Home > > Speculaties over een nieuwe burgemeester

Speculaties over een nieuwe burgemeester

Stadhuis

De koning en premier Rutte gingen op bezoek bij onze burgemeester. Hij is stervende. Dat moet ongemakkelijk zijn geweest. Want heeft Van der Laan op zijn sterfbed wel behoefte aan zoiets? Maar goed, ik neem aan dat hem dat gevraagd is. Anderzijds is het moedig van de koning en de premier. Wat zeg je in zo’n gesprek? Vooral wanneer je weggaat op het laatst.

“Nou, Eberhard, we stappen maar weer eens op...”
Dat doe je niet. Ik denk dat het bij een woordeloze omhelzing blijft.

Het lijkt misschien onfatsoenlijk om nu al te speculeren over de opvolging van Van der Laan. De man is nog niet eens overleden. Maar reken maar dat in de coulissen het machtsspel al volop gaande is. Dus is er geen reden om schijnheilig te doen.

Lastig

Het wordt lastig. Wie heeft voldoende persoonlijkheid in huis om in de voetsporen te treden van een man met de statuur van Van der Laan? Ik kan zo gauw niemand verzinnen die dat zou kunnen. Hooguit Lodewijk Asscher, die het voordeel heeft dat hij van oudsher de leerling en protégé was van Van der Laan en met hem bevriend is. Dat voelt dan als een soort erfopvolging. Maar ik denk niet dat veel krediet heeft hij na zijn ministerschap in het voorbije kabinet.

Tactisch

Tactisch is het beter om het over een geheel andere boeg te gooien en nu eindelijk eens een vrouw tot burgemeester van Amsterdam te benoemen. Dan verzeil je om een of andere reden minder snel in een vergelijking met Van der Laan.

En dan niet aankomen met onbenullige types als Annemarie Jorritsma. Dat zou een regelrechte belediging zijn aan de nagedachtenis van Eberhard.
De huidige waarnemend burgemeester, Kajsa Ollongren, komt waarschijnlijk in het volgende kabinet, dus die is niet beschikbaar.
De VVD zou misschien graag Jeanine Hennis-Plasschaert hier willen droppen, maar dat is allemaal nog te vers. Zoiets is respectloos naar de nabestaanden van de omgekomen militairen in Mali.

Femke

De naam die serieus wordt genoemd is die van Femke Halsema. Persoonlijk heb ik wat moeite met haar. Haar stem heeft als ondertoon altijd weer die moedeloze zucht: hoe kan de rest van Nederland nou zo stom zijn om niet in te zien dat ik gelijk heb? Dat enigszins hautaine houdinkje van de kleuterjuf die haar kindertjes bevoogdend toespreekt.

Maar daar moet ik dan maar overheen stappen. Want ik besef dat zij politiek voldoende gewicht heeft om de plaats van Van der Laan in te nemen. Ze heeft een lange ervaring, is intellectueel van hoog niveau en heeft het goede linkse gedachtegoed om bij een stad als Amsterdam te passen. Dat is nodig als tegenwicht voor de uitverkoopmentaliteit die de stad onder het huidige bestuur in z’n greep heeft. Misschien valt er nog wat te redden. Zelfs toeristen beginnen het hier al veel te druk te vinden.

Willem van Oranje

We moeten vermoedelijk wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zijn er nieuwe politieke verhoudingen en wordt duidelijk wie er het meeste recht heeft op het baantje. Ineens moet ik denken aan de laatste woorden van Willem van Oranje: “Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple...” De staat van de stad geeft daar wel aanleiding toe. Welke burgemeester krijgt de boel weer op de rails?

Update 6 oktober 2017: Burgemeester Van der Laan overleed helaas nog dezelfde avond dat dit stuk werd geplaatst. Tot verdriet van de hele stad.

trefwoorden.

