Burgertop

Omarmt de gemeente de G1000-Amsterdam Burgertop?

Logo G1000 burgertop

In meer en meer steden & dorpen vinden er burgerinitiatieven plaats, veelal onder de naam G1000-Burgertop. Zo ook in Amsterdam. Daar zijn vrijwilligers bezig om op 6 juni een burgertop te organiseren waar 1000 Amsterdammers van allerlei rangen & standen bijeenkomen om te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun buurt, wijk en stad.

De gemeente heeft een beleidsnota die duidelijk stelt dat de burger meer betrokken moet worden bij de besluitvorming. Hierop inhakend werd de gemeente gevraagd dit initiatief te ondersteunen. Maar als puntje bij paaltje komt is de gemeente behoorlijk afstandelijk. Dat bleek toen dit punt onlangs ter sprake kwam in de raadscommissie Algemene Zaken.

Het toerisme is een monster

Toeristen op het Museumplein - Foto: Arnoud Hugo Het toerisme is een monster. Een veelvraat met een onstilbare honger. Steeds meer plekken vallen eraan ten prooi. Neem bijvoorbeeld Praag. Neem een ander voorbeeld,  Venetië waarover een kort filmpje onder deze link:  http://youtu.be/GE4l4wtS4vE En neem Amsterdam,...

Waterschapsverkiezingen

Gemaal - Foto: Arnoud de Jong De 18e maart is in het verschiet. De politiek raakt op zijn zachtst gezegd weer hevig opgewonden. Het valt mij telkens op dat de nadruk van de betogen vooral wordt gelegd op wat 'de ander' fout doet. Zoals gebruikelijk bij alle verkiezingen houdt de zittende premier zich gedeisd, boze tongen...

Droge voeten

Rob Zwetsloot Houden we in Amsterdam droge voeten? Dat is maar zeer de vraag. Krijgen we hier meer overstromingen? Zou zomaar kunnen. Onder water staande straten, pleinen en tunnels? Heel goed mogelijk. Jaarlijks periodes met hoog water zoals in Bangla Desh of Venetië? Ik maak de daar ernstig zorgen...

Ubertijd

Logo Uber Amsterdam en taxi’s, een zeer ongelukkig huwelijk. De gemeente probeert al een aantal decennia om één en ander in goede banen te leiden, maar het beleid verergert de situatie alleen maar. De hoogste tarieven in Europa, beroerde service, slechte wegenkennis, ritweigeringen...

VUmc trekt boetekleed aan

Er zijn een paar weken verstreken sinds mijn vorige artikel over de nonchalance bij het VUMc. Inmiddels zijn we op gesprek geweest om over de kwestie te praten. Mevrouw Panis, de klachtenfunctionaris, stond mijn moeder en mij uitgebreid te woord en wilde graag precies weten wat er...

Studentenopstand: terug in de tijd

Bungehuis - Google Streetview De studenten van de UvA zijn in opstand . Het eerbiedwaardige Bungehuis aan de Spuistraat is bezet. Alle toegangen zijn gebarricadeerd en de gevel is bekleed met assertieve teksten. Alleen wie naar het oordeel van de bezetters hen welgezind is wordt mondjesmaat toegelaten door...

In Amsterdam droom ik van New York

In New York zou ik nog wel eens een tijd willen wonen. De stad heeft een enorme aantrekkingskracht op me. Dat komt natuurlijk vanwege de vele films en televisieseries die zich daar afspelen. Om over de grote hoeveelheid Marvel Comics nog maar te zwijgen. In bepaald opzicht kom ik dus al bijna...

Parkeren in de openbare ruimte

In de discussie over de volle stad wordt de olifant in de kamer vaak niet benoemd. Ja, stilstaande auto's zijn een probleem, maar heb het dan ook over de parkeervergunningen. Door dit asociale privilege kan een minderheid van Amsterdammers voor een koopje de openbare ruimte disproportioneel...