Home > > Integratie is een illusie

Integratie is een illusie

Ander brood
Amsterdam - Het integratiebeleid in Nederland is grotendeels gebaseerd op illusies. Dat hebben we nog weer eens extra duidelijk kunnen zien tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. Want waar ze ook wonen, Turken blijven Turken, Marokkanen blijven Marokkanen en Nederlanders blijven Nederlanders. We zagen het aan de massaal feestende toeterturken op het Amsterdamse Mercatorplein na de overwinning van Turkije op Tsjechië. Of aan de in oranje meehossende Nederlandse expats in Bern. Voor de tere autochtone ziel was het nog mazzel dat de Marokkanen niet meededen.

Daar sta je dan als overheid met je verplichte inburgeringscursussen, taallessen, naturalisatiefeestjes met oranje tompoucen plus Wilhelmus, fietslessen voor boerkavrouwtjes, imamopleidingen aan hogescholen en multiculturele soaps op de lokale televisie. Per saldo is het allemaal tamelijk nutteloos, een droombeeld van saamhorigheid.
We overvragen de immigrant.
Veel goedbedoelde initiatieven hadden achterwege kunnen blijven wanneer politici zich nadrukkelijker hadden verdiept in het eigen Nederlandse kolonisatie- en emigratieverleden. Of desnoods ook op dit punt eens naar grote broer Amerika hadden gekeken. Ze hadden veel kunnen leren en het onhaalbare kunnen overslaan.

Landgenoten in het voormalig Nederlands Indië bleven uiteindelijk Nederlanders, met een vleugje oosterse kruiden. Emigranten die in de jaren vijftig van de vorige eeuw verkasten naar Australië en Canada bleven Nederlanders. Ze zitten nog altijd het liefst met z'n allen op een kluitje, hebben hun eigen krant en hun eigen clubs. Bij de meesten hangt een portret van Beatrix aan de muur en is ons koningshuis mateloos populair.

Het is geen verwijt, het is logisch. De cultuur van het moederland raak je nooit meer kwijt. We kunnen 'onze' Turken dan ook niet kwalijk nemen dat zij op de sofa staan te dansen als het Turkse nationale team op het nippertje de Tsjechen uit het toernooi wipt. 'Wij' doen zelf niet anders in een tweede vaderland.

Partijen als TON en PVV die de integratie tot in het uiterste willen doorvoeren, hebben een hopeloos vertekende kijk op de werkelijkheid. De realiteit in deze wereld van snel overbrugbare afstanden en kolkende informatiestromen is de confrontatie met een nieuwe volksverhuizing. Steeds meer mensen gaan wonen in landen waar ze het economisch beter hebben. En ze blijven daarbij zoveel mogelijk wie ze zijn. Het enige dat we eraan kunnen doen is wennen.

Doet Nederland het dan helemaal fout? Nee, we maken er het beste van, maar moeten niet gaan doorslaan in het integratiestreven. Het beleid heeft er met vallen en opstaan tot dusverre wél toe geleid dat er een betere 'mix' en meer wederzijdse acceptatie ontstaat. In de Nederlandse grote steden heb je geen strikt gescheiden bevolkingsgroepen zoals in de VS, die elk hun eigen gang gaan en feitelijk een dependance vestigen van het oorspronkelijke moederland. Geen blanke enclaves zoals in Zuid-Afrika, geen aparte dorpen voor Arabieren zoals in Israël, geen getto's langs etnische lijnen.
We leven en werken zo goed mogelijk met elkaar en naarmate de generaties zich opstapelen zal dat steeds beter gaan. Zelfs de jonge Chinezen in het restaurant kunnen tegenwoordig vlekkeloos een 'r' zeggen.

Maar goed, neemt niet weg dat we voorlopig nog wel even opgezadeld zitten met al die geforceerde multiculturele buurtfeestjes waarbij we 'elkaar beter moeten leren kennen'.

37 reacties op "Integratie is een illusie"

Margreet
-1-  Margreet:
@Arnoud: Boerkavrouwtjes klinkt wel heel erg. Ben het voor de rest wel met je eens. Ik denk dat we het hoogstens moeten hebben over wederzijds respect. Als we dat bereiken zijn we al erg ver.
Arnoud de Jong
Ik vond het juist wel een knusse benaming! ;-)
Esther
-3-  Esther:
Ik ben wel voor buurtfeestjes, al dan niet geforceerd, want ik praat liever met mijn buren dan dat ik ze op mijn vooroordelen blijf beoordelen. Zo was mijn buurvrouw - met hoofddoek - de eerste die me na mijn verhuizing uitnodigde voor een 'bakkie koffie'. Misschien is integratiebeleid een illusie, maar integratie niet.
Marco Arbouw
-4-  Marco Arbouw:
Zelf maak ik altijd graag onderscheid tussen integratie en assimilatie. Met de integratie (= het zonder al te excessief exotisch gedrag samenwonen in een succesvolle mengformule van verschillende etnische groeperingen) gaat het goed en zal het in de toekomst alleen maar beter gaan.

