Home > > Grafschennis op Westgaarde

Grafschennis op Westgaarde

Westgaarde
Nieuw-West - Sinds begin dit jaar liggen mijn beide ouders begraven op Westgaarde in Amsterdam Nieuw-West.
Eerst ging mijn moeder, een paar maanden later mijn vader.
Ik heb er vrede mee, hun leven was op.

Ze liggen daar prettig, volgens mij. Althans, zo prettig als je liggen kan als je dood bent.
Ze hebben rustige buren en er is mooie begroeiing op hun parkachtige veldje.

Mijn ouders hielden altijd veel van tuinieren en daarom besloot ik ervoor te zorgen dat hun graf een gezellig tuintje was met wat leuke plantjes en veel bloemen.
Dat is toch wel het minste dat je kunt doen.
Dit plan zou ernstig worden gesaboteerd.
Ik merkte namelijk al snel dat er in de nachtelijke uren op de graven werd gedanst en geschranst.
Het was je reinste grafschennis.
Honderden konijnen vinden op Westgaarde de konijnenhemel op aarde, het ultieme smulparadijs.
Na elke nieuwe begrafenis is het weer feest. Het huppende knaagvolkje verorbert binnen een dag honderden euro's aan bloemstukken.
De familie vindt slechts wat trieste restanten terug in de vorm van aangevreten linten met teksten als 'rust zacht lieve moeder' en 'altijd in ons hart - de kinderen'.

Naïef
Aanvankelijk was ik nog naïef. Ik dacht dat het wel mee zou vallen allemaal. En ach, die paar konijnen brachten tenminste nog wat leven in de brouwerij op zo'n begraafplaats.
Enigszins tegen beter weten in was ik naar Tuincentrum Osdorp gegaan.
Ik zocht plantjes uit en plantte die daarna met zorg op het graf.

Zo had ik enkele conifeertjes gekocht die volgens de beschrijving zeer geschikt waren als grafbeplanting.
Enkele dagen later waren ze keurig teruggesnoeid tot het formaat van een tennisbal. Ook de wortels waren uitgegraven en aangevreten.
De vrolijke Spaanse margrieten waren gereduceerd tot zielige stekeltjes boven het maaiveld.
Een gemotoriseerde grasmachine had geen groter schade kunnen aanrichten.

Tuinkabouters
Ik kwam voor een probleem te staan. Ik kon het graf er toch moeilijk zo kaalgevreten bij laten liggen.
Wat zouden de buren wel niet denken!
Ter wille van een mooie nagedachtenis aan mijn ouders was het zaak de boel toch een beetje op te leuken.
En om er nu gewoon zestien tuinkabouters in te zetten -zoals je soms wel zag- ging mij te ver.
Bovendien deed ik mijn ouders daar allerminst een plezier mee.
Die waren niet van de tuinkabouters.

Op andere graven stonden opvallend vaak hortensia's.
Blijkbaar vielen die minder in de smaak bij de konijnen.
Dus toen die maar geprobeerd.
Ook Vlijtig Liesje schijnen ze niet te lusten.
Maar het blijft een zwaktebod, een capitulatie voor de knaagdieren.

Schande
Wanneer ik zo op Westgaarde rondkijk valt mij één ding op: een liefdevolle verzorging van het graf van de verloren dierbaren is voor bijna iedereen heel belangrijk. Het is een ritueel dat kennelijk een nuttige rol speelt in de rouwverwerking. Vooral wanneer het gaat om overleden kinderen. Je ziet daar heel trieste voorbeelden van.
Het is dus eigenlijk niet verdedigbaar dat de beheerders van Westgaarde deze konijnenplaag maar laten voortwoeden.
Familie en bezoekers spreken er schande van.
De bestrijding zal wellicht moeilijk zijn, maar ik heb de indruk dat er al jarenlang helemaal niets aan gebeurt.