22 reacties op "Speculaties over een nieuwe burgemeester"

wk
-1-  wk:
.... Asscher?!
JohnN
-2-  JohnN:
Zo snel kan het op eens gaan.
Wat mij betreft: nu eerst maar even wachten tot na de g.r.verkiezingen.
Milena Tsareva
-3-  Milena Tsareva:
@wk
Asscher is toch van de partij waarvan het zetelaantal sinds 2010 gehalveerd is in Amsterdam? Het lijkt me dat D66 vooralsnog meer kans maakt iemand te mogen voordragen. Maar wie het ook wordt: het zal moeilijk worden om zelfs maar in de buurt van Van der Laan te komen.
Milena Tsareva
-4-  Milena Tsareva:
@ -4- Excuses... ik bedoel sinds 2006.
Gennaro Pepe
-5-  Gennaro Pepe:
Kajsa Ollongren moet natuurlijk gewoon in Amsterdam blijven.
Dat Den Haag is niets voor haar...
Yo
-6-  Yo:
Als iemand burgermeester van der laan zou kunnen opvolgen zou ikzelf aan gerdi verbeet denken ook zij is een mensen mens, met humor, inzicht en een hart voor Amsterdam, zij was de 1e die in mij opkwam, toch anders een vrouw maar wel een top vrouw. Maar ja ebenhart is eigenlijk niet op te volgen, was een heerlijke persoonlijkheid. Dit heeft tijd nodig!
JohnN
-7-  JohnN:
''Commissaris van de Koning Johan Remkes is nu aan zet om een waarnemend burgemeester aan te stellen, die naar verwachting lang blijft zitten. Locoburgemeester Kajsa Ollongren is nu zijn (van der Laan) plaatsvervanger, maar de Gemeentewet schrijft de aanstelling van een waarnemend burgemeester voor.
Remkes heeft binnenkort een overleg ingepland met de fractievoorzitters in de gemeenteraad om hun wensen en bedenkingen aan te horen. Op basis van die gesprekken wijst hij een waarnemer aan.'' (Het Parool 07.10.2017)
Ollongren's positie is de automatische noodvoorziening en volgens procedures zeer tijdelijk. Moet op korte termijn worden vervangen door een aangestelde waarnemer (dat kan ook Ollongren zijn maar hoeft niet). De waarnemer zal wellicht blijven zitten tot na de gemeenteraadsverkiezingen en dat lijkt me een goede zaak.
Arnoud
-8-  Arnoud:
@Yo: Gerdi Verbeet is inderdaad ook een zeer goede kandidaat. Hoe heb ik die over het hoofd kunnen zien? ;-)
Weet iemand nog kandidaten van andere partijen die indruk weten te maken?
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Ik weet niet of Roger van Boxtel zijn interim president-directeurschap bij de NS ervoor wil opgeven, maar als ik naar de momenteel grootste partij in Amsterdam kijk, zou hij misschien een kandidaat kunnen zijn. Hij is in 2014 -als ik me niet vergis- ook informateur bij de collegeonderhandelingen in Amsterdam geweest.
Guus Rombouts
-10-  Guus Rombouts:
Afgelopen zondagmiddag stond ik voor de Ambtswoning, zuchtend zei ik tegen zo maar iemand, dus feitelijk hardop in mezelf pratend: "De man die Van der Laan opvolgt zal het de eerste periode heel moeilijk krijgen. Een man die idolaat van uitdagingen". Een in onze nabijheid bevindende vrouw vroeg op verongelijkte toon: "Mag het ook een vrouw zijn?" Ik antwoordde: "De overledene is nog boven de grond en wij staan al te dobbelen". Diezelfde moeite heb ik ook met de plaatsing van dit artikel. Dat het machtsspel achter de schermen al gaande is wil nog niet zeggen dat men over dat machtsspel moet berichten, dingen dient te suggereren. Wanneer iemand in het IJ springt wil dat toch niet zeggen dat jij ook in het IJ moet springen. Dat het werd geschreven voordat de levende overledene werd gebeurd in de journalistiek dagelijks, kon de plaatsing niet wachten tot een dag of twee ná de uitvaart? Dit is een website van ethiek, alles wat niet ethisch juist wordt op deze site bediscussieërd. Ik herinner me de spetters er vanaf doen vliegende debatten over de iepenkap in de Bilderdijkstraat, over de uitverkiezing van het vriendelijkste kassameisje enzomeer. Piëteit is een onderdeel van de ethiek. Sorry Arnoud de Jong, bij mij kwam je altijd over als 'Ik Intellectueel Weet Wat Keurig Is', zónder je hijgerigheid te verwijten vind ik dat je nu in zekere zin de mist ben ingegaan.