En assimilatie? Ach, wie wil dat nou? Hier in Reigersbos moeten we het zonder groententurk stellen, een gemis dat ik elke dag opnieuw betreur. De eerste groententurk die hier zijn deuren opent zal ik luid wenend en met een welgemeend 'Hosj geldiniz arkadesj' (een s-cedille heb ik niet op mijn toetsenbord, maar u begrijpt de strekking, buurman?) in de armen sluiten.

Wat de jonge Chinezen betreft, die vlekkeloos een 'r' kunnen zeggen: dat is wel een beetje jammeow, daaow zijn ze tien jaaow te laat mee. Want het veowmogen om een eow uit te spgeken is ondeow autochtone Nedeowlandeows veowlogen gegaan.
yanny scutt
-5-  yanny scutt:
Arnoud, goed stuk maar je vergelijkingen gaan mank.

Amerika is zowaar gesticht door nederlanders. (new York voorheen Nieuw Amsterdam)

De Indische nederlanders zijn behoorlijk beschadigd teruggekomen uit een wereldoorlog en hebben hun levens zo goed als mogelijk weer opgepakt. Zij zijn daar in geslaagd!

Hetzelfde durf ik te beweren over de joden die nog veel meer beschadigd waren.

Verder beweer je dat de emigranten uit de jaren 50-60 naar Australie ,Canada enz. zijn blijven 'hangen' samen met hun molens en klompen aan de muur.

Dat is waar en is zoals jijzelf al hebt samengevat ook heel gewoon. Maar de kinderen van deze emigranten spreken beter engels, hebben geen klompen bij de deur staan en staan verbaasd als ze een echte hollandse windmolen zien!

Hoe anders is dat met onze immigranten die hier al 30 jaren wonen ; zelf al weer in het thuisland zijn teruggekeerd en hun kinderen verplichten hun verlaten huurhuizen te onderhouden waardoor die geen tijd hebben aandacht te besteden aan hun eigen jonge gezin.

Hier is absoluut geen sprake van integratie en dat gaat ook zeker niet lukken als wij ze blijven toestaan 'onder elkaar' te wonen in de buitenwijken van nederland.

Zij mogen een voorbeeld nemen aan alle immi of emigranten die jij hebt genoemd!
Flipper
-6-  Flipper:
- Verschillen zijn er onder mensen veel
- Afkomst en/of gekleurd: groen tot geel
- Maar wàt... maakt het allemaal toch uit
- Wij moeten allemaal met elkaar vooruit
- Dàt is het punt wat ik graag deel !
Flipper
John Zwart
-7-  John Zwart:
Conclusie: De overheid is gewoon te ongeduldig.
Het moet allemaal NU onder druk van economie en globalisering, zodat de stromen onbelemmerd kunnen doorgaan.
Maar van bovenaf laten zich de zaken nooit dwingen.
Een beetje temporiseren (Roemenen, Bulgaren) zou beter zijn.

Uiteindelijk zullen we dan vrede kunnen hebben dat het met de opvolgende generaties wel op een leefbare mix zal uitdraaien.
Geduld dus, van ons en van onze hotemetoten.
Manfred
-8-  Manfred:
@Yanny, wat bent u vreselijk gefrustreerd. U haalt behoorlijk wat zaken door elkaar en probeert eigenijk uw gelijk te halen zonder inhoudelijk ergens op i te gaan. U zou toch eens wat meer moeten reizen om te zien hoe de Hollandse immigranten wonen, ook hun kinderen. Kijk eens naar een aantal andere landen hoe daar immigrantenwonen en waar. Waar haalt u toch de wijsheid vandaan dat kinderen van teruggekeerde immigranten hier de huizen moeten “bewaken” en daardoor geen tijd hebben voor integratie. Dit heeft u al eerder hiop AC met een stelligheid beweert. Waar haalt u dit toch vandaan.
Wim
-9-  Wim:
@Arnoud: Je stelling over de Nederlanders die naar Australie verhuisden klopt niet. Nederlanders in Australie zijn juist uitermate goed geintegreerd, wonen niet bij elkaar, spreken thuis zo goed als allemaal Engels en staan zeker niet voor het Nederlandse team te juichen bij het WK. De groep Nederlandse immigranten is juist een van de 'verborgen groepen' immigranten, omdat er in sommige steden heel veel zijn maar je ze in het dagelijks leven niet opmerkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Italianen, Grieken en Aziaten.
Arnoud de Jong
@Wim:
Ja, dat was misschien wat kort door de bocht en ik zal ook zeker niet beweren dat ik op dat punt goed ben ingevoerd. Mijn indruk baseerde ik op het feit dat ik nog maandelijks de 'Dutch Courier' krijg toegestuurd (waar ik korte tijd voor schreef) en uit die krant komt toch een beeld naar voren van behoorlijk met het oude moederland verbonden mensen.
Mohammed Taira Idrissi
-11-  Mohammed Taira Idrissi:
't komt allemaal wel goed, mensen.
In augustus trouw ik met m'n liefste Evelien uit Amstelveen.

