Home > > De nieuwe burgemeester komt eraan

De nieuwe burgemeester komt eraan

Femke Halsema - bron: Wikipedia

De Amsterdamse gemeenteraad koos voor Femke Halsema als nieuwe burgemeester. Ik had goed gegokt vorig jaar (hoewel op een ongelukkig moment, achteraf bezien). Het is een juiste keuze, de meest voor de hand liggende. Daar denkt niet iedereen zo over, getuige de vele mensen die op sociale media aankondigen ‘de stad nu maar te gaan verlaten’. Ik zal deze opwellingen maar wijten aan de golf van polarisatie die het politieke spectrum de laatste tijd teistert. Amsterdam is, zeker na de laatste verkiezingen, nu eenmaal een overwegend linkse stad en dan is het niet realistisch om te verwachten dat de gemeenteraad kiest voor een rechtse kandidaat.

Genuanceerd

Amsterdam heeft meer dan ooit een progressieve aanpak nodig en daarmee een burgemeester die genuanceerd kan denken over ingewikkelde zaken als krakende migranten, oververhit toerisme, huisvestingsproblemen voor starters, schonere lucht, Schipholgroei en mobiliteit. Ze zal het druk krijgen, dus misschien is het voor haar raadzaam enige nevenfuncties te laten vallen. Ik begrijp nooit hoe die politici het er allemaal bij doen.

Bloed en nagels

Om werkelijk ‘verbindend’ te zijn zal Femke zich alleen nog moeten ontdoen van de zijig bemoederende toon die opponenten het bloed onder de nagels vandaan kan halen, zonder dat ze greep krijgen op wat hen nu precies zo irriteert aan haar. Ik doe een voorzet: het is dat overbeheerste, dat bevoogdende (‘onbegrijpelijk dat u dat niet inziet’), dat overdreven beleefde, dat impliciete ‘ik ben niet boos maar wel verdrietig’. U begrijpt: dit zit mij al jaren dwars aan Femke. Voor de rest is zij een prima, deskundig en ervaren politicus die zeker een waardig opvolger van Eberhard van der Laan zal zijn. En, jaren te laat, een vrouw.


negen reacties op "De nieuwe burgemeester komt eraan"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
"Om werkelijk ‘verbindend’ te zijn zal Femke zich alleen nog moeten ontdoen van de zijig bemoederende toon die opponenten het bloed onder de nagels vandaan kan halen, zonder dat ze greep krijgen op wat hen nu precies zo irriteert aan haar. Ik doe een voorzet: het is dat overbeheerste, dat bevoogdende (‘onbegrijpelijk dat u dat niet inziet’), dat overdreven beleefde, dat impliciete ‘ik ben niet boos maar wel verdrietig’. U begrijpt: dit zit mij al jaren dwars aan Femke."

Ik zou het niet beter hebben kunnen verwoorden. En ik voorspel dat het zich ontdoen van de zijig bemoederende toon, van dat overbeheerste, van dat bevoogdende (‘onbegrijpelijk dat u dat niet inziet’), van dat overdreven beleefde en van dat impliciete ‘ik ben niet boos maar wel verdrietig’, haar niet gaat lukken.
Guus R
-2-  Guus R:
Uit een opiniepeiling deze week bleek dat zowat tachtig procent van de Amsterdammers het niet eens is met de benoeming van mevrouw F.H. Dat bewijst weer eens hoe kortzichtig het linkse 'politburo te werk is gegaan door niet de volksverlangens te respecteren maar de eigen wil er door heen te rammen. Het gaat het 'politburo' immers niet om wat goed is voor de stad maar om haar macht. Wijlen Eberhard opvolgen betekent niet alleen dat men
1) Bereid moet zijn om zich net niet dood te werken.
2) Met alle lagen van de bevolking moet kunnen omgaan.
3) Iedereen in zijn/haar waarde laten.
4) Geniaal, briljant, moet zijn.
Alle vier de punten is F.H. niet, daarbij is ze ook geen vrouw van haar woord. Pleitbezorgster van de integratie, ondertussen haalde ze haar kinderen van de zwarte school. Zorgen voor het milieu, ondertussen rijdt meneer H in een brandstof slurpende, elke kilometer een aanslag op het milieu plegende, Mercedes-Benz XXXLL. In een door haar geschreven boek laat ze weten geen enkel burgemeesterschap te ambiëren, ze aanvaardt wél het burgermoederschap van niet alleen de moeilijkste stad van Nederland maar ook één van de spraakmakende steden in Europa. Iemand met enige bescheidenheid zou zijn begonnen in Aarle-Rixtel, Nigtevecht, Schin-op-Geulle. FH`s ambtsaanvaarding degradeert het burgemeestersschapaanzien. Volgens eigen zeggen woont ze in een nogal simpel huis, volgens haar vriendin, actrice/zakenvrouw Katja Schuurman, is het een welhaast kasteeltje aan de rand van de Diamantbuurt. Kortom; F.H. is onbetrouwbaar. Zij is de vrouw die die overal ter wereld succesvolle handelsdelegaties gaat leiden? Met 'captain of industries, multi-nationals gaat onderhandelen over werkgelegenheiduitbreidingen en andersoortige welvaartvergrotingen? Héél goed kan ik me voorstellen dat bij haar binnenkomst al die mensen aanvankelijk zullen denken dat ze de nieuwe koffiejuffrouw is. Hoe bekwaam zal ze zijn in het troosten van de slachtoffers na een calamiliteit in onze stad? Iedereen zal toch moeten toegeven dat ze nogal 'Verrek, Ik Had Mijn Centrale Verwarming Moeten Aanzetten' overkomt.

