Home > > Het nieuwe stadsdeel 'West-binnen-de-ring'

Het nieuwe stadsdeel 'West-binnen-de-ring'

Stadsdelen
Bos en Lommer - De discussie tot samenvoeging van de stadsdelen loopt al een tijdje, maar er lopen een aantal verkennende gesprekken die ik raar vind. Welke gedachtes zitten er achter de verschillende, stille, onderhandelingen die er links en rechts tussen de stadsdelen worden gevoerd?

Wie naar de kaart kijkt van Amsterdam, ziet eigenlijk weinig logica in de verdeling van de stadsdelen. Ze zijn dan ook grotendeels historisch bepaald. Barrières als de metro, de A10 en de grote kanalen spelen veel meer in de beleving van de stad dan de daadwerkelijke grenzen van de stadsdelen, maar spelen soms minder een rol in waar de grens van een stadsdeel ligt. Dan kan je volgens mij beter deze 'natuurlijke' grenzen volgen, dan vast blijven klampen aan de ooit getrokken grenzen. En dan borrelt dus de vraag op: waarom overleggen Bos en Lommer en Geuzenveld/Slotermeer over fusie?
Deze maand werd er in stadsdeel Westerpark een motie ingediend door D66 en de VVD, waarin werd gevraagd om aandacht voor deze kwestie. Is Geuzenveld/Slotermeer wel de meest logische optie voor fusie met Bos en Lommer? Zonder meteen harde conclusies te trekken, is het volgens de partijen verstandig om niet meteen uit te sluiten dat er ook een stadsdeel 'West binnen de ring' moet kunnen worden gevormd. Er lopen op dit moment al een aantal samenwerkingsprogramma's die dan misschien 'gefrustreerd' worden.

Uit persoonlijke ervaring kan ik meegaan in het idee van een 'west-binnen-de-ring'. Als ik mijn voordeur in Bos en Lommer uitloop, staat mijn neus naar het oosten of het zuiden, niet naar de andere kant van de ring. Sorry, ik ga in 90% van de gevallen richting de Baarsjes of Westerpark. In de meeste gevallen ervaar ik nog meer een samenhang tussen Westerpark en Bos en Lommer, dan dat ik een verbinding voel tussen Bos en Lommer binnen, Bos en Lommer buiten de ring.

Misschien is het logisch om nog eens te kijken naar de functie van de stadsdelen. Zijn ze niet ooit bedoeld om de stad bestuurbaarder te maken? Dat doe je volgens mij door het samenvoegen van gebieden die dezelfde krachten en problemen kennen. Daardoor kan een bestuur zich richten op het oplossen van problemen die in het bijzonder in die buurten spelen.

Als je kijkt naar de opbouw van Bos en Lommer, dan begint een buurt als het Erasmuspark veel meer te lijken op gebieden in Westerpark, de Baarsjes en Oud-West, dan op een buurt als de Kolenkit of veel gebieden in Geuzenveld of Slotermeer. Ik vind het feit dat er in Bos en Lommer over de snelweg is heengebouwd echt fantastisch, maar het verhult niet dat er daar toch echt nog steeds een scheidingslijn loopt.

En mochten alle renovaties daar hun uitwerking hebben, dan lijkt me nog steeds logischer om de Kolenkitbuurt bij een centraler stadsdeel te voegen, dan de huizen aan de Willem de Zwijgerlaan aan een stadsdeel buiten de ring.

Volgens mij moet de herindeling van de stadsdelen meer de vormen van de stad volgen, en minder die van de geschiedenis. Bovendien, als je naar deze kaart kijkt van Wikipedia, dan spreekt het toch bijna voor zich welke stadsdelen er samen moeten?

Dus bij deze mijn advies aan de commissie die zich op dit moment buigt over de herindeling van de stadsdelen. Van mij, een simpele inwoner van een van de stadsdelen: Kom uiteindelijk met een plan waarin Bos en Lommer, Westerpark, De Baarsjes en Oud-West samengaan in één stadsdeel: Amsterdam Oud-West.

achttien reacties op "Het nieuwe stadsdeel 'West-binnen-de-ring'"

