Home > > Verbeter de wereld...

Verbeter de wereld...

Niet wachten op wat de politiek doet, maar zelf initiatieven nemen: in Bos en Lommer is een groep van dertig ouders opgestaan die hun kinderen, in de leeftijd van anderhalf tot drie jaar, gezamenlijk op een of twee zogeheten zwarte scholen wil plaatsen.
'Samen Naar School' heet hun plan, en het doel is 'de eenzijdige samenstelling van basisscholen in Bos en Lommer te doorbreken', aldus Meike Skolnik, een van de initiatiefnemers.
'We zijn begonnen met acht ouders, die dezelfde wensen hadden voor hun kinderen qua kwaliteit van onderwijs, en die daarvoor niet de wijk uit wilden', zegt Skolnik. ' Vrij snel hadden we een plan van aanpak en zijn we begonnen met een zoektocht naar scholen, die ons idee zouden willen ondersteunen'.
De ouders bezochten scholen die hen aanspraken in de wijk, lazen rapporten van de Onderwijsinspectie en voerden gesprekken met de betreffende oudercommissies. Uiteindelijk rolden er twee scholen uit de bus die zelf zeer enthousiast zijn over het plan: de Tijl Uilenspiegelschool en de Multatulischool. Deze scholen zijn erg bereidwillig om van het plan een succes te maken. Dit zou tot aanpassingen van het onderwijssysteem kunnen leiden, dat tot nu toe op kinderen met een achterstand is gericht.

Skolnik benadrukt dat Samen Naar School absoluut niet uit alleen witte ouders bestaat.
'De ouders hebben een gelijkwaardig opleidingsniveau en bijna alle moeders werken; dat zijn de bindende factoren. Het belangrijkste is dat de wensen en eisen wat betreft goed onderwijs voor onze kinderen overeen komen'.

Op 11 april houdt de groep een informatie-avond voor geinteresseerde ouders in de Mansveltschool in Bos en Lommer. Afgevaardigden van de Tijl Uilenspiegel- en de Multatulischool komen vertellen hoe zij het plan van de ouders vorm willen geven. In de Baarsjes, op de Sint Jansschool, heeft een soortgelijk initiatief geresulteerd in gemengde klassen. Mensen van deze school zullen aanwezig zijn om hierover informatie te geven.
Na 11 april wordt gekeken hoe groot de groep kinderen uiteindelijk is geworden en zal er een verdeling moeten komen. Samen Naar School wil graag vijf tot zes kinderen in een groep geplaatst hebben, verdeeld over twee scholen. Zoals het er nu uitziet is dat zeker te realiseren.

Door minder kinderen met een achterstand aan te nemen zal een school zijn inkomsten ook achteruit zien gaan, aangezien de subsidies dan teruglopen.
Dat de politiek op dit punt in moet springen, lijkt me duidelijk.
Burgers en scholen die op deze manier de segregatie in het basisonderwijs aanpakken, verdienen alle mogelijke steun.

veertien reacties op "Verbeter de wereld..."

Roodhaar
-1-  Roodhaar:
Het initiatief uit de Baarsjes is al een paar jaar oud. Weet iemand hoe het nu is?
-2-  :
Mooi dat deze mensen hiermee begonnen zijn! Dit toont dat de beste manier om onze maatschappelijke problemen op te lossen heel simpel is: vertrouw op het eigen initiatief van de burgers zelf.
Je geeft overigens terecht aan dat de subsidies van de overheid nu tot een onevenredige verdeling leiden. iets wat volgens mij altijd voor subsidies zal gelden, omdat die centraal en geadmnistreerd moeten zijn - en dus nooit genoeg rekening kunnen houden met de specifieke situatie op de vloer.

Mooi stuk, mooi initiatief, wat onverhoopt ook nog een liberaal pleidooi blijkt!
Dr.D
-3-  Dr.D:
Het enige 'zwart' aan de school zijn de hoofddoekjes.
Daar stuur je je kind als straf...