Wat vaak uit het oog wordt verloren is wat ons allemaal juist bindt. Iedereen wenst bescherming door de staat, een veilig thuis voor de kinderen, goede voorzieningen en de vrijheid je leven in te richten zoals je het zelf wilt. In die vrijheidsbehoefte verschilt een vrouw met een hoofddoek niet met een kraker met een gifgroene hanekam. Integratie komt niet van bovenaf, maar vanuit de mensen zelf. De staat faciliteert, maar kan niets opleggen. Ik hoef maar naar mijn zeer traditionele moeder en haar ordinair jordaanse buurvrouw te kijken. De een bidt 5 keer per dag, de ander heeft een ander 5 keer per maand. En samen zijn ze dol op elkaar en willen voor geen goud een ander buurvrouw.

M'n meissie heeft mooi donkerblond haar en ik ben gek op 'r. Zo kan het ook.
Joachim
-12-  Joachim:
Kan iemand mij vertellen wat integratie is? Volgens mijn woordenboekje is integreren 'in een groter geheel opgenomen worden'. Maar wat wordt in een groter geheel opgenomen? Fysiek wordt dat erg lastig, dunkt me. Ook psychisch lijkt het mij een onmogelijke opgave. Het zal dus gaan over zoiets als een cultuur. Als mijn redenatie dus klopt hebben we het met het geforceerde integratiebeleid, zoals volgens “Tonnetjes” en andere “Wilderige” politieke eenlingen doorgedrukt moet worden, dus over het opgaan van de ene cultuur in de (grotere) andere. Het opgaan van de Turkse, of Marokkaanse, etc. identiteit in de Nederlandse Identiteit. Dan rijst de vraag is dat mogelijk? En stel dat het mogelijk is, is het wenselijk?

Het begrip identiteit valt op verschillende niveaus te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Het lijkt dus erg lastig om dé Nederlandse identiteit hieruit te destilleren, ze lopen immers allemaal door en over elkaar. Ik ben wereldburger, Europeaan, Nederlander, Noord-Hollander, Amsterdammer, Osdorper etc. Ik zou persoonlijk zeggen dat de Nederlandse Identiteit bestaat uit de optelsom van alle persoonlijke identiteiten die in Nederland woonachtig zijn, of zich aan Nederland verwant voelen plus de bindende factor. Maar dat is zo weinig concreet!

Onder identiteit verstaat het woordenboek: 'eenheid van persoon of wezen; het identiek zijn; wat eigen is aan een bepaald persoon'. Het woord identiteit is volgens Bernstein afkomstig van het Latijnse idem. Vermoedelijk bestaat er een verband met het woord identidem in de betekenis van 'bij herhaling', 'steeds hetzelfde'.
Nederlanders hebben blijkbaar bepaalde gewoonten gemeen. Zij delen een bepaalde houding die zich lijkt te herhalen. Nederlanders zijn nuchter en direct. De Overheersende Godsdienst is het christendom. Deze bepaald een groot deel van onze feestdagen. Zou de Nederlandse identiteit daarin verscholen liggen? Verscholen in de Nederlandse gewoonten en culturele uitingen? Maar de afgelopen decennia is Nederland sterk veranderd. Ontzuiling, deconfessionalisering en tegelijkertijd een toestroom van immigranten die veelal andere gewoontes en andere religies in onze samenleving hebben geïntroduceerd.
Daarop inspelend stelde minister van integratie Ella Vogelaar dat de islamitische cultuur zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving nestelt dat op de lange duur gesproken kan worden van een land dat uitgaat van een “joods-christelijke-islamitische traditie”. Bepaalde mensen en politieke partijen vielen hard naar haar uit. 'De islam staat haaks tegenover belangrijke normen en waarden van onze cultuur. Die mogen wij niet te grabbel gooien.' aldus Geert Wilders geciteerd in het NRC Handelsblad van 14 juli 2007.
Een andere discussie is die van het dubbele paspoort. Primair duidt het identiteitsbewijs aan wie zich Nederlander mag noemen en wie niet. Het identiteitsbewijs is letterlijk het 'bewijs waaruit de identiteit blijkt'. Maar wat als iemand twee identiteitsbewijzen en dus ook twee identiteiten heeft?
Joachim
-13-  Joachim:
Ondanks hun afwijzende kritiek ontkomen critici er niet aan bepaalde dingen toch als bijvoorbeeld typisch Nederlands te benoemen, zij het dan vaak wel in negatieve zin. Volgens Wilders kunnen Moslims geen Nederlanders zijn. Maar wat maakt dan dat iemand een Nederlander is? Wat zijn de kenmerken van die dominante Nederlandse cultuur waaraan emigranten zich zouden moeten aanpassen? De invulling ervan blijft een punt van discussie. Het brengt namelijk een bepaalde nationale samenhang tot uitdrukking en duidt in internationale relaties en multiculturele samenlevingen op de invloed van bepaalde cultuurverschillen waarmee rekening gehouden moet worden.
De afzonderlijke lidstaten binnen de Europese unie gaan samenwerken, om samen sterker te staan ten opzichte van de rest van de wereld. Maar tegelijkertijd ontstaat een bepaalde angst voor deze “fusie”. De afzonderlijke lidstaten willen hun afzonderlijke identiteit behouden. In het Verdrag van Maastricht (1992) wordt eerbiediging van de nationale identiteit tot een te respecteren fenomeen verklaard.
De vraag is hierbij: wat is typisch voor datgene wat een natie traditioneel onderscheidt van andere naties. Bestaat er wel zoiets als een nationale identiteit?
Wij benoemen bepaalde dingen of gewoontes als typisch Nederlands. Wij noemden de Nederlander eerder al nuchter en direct. Ook zien zij zichzelf graag als dusdanig. Maar als ik de televisie aanzet en het ene modellenprogramma na het andere voorbij zie komen dan begin ik soms sterk te twijfelen aan die “Hollandse Nuchterheid”. Hollanders zijn erg trots op hun woordje “gezelligheid” evenals de connotatie ervan. Kent u die koffie reclame? In een steriel witte designwoonkamer komt een typisch Amsterdams vrouwtje binnenwandelen: “Wat is het hier gezellig!” Kortom over smaak valt te twisten. De Overheersende Godsdienst is/was(?) hier in Nederland het christendom, maar nog weinig Hollanders gaan daadwerkelijk naar de kerk. Wel heeft het christendom een belangrijke invloed op onze cultuur. Denk maar aan onze grondwet, onze feestdagen etc. Maar de christelijke achtergrond ervan lijkt ver naar de achtergrond gedreven en vaak zelfs helemaal vergeten.
Hannah Arendt constateert dat de traditionele opvatting van gemeenschap vertrekt vanuit de vooronderstellingen van natuurlijkheid en eenheid: gemeenschap zou berusten op een van nature gegeven identiteit die een groep mensen a a-priori met elkaar deelt, zoals etniciteit of religie. Echter, het definiëren van de mens, en dus ook dé Nederlander, zou volgens Hannah Arendt filosofisch onmogelijk zijn, 'daar alle definities neerkomen op omschrijvingen of interpretaties van wat de mens is, van eigenschappen dus die hij gemeen zou kunnen hebben met andere levende wezens, terwijl het specifieke uniek zijn, waardoor hij zich juist daarvan onderscheidt, slechts terug te vinden zou zijn in een vaststellen van welke soort “wie” hij is'. 'Maar ook afgezien van deze filosofische impasse drukt de onmogelijkheid de levende essentie van een persoon, zoals die zich openbaart in het voortduren bewegende van zijn handelen en spreken, in woorden te vangen en als het ware vaste vorm te geven, in hoge mate haar stempel op het domein van de menselijke aangelegenheden, waar wij voor alles handelende en sprekende wezens zijn.' 'Zodra wij willen zeggen wie iemand is, laten de woorden die wij moeten gebruiken ons zeggen wat hij is; wij raken de draad kwijt en geven een opsomming van eigenschappen, die hij uiteraard gemeen heeft met anderen zoals hij; we gaan een type beschrijven, een karakter, in de oude betekenis van het woord, met het gevolg dat juist zijn specifieke uniek zijn is ontsnapt.'
Arendt constateert problemen binnen sommige gemeenschappen. 'Traditionele gemeenschappen kunnen hun leden geborgenheid geven; maar evengoed kunnen ze individuen verstikken'. Identiteit dwingt loyaliteit af, en ontmoedigt mensen afwijkende standpunten in te nemen. Arendt betoogt dat het grootste gevaar van het totalitarisme is dat het mensen “samenperst als met een ijzeren hand”, totdat er “als het ware nog maar één Mens van gigantische proporties” over is.

