Zo zou de Amsterdamse Raad er uit zien

Europese verkiezingen vertaald naar Amsterdam

David Rietveld rekende voor Den Haag uit hoe de uitslag van de Europese verkiezingen er omgerekend in raadszetels uitziet. Hier eenzelfde omzetting voor de Amsterdamse situatie. Eigenlijk valt er uit dit soort vergelijkingen niets op te maken, want niemand weet welke motieven bij de kiezers bepalend is geweest. De landelijke politiek, gemeentelijke kwesties, of misschien gewoon - zoals het eigenlijk zou horen - ideeën over hoe het verder moet met Europa?

Week zonder fiets betekent ergernis

Vorige week schreef ik een stukje over het GVB. Dat gejuich van de wethouders dat ze het openbaar vervoer niet openbaar hoeven aan te besteden, maar dat onderhands mogen doen, dat snap ik niet. De onderhandse mogelijkheid betekent dat de kans groter is dat we nog jaren opgescheept zitten met...

Het borstkloppersbord

[Klik voor vergroting] Afgelopen donderdag presenteerde wethouder Tjeerd Herrema zijn Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid. Tot 2010 investeert het college ruim twee miljoen euro per jaar om de onveiligheid in het verkeer te bestrijden. Dat gebeurt door het veiliger maken van 'black...