen dus, kunt lezen. Dat zou nog eens een stemwijzer zijn!
Wat ik er in lees over de SP is, dat die zich bij de onderhandelingen constructief opstelt, maar natuurlijk wel een ander beleid voorstaat dan dat van het college van de afgelopen jaren. Dat lijkt me niet vreemd. Ik lees erin dat de VVD de SP in ieder geval wil uitsluiten en eigenlijk dat in het algemeen de toon tegen de SP feller is dan tegen de andere partijen.

In een persbericht van de PvdA over de keuze om verder te onderhandelen met GroenLinks en de VVD stelt Iping: ‘De mogelijkheid van een volledig linkse coalitie met de SP is ook onderzocht. Bij de onderhandelingen heeft de partij aangegeven tot compromissen bereid te zijn, maar op sommige gebieden zijn de verschillen nog steeds erg groot. Een belangrijk knelpunt is het standpunt van de SP dat stadsdelen beter kunnen worden opgeheven. PvdA en GroenLinks hebben juist aangegeven veel energie te willen steken in het vergroten van het draagvlak van het stadsdeel. De VVD in de binnenstad heeft zich de afgelopen vier jaar ook altijd hard gemaakt voor het stadsdeel. Gezien de omvang van hun aanhang adviseert Herrema (de informateur, HF.) wel om de SP de kans te geven mee te denken over de inhoud van het nieuwe Programakkoord, dat immers door de deelraad wordt vastgesteld. De PvdA zoekt naar een vorm waarin dat kan gebeuren.’

Daarop volgend komt er een persbericht van de SP: ‘Volgens de SP is de PvdA gezwicht voor de druk van de VVD. Deze partij sloot als enige de SP uit als coalitiepartner. De VVD is slechts één zetel groter dan de SP. Getalsmatig was er geen enkele noodzaak om te kiezen voor de VVD. De PvdA heeft willens en wetens een politieke keuze gemaakt voor rechts, en de mogelijkheid van een links meerderheidscollege om zeep geholpen.’

In de notulen van de onderhandelingen lees ik inderdaad dat een belangrijke reden om de SP in deze fase buiten te sluiten is, dat de SP geen voorstander is van stadsdelen en dat is de PvdA wel, die, ik citeer ‘het draagvlak voor het stadsdeel juist wil vergroten’. En verderop: ‘Dan is het niet handig voor een bestuur, samen te werken met een partij, die daarover nog in discussie is’. Maar de partij dus mag wel van de PvdA meepraten. Meepraten? Waarover? En met wie? Ik heb de stellige indruk - ook uit de notulen - dat de VVD daar helemaal niet van gediend is.

De reactie van de SP is dan ook duidelijk. Ik citeer weer: ‘Hoewel de SP tegen het fenomeen Stadsdeel is, heeft ze er voor gekozen wél in de stadsdelen te gaan zitten. Als die stadsdelen er eenmaal zijn dan moet wel geprobeerd worden die eerlijker en socialer te maken.’

Het lijkt er sterk op dat een stem op de PvdA in dit geval een stem voor de VVD is geweest. Ik zal het me herinneren bij de verkiezingen voor de 2de kamer, volgend jaar.

vier reacties op "Eerlijk en socialer = te links"

jelmeru
-1-  jelmeru:
en daarbij te bedenken dat de vvd in beginsel ook geen fan is van stadsdelen, en destijds ook niet stond te springen bij het idee voor het nieuwe stadsdeel centrum...
Steven
-2-  Steven:
Het is inderdaad opmerkelijk dat er relatief weinig SP-winst verzilverd gaat worden in zetels.
Maar om dan direct een college van Groen Links en PvdA als 'niet links' te benoemen gaat mij wat ver...
-3-  :
Ik heb ook een aantal van die onderhandelingsstukken gelezen en het blijft vreemd hoe de SP in stadsdeel Centrum buitenboord gezet is. Zoals jelmer al opmerkt, is het argument dat de SP voor opheffing van de stadsdelen is vrij zwak, mede omdat de VVD daar ook ideeën over heeft die afwijken van de PvdA. De SP heeft zich in de eerste gesprekken duidelijk opgesteld als een partij die bereid is pragmatisch mee te besturen. Terwijl GroenLinks daar een mogelijkheid in ziet met de SP verder te praten, lijkt het de PvdA te zijn die vastbesloten is door te gaan met de VVD, wat erg de indruk wekt dat men wil doorgaan met het oude beleid (eigenlijk lijken het VVD en PvdA samen, die de SP tot onbestuurbaar verklaren, terwijl de VVD natuurlijk helemaal geen zeggenschap moet hebben in eventuele andere coalitievormen waar die partij geen deel van uitmaakt).

Wat me verder opviel, is dat er nu wordt gesproken over een bestuur met een rood/groene kern. Ik ben benieuwd waar dat dan in de praktijk uit gaat blijken. Immers, bij een bestuur met drie stadsdeelwethouders, krijgen alledrie de partijen een even zware stem en bij meer wethouders zal het naar ik aanneem GroenLinks zijn die - vanwege het lagere aantal zetels in de raad - het minst te zeggen krijgt in het Dagelijks Bestuur. Ik ben benieuwd hoe GroenLinks een garantie op dat rood/groene signatuur zal weten los te peuteren met de VVD als - mogelijk grotere - coalitiepartner.

In de Centrale Stad zijn er volgens mij veel betere redenen om niet met de SP in zee te willen, daar vind ik het niet meer dan logisch dat die partij niet als bestuurspartner wordt overwogen. Veel vreemder vind ik daar dat kiezers nu boos zijn omdat de SP wordt uitgesloten, terwijl de PvdA zich niet vooraf heeft uitgesproken voor een brede links coalitie. Misschien hadden al die teleurgestelde mensen zelf op de SP moeten stemmen om hun zin te krijgen?
Carlos Witteman
-4-  Carlos Witteman:
Ik heb sterk de indruk dat er argumenten zijn gezocht om een strategische keuze te verdedigen. En blijkbaar is dit te danken aan een oekaze vanuit 'landelijk' want het gaat in wel heel veel gemeenten precies zo. Dat de PvdA niet in alle 39 'linkse meerderheidsgemeenten' met de SP aan de slag gaat lijkt me volkomen logisch. Maar het zijn er nu wel bizar weinig, en ik heb echt de indruk dat dit te danken is aan politieke onwil. Ook in steden als Delft is nog vóór een eerste serieus gesprek al 'nee' gezegd en hollen ze bijna naar de VVD. De PvdA van Bos is toch een stuk Paarser dan ik had gehoopt. Er is blijkbaar maar 1 manier om de PvdA naar links te dwingen: door de SP nog een stuk sterker te maken.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.