Is dat wat we willen? Eén Identiteit?

Of is dit wellicht de boodschap naar Rita Verdonk en Geert Wilders? Dat hun ideeën trekjes vertonen van een Totalitair regime? Laten wij als maatschappij waken voor dergelijke ongein.
batateira
-14-  batateira:
@Arnould petje af! Je brengt veel discussie hier! Volgens mij is integratie iets dat heel persoonlijk is. Ben eens met Mohammed, regeringsbeleid helpt, maar misschien geeft de media ook een verkeerd beeld van migranten. Ik kom uit Brazilië. Daar bestaat bijv. Holambra, een Nederlandse kolonië. Brazilianen vinden het normaal dat Nederlanders een beetje net als in Nederland in Brazilië willen leven. Ik woon in Amsterdam al 4 jaar en ben tevreden mee; hier werk ik in mijn eigen beroep, heb een huisje, en vriend en een beest (een Braziliaanse kat!), voel me deels geintegreerd... maar het blijft moeilijk om Nederlandse vriendin en vrienden te vinden... maar ik voel me niet minder Braziliaans dan 4 jaar geleden...
Bobo
-15-  Bobo:
Sinds 2 jaar ben ik vader en ik ga daarom vaak naar speeltuinen, waarvan er nogal wat zijn in mijn buurt. Blanke en zwarte kinderen spelen vrolijk met elkaar, maar de ouders staan bijna altijd alleen met hun eigen soort te keuvelen. En dan bedoel ik niet eens zozeer de traditionele marokkanen, maar eerder hoogopgeleide nederlanders, met bakfietsen en zo u kent ze wel, die in paniek raken als een zwart kindje bijvoorbeeld iets afpakt van hun kroost.