Buiten het bovenstaande ben ik geschokt door de manier waarop deze benoeming is bekonkeld. Naar alle waarschijnlijkheid lag het draaiboek voor deze benoeming al klaar toen de doodzieke Eberhard een arm kreeg van koning Willem-Alexander. Oprecht is te hopen dat de Staten-Generaal of zo deze beslissing op het allerlaatste moment terug draait. Deze m.i. discutabele vrouw hoort niet de eerste burger(es) van Amsterdam te worden. Dat is niet alleen een belediging aan wijlen Eberhard maar ook aan al die Amsterdammers die NIET in kaboutergedoe en communistische prietpraat geloven.

Helaas heb ik niet de financiële middelen om te gaan verhuizen, F.H. zal nóóit mijn burgermoeder worden. Voor mij wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam pas over minstens zes jaar benoemd.
JohnN
-3-  JohnN:
Goed oké ter zover. De rode stift kan neergelegd (niet het dopje vergeten, want met dit weer droogt-ie zó uit. Misschien heeft u hem later nog eens nodig. Wij, de anderen, weten nu waarom Guus R (= 80% van de Amsterdamse bevolking?) meent dat er een verkeerde burgemeester wordt geïnstalleerd. Maar... ik heb het hele betoog tot het eind toe gelezen... maar miste toch nog het belangrijkste: wie meent Guus R (= 80% van de Amsterdamse bevolking) had WEL de nieuwe burgemeester moeten zijn? Ik ben zeer benieuwd naar de kandidaat van 80% van de Amsterdamse bevolking. Of zit Guus R hier alleen maar zijn eigen persoonlijke onvrede te spuien? Ik vrees voor het laatste.
JohnN
-4-  JohnN:
Wat Milena met haar citaat van Arnoud betreft: ik begrijp vanuit het gezichtspunt van representatie van de meerderheid (iets links van het midden) men zich bekocht kan voelen met de carrière van sommige linkse voormannen cq voorvrouwen. Maar als je ontevreden bent over de gemeenteraad kan ik alleen de suggestie doen zelf politiek actief te worden. Zich kandidaat voor de raad te stellen. Misschien kan het stemgedrag dan een beetje in de gewenste richting verschoven worden?
Overigens ter nuancering: ik zou, als ik stemrecht had, ook niet voor Mw. Halsema hebben gekozen. Evenmin als op bv prominente PvdA-ers die zo goede ''bestuurders'' waren dat nu die partij naar de marge is afgezakt. Mw. Verbeet leek mij wel een goede aspirant burgemeester (om eens iets positefs in te brengen).
Maar goed: mosterd na de maaltijd, ik stel voor positief te denken, dat helpt vaak, iemand bij voorbaat afbranden, of in de grond trappen, is in elk geval onproductief, daar doe ik niet aan mee.
Guus R
-5-  Guus R:
@JohnN. Indachtig een boomerang kan de door u voor mijn vorige reactie klaar gelegd zijnde rode stift volledig voor uw reactie van 1.7.21.23 uur worden gebruikt. Ik ben niet 80% van de Amsterdamse bevolking, ik spui ook niet mijn persoonlijke onvrede, dus uw vrees is onterecht. De door Arnoud gestelde vraag is niet welke kwaliteiten de kandida(a)t(e) dient te hebben, net zoals AT5 e.a. maakt De Jong zich schuldig aan de verheerlijking van F.H. Zie wie men daarvoor uit de rekken heeft getrokken. Haar vroegere kapster, een meneer die haar één keer heeft ontmoet, een twen met ringetjes door zijn neus en door zijn oorlellen welke zichzelf mode-ontwerper noemt, een ex-stadsdeelraadvoorzitster welke enige jaren geleden dankzij haar geen enkele socialiteit bevattende inkomsten in opspraak is gekomen, enzovoort. De kritische benaderingen ben ik amper tegengekomen, wie zich daar "schuldig" aan maakt krijgt zijn integriteit in twijfel trekkend JohnN op zijn dak. Benoemingen zijn net zoals journalistiek: Kijken naar het verleden en er conclusies voor de toekomst uittrekken. Het komt op mij over dat F.H. nogal wordt overgewaardeerd. Geboren in Haarlem, de zeker niet in Amsterdam gaan werkende Haarlemmerolie. Ze heeft een partij geleid. O ja..? Hoeveel zetelwinst boekte ze tijdens de diverse verkiezingen..? Heeft GL sinds FH`s entree in de Tweede Kamer ook maar één dag geregeerd..? Al haar inconsequenties vragen niet om enige terughoudendheid..?

