Utrechtse toestanden?

Het restaureren van een monument is ongeveer 70 tot 80 procent duurder dan het bouwen van een nieuwbouwwoning. Daarom mogen huurprijzen van woningen in opgeknapte monumenten hoger zijn dan in andere panden. In Amsterdam gold tot eind 2001 dat in de huurprijs rekening werd gehouden met de door de eigenaar gedane investeringen. Dankzij deze ‘Amsterdamse methode’ konden ondanks lagere subsidies en hogere huizenprijzen nog panden in de huursector gerestaureerd konden worden.

Eind 2001 is de huurcommissie overgestapt op de ‘Utrechtse methode’, waarbij de huur die redelijk is volgens het geldende puntenstelsel, wordt verhoogd met een monumentenopslag van 30 procent. Dit levert huren op die tientallen procenten lager zijn. Leuk voor de huurders zou je denken. Nou nee, niet helemaal. Gevreesd wordt namelijk dat het toch al kostbare restaureren van huurwoningen op deze manier echt onbetaalbaar wordt.

Rijdt hij nu wel of niet?

Soms heb ik zin om de tram te nemen. Meestal is het pure noodzaak, bijvoorbeeld regen, maar soms neem ik de tram om te genieten van stuntelende toeristen, die willekeurig op tram 3 springen en standaard vragen: "Is this going to Damsquare?" Het optrekken van de tram zorgt ook altijd voor...

Studentenhuisvesting

In Amsterdam heerst al sinds mensenheugenis een woningnood. Hoe hard onze socialistische wethouders er ook aan trokken, en hoe creatief ze ook waren, de sociale veranderingen konden ze niet bijhouden. Waar vroeger een voltallig gezin woonde, woont nu een man of een vrouw met een halve partner....

Ik ben

Ik ben net gearriveerd in Amsterdam. Ik heb drie jaar gewoond en gewerkt in Afrika. Ik merk dat Amsterdam veranderd is. Ik zie nieuwe fietspaden, nieuwe bruggen van moderne vormgeving, nieuwe grote kantoren en overal nieuwe rails voor de tram.