Meer integratie op de speeltuinen dacht ik vandaag en ik ben eens op het overdrevene af contact gaan zoeken met allochtone ouders, wat helaas niet veel meer opleverde dan schaapachtig wegkijkgedrag. Ach het zal wel aan mij liggen. Volgende keer beter.
Vinus
-16-  Vinus:
@ Arnaud
Het is inderdaad de geforceerdheid die al dat multiflauwekulti zo vervelend opdringerig en sire-recmaleachtig maakt. Terwijl iets heel simpels -wat integratie in ieder geval heel veel zou ondersteunen, namelijk werk en taal- juist heel lang niet centraal heeft gestaan in het integratiebeleid. Heel erg lang, te lang, zijn er geen eisen wat betreft taal gesteld aan immigranten, allochtonen of hoe je ze maar wilt noemen. Uit schuldgevoel waarschijnlijk, omdat vooral arme allochtonen hier in Nederland het werk mochten gaan doen waar Nederlanders hun neus voor ophaalden. Taal is ontzettend belangrijk, omdat in taal de nuances naar voren komen die je eigenlijk nooit uit kan leggen. En dus is de taal leren voorwaarde nummer 1 om te integreren. Als mensen dat al zouden willen.

Overigens geloof ik ook erg in de Club Nederland theorie; dat Nederland een club is met geschreven en ongeschreven regels, waar veel Nederlanders zich niet bewust van zijn, en waar buitenlanders zich altijd het hoofd over krabben. Ze kunnen formeel aan de regels van Club Nederland voldoen, maar de ongeschreven regels leren ze nooit en dat kan beide kampen frustreren. Hoe dat op te lossen weet ik ook niet.
Arnoud de Jong
@ Mohammed Taira Idrissi:
Alvast gefeliciteerd en ik wens jullie veel geluk.
Zelf zou ik er ook gelukkiger van worden wanneer de niet-islamitische jongens ook eens een kansje zouden maken bij de Fatima's en de Jamila's. ;-)
JK
-18-  JK:
Iemand op het mercatorplein geweest nadat Turkije de halve finale had gehaald? Zo ja dan had je kunnen zien dat er naast turkse vlaggen ook nederlandse vlaggen op auto's aanwezig waren, vaak gebroederlijk naast elkaar. Of dat ze in een shirt van oranje liepen met een turkse vlag om. Voor mij is op zo'n moment integratie geslaagd! DAt je zowel je oude identiteit een stukje behoud en een stukje een nieuwe identiteit hebt.
Bert
-19-  Bert:
Wat ik hier veel lees is dat vooral Nederlanders zelf nogal twijfelen aan hun Nederlanderschap. Zich afvragen waaraan nieuwkomers zich zouden moeten aanpassen? Dat uitgangspunt is naar mijn idee volstrekt verkeerd. Het gaat uit van de wonderlijke gedachte dat het Nederlanderschap niet bestaat. Als dit zo is, laten we ons land dan gewoon inleveren bij Brussel, dan is er meteen een aanvang gemaakt met de VSE zoals men via het verdrag van Europa ook zo graag wil bereiken. Het probleem lijkt mij vooral dat mensen weigeren om zich de dominante taal van dit land (ABN) eigen te maken, een echte bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij en scholing en werk te accepteren dat past bij een Nederlander. Bijzonder onderwijs met een godsdienstrichting als uitgangspunt is geen goede invulling van integratie. Wat men gelooft? Prima. Maar niet proberen het gastland naar je hand te zetten. Kinderen op voorhand al ee recht op eigen keuze te ontnemen door indoctrinatie. Ik kan weten wat dat inhoudt, heb het in de jaren vijftig aan de Rooms-katholieke lijve ondervonden. Heb nog steeds de zekerheid (...) dat het RK Geloof het enige ware is en de rest afvallig of heidens......Jaja. In de praktijk van alle dag is gewoon samenleven met open deuren naar elkaar toe en uitgestoken handen aanvaarden, voldoende om al hele stappen in de goede richting te zetten. En natuurlijk, ik kan tienduizend argumenten geven waarom het met de integratie al dan niet zal gaan lukken. Maar het helpt al als je wilt toegeven dat je Amsterdammer bent als je in deze stad leeft en woont en liefst ook nog werkt. Dat is dan al meer dan veel bestuurders kunnen beweren die deze stad tot een onleefbare bouwpunt willen omvormen waar geen auto meer mag rijden, het openbare leven te voet of op de fiets plaatsvindt en gebouwen met historische waarde op instorten staan door megalomane bouwprojecten. En als we dan met zijn allen fietsen hebben we wederom een stap gezet op de weg naar integratie. Maar wel graag zonder boerka of complete gezichtsbedekking, want dat vind ik persoonlijk levensgevaarlijk in het verkeer......En daar heb ik de blinde en stokdove Ella Vogelaar niet bij nodig....
Bert
-20-  Bert:
Wat ik hier veel lees is dat vooral Nederlanders zelf nogal twijfelen aan hun Nederlanderschap. Zich afvragen waaraan nieuwkomers zich zouden moeten aanpassen? Dat uitgangspunt is naar mijn idee volstrekt verkeerd. Het gaat uit van de wonderlijke gedachte dat het Nederlanderschap niet bestaat. Als dit zo is, laten we ons land dan gewoon inleveren bij Brussel, dan is er meteen een aanvang gemaakt met de VSE zoals men via het verdrag van Europa ook zo graag wil bereiken. Het probleem lijkt mij vooral dat mensen weigeren om zich de dominante taal van dit land (ABN) eigen te maken, een echte bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij en scholing en werk te accepteren dat past bij een Nederlander. Bijzonder onderwijs met een godsdienstrichting als uitgangspunt is geen goede invulling van integratie. Wat men gelooft? Prima. Maar niet proberen het gastland naar je hand te zetten. Kinderen op voorhand al ee recht op eigen keuze te ontnemen door indoctrinatie. Ik kan weten wat dat inhoudt, heb het in de jaren vijftig aan de Rooms-katholieke lijve ondervonden. Heb nog steeds de zekerheid (...) dat het RK Geloof het enige ware is en de rest afvallig of heidens......Jaja. In de praktijk van alle dag is gewoon samenleven met open deuren naar elkaar toe en uitgestoken handen aanvaarden, voldoende om al hele stappen in de goede richting te zetten. En natuurlijk, ik kan tienduizend argumenten geven waarom het met de integratie al dan niet zal gaan lukken. Maar het helpt al als je wilt toegeven dat je Amsterdammer bent als je in deze stad leeft en woont en liefst ook nog werkt. Dat is dan al meer dan veel bestuurders kunnen beweren die deze stad tot een onleefbare bouwpunt willen omvormen waar geen auto meer mag rijden, het openbare leven te voet of op de fiets plaatsvindt en gebouwen met historische waarde op instorten staan door megalomane bouwprojecten. En als we dan met zijn allen fietsen hebben we wederom een stap gezet op de weg naar integratie. Maar wel graag zonder boerka of complete gezichtsbedekking, want dat vind ik persoonlijk levensgevaarlijk in het verkeer......En daar heb ik de kennelijk ziende blinde en stokdove Ella Vogelaar niet bij nodig....
Joachim
-21-  Joachim:
Vandaag in het Parool: “De afstand tussen de etnische groepen in Amsterdam neemt toe. De inkomensverschillen groeien, mensen van dezelfde herkomst wonen in toenemende mate in dezelfde buurten. Inburgeringscursussen hebben weinig effect. Dat staat in de nieuwe Diversiteitsmonitor van de gemeentelijke dienst Onderzoek en Statistiek.