Het wordt dus hoog tijd om eens flink te laten merken wie er nu eigenlijk de baas is op Waterschapsheuvel Westgaarde: de directie of de konijnen.

zestien reacties op "Grafschennis op Westgaarde"

Uitvaartvoorlichting - Bolink
-1-  Uitvaartvoorlichting - Bolink:
Ik kan me voorstellen dat het voor de nabestaanden niet prettig is dat konijnen en ander wild bloemstukken en grafgroen opvreten.

Maar om levenden op een begraafplaats te vergiftigen is toch ook niet de manier!

Aangepastte grafbedekking zal dus de enigste remedie zijn.
Bart
-2-  Bart:
Een ontroerend stukje, Arnoud. Natuurlijk moeten mensen die om hun dierbaren rouwen, erop kunnen vertrouwen dat de bloemen en andere kleinoden op het graf ongeschonden blijven. Zeker als ze regelmatig het graf bezoeken. Ik wist niet dat Westgaarde verworden was tot Waterschapsheuvel, mijn grootouders liggen er begraven...( ik kom er niet meer zo vaak) Laat de directie direct ingrijpen.
Mijn persoonlijke ervaring is dat het nog erger is als het graf zelf wordt gemolesteerd: omver getrokken, kapotgeslagen etc. Het is me overkomen bij een dierbare vriendin, begraven in Parijs...
JohnN
-3-  JohnN:
De titel Grafschennis roept meteen alertheid op. Vandalisme komt steeds vaker voor op begraafplaatsen en lijkt gelijke tred te houden met graffiti etc. elders.. Maar een natuurlijk proces van in het wild levende dieren die gewoon bezig zijn met hun dagelijkse voedselvoorziening roept minder heftige reacties op. Ik denk niet dat je het afschieten van konijnen op een stille begraafplaats wilt propageren, het enige andere alternatief is dat de gehele begraafplaats omgeven wordt met fijn en stevig roestvrijstalen gaaswerk, waarschijnlijk niet haalbaar wegens de omvang van Westgaarde en soortgelijke begraafplaatsen. Als je daarbij bedenkt dat je een konijn alleen kunt weren als je dat gaas ook nog eens minstens een meter diep in de grond ingraaft...
Tja, wat blijft? Deskundigen van het konijnemenu vragen een lijstje samen te stellen van die gewassen die de konijnen beslist niet op hun menu willen hebben. De beheerder kan deze informatie aan alle nabestaanden beschikbaar stellen zodat ze evt. beplanting daarop kunnen aanpassen. Als er dan alleen nog maar eetbaar gras te vinden is zal het bezoek van hongerige konijnen vanzelf sterk verminderen en worden bloemstukken wellicht ook met rust gelaten (tot het moment dat iedereen weer massaal eetbare bloemen neerlegt natuurlijk...) ja zo werkt het in de natuur. de duivenpest is ook alleen maar gekomen door al het eetbaars dat de mensen op straat laten vallen.
Sterkte met het vinden van een manier om toch een uitdrukking van je gevoel te vinden.
Arnoud de Jong
Westgaarde laat met enige regelmaat 's nachts op konijnen jagen op de begraafplaats. Sinds de aanslag op de beveiligde rechtbank er tegenover, zijn de bewoners van de Ookmeerweg en de Lutkemeerweg echter wel wat schrikachtiger geworden...
Arnoud de Jong
@Suffie: een bezoeker vertelde mij dat dit tegenwoordig niet meer gebeurt. Vroeger wel. Maar ik weet niet of dit juist is natuurlijk.
In elk geval mag de 'regelmaat' wel wat worden opgevoerd, want konijnen fokken zelfs tijdens het afschieten nog door heb ik de indruk.
Sanne
-6-  Sanne:
Konijnen afschieten mag niet zonder ontheffing. Je kunt wel bijvoorbeeld van een fret en zijn baasje, de fretteur, gebruik maken.
De konijnenstand is inmiddels, na twee vreselijke virussen, weer wat aan het terugkomen gelukkig. Zeer belangrijke dieren voor kenmerkende nederlandse biotopen als duinen en heidevelden. Zonder deze grazertjes groeit alles dicht en moeten we noodgedwongen afscheid nemen van bijzondere flora en fauna, zoals orchissen of tapuiten....:-(
JohnN
-7-  JohnN:
en zo is het Sanne.
het is maar dat men het weet
en manieren zoekt om in balans te leven met de natuur.
Arnoud de Jong
@Sanne: maar ik mag toch aannemen dat een begraafplaats niet behoort tot de 'kenmerkende biotopen'.
Arnoud de Jong
In juli van dit jaar is de Jachtwet vervallen, waarin onder meer geregeld was dat de konijnenstand op begraafplaatsen kon worden 'gereguleerd'. Vandaar dat er nu vermoedelijk even niet geschoten wordt, maar tot voor niet al te lange tijd werd er nog aardig gejaagd.

