Over Ons

Amsterdam Centraal is de onafhankelijke opinie- en discussie site voor Amsterdam en de Amsterdammers. De site draait geheel op de vrijwillige inbreng van auteurs, fotografen en andere medewerkers. Er wordt niets mee verdiend behalve eeuwige roem.

Amsterdam Centraal werd in 2003 opgezet door Lodewijk Asscher, voormalig wethouder in de Amsterdamse gemeenteraad en inmiddels minister van Sociale Zaken. Toen Lodewijk Asscher april 2004 fractievoorzitter werd in de raad, verbraken hij en zijn partij alle banden met Amsterdam Centraal om de schijn van partijdigheid te vermijden.

Sindsdien is Amsterdam Centraal dus écht onafhankelijk en alle auteurs schrijven vanuit hun eigen politieke en sociale invalshoek.

De opzet van Amsterdam Centraal is geleidelijk veranderd. Oorspronkelijk was de site bedoeld om de bekende kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Later werd de site een podium waarop diverse auteurs allerlei politieke en sociale onderwerpen op kritische en soms satirische wijze bespraken.

Met de jongste versie van Amsterdam Centraal willen redactie en medewerkers de blik verder verruimen. Ook cultuur, uitgaan en achterklap komen aan bod.

In principe kan iedereen meedoen die zich betrokken voelt bij Amsterdam. Uiteraard stelt de redactie bepaalde eisen aan het niveau van het aangeleverde materiaal.
Amsterdam Centraal wil namelijk serieus genomen worden door vriend en vijand.

Copyright
Het copyright van de bijdragen op Amsterdam Centraal berust bij de desbetreffende auteurs. Niets mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur én de redactie.
Wij waken er zorgvuldig voor dat van de bijdragen (artikelen, foto's, video, audio, illustraties) op deze site het auteursrecht ook daadwerkelijk bij de maker berust of dat het item rechtenvrij is. Mocht u echter van mening zijn dat bij een bepaalde tekst of beeld inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, dan verzoeken wij u dit direct aan de redactie te melden. De redactie zal de bijdrage dan onmiddellijk verwijderen.