Home > > De buren verklikken...

De buren verklikken...

gluren
Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan... Een bekend kinderliedje wat duidelijk maakt dat klikken not done is voor kinderen. Een klikspaan in de klas is niet populair. Toch is klikken blijkbaar wel done als je ouder bent. Volwassenen kunnen hun illegale buurman anoniem aangeven, of hun buurvrouw die met de bijstand smokkelt, of die junk op zolder, of die buurman die zijn cavia mishandelt en daarbij ook nog een wietplantage heeft. De klikmaatschappij is het tegenovergestelde van de solidaire maatschappij, waarbij je die kleine bijstandsfraude door de vingers ziet of denkt: dat is haar zaak.
In het kader van de woonfraude stuurde woningcorporatie De Alliantie een brief aan de bewoners van hun huizen met de rechtstreekse vraag aan haar huurders om woonfraude aan te geven. Woonfraude is het onderverhuren van je woning, het iemand anders op je woning laten wonen als je er zelf niet meer woont. De Alliantie geeft als voorbeelden voor woonfraude meteen maar de meest gruwelijke: huurders die hun huis aanbieden als pension voor toeristen, kamerverhuur voor prostitutie of doorverhuur aan illegalen! Kom op mensen geeft uw buren aan! Klikken maar! Woonfraude is inderdaad een groot probleem in een stad als Amsterdam. Maar moet je dan je bewoners oproepen om hun buren aan te geven? Kan ook anoniem als u wilt, staat er bij vermeldt. Klikken is erg, anoniem klikken nog erger.

De klikmentaliteit, die er de laatste jaren in dit land is ontstaan, geeft me een onbehaaglijk gevoel. Als je buren je gaan bespioneren, begint het op de stasipraktijken te lijken uit het vroegere Oost Duitsland. Iedereen kon over je klikken, wie was er nog te vertrouwen? Maar ik heb niets te verbergen zult u misschien zeggen, dus wat maakt mij dat klikken dan allemaal uit? Tja, extra onaangenaam dan, als uw buren dat wel denken en anoniem over u klikken... En wie wil het op zijn geweten hebben dat die illegale bewoner uiteindelijk misschien wordt uitgezet?
Klikken, anoniem mensen aangeven, het begint normaal te worden, maar is het niet...

46 reacties op "De buren verklikken..."

Sigi
-1-  Sigi:
Tja, het is bijzonder treurig maar solidariteit is een vies woord tegenwoordig. Regels zijn regels, dat is de mode. Ik vrees dat een (groeiend) aantal er totaal niet mee zal zitten dat ze verantwoordelijk zijn voor de uitzetting van een illigale bewoner.
Nou moet ik wel zeggen dat je bijzonder raar staat te kijken als er iemand voor je deur staat die zeer dwingend zegt dat die je huis komt bekijken. Nou... dacht het niet. Hier werd weer boos op gereageerd omdat ik toch had aangegeven dat ik zou onderverhuren. Ook niet dus. Pissig werd er gezegd dat iedereen onderhuurde - nou ik niet! en dat ik eruit zag alsof ik de woningbouw zou bellen. Ik heb het niet gedaan maar de verleiding was zeer groot.
daniel s
-2-  daniel s:
quote:

Volwassenen kunnen hun illegale buurman anoniem aangeven, of hun buurvrouw die met de bijstand smokkelt, of die junk op zolder, of die buurman die zijn cavia mishandelt en daarbij ook nog een wietplantage heeft


Kijk (UITGEZONDERD het voorbeeld van de illegale buurman, ons asielbeleid is nu over de top en onmenselijk), ik zou veel liever in een maatschappij leven waarin ik de buurvrouw die met de bijstand smokkelt, de junk of de buurman rechtstreeks kon aanspreken op zijn/haar domme of slechte gedrag. Maar aangezien dat tegenwoordig op zijn minst op een schledpartij komt te staan en op zijn ergst een levenslange Tokkie-vete, vind ik het goed dat er een kliklijn is.

Een eerbaar mens fraudeert niet, en als we niet meer in een wereld leven waarin we elkaar direct kunnen aanspreken op onoorbaar gedrag, dan maar indirect. Dat heeft niets te maken met 'gebrek aan solidariteit' van de mensen die klikken, maar alles met asociaal en onverantwoordelijk gedrag van de mensen die 'verklikt' worden.
-3-  :
Maar het gaat natuurlijk om het principe, Daniël. Het feit dat je (terecht) een uitzondering maakt voor klikken over illegalen, laat al zien dat ook jij niet ieder “vergrijp” zonder meer laakbaar vindt. Met andere woorden: niet iedereen hanteert dezelfde definitie van “asociaal en onverantwoordelijk gedrag”, en zulke definities willen ook nog wel eens veranderen. Wie had een paar jaar geleden voorspeld dat iemand met een baard en een djelabbah in de metro per definitie verdacht zou worden gevonden? Hoeveel groot en klein leed is er tot enkele decennia geleden niet aangericht door mensen die hun ongehuwd samenwonende of homoseksuele buren “asociaal en onverantwoordelijk” achtten, en daarom de pastoor of de woningbouwvereniging inschakelden?