Turkse en Marokkaanse jongeren willen blijven wonen in de buurten waar ze zijn opgegroeid. Deze tweede generatie koopt waarschijnlijk vaak de woningen in de Westelijke Tuinsteden. De mogelijkheden voor contact tussen de verschillende groepen nemen daardoor af.

Autochtonen en westerse allochtonen worden sneller rijker dan niet-westerse allochtonen. In 2005 veroorzaakte hoge werkloosheid onder deze groep een achteruitgang in het inkomen van Turken en Marokkanen.

De tweede generatie allochtonen is beter opgeleid dan de eerste, maar de verschillen met autochtonen blijven groot. Van hen heeft veertig procent een hbo- of universitaire opleiding, bij niet-westerse allochtonen is dat iets meer dan tien procent. Het aantal studenten uit deze groep groeit. Toch blijft de achterstand op onderwijsgebied groot, zoals het relatief lage percentage allochtone scholieren dat havo of vwo volgt. Het effect van de voorschool is nog niet meetbaar.

Bij een meerderheid van de inburgeringscursisten is de beheersing van het Nederlands in de cursus niet voldoende verbeterd. Volgens het rapport komt dat vooral door de gebrekkige beheersing van hun oorspronkelijke taal.

Volgens de Amsterdamse wethouder Freek Ossel (Diversiteit) bevestigen de cijfers de groeiende tweedeling. Volgens hem doet de gemeente er al veel tegen, maar is de materie weerbarstig. ''Dit wordt geen verhaal van quick wins.''” (HET PAROOL)
Yolnnte
-22-  Yolnnte:
Maar is het niet de gemeente Amsterdam die steeds met de vinger wijst? Opmerkelijk toch steeds dat men bij vernieuwing van buurten steeds probeert een inkomens een bevolkingspolitiek te bedrijven. Dat zou de PvdA nu eens af moeten leren. De politiek creert naar mijn idee steeds hoge(re) verwachtingen, stelt plannen op voor de creatieve klasse en topstad en vergeet dan ook de niet westerse allochtoon in haar rijtje mee te nemen. Het is puur blank/wit/autochtoon wat de klok luidt. Pas als het gaat om Welzijn dan koen verhalen met allochtonen tevoorschijn. Misschien toch eens wat doen aan presentatie? Misschien toch eens wat meer de wijken intrekken en kijken waar je successen liggen. Opvallend vind ik daarnaast dat er een hele grote groep allochtone is verdreven uit oa de Westelijke Tuinsteden. Zij wonen nu pais en vree in oa Purmerend. Amsterdam (politiek) laat dus zelf wat liggen en meldt voortdurend dat “haar burger” een bijdrage moeten leveren aan de intergratie.
Jolanda
-23-  Jolanda:
Sorry hoor, Bos en lommer hing juist vol met turkse en oranje vlaggen naast elkaar afgelopen weken! Ik vond het juist een optimistisch stemmend geheel! met veel plezier daags na het behalen van de halve finale rondgelopen op het bos en lommerplein waar de positieve stemming ook zorgde voor succes wensen voor oranje die avond. Integratie is inderdaad net hetzelfde als assimilatie! Leve de chinese toko's surinaamse roti turkse supermarkten en spaanse tapasbarren zou ik zeggen. Laat Amsterdam alsjeblieft een wereldstad zijn en blijven.
daniel s
-24-  daniel s:
Fijn om te merken dat er nog mensen zijn die wel genunanceerd over dit onderwerpen kunnen denken en schrijven. Ik heb zo genoeg van dat gekrijs van Geert Wilders en kornuiten.
hachee
-25-  hachee:
beste yanny scutt:

