Home > > Kamer van Koophandel zet Amsterdammers buiten spel

Kamer van Koophandel zet Amsterdammers buiten spel

De mooie binnenstad van Amsterdam moet een absolute must worden voor nog meer bezoekers uit binnen- en buitenland. Daarom is de Kamer van Koophandel het project Centrummanagement Amsterdam gestart. Het is het volgende ambtelijke initiatief in de stad naast lopende projecten als Project 1012, de Rode Loper, straatmanagement, pleinschouten en de bereikbare binnenstad.

De Kamer van Koophandel meldt: ‘Centrummanagement staat voor een geïntegreerde aanpak van ontwikkeling, beheer en marketing van de binnenstad. In de Stuurgroep Centrummanagement XL hebben de partijen die betrokken zijn bij leven en werken in de Amsterdamse binnenstad hun krachten gebundeld. Het project wil de leefbaarheid en de belevingswaarde van de binnenstad vergroten en daarmee de economie versterken. De projecten lopen uiteen van het schoner maken van de binnenstad en een oplossing voor het fietsparkeren tot de promotie van de Amsterdamse binnenstad in de regio, het land en de wereld’.

Mooie en zalvende woorden, die goed gekozen zijn door de afdeling communicatie van de Kamer van Koophandel.Dat spreekt mij als Amsterdamse ondernemer én bewoner aan. Ik leef en werk in de binnenstad. Ik melde mij meteen aan bij de projectleiding. Ik wil meedenken en ik wil meedoen!

De reactie was lang en cryptisch: ‘Omdat we echt in een eerste fase aan de slag gaan met samenwerken vanuit centrummanagement hebben we ervoor gekozen om bewoners vooralsnog nog niet actief te betrekken. Dat gebeurt dus niet vanuit de afweging dat bewoners geen rol spelen maar heeft er vooral mee te maken dat we eerst een structurele samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven willen beproeven. Uit oogpunt van behapbaarheid dus. Na bewezen succes van deze samenwerking breiden we de samenwerking graag uit’. 
Dat is ambtenarentaal voor ‘Nee, u mag niet meepraten’.

Als ondernemer en bewoner van die Amsterdam binnenstad ben ik niet gelukkig met zo’n reactie. De reactie toont aan dat de Kamer van Koophandel geen idee meer heeft over het reilen-en-zeilen van zo’n leefbare en economisch vitale stad. Als ondernemer heb ik direct belang bij een leefbare binnenstad, waar, naast vele toeristen en bezoekers, 80.000 bewoners met plezier winkelen, wonen, werken en uitgaan. Die 80.000 bewoners geven elk jaar
meer dan 0,5 mrd euro uit in die binnenstad. Koester ze!

Leefbaarheid en economische waarde vragen om lastige afwegingen. Wat doen we aan die meer dan 3.000 toeristenbussen de dagelijks door het centrum rijden, hoe regelen we een slimme bevoorrading, wel of geen hoeren op de Wallen, hoe lokken we de consumenten van de bank af terug de echte winkels in, hoe voorkomen we dat short stay leidt tot een spookstad, wel of geen uitbreiding van terrassen en 24-uurs horeca en wat doen we aan die enorme leegstand van kantoren en woningen?
Elk beginnersboekje over bestuurskunde begint met een hoofdstuk dat je daarbij alle betrokken partijen moet meenemen. Anders mislukken initiatieven simpelweg.

Hoe denkt de Kamer van Koophandel de belangen van de binnenstadsondernemers te dienen door 80.000 bewoners buitenspel te zetten? Ik vraag me nu als ondernemer, en betaler, af waarom zo’n Kamer van Koophandel nog nodig is.

Ik snap ook niet dat de gemeente, of het stadsdeel Centrum, gaat bijdragen aan dit project waarbij 'de partijen die betrokken zijn bij leven en werken in de Amsterdamse binnenstad' buiten spel staan.


twaalf reacties op "Kamer van Koophandel zet Amsterdammers buiten spel"

Suffie
-1-  Suffie:
Beleidsmakers en/of ambtenaren die in een vroeg stadium hun ideeën naar buiten brengen krijgen steevast naar hun hoofd dat er niet is nagedacht over de uitwerking, dat er teveel losse draadjes aan hangen en dat er onvoldoende is gekeken naar de haalbaarheid. Wachten ze iets langer dan komt onmiddellijk het verwijt dat ze belanghebbenden onvoldoende bij de voorbereiding hebben betrokken. Volgens mij betekent democratie onder andere dat we niet allemaal voor ons zelf een wiel uitvinden, maar dat we mensen kiezen die dat in een kleiner comité voor ons doen.