Wie zet zijn kind nu tussen kansloze, intolerante religieusen???
Zijn we de secularisering vergeten???
Hannes Minkema
-4-  Hannes Minkema:
Leuk bedacht, maar met als gevolg dat de andere scholen in Bos en Lommer nu nog zwarter worden dan ze al waren. Mijn witte dochtertje zit nu met nog één wit jongetje in een verder geheel zwarte klas. Twee andere witte ouderparen lieten op het laatste moment verstek gaan vanwege het bovengenoemde initiatief. Wordt de situatie er aldus per saldo wel beter op? Zie ik mezelf nu impliciet gedwongen mijn dochtertje ook maar naar de twee genoemde 'witte enclave'-scholen te doen?
Mechtild
-5-  Mechtild:
Ik snap het niet. Er is een stadsdeelvoorzitter in Bos en Lommer die Halleluja roept over hoe voortvarend de woningen aan de nieuwe doelgroepen worden verhuurd/verkocht. Zijn dat dan ouderen/jongeren? De stadsdeelvoorzitter is lyrisch, evenals de woningcorporaties. Hoe kan het dan dat de scholen toch steeds zwarter zijn geworden? Kopen mensen dan gewoon een goedkopere woning en maken ze verder geen gebruik van faciliteiten. Tja, dan heb je ook niets aan je experiment met de verhuurbaarheid van de woningen.
Ik ben dus heel benieuwd hoe het nu zit.
Pido
-6-  Pido:
Helaas is dit niet alleen een Amsterdams probleem. Ik werk als leerkracht op een openbare basisschool in een klein dorpje in het Gooi. Wij hebben ongeveer 20 kindjes uit een andere cultuur op school en ongeveer 10 kindjes uit het woonwagenkamp op een totaal van 170.
De christelijke school in het dorp loopt vol, wij krimpen, want wij staan bekend als “die school met die buitenlandse kinderen en die woonwagenkinderen” dat wij gewoon een goede school zijn en dat er met die kinderen niets mis is, wil er in de dorpsgemeenschap maar niet in, ondanks veel positieve PR. Wat is er mis met een gemengde schoolbevolking, als voorbereiding op de maatschappij.
Wij halen onze schouders er maar over op en zeggen:“die ouders weten niet wat ze missen!”
Sonja Z.
-7-  Sonja Z.:
Stel, het tegenovergestelde gebeurt ergens op een 'witte'school. Zijn de pijpen dan het dansen?
Persoonlijk vind ik dit een mooi initiatief.
Uiteindelijk moeten we met z'n allen samenleven en elkaar respecteren. Het zal nog wel een paar generaties duren voor het zo ver is.
elsbeth
-8-  elsbeth:
Nog meer generaties? Jeetje onderhand is er toch al sprake van de derde generatie. Mensen die voor het grootste deel hier zijn geboren. Zou het niet te maken hebben met het fiet dat de noodzaak tot integratie eigenlijk nauwelijks aanwezig is. Volgens mij zit in het hele proces van integratie iets paradoxaals.
Marcel
-9-  Marcel:
Wij overwegen een huis te kopen in Bos en Lommer. Alleen twijfelen omdat we ons zoontje over twee jaar niet op een zwarte school willen hebben, en onze indruk is dat alle scholen in Bos en Lommer zwart zijn. Niet omdat we ideologische bezwaren tegen de kleur zwart hebben, maar omdat we klassen met taalachterstand en kinderen uit een voormoderne opvoedcultuur vrezen. Kan iemand mijn vrees ontzenuwen, en zo niet, aangeven of er eventueel toch witte scholen in Bos en Lommer.
estherd
-10-  estherd:
Voor zover ik weet is er 1 christelijke witte school, en daar moet dan drie keer per dag gebeden worden. Verder zijn er een aantal gemengde scholen en dat worden er steeds meer, is de bedoeling.
Minhon
-11-  Minhon:
Heeft ooit een 'witte' ouder in de Bos en Lommer zich verdiept in de scholen aldaar voordat hij/zij er kwam wonen?
Geef les in dit stadsdeel op een basisschool en kan zeggen, dat er niets mis is met het onderwijs in B&L. Kinderen - autochtoon of allochtoon - komen hier niets tekort. Ze beleven op mijn school veel plezier met en aan elkaar en leren heel veel. Dat wordt door mijn team gestimuleerd en door de kinderen gewaardeerd.
Jos van Santen
-12-  Jos van Santen:
Gemengde scholen is in de 4 grote steden w.o. Amsterdam een demografisch volstrekt achterhaalde discussie.
Ondertussen is ca. 70% van de basisschool leerlingen van allochtone komaf.
Er is dus geen sprake van menging maar van verkleuring in rap tempo.
Er zijn ca. 200 basisscholen in Amsterdam.
- ca. 55 scholen geheel “zwart”
- ca. 50 scholen meer dan 70% zwart
- ca. 30 scholen meer dan 50% zwart.
- ca. 40 scholen voldoen aan criterium “gemengd” 30-50% allochtone kinderen.
- ca. 30 scholen zijn “wit” met meer dan 70% autochtone leerlingen.
Dit zijn cijfers uit 2004 (artikel van Fleur Jorgens).