Een geschiedenisles: Amerika is helemaal niet gesticht door Nederlanders. Gelukszoekers en ondernemers uit verschillende Europese landen hebben nederzettingen gevestigd op diverse plaatsen aan de Amerikaanse kust en deze verder ontwikkeld. Nederlanders hebben in de zeventiende eeuw een rol gespeeld in de ontwikkeling van New York tot een handelscentrum ja, maar de Engelsen hebben dat toch zeker verder uitgebouwd.

Dat je New York noemt in de context van de column is vrij ironisch omdat het je argument totaal onderuit haalt. In het New York van nu hebben de immigranten hun 'thuiscultuur' namelijk helemaal niet losgelaten. Ze zijn New Yorker en daarnaast ook Nederlander, Belg, Pool, Rus, Dominicaan, etc. Bi-cultureel.
Joachim
-26-  Joachim:
New York is een geweldige culturele ervaring. Vele verschillende etniciteiten en bevolkingsgroepen leven er naast elkaar. Veel wijken gemixt. Andere gesegregeerd als typisch blank of zwart, etc. Nu zijn sommige van die homogeen samengestelde wijken erg plezierig om rond te dwalen. Denk aan Chinatown het summum van de Chinese exportcultuur. Overal drukte en lekker eten op straat. Of denk aan little Italy. Schreeuwende joviale Italiaanse New Yorkers die toeristen in hun pizzeria's proberen te lokken.

Ik zou het zo leuk vinden ergens in Amsterdam een aantal nieuwe winkel- en uitgaanscentra te vinden: Little Istanbul, Little Rabat en Little Paramaribo. Andere voorstellen zijn ook welkom. Wijken waar de bepaalde culturen trots worden uitgedragen. Een plek waar al het mooie uit de cultuur samenkomt. De architectuur, het lekkere eten, getoond op een hedendaagse manier.
Herbert
-27-  Herbert:
Ja maar Amsterdam wil zo graag dat alles wordt gemixed. Ik zou het ook veel leuker vinden als Amsterdam wat meer bijzondere wijken zou maken in plaats van probleemwijken. Dit kan natuurlijk alleen maar als dit vanzelf gebeurt en dat mensen ook hun kansen krijgen/pakken. Kijk nu wat er gebeurt op de Zeedijk, gaan ze deze straat volgooien met niet-chinese winkels. Moet ook weer zo nodig een “creatieve” buurt worden. Jammer!
Paul
-28-  Paul:
Men moet niet immigranten kwalijk nemen als ze verwarde of verdeelde loyaliteiten hebben. In de eerste generatie althans. Maar daarna is het niet zo makkelijk om het goed te praten. Integratie is geen illusie. Maar in Nederland is die pas in de afgelopen tien jaar werkelijk geprobeerd. Geef ’m eens een kans. Er bestaat een traditie uit de jaren zestig en zeventig dat integratie hoeft niet, en als de overheid het sponsort mag niet zelfs, omdat dat racistisch zou zijn. En zolang de ambtenarij daarmee volhoudt, gaat de integratie blijven haperen. De VS is met zijn idee van integratie, de melting-pot, heel goed gevaren, totdat het door te veel immigratie uit één taalgebied verpletterd werd.
Theo
-29-  Theo:
De VS was ook niet blij met de massa-integratie vanuit Cuba en de daaropvolgende misdaadgolf. (Zie 'Scarface')
In de vorige eeuw volgden immigranten pas nádat een oorlog gewonnen was. Wel zo duidelijk. Waarom capituleren we nu al bij voorbaat?
Jochem Floor
-30-  Jochem Floor:
@ theo: je bedoelt, waarom capituleren ZIJ nu al bij voorbaat, toch? Anders is je vergelijkig onbegrijpelijk.
Theo
-31-  Theo:
?
En wie bedoelen we met 'zij', Jochem?
Jochem Floor
-32-  Jochem Floor:
@ theo:
De immigranten, natuurlijk.
Die volgden, nadat de oorlog gewonnen was.
De overwinnaars kregen na hun overwinning een toeloop van immigranten, die bijdroegen aan de opbouw van de samenleving.
En de gecapituleerden vluchtten.