Hoe meer mensen je er bij haalt, des te groter de verscheidenheid aan meningen, kritiek, tegenstellingen en alternatieven, en des te groter de kans dat een oorsponkelijk idee in z'n geheel niet van de grond komt. Reken maar uit: als je een complete klas kinderen aan het werk zet om uit te vinden welke nieuwe kleur het klaslokaal moet krijgen dan komen ze over vier weken met een kleur aan waar je niets mee kan, als ze elkaar in die tussentijd al niet op hun bek hebben geslagen. Als je ze een vijftal stalen laat zien die je eerder met de schilder en hooguit twee leerlingen hebt uitgekozen, ben je in een half uur klaar en kan iedereen er mee leven.

Soms is het beter om eerst mensen die er "verstand" van hebben iets uit te laten kristaliseren en er dan op te laten schieten, dan de hele bups meteen mee te laten beslissen zodat er uiteindelijk niets van terecht komt. Dat jij er toevallig wél een goed onderbouwde mening op na houdt kunnen ze uiteindelijk ook niet ruiken.

Overigens vind ik het jammer dat je discussie meteen emotioneel vervuilt met je onnodige opmerking over ambtenaren die niet in Amsterdam wonen. Volgens mij hadden we dat verhaal al een beetje doorlopen, ik ervaar het in ieder geval als stemmingmakerij. Sorry daarvoor.
Walther
-2-  Walther:
Dank voor je onderbouwde en uitgebreide commentaar. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Belangrijk is dat in dit voor de binnenstad zo belangrijke project ook nagedacht wordt over de bewoners in de stad. Dat kan natuurlijk niet met 80.000 bewoners. Daar heb je een goed punt. Maar, dat kan wel door daarbij betrokken bewoners, bijvoorbeeld de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, erbij te betrekken.

Je maakt terecht de opmerking over de 'ambtenaren die buiten de stad wonen'. Inderdaad is die niet relevant. Die was meer ingegeven door mijn frustratie dat de lokale overheden bij veel projecten de bewoners op verre afstand willen houden, terwijl die wel een belangrijke rol spelen.
Ik heb die opmerking uit mijn column gehaald.
f.bol
-3-  f.bol:
Beetje verongelijkt, Walther. Niet zo raar dat men niet stante pede iedereen wil laten meepraten. Zie ook Suffie.
Ik ben er overigens van wel overtuigd dat jij inderdaad vanuit een oprecht globale visie, uitgaand van een behoefte aan een groeiende economie gekoppeld aan een groeiend welbevinden van bewoners zou willen meepraten.

Het zou alleen ook de deur openzetten voor minder welwillende beroepsklagers, wier enig doel is het tegenhouden van alles dat ook maar een millimeter meer "druk op de binnenstad" , "onaanvaardbare overlast" , "verpretparking" , "almachtige horeca" zou kunnen veroorzaken. Ik vermoed niet dat zo'n stuurgroep aan die mensen in dit stadium behoefte heeft. Die hebben ook al platforms genoeg.....
f.bol
-4-  f.bol:
........ En met de Vrienden van de Dode Binnenstad geef je precies aan waaraan in mijn ogen niet nòg meer behoefte is.....
Suffie
-5-  Suffie:
Walter, je reactie op mijn laatste opmerking siert je, maakt de discussie ook zuiverder...

De introductie van betrokken bewoners is op zich niet verkeerd, maar volgens mij krijg je dan nog steeds dat je mensen krijgt die zich louter bezig houden met de effecten op uitvoerend niveau, terwijl je op strategisch niveau iets probeert op te zetten. Ik denk dat het in dat stadium remmend werkt en dat het betrekken bij een plan waarvan de constructie en de grenzen beter zichtbaar zijn meer zin heeft. Bepalend is dan wel dat je het als "bedenker" accepteert dat het dan alsnog afgeschoten kan worden.

