Home > > Huurdersvereniging Centrum: Rem op toerisme

Huurdersvereniging Centrum: Rem op toerisme


“Niet meer pappen en nathouden,” zegt de Huurdersverenging Centrum in een raadadres aan de gemeente Amsterdam, “maar daadwerkelijk maatregelen nemen om de groei van het toerisme in Amsterdam af te remmen”. De Huurdersvereniging Centrum reageert hiermee op wethouder Udo Kock (D66), portfeuillehouder van onder meer Financiën, Economie, stadsdeel Centrum en stadsdeel West. In het Parool van 21 februari zei wethouder Kock dat een nieuwe prognose waarin een grotere groei van het toerisme zou worden voorspeld dan eerder gedacht, geen aanleiding geeft om het huidige toeristenbeleid te veranderen.

Gedateerd

Volgens eigen berekeningen van de gemeente Amsterdam stijgt het aantal toeristen dat Amsterdam zal bezoeken van het huidige 17 miljoen naar 23 miljoen in 2025. Volgens deskundigen uit de toeristische sector, zoals Steven Hodes, zijn deze prognoses gedateerd en stijgt het aantal zelfs naar 30 miljoen in 2030. Afgelopen jaar groeide het toerisme in Amsterdam met maar liefst 13 procent (1). De Huurdersvereniging Centrum maakt zich ernstige zorgen over deze exorbitante stijging en vindt het hard nodig om nu een daadkrachtige koers in te zetten naar minder toerisme.

Maatregelen

De leefbaarheid van Amsterdam en met name de binnenstad, die al zo zwaar te leiden heeft onder de huidige toeristendruk, wordt nog  meer onder druk gezet. “De bewoners van de stad zijn het slachtoffer. De sociale en gemengde stad Amsterdam verdwijnt,” schrijft de Huurdersverenging Centrum in haar raadsadres. Zij stelt daarom 9 maatregelen voor om de toeristengroei in te dammen. Toeristenmagneten zoals de horeca, en coffeeshops moeten in aantallen worden beperkt. Gemeentelijk bezit moet niet worden verkocht, maar een maatschappelijke bestemming krijgen. Ook pleit de Huurdersvereniging Centrum voor een gemeentelijke winkelcommissie, een beperking van de vakantievluchten op Schiphol,  en een totaalverbod van AIRbnb in de binnenstad: “Amsterdammers die in de stad willen wonen moeten weer mogelijkheden hebben op de woningmarkt en voor een veelzijdig sociaal leven”.
“Er zijn scherpe en ingrijpende maatregelen nodig om te voorkomen dat het toerisme Amsterdam totaal onder de voet gaat lopen. We rollen de loper een beetje op”. schrijft de Huurdersvereniging Centrum.

(1)  Het Parool, 21 februari 2018


Een reactie op "Huurdersvereniging Centrum: Rem op toerisme"

JohnN
-1-  JohnN:
Eindelijk - een ruk aan de rem.
Maar hetzelfde geluid klinkt al een hele tijd uit verschillende richtingen. Is er ook geprobeerd om als Huurdersvereniging Centrum samen met meerdere gelijkgestemde organisaties deze dringende wens te bundelen?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.