Het leven gaat door.
Het bruisende Amsterdamse hart blijft kloppen.
Zullen we Amsterdam, de Amsterdammers, ook de echtgenote, de kinderen en anderen nabestaanden van Eberhard van der Laan, een tijdje van verdriet verwerking gunnen?
Onbestuurd kan Amsterdam een tijdje -in Van der Laan`s woordkeuze: een poosje- bestuurloos zijn...

Daar waar in deze jouw fatsoen ophoudt heb ik het fatsoen om pas volgende week te reageren over de in jouw artikel en de reactiedraad genoemde kandidaten.
Arnoud
-11-  Arnoud:
@Guus: Achteraf kun je inderdaad zeggen dat het allemaal wat ongelukkig uitkomt. Vandaar dat er ook een update bij staat. Maar ik had ook niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Immers, hij was nog naar de Jordaan geweest en had WA en Asscher op bezoek gehad.
Met de kennis achteraf kun je jezelf wel heilig verklaren en het over fatsoen hebben, maar daarover kun je verschillend oordelen. Ikzelf vind het bijvoorbeeld niet zo kies om voor iemands deur te gaan staan klappen terwijl hij doodziek is. Maar dat is ieders eigen beslissing.
In elk geval zou ik het stuk nog niet hebben geplaatst op het moment dat hij al overleden was. Maar gebeurd is gebeurd.
JohnN
-12-  JohnN:
@Arnoud. Dat is het juist: je weet nooit hoe langzaam of hoe snel het zal gaan. Het is verstandig daar rekening mee te houden. Dat geldt voor jou zowel als de koning. Het is nu echt een intieme zaak, laten we zwijgen.
Jeroen Mirck
-13-  Jeroen Mirck:
Vorige week heb ik bewust niet gereageerd op deze discussie omdat ik het ongepast vond in een week van rouw in de aanloop naar Van der Laans begrafenis. Guus heeft wel degelijk een punt, Arnoud. Natuurlijk kon jij niet weten dat de timing van je artikel ongelukkig zou uitkomen, maar je had na het plaatsen van het naschrift ook kunnen besluiten om de comments even een weekje te sluiten. Dan zou er dus niet 'gedobbeld' zijn in de week van stedelijke rouw.
Arnoud
-14-  Arnoud:
@Jeroen: Achteraf bezien is het allemaal ongelukkig uitgekomen. Aan het sluiten van de comments heb ik niet gedacht, dat doen we eigenlijk nooit, vandaar. Wat ook meespeelt is dat ik op dat moment geen alternatieve artikelen had, dus schreef ik zelf iets. Ik had verwacht dat Van der Laan nog wel een paar weken onder ons zou zijn, dus gezien het feit dat hij zijn functie had neergelegd leek het me een goed onderwerp. Immers, ook toen hij nog volop in functie was werd er in de media al over gesproken.
Excuses aan iedereen die zich hieraan heeft gestoord.
Jeroen Mirck
-15-  Jeroen Mirck:
Inmiddels wordt er landelijk gedobbeld over de posten in het nieuwe kabinet en daarmee komt ook op positie van waarnemend burgemeester in Amsterdam ter sprake. Loco-burgemeester Kajsa Ollongren heeft vandaag formeel laten weten niet in te zijn voor die functie (want ze wordt naar alle waarschijnlijkheid minister van Binnenlandse Zaken).
Aangezien de fractievoorzitters er vandaag over in gesprek zijn met CvdK Johan Remkes, zingen er allerlei namen van alternatieve kandidaten rond: Jozias van Aartsen (oud-burgemeester Den Haag), Gerdi Verbeet (oud-Tweede Kamervoorzitter), Fred de Graaf (oud-Eerste Kamervoorzitter), Wouter Bos (oud-leider PvdA) en de Haarlemse oud-burgemeester Bernd Bernt Schneiders. Allemaal geschikte tussenpausen, al willen ze allemaal vast ook wel door na het waarnemerschap. De vraag is: wil de gemeenteraad dat ook?
http://at5.nl/s/JlM
Guus Rombouts
-16-  Guus Rombouts:
Vorige week was Hanneke Groenteman weer eens tafeldame in 'De Wereld Draait Door'. Zij stelde voor om Job Cohen te benoemen als waarnemend burgemeester. Matthijs van Nieuwkerk vond het idee waar hij aanvankelijk aan moest wennen, in de daaropvolgende minuten werd hij steeds enthousiaster. Onbegrijpelijk vind ik het dat Groenteman`s idee tot op heden nog niet verder is gedragen. Cohen is niet als burgemeester vertrokken omdat de Amsterdam en hij elkaar moe waren maar om dat zijn partij hem riep voor de hoogste ambities. Naar wij allen hebben begrepen liep Cohen nimmer voor de voeten maar waren er wél de nodige etentjes. Cohen bleef dus op de hoogte betreffende hetgeen er in de spelonken en de krochten van het ambt gebeurde. De tijdelijke terugkeer van hem lijkt me dus geen probleem, eerder een pro. Cohen is een liefhebber van de stad, kent het burgemeestersambt als geen ander, heeft niet meer de leeftijd om door te willen gaan. Zou tot na de gemeenteraadsverkiezingen de rust in de stad kunnen brengen cq behouden om een zowel Amsterdam- als Eberhard van der Laan-waardige opvolger te benoemen. Kortom; mijns inziens verdient het voorstel van Hanneke Groenteman beduidend meer aandacht dan het tot op heden heeft gekregen.
Arnoud
-17-  Arnoud:
Prima plan, had ik gemist, die uitzending. Bedankt Guus.
JohnN
-18-  JohnN:
Olongren heeft de weg naar boven gevonden, zoals nog niet zo heel lang geleden (voor mijn gevoel) Asscher. Cohen is na zijn vertrek stiefmoederlijk behandeld, niet alleen door zijn tegenstanders, niet in de laatste plaats door zijn eigen partijgenoten. Hij heeft weinig meer in Den Haag te zoeken, ik gun hem opnieuw het Amsterdamse burgemeesterschap, en zo zijn er meer.
Milena Tsareva
-19-  Milena Tsareva:
Gelukkig is het niet kopje-thee-Cohen geworden. VVD-er Jozias van Aartsen gaat het waarnemend burgemeesterschap op zich nemen.