Witte ouders hebben allerlei meer of minder goed argumenten om hun kind niet als multi-cultureel experiment in te willen zetten.
Varierend van de wens je kind naar een “ons-soort-ouders-school” te sturen; tot meer of minder reele angsten over de kwaliteit van “zwarte” scholen.

Hoe dan ook, het verspreiden van de witte kinderen op die 30 witte scholen zal niet of nauwelijks een bijdrage leveren aan menging. Daarvoor zijn er domweg te weinig witte kinderen in Amsterdam.

Of je de motieven van witte ouders nu wel of niet redelijk vindt; de oorzaak van het groeiende aantal zwarte scholen, ligt natuurlijk niet bij de witte ouders.
Ook als alle witte ouders hun kinderen op zwarte scholen plaatsen zet dit getalsmatig nauwelijks zoden aan de dijk om het amsterdamse basisonderwijs gemengd te maken......als je 1 fles melk met 3 flessen chocolademelk mengt, hou je nog steeds chocolademelk over.

De oorzaken liggen bij de nationale en amsterdamse overheid, met decennialange grootschalige toestroom van immigranten die zonder spreidingsbeleid geconcentreerd in amsterdamse wijken zijn komen wonen.
En diezelfde politiek wijst nu verwijtend naar witte ouders; alsof zij die lokale demografische scheefgroei hebben veroorzaakt.
yanny scutt
-13-  yanny scutt:
Scholen zijn er om lezen, schrijven, aardrijkskunde en geschiedenis te leren.

Het lijkt mij erg zinnig om daar alle aandacht aan te geven gezien de slechte resultaten waarover we nu al een aantal jaren hebben kunnen lezen in de krant, en aanhoren van de ,elkaar snel afwisselende, politici! Bah!

Godsbesef en het aanbidden ervan zijn prive-zaken die niet op een school thuishoren.

Ik spreek uit ervaring; moest moeilijke psalmen uit mijn hoofd leren terwijl ik toch echt liever had geleerd waarom er zoveel oorlogen werden gevoerd! (en Tjee, waarom snap ik die moeilijke rekenopgave steeds niet..) Groet; Yanny
Daniëlle
-14-  Daniëlle :
Het is toch alleen maar mooi zo'n initiatief. Voor kinderen (en hun ouders!) is het fijn dicht bij huis naar school te gaan. In het verleden deden 'witte' ouders hun kind in een andere wijk naar school omdat ze persé hun kind tussen Ons Soort Mensen wilden hebben. Nu leren onze kinderen wat het betekent om “midden in de maatschappij” te staan. En belangrijk: staan ze er niet alleen voor op school. Er zijn nu in de klas genoeg kinderen die ook ham eten op hun brood en kerst vieren.Hoe diverser hoe beter. En de rest is angst. (en by the way: allerlei onderoeken laten zien dat de termen zwart en wit totaal achterhaald zijn. Het gaat nu om hoog- of laag-opgeleid. Want mijn Marokkaanse en Turkse klasgenootjes van het VWO hebben inmiddels ook allemaal kinderen en ik denk dat mijn zoontje daar meer aansluiting bij heeft dan een stel blanke PVV-stemmers ;-)).

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.