Herkenbaar?
ilona
-33-  ilona:
 “De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.” (Necmettin ERBAKAN, Turkse premier en leider van Milli Gorus, Arnhem 2002)

1- Milli Görüs wilt via gemeente Amsterdam een megamoskee, genaamd “Westermoskee”, bouwen.
2- Er komt een grote moskee van Milli Gorus in Arnhem met een minaret van 25 meter.
3- De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (een infiltrant binnen PvdA) eist wel dat het gebouw voor 1 oktober afgebouwd is en dat er voldoende financiële middelen zijn. Het islamitische “gebedshuis” moet een koepel van 25 meter en minaretten van vijftig meter hoog krijgen. Fatsoenlijke politicus hebben in deze fundamentalistische fascistische turken, Marokkanen kringen niets te zoeken. Wij waren, eeuwenlang tolerant voor allerlei godsdiensten. Maar de vloedgolven van allerlei manieren het land binnenkomende moslims beangstigd de Nederlander.
Grote politieke partijen slapen, terwijl huidige Turkse premier, tegen zijn verlenging dit propageert: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen, de gelovigen onze soldaten. Als een moskee met minaret wordt gesticht wordt dat beschouwd als het begin van het bezit van dat land...! Waarschijnlijk moet dit worden opgevat als een Islamitisch schot voor de Hollandse boeg. Indien toch bakzeil wordt gehaald, dan zal het zendingswerk vanuit de Moskee resulteren in een versneld Islamisering proces van dit landje...

Terwijl er in moslimlanden kerken en synagogen afgebroken worden of veranderd in moskeeën, en andersdenkenden gebukt gaan onder het juk van een dhimmy-cultuur (extra belastingen, niet praten over je geloof etc.), worden er hier onder het applaus van de domme elite megamoskeeën gebouwd. Het ergste daarvan dat onze tradities worden afgebroken door onze eigen Nederlandse leiders uit angst de geïnfiltreerde moslims te beledigen of discrimineren. “De grootse moskee”. “De eerste Marokkaanse burgemeester”, 'Turkse Marokkaanse wethouders die moskeen en moslimscholen beheren: In deze moskeen zullen vele geesten rijp gemaakt worden voor een toekomstige gewelddadige overname van onze Nederlandse rechtsstaat. Politieke proces tegen Wilders is niet zomaar uit de lucht gevallen; niet alleen miljoenen oliegeld maar ook bekende “politieke druk”, openlijke bedreigingen van de islamitische landen hebben een grote effect gehad op de zwakke stelsel: 5. colonne infiltreert overal, het is nu zover dat er ook Nederlandse justitie onder de politieke druk, ontzettend gevaarlijk weg ingaat...Uit de bewijzen van de Turkse “Ergenekon proces” is gebleken hoe de Turken sinds jaren 80 een bijzondere staatspolitiek ontwikkeld hebben om hun doelen te bereiken. Sinds 30 jaren zijn deze plannen gewoon zonder problemen toegepast op de Turken die In Europa wonen. Plan is gemaakt in opdracht van de MGK hoogste orgaan van hele macht in Turkije. Turkse leger gebruikte een mantel organisatie om zijn politieke kern activiteiten te camoufleren...STK is een mantel organisatie van het grote Turkse leger en de stukken van deze gevaarlijke plan bevinden zich in “kozmik oda”, hoofdkwartier va de STK in Ankara. terwijl het integratiebeleid in Nederland is grotendeels gebaseerd op illusies gebaseerd was, turken hadden een staatspolitiek ontwikkeld om de “rasgenoten” in de greep te houden...Turkije noemt deze mensen letterlijk “rasgenoten”
Het politieke proces tegen Wilders is puur een nieuwe type aanval op Nederland, Turkse pers beweert dat er miljoenen dollars doorgesluisd zijn om een contrabeweging te creëren tegen de Nederlandse partijen die “tegen de Turken zijn”. Bij deze proces zijn er veel Islamitische landen, politieke partijen, internationale anti_europese bewegingen, moskeen, geheime diensten en grote financiële instanties betrokken.
Als hier niet flink de rem op wordt gezet worden we sneller als dat we denken dhimmy’s in eigen land. Gruwelijk, die rotmoskeeën overal in ons land. Een voorbode van haat en geweld. Waarom blijven we er zo slap en ongeïnteresseerd onder? De rust van nu is bedrieglijk, nu moet er actie worden ondernomen. Afbreken die zooi!
Theo
-34-  Theo:
ilona, europa dient als verloren te worden beschouwd. Kies de weg van de minste weerstand en schaf gewoon een hoofddoekje aan.
John Zwart
-35-  John Zwart:
Bah die vijfde colonne demagogie. Turkije is meer seculier dan Nederland. Ilona gelooft waarschijnlijk ook in vliegende schotels. De enige (overzichtelijke) concrete dreiging komt van losgeslagen jochies met Marokkaanse ouders die de greep op hen verloren zijn.
Sinds het Wilders en Ton lawaai komt er meer wrijving. Dat is het enige (ongewenste) effect. In het voor-Wilders/Verdonk tijdperk was het veel rustiger. Actie > reactie. Dat is de oogst van de nieuwe rechtse partijen, daar kunnen we niet blij mee zijn.
Theo
-36-  Theo:
Wie haat zaait, zal haat oogsten.

Ongeacht wie de zaaiers zijn.

En ben je geen deel van de oplossing, dan ben je deel van het probleem. Daarom stem ik voor socialisme.
Max
-37-  Max:
Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd...Omdat:’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40…Zoals vroeger ook niemand de moeite nam de woorden van Hitler serieus te nemen. Zo strompelen we achterwaarts ons zelf gegraven graf in.En het is moeilijk om je een ander toekomstscenario voor te stellen voor Europa, dan dat van een burgeroorlog of islamisering!...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.