Kortom: als klikken de norm wordt, is iedere verdere grens arbitrair: vandaag klikken we over de bijstand, morgen over een illegaal, en volgende week over de religieuze opvattingen, de slechte adem of het omstuimige liefdesleven van de buurman.

Ik heb honderdduizend keer liever frauderende buren dan klikkende buren. Want met klikkende buren gaat het leefklimaat in de stad pas écht naar de knoppen.
erna
-4-  erna:
Het wordt klikken genoemd maar ik vind het gewoon een vorm van verradertje spelen. Brrrr.
Camera's in de Openbare Ruimte, iedereen een verplicht ID-bewijs.....,het schiet al lekker op met onze vrijheid. Ik krijg geleidelijk aan het gevoel dat Nederland in snel tempo de oude systemen van voormalige Oost Europese landen zich eigen aan het maken is. Maar hoe gek dan ook, verzet in welke vorm dan ook blijft steeds vaker achterwege!
Kees
-5-  Kees:
In Amsterdam is de situatie al lang al niet meer normaal. Bij beroving worden mensen totaal in elkaar geslagen, in Zuidoost worden razzias gehouden, in andere buurten waan je je in Iran, regelmatig schietpartijen tussen rivaliserende criminelen op straat. En dan is klikken opeens erg?
Jochem Floor
-6-  Jochem Floor:
Wat er laakbaar is aan “die junk op zolder” ontgaat mij even. Het zou wel passen in het huidige klimaat dat het strafbaar wordt een junk onderdak te verschaffen, of voor een junk om woongenot te genieten, maar vooralsnog meen ik dat die wet er nog niet is.

De enige reden dat het systeem nog niet met 'Stasi' o.i.d. wordt aangeduid, is dat er niet een aanwijsbaar loket is, waar de burger met al zijn geklik naar toe kan. Wat mij betreft stellen we dat zo snel mogelijk in, zodat het kwaad dan eindelijk een institutioneel gezicht krijgt. Laten we Stadstoezicht die mooie taak toebedelen.

In de bijdrage van Hans Frederiks staat het volgende. “De klikmaatschappij is het tegenovergestelde van de solidaire maatschappij, waarbij je die kleine bijstandsfraude door de vingers ziet of denkt: dat is haar zaak.” Ik meen dat dit niet juist is. Juist de solidaire maatschappij heeft reden tot klikken, omdat sommige vormen van fraude de solidariteit ondergraven.

Tegelijkertijd kan ik me goed vinden in de laatste twee alinea's van Wieland van Dijk: wie wil er nu klikkende buren? Dat staat garant voor angst alom en decennialang verziekte verhoudingen. Hoe voorkomen we dat?
Sigi
-7-  Sigi:
- Juist de solidaire maatschappij heeft reden tot klikken, omdat sommige vormen van fraude de solidariteit ondergraven. -
het was zo dat de goeden niet onder de slechten hoefden te lijden. Dat niet iedereen werd gestraft voor een rotte appel. Dat was volgens mij een belangrijk onderdeel van de solidaire maatschappij. Fraude op zich ondergraaft niet, de reactie daarop doet dat, het benadrukken dat het MIJN (of ONS) belastinggeld is en haal de clichees maar uit de kast. Sorry dit rechtvaardigd volgens mij het klikken niet. Klikken werd bestraft als kind. Wat de ander had gedaan was misschien niet goed maar klikken was sowieso FOUT. En dat zou weer de norm moeten worden. We hebben politie en justitie (met de al veel te ver gaande bevoegdheden tegenwoordig) we hebben Truus van de hoek en ome Piet van beneden en tante Clara die toch al was pissig was over het verdelen van de erfenis echt niet ook nog 's nodig.
Suffie
-8-  Suffie:
Dus als mijn buurman iets engs met z'n dochter doet mag ik daar niets van zeggen??
michiel
-9-  michiel:
@Suffie. Dan mag je hier wat van zeggen. Daar hebben we vertrouwensartsen voor. Dat valt onder levensbedreigend. Dat de woningbouwverenigig je vraagt om te gaan klikken is van een andere orde. Het is een hellend vlak, je hebt gelijk.
Suffie
-10-  Suffie:
Precies Michiel, een hellend vlak. En wie stelt de grenzen vast? Jij hebt het over levensbedreigend, maar hoe zit het met zaken als incest, mishandeling, kinderporno, heling, witteboordencriminaliteit, steunfraude, mensenhandel en prostitutie? Een bijstandsmoeder die naast haar uitkering af en toe iemand knipt om de kinderen in de kleren te steken geef je niet aan, maar je zal de kapper maar zijn die zijn zaak moet sluiten omdat hij niet tegen de illegale thuiskappers in zijn buurt op kan knippen. Ook een wietplantage kan op clementie rekenen, maar als deze, samen met de rest van het pand, afbrandt vanwege onoordeelkundige aanleg van stroom dat gaat iedereen over de kiep omdat deze misstand al lang bekend was. Het feit dat onderhuur wordt aangepakt is onder meer omdat die wietplantages vaak in onderverhuurde woningen worden opgezet, je zult er maar onder wonen! Wat is nou klikken, en wat is je burgerplicht doen? Kan iemand me dat lijstje mailen??
Pieter
-11-  Pieter:
@Suffie