Ik ben het wel met F. Bol eens dat de genoemde vereniging misschien in eerste instantie niet de meest voor de hand liggende gesprekspartner is. In de afgelopen jaren heeft deze club veel van zich laten horen op AC en ik ben er niet erg van overtuigd geraakt dat dit een groep mensen is waarmee je voortvarend de toekomst tegemoet gaat. Maar goed, dat is misschien wel persoonlijk....
JohnN
-6-  JohnN:
Ik ben het volledig eens met de kritische houding van W.Ploos van Amstel in deze. Maar wel om een heel andere reden: De Kamer van Koophandel (en niet alleen die van Amsterdam) staat hoog op mijn lijstje van gemakkelijk haalbare besparingen zonder schade op te lopen. Door ze simpelweg op te heffen.
Dat gezegd hebbende neem ik het standpunt in dat de bestaande en lopende initiatieven voor de Binnenstad van Amsterdam eerst maar eens uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden, inclusief waar mogelijk met participatie van de burger. En zonder de borstklopperij van de Kamer van Koophandel.
Mij klinkt het niet als "zalvende woorden", maar als het obligate "bla-di-bla-di-bla"... in de oren.
De Kamers van Koophandel behoeven zich niet ook nog in het koor te begeven dat al bezig is. Zij behoort tot een organisatie die recent voortdurend op zoek is gegaan naar nieuwe bemoeienisterreinen uit angst om het voortbestaan. Ooit waren ze zinnig, en kon je ze op hetzelfde niveau plaatsen als de Waterschappen. Nu hoor ik tot mijn verbazing regelmatig stemmen opgaan om de Waterschappen op te heffen en onder Rijkswaterstaat te scharen, terwijl er stil gezwegen wordt over de Regionale en Stedelijke Kamers van Koophandel die geen enkele zinnige bijdrage aan de bloei van het Midden en Kleinbedrijf leveren, doch er slechts op parasiteren met een groot ambtenarenbestand en overbetaalde waterhoofden aan de top.
Ik heb 25 jaar een klein bedrijf gerund en nog nooit één dienst van de Kamer van Koophandel genoten. Aanbiedingen voor (dure) exportbevorderingsreisjes naar nieuwe oost-europese handelspartner landen waren niet aan mij noch aan de meerderheid der meebetalers besteed.
Wel heb ik jaarlijks verplicht honderden euri lidmaatschap op aanslag bijgedragen. maar als ik eens een Uittreksel Handelsregister nodig had moest er gewoon voor betaald worden.
Het verplichte lidmaatschap (ook van zzp-ers vernam ik onlangs!) en verplichte inlevering van (vooral tijdige!) jaarverslagen zou onmiddellijk afgeschaft moeten worden. Dan bewijst het instituut echt reden van bestaan omdat men (massaal?) om hun onschatbare betaalde diensten komt vragen...
Of zouden al die opgepoetste gebouwen dan worden toegevoegd aan de al bestaande kantorenleegstand?
Arnoud
-7-  Arnoud:
Ik kan wel meegaan in de reactie van JohnN. Het nut van de KvK ontgaat mij volledig. Bovendien verkopen ze mijn gegevens, waardoor ik regelmatig spookfacturen krijg. Ze faciliteren dus ook nog eens criminelen. Niet bewust natuurlijk, maar het feit dat je voor de kleinste dienst nog moet betalen, vind ik absurd.
f.bol
-8-  f.bol:
Daar moet ik het dan ook wel weer mee eens zijn. De KvK kan beperkt worden tot uitsluitend het handelsregister. Nog zo'n parasitaire organisatie: het ATcB. Kan allemaal makkelijk stedelijk bij EZ worden ondergebracht
Guus Bakker
-9-  Guus Bakker:
En zo leidt een onhandig antwoord van een medewerkster naar lekker-afgeven op ATCB en Kamer van Koophandel. Terwijl het toch een goed idee is - ik beperk me tot de Kamer van Koophandel - om in een binnenstad waar meer mensen dan werken dan wonen en waar het aantal bezoekers van buiten met de dag stijgt, serieus na te denken over hoe je dat moet managen, oftewel hoe hou je het schoon en waar laat je al die fietsen, om maar de twee belangrijkste kwesties van dit moment te noemen. En inderdaad heeft het bedrijfsleven daar het voortouw in genomen. Echter niet met de intentie de bewoners buiten te sluiten. Alleen al de gedachte zou management-wise te dom voor woorden zijn. Maar wel met de inzet om het op te lossen: al die vuilniszakken, uitpuilende prullenbakken, langswaaiend zwerfvuil en chaotisch geparkeerde fietsen op Damrak, Dam, Rokin, Munt, 9Straatjes, Koningsplein, Nieuwmarkt en zo zijn er nog wel een paar te noemen. Het bedrijfsleven ter plekke zoekt naar oplossingen en een groeiend aantal bedrijven realiseert zich dat de plaatselijke overheid het op haar eentje niet aankan. En dus zijn we, onder leiding van de Kamer van Koophandel, begonnen opnieuw na te denken. Kunnen we niet beter zelf de straat gaan vegen? Moeten we nog wel langer vuilniszakken op straat willen blijven zetten? Moeten we geen prullenbakken adopteren? We zijn nog niet in het stadium dat we in het denken hierover iedereen erbij betrekken, maar creatieve bijdragen zijn altijd welkom. Ook van Walther Ploos van Amstel. Guus Bakker - voorzitter Amsterdam City, de bedrijvenvereniging van de Amsterdamse binnenstad en één van de betrokkenen bij Amsterdams centrummanagement-in-wording.
Walther
-10-  Walther:
Guus,
Dank voor je uitgebreide reactie. De column was zeker niet bedoeld om op te roepen tot een KvK-bash. Maar, de column verwoorde wel mijn gevoelens als ondernemer in en bewoner van de binnenstad.

