Het borstkloppersbord


[Klik voor vergroting]

Afgelopen donderdag presenteerde wethouder Tjeerd Herrema zijn Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid. Tot 2010 investeert het college ruim twee miljoen euro per jaar om de onveiligheid in het verkeer te bestrijden. Dat gebeurt door het veiliger maken van 'black spots' (beruchte gevaarlijke kruispunten) en hele trajecten waar veel verkeersslachtoffers vallen, de zogenoemde 'red routes'. Daarnaast steekt men extra geld in verkeersonderwijs en voorlichting.
De plannen vielen niet tegen, temeer omdat er bij de presentatie ook nadrukkelijk aandacht was voor tramongevallen en de tramveiligheid, waarover wij hier de afgelopen twee weken een lange discussie voerden.