Zoenoffer aan het IJ

Azartplein. Foto: Annemiek Onstenk.

Een paviljoen in het IJ bij het Java eiland en een aanlegsteiger voor een toeristische pont, omgeven door wachtplaatsen voor binnenvaartschepen om te voorkomen dat het paviljoen wordt aangevaren. En dat allemaal om onder een schadeclaim uit te komen.

Dat is geen goede binnenkomer, maar wel de achtergrond van het plan van Converse DC, stadsdeel Oost en gemeente Amsterdam om ter hoogte van het Azartplein een pier in het water te bouwen, met horeca, parkeergelegenheid en een aanlegsteiger. Ontwikkelingsbedrijf Converse DC deed stadsdeel Zeeburg in 2009 namelijk een voorstel voor een dergelijk paviljoen, maar dan een stuk westelijker, aan de Sumatrakade.

Het stadsdeel had er oren naar en Converse DC maakte een concreet plan. Het Havenbedrijf tekende echter bezwaar aan: de veiligheid was niet gegarandeerd, vanwege het draaien van grote cruiseschepen op die plek.

Een dagje exclusiviteit

Soms krijg je dingen te horen die even moeten rijpen voordat je er wat van vindt. Yvette Smith neem ons mee terug naar 3 juni 2011: 'Dreamnight at Artis'.

Onverdoofd genieten van Tsjaikovski

In het kader van het Holland Festival bezochten honderden mensen op 23 juni de jaarlijkse opera in het Oosterpark. Op het programma: Tsjaikovski en Jevgeni Onjegin. Het was prachtig.

Participeren in Oost

Hoe moet je samenwerken met bewoners en ondernemers? Stadsdeel Oost heeft het er maar moeilijk mee en werkt daarom aan een visie op de samenwerking. Het traject heeft als titel ‘de kracht van Oost’ gekregen.

Enkele bomen Ringdijk verdwijnen

En opnieuw weerstaan de bomen op de Ringdijk in de Watergraafsmeer de storm die nu al dagenlang onze stad teistert. Ze deinen in de wind en buigen nederig hun kruin voor zoveel natuurgeweld. Maar verder gebeurt er niets.

'Ik wens licht.'

Op 10 november was het weer de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende ouder, buurman of vriendin. Op de jaarlijkse Dag gaat het even om hén in plaats van om hun zieke naaste. Ze krijgen een programma, een verzorgde lunch...

MuzyQ financiële én politieke strop

Vannacht heeft de PvdA deelraadsfractie in Amsterdam Oost haar twee dagelijks bestuurders teruggetrokken, waaronder de populaire stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. GroenLinks en D66, waarmee de sociaaldemocraten sinds mei dit jaar bestuurden, gaan door. Zij zoeken nu een nieuwe partner. Lieke...

Mijmeren in Transvaal

Op zaterdag 25 september werd de samenvoeging van Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg in mei van dit jaar cultureel ingezegend met een heuse bruiloft. Een Indische prinses en een zeerover kwamen, vanuit respectievelijk de Indische buurt en de Transvaalbuurt, in een kleurige en swingende...

Het geheim van tante

Oost - Overal in de stad zijn de afgelopen jaren Denktanks sociale cohesie aan het werk geweest. Een denktank bestaat uit een groep meer of minder succesvolle wijkbewoners van diverse pluimage en is zelf een voorbeeld van actieve burgerparticipatie dat sociaal weeft. De deelnemers buigen...