Die grenzen moet je zelf vaststellen. In een tijd dat de overheid je vraagt om je medeburgers te verraden, moet je zelf de grens vaststellen waar je die plicht (ik betwijfel of het een plicht is) gaat uitvoeren en waar niet. Daar heb je een ethische houding voor nodig. Je mag er tegenwoordig niet van uitgaan dat wat de overheid van je vraagt ook daadwerkelijk het goede is.
Suffie
-12-  Suffie:
Vol-le-dig mee eens! En als je begrijpt hoe moeilijk dit soort morele dilemma's te hanteren zijn begin je dus niet over stasipraktijken als andere mensen een keuze maken die jij niet zou kiezen.
daniel s
-13-  daniel s:
Jochem zegt het goed door te stellen:

- Juist de solidaire maatschappij heeft reden tot klikken, omdat sommige vormen van fraude de solidariteit ondergraven. -

Kijk, ik snap niet waarom klikken 'per sé' fout is, en ik zou het fijn vinden als Sigi me dat kon uitleggen. Zoals Suffie al stelt, de dilemma's zijn een stuk complexer dan je zo op het oog vermoeden zou. Wat in ieder geval relevant is in het dilemma, is de intentie en de controleerbaarheid van degene aan wie je zou kunnen verklikken, alsmede de (onder andere daar uit voortvloeiende) consequenties voor de verklikte.

En nogmaals: het zou een stuk makkelijker zijn wanneer ik mijn frauderende of wiettelende buurman direct kon aanspreken op zijn onoorbare gedrag. Maar zolang de kans bestaat dat me dat eerder een dikke burenruzie oplevert dan dat de aangesprokenen beslist om zelf ook eens naar eigen eer en geweten te handelen, dan is en blijft een kliklijn een goede optie.
Jochem Floor
-14-  Jochem Floor:
@ Suffie: “als je begrijpt hoe moeilijk dit soort morele dilemma's te hanteren zijn begin je dus niet over stasipraktijken als andere mensen een keuze maken die jij niet zou kiezen.”

Ik voel me even aangesproken. Kijk, waar ik wat moeite mee heb is niet zozeer de keuze die de burger gewetensvol zelf maakt. Die kan achteraf bezien meer of minder juist zijn, maar dat is niet waar het voor mij in deze om gaat. Daarin moet iedereen zelf zijn ijkpunt zien te vinden.

Ik heb moeite met de overheid die structureel een bepaalde keuze bij de burger loopt te 'triggeren'. Die overheid bevind zich naar mijn idee op een hellend vlak. Het gebruik maken van het mechanisme is niet per definitie fout, maar biedt veel ruimte voor onverkwikkelijke toestanden in de maatschappij.
Vergelijk het met een schoolmeester die op alle klikkerijtjes tussen leerlingen in zijn klas ingaat, of in plaats daarvan er af en toe voor kiest de zaak met schouderophalen af te doen.

