Veel vormen van recreatie

Amsterdamse Bos - Foto: Arnoud Hugo

In mijn Almeerse jaren was ik een groot voorstander van het idee van een 'clusterstad', zoals die was ontwikkeld door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Die ging uit van een omringende groenstructuur waarbinnen meerdere kerngebieden voor bewoning onderling met elkaar werden verbonden. Daar zouden ex-Amsterdammers de ambiance van de Gooise dorpen ervaren die ze zich niet konden veroorloven. Meteen volop groen in tegenstelling tot oude kernen, waar pas gaandeweg plantsoenen en parken worden aangelegd. Toekomstige Almeerders hoefden niet eerst in een kale winderige polder te wonen. Lang vóór de grote bouwstroom werden eind jaren zestig op grote schaal bospercelen aangeplant. Het eerst 't Almeerderhout, vergelijkbaar met het Amsterdamse Bos, dat als werkverschaffing in de jaren dertig in de driehoek Amsterdam-Amstelveen-Schiphol kwam. Recreatie was toen bijzaak... In Almere Haven vestigden zich eerst de reeën, toen pas de mensen.

Flikker alles maar op straat

Vuilnis op straat - Foto: Arnoud Hugo Zelf gooi ik zelden of nooit zomaar iets op straat. Papiertjes e.d. stop ik in mijn zak tot ik een vuilnisbak tegenkom of ik neem het mee naar huis. Als ik al grofvuil heb, dan zet ik dat op de aan gegeven tijd buiten. Vuilniszakken gooi ik in de daarvoor bestemde bakken en glas in de glasbak....

Hoeveel energie steekt u in duurzaamheid?

Een bezem 'Een vegetariër in een Hummer is schoner dan een vleeseter op een fiets'. Aldus Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, afdeling Amsterdam. Ook hij vindt dat de gemeente Amsterdam nog lang niet ver genoeg gaat waar het gaat om een beleid dat meer gericht is op duurzaamheid....

Een wat? Een Träff

6 Januari vond er een Träff plaats in het Conscious Hotel bij het Vondelpark. Een wat? Een Träff. Zo noemen de mensen achter Opgemärkt hun ontmoetingsavonden met mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam ondernemen. Amsterdam pretendeert ernaar te streven de meest duurzame...

Gif en groen in Amstelveen

Entente Floriale Europe Amstelveen won in Hongarije laatst een prijs : groenste stad van Europa. Daar waren ze natuurlijk erg verguld mee. Het gemeentebestuur klopte zichzelf ermee op de borst en ging vervolgens lekker door met het gebruik van Roundup om de stoepen onkruidvrij te maken. Roundup (van de beruchte...

Arctic Sunrise van Greenpeace opnieuw gegijzeld

Greenpeace voor actie tegen olieboringen bij Canarische Eilanden - foto: Greenpeace. Ik schreef al vaker over mijn betrokkenheid bij de maritieme natuurbescherming van Greenpeace, dat voor haar kantoor en de schepen 'Rainbow Warrior' en 'Arctic Sunrise' Amsterdam als thuishaven koos. In het verleden heb ik vaak het dek van Shell-tankers onder mijn voeten gevoeld. Maar...

Pakjesavond slecht voor milieu

DHL pakjesboot in de grachten - Foto: Arnoud de Jong Cadeaumaand december nadert en ik werd er door de familie al op gewezen dat we weer lootjes moesten gaan trekken. 'Zodat wij Bol.com weer helemaal leeg kunnen trekken', merkte mijn neef op. En inderdaad, steeds meer mensen kopen steeds meer spullen online. Hiermee doen niet alleen de...

Glas in 't bakkie

Glas in ’t bakkie. Leuke nieuwe slogan om jou en mij aan te moedigen om ons glas toch vooral in de glasbak te gooien. Ook in Nieuw-West. Zéker in Nieuw-West! Tenminste, als het aan de makers van de tv-commercial van ‘Glas in ’t bakkie’ ligt. Daarin...

Bus met batterijen

eBus van Siemens in Wenen Nou, maar eventjes snel terugkomen op het artikel van gisteren over de trolleybussen. De media (AT5 en Parool) hadden het helemaal verkeerd begrepen en daardoor werd ook ik op het verkeerde been gezet: Amsterdam gaat in 2017 niet gedeeltelijk over op trolleybussen, maar op E-bussen . Bussen...