Robin
-1-  Robin:
Ik zou zeggen, maak de verdeling Stadsdeel West buiten de Ring (alle stadsdelen buiten de A10), Stadsdeel West Binnen de Ring (alle stadsdelen binnen de A10), Stadsdeel Noord en stadsdeel Zuidoost. Volgens mij krijg je op die wijze een veel eerlijker verdeling van bevolking, problemen, kansen en bedreigingen. Betere bundeling van krachten, bereikbaarheid, verdeling arm rijk en mogelijkheden te profiteren van financiele middelen. Zet dan op bepaalde plekken wat kleine kantoren waar mensen hun rijbewijs/paspoort kunnen halen (kan straks allemaal digitaal). Ook een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Meer mensen die gebruik kunnen maken van Westerpark/ Eendrachtspark etc.etc.. Als je op die wijze de stad verdeeld krijg je plots een heel andere kijk op Amsterdam. Nu bepaald Amsterdam Centraal voor een groot deel de stadsdeel overstijgende projecten, dus wat zeuren we. Al die kleine tuttelprojecten daar bekommert nauwelijks iemand zich om. Makkelijker bereikbaar nu, ja alleen burgerzaken. Voor alle andere zaken moet je altijd afspraken maken, dus daar kan de pijn ook niet zitten. Bekendheid met je lokale mayor? Laat me niet lachen. Makkelijk toegangkelijke ambtenaren? Ik wou dat het waar was. Kortom, laten we die discussie nu eens goed voeren, vooral openlijk. Betrek vooral in een vroeg stadium bewoners/ondernemers/bejaarden/kinderen etc.etc. erbij. Dit is geen zaak om in bestuurskamertjes voorbereidt te worden. Transparantie dat willen we hebben.
Harry
-2-  Harry:
Boze tongen beweren dat de oorspronkelijk indeling van stadsdelen heel toevallig samenviel met de indeling van de toen bestaande PvdA afdelingen.

De werkelijke schoonheid is dat met nog een aantal tegenvallers aan de NoordZuidlijn het geld op is, de centrale stad artikel 12 status aan mag vragen en je er dan gevoeglijk van uit kan gaan dat Den Haag al die vervloekte stadsdelen opheft. Dat is some serious synergie die je dan krijgt!
Margreet
-3-  Margreet:
In Den Haag gaat het momenteel heel goed (niet zelf kunnen constateren maar gehoord), er wordt gebouwd en op het gebied van promotie veel gedaan (Kennelijk kan Frits Huffnagel zich hier behoorlijk uitleven). Dat Den Haag het kennelijk nu goed doet heeft misschien te maken met de destijds opgelegde artikel 12 status. Misschien daarom helemaal niet zo een gek idee om dat (arrogante) Amsterdam eens onder steige curatele te stellen. Al die speelse wethouders die denken dat ze kleine Mitterandjes zijn! Geld wat (letterlijk) in bodemloze putten wordt gestopt. Megalomane kantoorplannen die niet van de grond komen. Debiele stadsdeelkantoren die uit de grond gestampt moeten worden. Kortom, 2010 Amsterdam onder curatele. Gewoon eens heel diep buigen en dan maar eens kijken wat nog wel kan.
Kolenkit
-4-  Kolenkit:
Ik woon in een pas opgeleverd project in de Kolenkit envoel mij net als Thijs meer verbonden met de oostkant en de zuidkant; daar is mijn blik ook op gericht. Dit is een van de weinige plekken waar de stad zich 'uitrolt' over de ring. Mijn advies zou dus zijn; Voeg Bos en Lommer (met Kolenkit) samen met Westerpark, Baarsjes en oud west. Kom Bos en lommer binnerijden via de Slotermeer over de Vlugtlaan, overgaand in de Bos en lommer weg onder het metrostation en je snapt wat ik bedoel; je ziet de bruggebouwen, het bos en lommerplein en de daarbij behorende bijna opgeleverde nieuwbouwprojecten; er moet nog een hoop gebeuren, maar de Kolenkit hoort ondanks zijn ligging buiten de Ring 'erbij'!
Arnoud de Jong
Dat vind ik een mooie ja. De Kolenkit: De westelijke poort naar Amsterdam! :)
RudiPensionado
-6-  RudiPensionado:
Margreet for president!!!
henk
-7-  henk:
oudwest bouwt als kleinste stadsdeel aan duurste stadsdeelkantoor. Ook al is gisterenavond de stadsdeelvoorzitter vanwege een contractfout ivm de bouw opgestapt. Oudwest doet er klaarblijkelijk alles aan om zelfstandig te blijven anders bouw je geen nieuw kantoor ondanks de protesten uit de buurt.
Duco
-8-  Duco:
Die 4 stadsdelen vind ik zelf ook raar. Ik ben niet tegen op een bestuurslagen die kleinere delen van Amsterdam omvatten, maar wel tegen de te kleine omvang.