Probleem daarbij is dat 'de overheid' een buitengewoon veelomvattend begrip is en dat de verscheidene (vnl. handhavende) instituties er weinig boodschap aan hebben hoe 'de overheid' als geheel door de burger ervaren wordt. Iedereen focust zijn blik op het eigen werkterrein en kiest welbewust de meest effectieve werkwijze binnen dat speelveld.
Corinne
-15-  Corinne:
Eigenlijk komen we hiermee op het punt dat mensen zich kunnen gaan verschuilen achter “ik heb het niet geweten”. Het is inderdaad een hellend vlak en verdomd moeilijk. Ik vind het een beetje slap om maar te zeggen: ja als ik iemand zou aanspreken dan krijg ik wellicht dikke bonje". Wat is dat voor mentaliteit. Dus omdat we elkaar niet meer wensen aan te spreken doen we het via kliklijnen.
Ik ben toch van mening dat als het gaat om situaties die brandgevaar op kunnen leveren, je de brandweer belt, gaat het om zaken die levensbedreigend zijn dan bel je de daarvoor ingestelde organisaties. En inderdaad, het komt neer op je eigen ethische en morele inzichten. Maar....wie bepaalt dan of mijn inzichten ethisch niet verantwoord zouden kunnen zijn en die van mijn buurman/buurvrouw wel? Komen we toch een beetje op een normen en waarde discussie uit. Lastig probleem maar des te interessanter om er volop bij stil te staan.
mechtild
-16-  mechtild:
Wat is er toch aan de hand in Nederland. Ik lees vanavond de krant en zie dat er ook al wordt nagedacht een avondklok voor hangjongeren in te gaan stellen. Is het hier oorlog of zoiets. We hebben al een ID, kraken moet bij wet verboden worden, we moeten al klikken, nu een avondklok. Wat is de volgende stap. Ik geloof echt dat we in plaats van vooruit alsmaar stappen achteruit aan het zetten zijn. Back to the fifties. Het moet toch echt niet gekker worden lijkt mij.
jeroen
-17-  jeroen:
Hoeveel mensen hier hebben ooit een situatie als deze aan de hand gehad? Boven mij wonen illegalen en de buurman rechts heeft een wietplantage. Ik heb al talloze malen op het punt gestaan te gaan klikken, zoals het hier zo denigrerend wordt genoemd. Hebben jullie enig idee wat voor een overlast dat veroorzaakt of zitten jullie veilig in je keurige woninkjes te oordelen over mensen die andere keuzes maken. Wat een belachelijk, makkelijk stukje.
Dat de overheid oproept om dergelijk asociaal gedrag (als het verhuren aan illegalen, wietplantages etc) aan te pakken is juist heel goed. Wat mensen met zo'n oproep doen, dat is inderdaad hun zaak.
Jochem Floor
-18-  Jochem Floor:
Het probleem dat je hebt met de wietplantage kan ik me voorstellen. Maar wat is het probleem met de illegalen?
daniel s
-19-  daniel s:
@jochem:
Tja, ik als liberaal heb ook moeite met zo'n actieve staatsrol - maar de primaire rol van de staat is toch het bewaken van orde...waar deze kliklijn bij helpt
@ corinne:
wat is eigenlijk het verschil, als je zelf de politie of brandweer of het CWI ofzo belt als een buurman/vrouw iets verkeerd doet, versus als je een kliklijn belt?
Overigens: ik weet niet waar je in amsterdam woont maar er zijn regio's waar je gewoonweg een ram op je bek krijgt als je je buurman aanspreekt. Kun je je de tokkies nog herinneren? Juist voor dergelijke situaties kunnen eerzame burgers een beroep doen op het geweldsmonopolie van de staat.

Nogmaals, zoals suffie ook al aangeeft, ik denk dat het hier niet zo makkelijk oordelen is als velen denken.
katrien
-20-  katrien:
Daniel S, wordt die ram op je bek dan ook niet veroorzaakt door diezelfde overheid die het geweldsmonopolie heeft. Ik kan me niet anders herinneren dan dat alles erg negatief wordt benadrukt. Zeker wordt een groep mensen stelselmatig buiten spel gezet die eigenlijk niets anders hebben om mee terug te slaan dan hun vuisten. Misschien moet je daar eens wat meer stil bij staan.
Suffie
-21-  Suffie:
Katrien, begrijp ik deze invalshoek goed? Als je iemand aanspreekt op z'n gedrag en hij geeft je een klap voor je kanus, dan doet hij niets anders dan zich in zijn machteloosheid verdedigen?
katrien
-22-  katrien:
Suffie, dat is wel een beetje kort door de bocht. Maar als je bezuinigd op onderwijs, je nauwelijks zorgt dat mensen een kans hebben op de arbeidsmarkt etc. etc. (wat al een hele tijd aan de gang is) dan krijg je uiteindelijk een soort van tweedeling. Kijk, als dan toch niemand zich druk om je maakt dan maar het heft in eigen handen nemen. Is niet goed te praten maar wel een begrijpelijke reactie. Het is kennelijk helemaal in om alleen nog maar in rendement te praten en dan zijn die mensen die een rem op rendement zetten eigenlijk overbodig en alles behalve interessant. Nu ben ik er niet van overtuigd dat iedereen die je tegenwoordig aanspreekt je zomaar op je kanus mept. Mij is dat nog niet eerder overkomen. Misschien ligt het ook aan de wijze waarop en waarover je iemand aanspreekt. En om even terug te gaan naar het onderwerp. juist al dat anonieme gedoe werkt dit naar mijn mening steeds meer in de hand.
Jochem Floor
-23-  Jochem Floor:
@ Suffie: je moet eerder bij Daniel zijn, lijkt me. Die kwam met het voorbeeld van de ram op de bek en de mooie zuivere tegenstelling met de 'eerzame burger'.

@ Daniel: Smooth. Es lebe die Verharmlosung.
M.b.t. je vraag aan Corinne: “wat is eigenlijk het verschil, als je zelf *** belt ***, versus als je een kliklijn belt?” onderstreep je overigens precies mijn punt. Het gaat hier namelijk om de rol van de overheid. Laten we daar op focussen.