Betreffende de door u gevraagde namen kan ik die helaas niet noemen. Hetzelfde helaas waarin de door u genoemde Gerdi Verbeet net zo te oud is als de Eerste Kamer-voorzitster Loeki Broeders-Knol. Wie zulke vrouwen als richtlijn in ogenschouw neemt zou op zoek moeten gaan naar jongere versies van hen. Zijn de sollicitatiebrief, een -doorgaans lekkende- vertrouwenscommissie, nog de juiste instrumenten voor een dergelijke benoeming? Wanneer de burgemeestersfunctie zoveel mogelijk van zijn politieke aspecten wordt ontdaan -de burgemeester een coördinator, manager, wordt- is de inschakeling van een headhunter veel effectiever. De headhunter stelt een aantal kandidaten voor, de gemeenteraad en de commissaris van de koningin vergaderen daar een keer over, hupsakee koning Willem-Alexander kan tekenen bij het kruisje.

Amsterdam wereldberoemd door zijn grachtenrondvaarten. G.L. heft alle aanlegplaatsen in de gordel op terwijl ze zouden kunnen worden omgezet tot een Venetiaans openbaar vervoersysteem waarbij men met zulke boten van halte naar halte, van attractie naar attractie, vaart. Wedden dat F.H. en haar club opteren voor het Amsterdamse centrum als bakfietsenhoofdstad van de wereld..?

