Buurtbieb

Op Amsterdam.nl wordt uitgelegd waarom het zo lang duurde voor er ooit een Openbare bibliotheek in Amsterdam kwam. Dat doet me denken aan de tijd dat mijn ouders in een klein dorpje voor bibliotheek speelden. Elke week kwam er een nieuwe kist met boeken, werd het huis opengesteld en mocht iedereen uit het dorp langskomen om nieuwe boeken te lenen. Had ik toen al kunnen lezen, dan had die minimale service me ongetwijfeld gestoord.


Schets nieuwe bibliotheek van architect Jo Coenen
Daarom vraag ik me nu het volgende af. Het artikel legt uit hoe de Wet op het Openbaar Bibliotheekwerk van 1975 er voor zorgde dat de bibliotheek een buurtvoorziening werd. Op dit moment heb ik wat dat betreft niks te klagen: mijn bibliotheek is de centrale bieb op de Prinsengracht. Maar straks, als die verhuist naar het Oosterdokseiland, krijgen wij dan ook een eigen filiaaltje?

Van boven bekeken

De gemeente is er op dit moment maar druk mee, herinrichten . Dat wat is, de inrichting, met de inzichten van de huidige tijd opnieuw aanleggen. Afgelopen week zat ik in de universiteitsbibliotheek aan het Singel te leren. Of eigenlijk, ik probeerde het. Mijn blik dwaalde af naar buiten waar...

Zwerfvuil?

In de Spuistraat zijn vorige week alle platanen verwijderd als voorbereiding op de aanstaande herinrichting Een dag later werden de gaten gedicht en betegeld. De halfronde metalen rekken die eerder de bomen beschermden tegen geparkeerde fietsen en botsende auto's werden ingegraven....

Van hoog tot laag

In 1996 werd het plan opgevat Brug 84, die voor de Heineken Brouwerij over de Singelgracht ligt, te vervangen. Al snel werd de actiegroep ‘Singelgracht bevaarbaar’ opgericht, die hierin een mooie gelegenheid zag de brug te verhogen, zodat er eindelijk rondvaartboten onderdoor...