“ik als liberaal heb ook moeite met zo'n actieve staatsrol - maar de primaire rol van de staat is toch het bewaken van orde...waar deze kliklijn bij helpt”
Dus als het helpt om orde te creeeren zijn alle middelen geoorloofd?
Nee, uiteraard niet, dat zul je vast onmiddelijk met me eens zijn.
Maar welke voorwaarden stel jij aan dat overheidsingrijpen? Hoe destructief mag dat wat jou betreft zijn voor de samenleving? Erken je uberhaupt dat een kliklijn het sociaal cement van de maatschappij aantast?
Suffie
-24-  Suffie:
Nou Jochem, je bent wel erg overtuigd van je gelijk als je jouw denkbeelden als enige waarheden presenteert! Bovendien ben ik het met Daniel eens dat het aanspreken van mensen op hun eigen gedrag tegenwoordig een ander effect heeft dan pak weg 25 jaar geleden. Dat kan je de overheid misschien voor een deel verwijten, maar er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid.

Het enige wat ik niet snap is wat dat geweldsmonopolie daarmee te maken heeft.
Jochem Floor
-25-  Jochem Floor:
@ Suffie:
>“Nou Jochem, *** als je jouw denkbeelden als enige waarheden presenteert!”
Doe ik dat? Waar? Volgens mij ben ik daar vrij terughoudend in. In mijn vorige bijdrage zie ik een (orde)voorstel en vier vraagtekens.

Ik ben overigens wel overtuigd van mijn eigen gelijk. In zoverre is het een goede observatie.
Ook bijvoorbeeld op het volgende punt:

“Dat kan je de overheid misschien voor een deel verwijten, maar er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid.”

Ik verwijt de overheid de overheid slechts dat zij zich onvoldoende druk maakt over de eigen, door haar te hanteren moraal. De nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid? Prima, maar dan wel twee kanten op. Eigen veantwoordelijkheid en aanzetten tot klikken passen in mijn visie niet goed bij elkaar.
jeroen
-26-  jeroen:
Wat voor overlast bezorgen illegalen? Boven mij wonen op een etage van 35 m2 (en op de berging daarboven ook, helemaal levensgevaarlijk) tussen de 4 en 8 personen. Elke drie maanden zijn er andere mensen. Moet ik echt uitleggen wat voor overlast dat bezorgt? Aanbellen midden in de nacht omdat iemand niet naar binnen kan, de voordeur staat altijd open omdat de helft geen sleutel heeft, altijd herrie, gestommel op de trap, etc etc. En afgezien van de overlast is het een schandaal. Het gaat hier om een sociale huurwoning, de officiele huurder, die ik nog nooit gezien heb, verdient hier vet aan. De illegalen mogen nooit langer dan een paar maanden blijven, dan staan er nieuwe voor de deur.
Mij gaat het om makkelijke praatjes van mensen die zitten te theoretiseren over zaken waar ze geen weet van hebben. Dus Jochem: hoe zit het met de illegalen in je kennissenkring en de wiettelers?
Het onderverhuren van sociale woningen is onverdedigbaar, met de wachtlijsten in Amsterdam. Als klikken daarvoor een oplossing is. Het zij zo. Ik vind asociaal gedrag veel erger dan klikken. Ik denk dat asociale buren de verhoudingen in een straat veel ingrijpender verstoren dan klikkende buren.
Suffie
-27-  Suffie:
“Erken je uberhaupt dat een kliklijn het sociaal cement van de maatschappij aantast?” oftewel, je bent toch wel overtuigd van mijn gelijk?? Ik rust mijn kaas!

Overigens, Jochem, lees mijn reacties even door en dan graag in relatie met de stukjes waar ik op reageer. Ik heb het niet over de rol van de overheid met betrekking tot het opzetten van een kliklijn, maar over het in eerdere tijden niet willen investeren in sociale cohesie en het oplossen van toen nog opkomende wantoestanden. Het bestaan van sociaal zwakkere elementen in onze samenleving is mede het gevolg van een falend sociaal beleid van onze overheid in eerdere dagen. Katrien noemt het gedrag van bepaalde figuren terecht als een gevolg, ik wijs erop dat ook die mensen gewoon verantwoordelijk blijven voor hun eigen daden.
Suffie
-28-  Suffie:
@Jeroen: denk je niet dat er een hemelsbreed verschil is tussen illegalen en overlast veroorzakende illegalen? Die nuance mis ik namelijk een beetje in jouw reacties.