Een extra ronde. Vierenzestig brieven. Okay; daar zit een percentage clowns in -o.a. Rob Oudkerk- absoluut kan ik me niet voorstellen dat daar geen geschikte vrouwen en mannen tussen zaten. Kortom; DEZE BENOEMING RIEKT NIET NAAR DOORGESTOKEN KAART, HIJ IS HET (VERMOEDELIJK)!!! Hoe het ook zij; Naar eigen schrijven doet u niet mee aan mensen afbranden -Deed ik dat dan? Ik lees me altijd goed in voordat ik reageer- u trok alleen maar mijn integriteit in twijfel. We komen elkaar nog weleens tegen voordat de komende zes rampjaren voorbij zijn...
JohnN
-6-  JohnN:
''Naar eigen schrijven doet u niet mee aan mensen afbranden -Deed ik dat dan?''
Beste Guus, leest u uw eigen schrijven wel eens rustig na?
Ik vond de opwinding van de laatste tijd over achterstelling van de vrouwen in onze maatschappij wel eens wat over de top gaan. Dat heeft mij niet altijd waardering van hun kant opgeleverd, maar na wat ik nu zie gebeuren t.a.v. Mw. Halsema ben ik wel een beetje opgeschoven.
''Eerst maar eens beginnen in Aarle Rixtel, want totaal geen bestuurservaring''.
"Buitenlandse handelsdelegaties die veronderstellen met de nieuwe koffiejuffrouw te maken te hebben''.
Het is olie op het vuur van de actie tegen de dominantie van mannen in machtsposities. Die onrust wordt zo alleen maar meer opgestookt. Willen we dat of moeten we toegeven dat die opstandigheid wel enige grond heeft? En een vrouw aan de start niet gelijk maar een zwaar blok aan het been hangen?
Alle incompetente VVD mannen hebben we hun fouten, miskleunen, zelfs leugens, allang vergeven. Ze gaan gewoon door of ze krijgen een populariteitsshow als tijdelijke buschauffeur. Maar owee, een linkse mevrouw die nog beginnen moet als burgemeester die dragen we van alles wat niet terzake is aan, zelfs dat haar partner in een Mercedes rijdt. Ik wens Mw. Halsema een figuurlijke olifantshuid want die heeft ze hard nodig.
Arnoud
-7-  Arnoud:
Ik ben het grotendeels eens met JohnN. Guus R verpakt zijn antipathie in ‘feiten’ die nog steeds niet meer zijn dan gewoon een persoonlijke mening. Zie zijn opsomming van vereiste kwaliteiten nummer 1-4. Hij stelt vast dat FH ze niet heeft, terwijl ze dat nog niet eens heeft kunnen bewijzen.
Guus heeft een uitgebreid betoog nodig om maar 1 ding te zeggen: “Ik mag die Halsema niet”.
Alle andere beweringen zijn nog niet aan de praktijk getoetst. De geschiktheid van een politicus bewijst zich in de praktijk. Van der Laan had ook alleen nog maar raadservaring voordat hij minister werd.
Daarentegen kennen we talloze types op (voormalige) ministersposten die er geen hout van bakten op de de hen (toegeschoven) posten. Ik hoef slechts onze Ivo eh Opstelten in herinnering te roepen. Hij was ook burgemeester van Utrecht indertijd. Als zijn niveau al voldoende is om burgemeester van een grote stad te zijn, wordt het voor Halsema een makkie. Die steekt daar ver bovenuit volgens mij.
Maar we gaan het zien.
Guus R
-8-  Guus R:
@Arnoud
Geschokt ben ik door uw twijfels betreffende de beweegredenen van mijn reacties. Uw twijfels vind ik net zo onzorgvuldig als uw verwijzing naar de bonnetjesaffaire met Ivo Opstelten en de volkomen onterechte opmerking dat tot zijn ministerschap wijlen Eberhard uitsluitend gemeenteraadservaring had. Wijlen Eberhard was de mede-oprichter van het vooraanstaande advocatenkantoor Kennedy & Van der Laan, daarbij een excellent intermediair. Onjuist vind ik JohnN`s opmerking dat het buschauffeurschap van Fred Teeven alleen maar een tijdelijke populariteitsshow is. Het doet er geheel niet toe wat ik vind van F.H. -in zijn column van 28.6.l.l. in Het Parool door Theodor Holman 'Janske Heringa' genoemd-
De manier waarop haar benoeming is bekonkeld -enkele maanden geleden heb ik u daarvoor een virtuele tik op de vingers gegeven- doet beseffen dat er 'democratie à la GroenLinks' bestaat. Een vorm van democratie welke absoluut niet de mijne is. Haar inconsequente uitspraken -de afgelopen dagen door een krant 'gevoel voor humor' genoemd- haar van tijd tot tijd fondante glimlach doen vermoeden dat ze niet meer is als een actrice welke dolgraag een burgemeestersrol zou willen spelen. Dààr was het dienblaadje... Over minimaal zes jaar krijgt Amsterdam weer een kans om een échte burgemeester te kiezen. Hopelijk een alsnog wijlen Eberhard waardig zijnde. Oprecht is te hopen dat die zes jaar héél snel om zullen vliegen. Mogelijkerwijs zullen bij haar vertrek de Amsterdammers meer juichen dan bij haar installatie.
'
Héél véél sterkte met uw website welke een jaar of tien geleden ronduit spetterend was, nu de indruk wekt van een niet meer aan de Autobahn liggende Rastatte.
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Lekker betrokken ook, dat mevrouwtje Halsema.
https://www.at5.nl/index.php/artikelen/1..
Weet niet eens dat haar plannen op de Wallen niet uitgevoerd worden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.