Voorbeeld:

1. Amsterdam Noord: 88.196

2. Amsterdam Centrum: 78.946

3. Amsterdam West: 129.604
Bos en Lommer 30.660
Westerpark 33.956
De Baarsjes 33.247
Oud-West 31.741

4. Amsterdam Nieuw-West: 128.250
Slotervaart 44.006
Geuzenveld-Slotermeer 40.605
Osdorp 43.639

5. Amsterdam Zuid: 130.697
Oud-Zuid 83.696
ZuiderAmstel 47.001

6. Amsterdam Oost: 106.240
Oost/Watergraafsmeer 57.666
Zeeburg 48.574

7. Amsterdam Zuidoost 84.811
IMBY
-9-  IMBY:
WESTERPARK

Waarom 1 groot Oud-West?
Knip de kaart op zodat Vondelpark in zijn geheel binnen Oud-Zuid komt te liggen en de rest van Oud-West dan tussen Baarsjes en Centrum wordt opgedeeld.

Voeg B&L toe aan Westerpark.
Klaar!
Bart
-10-  Bart:
@ Duco(Stadig?): Goede analyse, het 'stadsdeelmonster', ooit ingezet om de burger dichter bij het bestuur te krijgen, heeft zich in de eigen staart gebeten, de kleinste stadsdeeltjes kunnen hun ambtelijke diensten niet meer handhaven, en zijn derhalve gedwongen om te 'fuseren'. Dat is in deze tijd van internet en digitale snelwegen ook niet meer zo erg: de oplettende burger krijgt zijn toestemmingen, aanvragen en toeslagen gewoon via de pc.. Direct contact met ambtenaren is nog steeds mogelijk via spreekuren of telefonisch.
Dus waarom zo'n dure stadsdeelorganisatie in het leven houden, als het ook samen met de buren kan? Bedenk wel: Een wijk kun je administratief altijd opdelen of samenvoegen, maar gevoelsmatig natuurlijk nooit. Maar daar heeft de politiek ook gelukkig niets over te zeggen...
Duco
-11-  Duco:
Ik ben geen Duco Stadig, hoewel ik wel veel waardering voor hem heb.

Hoewel ik voor vergaande fusies ben en het omgooien van het bestuurlijk systeem, ben ik geen voorstander van om simpel alleen gemeente Amsterdam over te houden als bestuurslaag. Een grote gemeente is meestal ook niet erg effectief en zal minder letten op kleinere dingen die voor buurten van groot belang kunnen zijn.

Een ander probleem zijn de gemeentegrenzen zelf, de wijk Duivendrecht en de gemeentes Diemen, Amstelveen en Zaanstad. Vooral bij Duivendrecht en Diemen is een gemeentelijke herindeling wenselijk. Ook is er de nodige angst voor Amsterdam als stad in randgemeenten, terwijl sommigen praktisch stadswijken van Amsterdam zijn.

Stel je maakt van die 7 “stadsdelen” die ik opnoemde gemeenten, en je laat die vervolgens als Metropoolregio Amsterdam (als soort van stadsprovincie, maar bij voorkeur direct gekozen) ipv de provincies N-Holland & Flevoland samenwerken, dan heb je de meeste problemen daarmee opgelost.