Overigens vind ik het bellen op basis van overlast een ander verhaal, dat heeft niets te maken met klikken maar met het derven van woongenot.
daniel s
-29-  daniel s:
1. Ik wil even duidelijk maken dat wat betreft illegalen ik zelf idd een uitzondering maak. Het huidig asielbeleid is te idioot streng, en die mensen verklikken is wat mij betreft idd not done. Dus, @jeroen: goede vraag, maar voor mijn standpunt nu irrelevant: de vraag is immers of een kliklijn wel of niet in principe goed is, ongeacht de specifieke uitvoering ervan.

2. @ katrien: ik pak er even een quote van je bij:
“Kijk, als dan toch niemand zich druk om je maakt dan maar het heft in eigen handen nemen”
Dat is een fenomeen wat vast zal voorkomen, inderdaad. De vraag is echter: betekent een grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid ook automatisch dat je dan dus ook maar je toevlucht moet nemen tot geweld? OF je frustratie opanderen moet botvieren die er niets mee te maken hebben?

Kijk,het heft in eigen handen nemen kun je op verschillende manieren doen: je kan een cursus volgen, jezelf ontwikkelen en teringhard gaan werken, iets wat moeite kost en een grote langetermijn-investering betekent, iets waar je ook discipline en geduld voor moet hebben. Je kan er ook voor kiezen om je frustratie te uiten jegens je buren door ze een mep te geven als ze je confronteren met het feit dat jouw wietplantage eigenlijk uitkeringsfraude is. Wat vind jij een redelijker manier van doen?

Ik wil er best bij stilstaan dat sommige mensen het moeilijk hebben met het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Wil jij er dan ook bij stilstaan dat in het echte leven in het 'platte, volkse' amsterdam er soms echt mensen zijn die liever overgaan tot geweld dan hun verantwoordelijk echt te nemen?

@jochem: jeroen zegt het al:
quote:
Ik vind asociaal gedrag veel erger dan klikken. Ik denk dat asociale buren de verhoudingen in een straat veel ingrijpender verstoren dan klikkende buren.
daarom maak ik de keuze om in dit geval klikken wel toe te staan. Andere methodes heb ik het niet over, en hoewel het een interessante poging is van jouw kant de bewijslast te verschuiven, ik ga niet vertellen welke andere methodes ik dan wel en dan niet legitiem acht. Die vallen immers buiten de discussie.

ZO gauw jij voor mij echter aannemelijk kan maken dat klikken meer schade doet dan asociaal gedrag, dan ben ik 'om'. zoals ik al zei,ik heb ook liever dat we dit niet hoeven te doen.maar het moetnu blijkbaar eenmaal...
Dr.D
-30-  Dr.D:
Maar wat is er gebeurd met klokkenluiders in dit land???
Juist!
Berooid of dood...
Dr.D
-31-  Dr.D:
Doelend op de politieke ênquetes...
niwle
-32-  niwle:
suffie,wie hebben de kleine bakker groenteboer enz verjaagd,dus kom nou niet met de kapper om de hoek zeilen,straks begint AH ook gewoon een kapper in de zaak enz.Klikken is goed als het je geslagen buurmeisje betreft of een mishandeling van een dier,maar niet als je buurvrouw een paar centen probeert te verdienen om het hoofd boven water te houden in deze dure maatschappij waar we allen worden blootgesteld om te overleven.
Magda
-33-  Magda:
Zwaar irritant, dat geklik. Je weet echt niet meer wie je kan vertrouwen en dat doet het leefklimaat sowieso geen goed. Ik zal een situatie schetsen: Een geboren en getogen Amsterdammer met een wat gevoelig karakter. In een vertrouwde buurt wonen was beter gezien zijn situatie. Helaas met de vernieuwde woonregels, kwam hij na 7 jaar wachttijd weer onderaan de lijst, terwijl iedereen maar voorrang kreeg en mensen uit omstreken van Amsterdam ook opeens voor gingen. Dus ja als je de 26 nadert wil je ook wel 's onder moeders rokken weg. Stel je voor dat iemand jou daar dan een beetje mee helpt, zonder winstbejag.
Dit wordt echter aangepakt alsof het een misdaad zou zijn. Mensen die overlast veroorzaken, of nog veel ernstigere zaken worden not even close op deze manier aangepakt. Landelijk beleid is er ontwikkeld en bladiebla. Deze persoon in kwestie is geen crimineel maar heeft als geboren en getogen Amsterdammer zonder dikke portemonnee woonrecht. En stel je eens voor dat diegene zo eerlijk was, dit aan buren te vertellen. Vervolgens zijn er dan mensen die het misschien vervelend vinden dat hij mondig is, een leuk autootje heeft, een leuke baan enz. Wat zegt het over een persoon als hij “klikt” indien er geen sprake is van overlast? Meer dan genoeg lijkt mij. Realiseer eerst eens betaalbare woningen zonder tientallen jaren wachttijd en zonder dat 1 op 5 voorrang krijgt en kom daarna met een dergelijke aanpak. Dat is eerlijk en niet de situatie omdraaien en mensen zonder gerechtvaardigde reden lastig vallen in hun huis.
annet bakker
-34-  annet bakker:
de buurvrouw staat ingeschreven als alleen wonende ,maar laat haar dochters met vriendjes in de woning wonen, zelf woont ze elders en komt ongeveer 1 keer per maand even kijken de woningbouwvereniging gewaarschuwd die doet er echter niets aan, de politie ook niet rarara hoe kan dat dit is het beleid van alkmaar woningbouvereniging alckmaeria
s pronk
-35-  s pronk:
buurvrouw woont bij haar vriend en heeft ook werk gezocht in die plaats ,dit alles is bekend bij de woningbouwvereniging ,ze laat de dochters in de achtergebleven woning wonen,de woningbouwvereniging laat weten aan de vertrokken buurvrouw dat het wettelijk niet mag ,maar doet er verder niets mee woningbouwvereniging alckmaer
engine 54
-36-  engine 54:
Misschien de wet maar eens veranderen?
Ze kan die dochters moeilijk op straat zetten.
Sjaak Swart
-37-  Sjaak Swart:
Ik zou zelf NOOIT klikken. Da's echt voor ratten!