https://nos.nl/artikel/2201027-van-aarts..
Suffie
-20-  Suffie:
Cohen onderscheidde criminelen en hun achterban, ging met de laatste groep in verbinding en werd daarvoor bespot. Van Aartsen keek bij de rellen in zijn Schilderswijk demonstratief de andere kant op...

Tja...
JohnN
-21-  JohnN:
@Milena: Op dit punt zullen we het nooit eens worden. Toch ga ik uit van het gegeven dat je een kwaadaardige hond niet volgzaam en lief kunt maken door hem dagelijks een pak rammel te geven. Dan wordt-ie pas echt vals. Moeilijke pubers verschillen niet zoveel van moeilijk opvoedbare honden, dat had Cohen begrepen - die blonde volksleider niet (en onze rot-op-Rutte evenmin vrees ik). We zouden er goed aan doen om alle moslim-Amsterdammers tot medestanders te maken en zo de kl**tzakjes te isoleren uit de groep waarbinnen ze denken te kunnen schuilen. Dat was de aanpak van Cohen en dat is een zaak van iets langer adem.
Milena Tsareva
-22-  Milena Tsareva:
@JohnN
Probleem in Nederland (eigenlijk in heel West-Europa) is dat we potentieel aan kwade invloeden blootgestelde jonge individuen -laat ik de vergelijking met honden hier nog maar even achterwege laten- vanaf hun geboorte in hun broeinesten aan hun lot overlaten en kwaadaardig laten worden en dan later schouderophalend constateren dat we ze niet meer volgzaam en lief kunnen maken (en dat dan maar voor lief nemen). Om vervolgens de vergelijking met honden er weer bij te pakken: dit terwijl iedereen weet dat ze wel degelijk volgzaam en lief gemaakt kunnen worden als ze van jongs af aan een stevige opvoeding krijgen. Ja, ook met een pak rammel op zijn tijd. Cohen was nogal naïef en had dat niet zo door. Van der Laan iets meer.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.