Overigens zou ik met voor wat betreft de hoeveelheid van die grazertjes niet al te veel zorgen maken. Laatst fietste ik door het park bij Ruimzicht (daar in de buurt) en mocht ik constateren dat het groen van al het gras bijna werd overstemd door het bruin, wit en zwart van de konijnenvelletjes. Maar goed, dat kan ook iets met de vakantie te maken hebben gehad...
Sanne
-10-  Sanne:
@Suffie
Bij mijn weten was de Jachtwet in 2002 in zijn geheel overgegaan in de Flora- en Faunawet, dit blijkt echter inderdaad niet het geval. Wel is toen, voor zover ik het kan checken, het leeuwedeel van de bepalingen erin overgegaan. En inderdaad, de Jachtwet, of althans wat ervan over was, is 1 juli jl. vervallen.
JohnN
-11-  JohnN:
@Sanne: zou dat iets te maken hebben met onze Willem Alexander, die zo graag achter de zwijntjes aanzit?
Daarvoor werd elk jaar altijd een moeilijke gedoogbepaling bedacht die uitsluitend voor het Kroondomein op de Veluwe gold.
@Suffie: Dat wit en zwart zijn in elk geval geen wilde konijnen, hooguit bastaarden van tamme konijnen die door de mensen in de natuur gedumpt worden.
Sanne
-12-  Sanne:
Nog even verder gecheckt: het enige dat anno 2010 nog in de Jachtwet werd geregeld was het beheer van het Jachtfonds, alle cq de meeste andere bepalingen zijn inderdaad in 2002 overgeheveld naar de Flora en Faunawet of gewijzigd/geschrapt.

Qua beheer weet ik het goed gemaakt..alle overlastgevende konijnen afvangen en verplaatsen naar de duinen. Begraafplaats blij, duinen blij, konijnen blij!
Bart
-13-  Bart:
Arnoud, ben er gisteren in stromende regen even geweest (graf van m'n grootouders dus), het viel me vooral op dat er wel echt heel veel grote 'naaktslakken' waren, die zich te goed deden aan de diverse bloemen, vooral chrysanten waren in trek...
Dus zijn er mogelijk meer schuldigen aan te wijzen...
Arnoud de Jong
@Bart: gelukkig zijn die iets makkelijker te bestrijden, een beetje zout volstaat. ;-)
bart
-15-  bart:
@ Arnoud: ja, ja, op ieder slakje zout leggen, ik pas wel op! Dan krijg ik echt het hele 'reactievolk'van AC over me heen...
Inclusief alle azijnpissers en zuurpruimen;
Hoewel: azijn en ander zuur, daar kunnen slakken ook niet echt tegen!
'twee vliegen in één klap', maar vliegen zijn ook niet de meest gewenste bezoekers op een begraafplaats.
'T blijft behelpen...
Bo
-16-  Bo:
Weet iemand misschien hoe het nu staat met de konijnenplaag op Westgaarde? Zijn er nog steeds teveel konijnen en zo ja, wordt dit door Westgaarde aangepakt? (En hoe dan?)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.