Maar als je dan zonodig je neus in andermans zaken steekt, en verraad pleegt, doe dit dan uitsluitend als je jezelf hiermee ontdoet van (over)last die je van de te verraden/verklikken persoon zou hebben.

Ik ben namelijk van mening dat die junkie op zolder, die illegaal in een achterkamertje of dat wietplantje voor eigen gebruik, onder 'Artikel 5' behoren te vallen, zolang niemand er last van heeft.
Sjaak Swart
-38-  Sjaak Swart:
PS:

@Magda;
I REST MY CASE! CHEERS!
henk bouw
-39-  henk bouw:
ik ken ook een vrouw wao afgekeurd maar wel kranten kunnen lopen
Repelsteeltje
-40-  Repelsteeltje:
Ik wil hier wel even een genuanceerdere reactie op geven. Ik voel me eveneens veel en veel veiliger en prettiger in een solidaire maatschappij. Kinderen worden volwassenen en als het een beetje meezit veranderen bepaalde waarden dan niet. In het algemeen kan ik de strekking van bovenstaand artikel dan ook ondersteunen. Helemaal wat betreft de specifieke aansporing door woningbouwcorporatie De alliantie zoals geschetst. Dat gaat best ver.

Maar... onderhuur in Amsterdam heeft verstrekkende gevolgen voor reguliere woning-zoekers op de sociale huurmarkt. Alhoewel er dus mensen aan een woning komen en hun probleem daarmee opgelost is, zijn er dus mensen die netjes afwachten tot ze eindelijk hun 12 jaar woonduur opgebouwd hebben (en die niet kunnen kopen) en door het verstoppen van de woonmarkt zo nóóit aan een huis komen, of nog langer moeten wachten. Elk verlaten huis dat niet rechtstreeks terugvloeit naar het arsenaal beschikbare sociale huurwoningen namelijk is er eentje minder. Zo zijn er nog talloze argumenten te bedenken waardoor aanpak van onderhuur gewoon keihard nodig is. Ik ken ook de argumentatie dat er dan maar meer gebouwd moet worden. Dat ondersteun ik evenzeer. Zo lang dit echter, door allerlei oorzaken, niet gebeurt, zouden onderverhuurders net zo goed niet solidair genoemd kunnen worden! Zij zijn in ieder geval niet solidair met hun lotgenoten, mensen die óók afhankelijk zijn op een bepaald punt in hun leven van het stelsel rond sociale woningbouw.

Het is wat mij betreft dus een verhaal met duidelijk meerdere gezichten.

Nu woon ik zelf in Amsterdam en ik zou ook niet 1-2-3 mijn buren verlinken. maar er zijn situaties denkbaar, helaas in Amsterdam maar al te goed, waar in het een met het ander samengaat, zoals de brief van de Alliantie erg overdreven, dat wel, ook aan kaart. Voorbeeldje: je hebt boven je zeer luidruchtige mensen wonen, waarvan je simpelweg weet dat zij die woning alleen maar kunnen onderhuren. Hoe je dat weet maakt even niet uit, die informatie is je bekend. je hebt meer dan vaak genoeg met deze mensen proberen te praten over de overlast en er komt geen gehoor, erger nog, je krijgt alleen een grote bek terug.

Wordt het dan niet ineens een optelsom? En is het dan nog steeds not done om niet solidaire mensen aan te melden zodat er twee problemen in één keer worden opgelost?

Het klinkt misschien hard, maar onderhuurders ondervinden, behalve dat ze hun illegale tijdelijke onderkomen moeten verlaten, relatief nog weinig hinder van een uitzetting. Ze verliezen geen punten, geen woonduur, helemaal niets. De onderverhuurder raakt zijn huis kwijt. Dat is een naar gevolg, maar de wereld is niet perfect.