Aantal voordelen:
-Bestuurslaag weg
-Qua omvang kan je een efficient bestuur maken (Amersfoort schijnt met 140.000 mensen de gemeente te zijn met relatief de minste ambtenaren).
-Almere en de Amsterdamse gemeentes zitten in dezelfde provincie.
-Toekomstige fusies tussen gemeenten zijn makkelijker dan het opslokken.
-Macht van Amsterdam is meer verdeeld over de hele regio, waardoor de grote gemeentes meer gelijkwaardig zijn.
-Iedere gemeente kan zich als Amsterdam presenteren als dat zo uitkomt.
Vincent
-12-  Vincent:
@Duco, misschien eerst maar eens de discussie over het opheffen van de stadsdelen? is al moeilijk genoeg omdat een aantal stadsdeelregenten de opgebouwde macht van ze lang zal ze leven nooit meer opgeven. Over samenvoeging in welke club dan ook moeten we het laten maar eens hebben. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat Duijvestein niet voor niets in Almere zit. heeft vast wel weer een trucje bedacht om Amsterdam aan Almere te koppelen.
Henk de W
-13-  Henk de W:
Als ik naar die kaart op wikipedia kijk valt me vooral een vreemd gat op tussen oost/watergraafsmeer en zuidoost...
joep
-14-  joep:
ik woon zelf ook in B&L en ben het helemaal met de schrijver eens dat je 1 groot oud-west 'moet' maken. Echt weer ambtenarenlogica om B&L met geuzeveld/slotermeer samen te laten gaan ;-)
Mercator
-15-  Mercator:
Een eventueel samengaan van B&L met G-S is niet logisch op het gebied van demografie en ontwikkelingen, maar wel logisch als je het politiek bekijkt. Geeft weer aan dat een bepaalde partij een eigen agenda heeft. West binnen de Ring is in mijn ogen ook de meest wenselijke samenvoeging. Liefst nog alle stadsdelen opheffen, maar dat zal niet snel gebeuren. Dan maar een logische samenvoeging waar alle betrokken stadsdelen wat aan hebben.
Hannes Minkema
-16-  Hannes Minkema:
EEN LESJE:

Je hebt groot gelijk. Maar daar zit ook tegelijk het probleem.

Voor slimme mensen als jij en ik tellen slechts de rationele argumenten. Maar voor het stadsdeel tellen juist de andere argumenten. vooral financiële en politieke. Waar valt het meest geld te halen en waar is het eigen hachie het best verzekerd? Jij en ik zouden denken dat de vraag waar de burger het beste mee gediend is, het zwaarste weegt. Nee dus, helaas.

Okee. Zo zit het dus. Het bestaande stadsdeel denkt vooral aan de eigen belangen, en jij en ik denken vooral aan onze eigen burgerbelangen. In een democratische samenleving durf je er op te hopen dat de burgers dit belangenconflict winnen. Nee dus, helaas.

Het stadsdeel luistert slechts naar de burgers inzoverre ze daar belang bij hebben. Anders volgen ze hun eigen weg. Zo werkt het, helaas. Slechts wanneer je exorbitante druk uitoefent op het stadsdeel, dus niet alleen je rationele argumenten inzet maar ook vuil spel speelt en politieke druk uitoefent, komt er *misschien* enige beweging in.

Dus in dit geval zal het armetierige stadsdeel Bos en Lommer vooral vriendjes willen worden met het even armetierige Geuzenveld. Dat levert het minste werk op en omdat Geuzenveld ook op extra geld kan rekenen, hoeven er geen fondsen te worden gedeeld en iedereen kan blijven zitten waar-ie zit.

Vragen we een fusie met de binnenringse (effectievere) stadsdelen De Baarsjes of Westerpark, dan vrezen de Bos-en-Lommer-bestuurders voor hun (nutteloze) hachie en moeten ze, godbetert, misschien gaan *werken* voor hun geld. Dat moet dus tot elke prijs worden voorkomen.

Bos en Lommer heeft een slap bestuur met een slappe voorzitter en slappe wethouders die hun tijd uitzitten, terwijl ze gemeenschapsgeld incasseren. Ze zouden graag meer status hebben, en ze zouden graag effectiever besturen, mar helaas zit dat er voorlopig niet in. Laat ze maar lekker op de (politieke) loop gaan, die jongens en meisjes van ons stadsdeel.

Persoonlijk zou ik graag deel uitmaken van het stadsdeel Baarsjes, Bos en Lommer. Ik betwijfel echter of dat er ooit van komt.
Arti
-17-  Arti:
@IMBY en Hannes M.

Check ook even de discussie van stedelijke pvda hier http://www.amsterdam.pvda.n...
sascha
-18-  sascha:
Ik denk dat de arrogante bestuurders in Westerpark (PvdA) helemaal Bos en Lommer er niet bij willen hebben. Is voor hun eigen hobbyisme (oh, oh wat zijn wij toch leuk bezig!) helemaal niet handig. Kunnen ze niet achterover leunen in hun luie stoel op de grasmat van het Westergasterrein lurkend aan de thee. Moeten ze werken en dat is niet prettig. Moeten ze misschien wel toestaan dat ze niet steeds zichzelf kunnen presenteren als de meest milieuvriendelijke (slik) bestuurders die het zo goed op hebben met multiculturaliteit. Vooral nooit wat melden over de minder leuke buurten waar het helemaal niet goed gaat. Bah, wordt tijd voor een ander geluid uit dit stadsdeel.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.