Ik begrijp dat de 'scope' van het project veel kleiner is dan het persbericht meldde. Het is natuurlijk een goede idee om de 'slordigheid' op straat, met vuilnis en fietsen, in betere banen te leiden.

De reactie van de KvK medewerker was voor mij niet bevredigend en ook wacht ik nog steeds op een formele reactie van de directeur van de KvK, die ik in gelijke strekking op de hoogte had gebracht van mijn standpunt. De aanpak van leven en werken in de stad vergt een goede aanpak (met bewoners).

Walther.
JohnN
-11-  JohnN:
@ Guus Bakker: voelt u zich aangesproken? U reageert zo ongenuanceerd fel "lekker afgeven op KvK"... Ik baseer mijn mening op feiten, dat is niet "lekker afgeven". KvK is er als de kippen bij om allerlei nieuwe activiteiten te ontplooien uit vrees overbodig te worden. Uit oogpunt van kostenbesparing zou een opheffing voor iedereen (behalve natuurlijk voor wie zijn baan ziet verdwijnen) een prima besluit zijn.
In de tijd dat ik als zelfstandig ondernemer begon, moest ik me in het handelsregister laten inschrijven om het bestaan van mijn "onderneming" officieel te maken. Ik kreeg niets van de KvK, zelfs niet een lijstje van: "niet vergeten". Zo wist ik niet dat een inschrijving in het handelsregister niet inhoudt dat ik vanaf dat moment als onderneming bekend ben bij de belastingdienst. Misschien was het naief dat ik verwachtte dat de KvK mij daarom had gewezen. "Wij doen hier verder niets mee, meneer, u moet zelf nog langs alle andere instanties", hoorde ik achteraf. Met als gevolg dat ik twee maanden later voor de recht stond wegens een "economisch delict": ik had bij oprichting meteen een BTW inschrijvingsnummer moeten aanvragen bij de belastingdienst.
Nu orgasniseren de KvK's "starterscursussen", dat hadden ze honderd jaar geleden al kunnen doen maar nu iedereen in de zzp fuik wordt gejaagd is het opeens wel een prioriteit voor de KvK. Opportunisme van een archaisch instituut dat zoekt naar: "wat is eigenlijk de reden van ons bestaan?"
JohnN
-12-  JohnN:
Lees verbeterd:
Met als gevolg dat ik twee maanden later VOOR DE RECHTER stond ...
"Orgasniseren" mag van mij zo blijven staan, vind ik eigenlijk wel een goede onbedoelde grap.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.