Het is all in the game. Ik heb een goede vriend die 7 jaar heeft ondergehuurd, en ik zou het als het nodig was zelf zeker ook doen. Dat maakt het zo dubbel. Ik vind echter wel dat het klik systeem voordelen heeft. Er zijn onnoemelijk veel misstanden in de Amsterdamse samenleving die via allerlei dunne lijntjes met elkaar verbonden zijn. Onderhuur - Illegaliteit - Overlast - problemen op de woningmarkt, ontraceerbare criminelen enzovoorts enzovoorts. De persoon die dit de diversiteit en aantrekkelijkheid van het rommelige en romantische en avontuurlijke Amsterdam noemt woont zeker niet in een van de genoemde gebieden en zit waarschijnlijk hoog en droog in zijn penthouse of woning in Vinkenveen maar wat te wauwelen.

Goed, er zijn duizenden voorbeelden te noemen waar in onderhuur harmless is en vooral voor studenten en andere woningzoekers een uitkomst is, maar voor die gevallen waar in onderhuur duidelijk voor een probleem zorgt, zeg ik:

Klik maar! Soms moet je hard zijn. Ik ben voor een solidaire maatschappij, maar helaas leven we wat dit betreft in de grote steden niet zoals in een leuke studentenstad zoals Groningen of Nijmegen.

Ik vind het dus weer een mooi staaltje Loesje-journalistiek. Hoog moreel gehalte, maar totaal niet op de reële situatie toegespitst.

Nee, klikken, liegen en jokken mag niet. Zo mag je ook een ander zijn leefruimte niet vervuilen of er voor zorgen dat iemand niet aan een huis komt. Het mes snijdt aan twee kanten. In het midden bevind zich de lokale overheid en die zou zich dit probleem moeten aantrekken.. ergo: veel nieuwe huizen bouwen!

Groet, Repelsteeltje
braak
-41-  braak:
waar of wat moet ik telefonisch kontakteren om zwarte vervelende buurman aan te geven voor onderhuur; hoe moet ik dat doen?heeft iemand een telefoonnummer?
een europeaan
-42-  een europeaan:
wij nederlanders houden teveel het hand boven het hoofd bij en voor NIET EUROPEANEN van origine..terwijl we mekaar eigen vok haten????ik snap er niks meer van....
minder Dan..
-43-  minder Dan..:
ik ben Nederlander geb oren en getogen ik woonde in een eensgezinswoning met bovenbuureen moslimse bosnier die gaat klagen en onterecht ging liegen en valse aanklachten ging indienen, Bosnier is inmiddels snel Nederlander geworden snel kinderen gemaakt hier laten geboren,en ik kon uit mijn woning vertrekken. Het ergst vind ik nog dat ik door Justitie niet werd geloofd en Bosnier wel zelfs zijn leugens werden gelooft waar zijn we mee bezig>>>Klasse justitie/??
bah
-44-  bah:
ga toch tokkie schelden... je maakt jezelf belachelijk!!.mischien was er nog een plaatsje bij het Hofnarretje voor je
dennis
-45-  dennis:
't is m.i. allemaal behoorlijk simpel: normaal doen, van andermans spullen afblijven, eerlijk -trachten te-zijn en een huis betrekken, wat je zelf betaald (en dus van jezelf is/overheid hoepel op, als iemand betaald, dan bepaalt ie ook) en 'no free lunches'; maw. als je -alleen- maar komt profiteren, hoepel dan maar op, toch?
Es
-46-  Es:
Wellicht zou Amsterdam wat meer moeten doen aan het tekort van huurwoningen en aan de immens hoge kosten van de particulieren, zodat het niet nodig is om te gaan onderverhuren. Want als je je huis kwijt bent, en je moet tien jaar wachten op een andere, dan is dat behoorlijk lastig. Ik denk dat de alliantie ook meer in die richting moet denken. En ik zou het niet op mijn geweten willen hebben om mensen op straat te zetten. Natuurlijk zou ik sommige dingen niet tof vinden zoals verhuren voor prostitutie, maar waar ligt de grens met verklikken. Bellen we ook de belasting als de buurman de ramen van de buurvrouw wast, want zelfs deze dingen moeten worden aangegeven, dit is tenslotte ook fraude. Is het klikken misschien in veel gevallen ook een vorm van misgunnen? Het andere probleem is, dat niemand de anonieme klinkers controleert. Als iemand niet kan omgaan met 'hoe je hoofd erop staat' b.v. (wat gebeurt), dan kan diegene je een hele hoop problemen geven door het 'klikken' (al dan wel of niet waar!). Er zal heel veel worden gedaan aan onderverhuur, maar wellicht kunnen de onderverhuren nergens naartoe gaan, en de klikkers kunnen wel meer kwaad dan goed willen doen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.