Tussen schuld en boete: deel armoedebeleid Amsterdam bereikt doelgroep niet

Terwijl in het hele land fel wordt gediscussieerd over de nieuwe Zorgwet en de vrije artsenkeuze, worstelen sommigen met een minimuminkomen met een ander probleem: uitsluiting van de vrije verzekeringskeuze. Vreemd. want in in de huidige wetgeving is al netjes geregeld dat iedereen zelf mag bepalen bij wie hij zijn verzekering afsluit. Toch valt de groep die er misschien wel het meest bij gebaat is in december naar een nieuwe zorgverzekeraar te kijken, buiten de boot. Ook in Amsterdam, waar men juist die groep te hulp wil schieten.

Het is een wat technisch verhaal, maar u zult zien dat we in dit land arme mensen boetes opleggen van zestig procent van hun schuld (schuld van 666 euro leidt tot boete van 396 euro), armen een betaalbare verzekering ontzeggen omdat ze nog werkten in 2013 en juist mensen die de collectieve regeling van Amsterdam nodig hebben géén overstapkeuze bieden. Ik geloof niet dat de politiek dat wil, maar bij doorrekening van hun besluiten blijkt helaas wél dit effect.

Politieke column: Feestje afgelast

Voorzittershamer Laatst was de D66-fractie op werkbezoek in het ACTA-gebouw . Lange tijd de leegstaande tandartsenopleiding van de Vrije Universiteit, maar tegenwoordig als creatieve broedplaats en studentencomplex is het een mooie aanwinst voor Nieuw-West. We kregen een rondleiding en zagen dat de mensen van...

Politieke column: Overvolle werkweek

Voorzittershamer Hoe ziet de werkweek van een lokaal politicus eruit? Die vraag is me vaak gesteld toen ik deelraadslid was in Nieuw-West, en ook als lid van de bestuurscommissie hoor ik hem geregeld. Eerst even een wijdverbreid misverstand wegnemen: voor wie geen wethouder of stadsdeelbestuurder is, geldt...

De stad als strijdtoneel: militaire lessen voor de Stopera

Vliegende Brigades gaan in Amsterdam handhaven bij overlast. Ze gaan maandelijks wisselen van standplaats en worden ingezet op plekken in Amsterdam waar het op dat moment het hardst nodig is. Hierdoor kan storend gedrag en overlast op straat bestreden worden, denkt de gemeente. De handhavers...

Prioriteiten

Voorzittershamer Sinterklaas valt vroeg dit jaar. Daarmee bedoel ik niet eens zozeer de ophef over Zwarte Piet , want dat is inmiddels een permanente discussie geworden. Terecht, want racisme verscheurt onze samenleving. Waarom is het zo moeilijk om Piet een ander uiterlijk te geven? Daarmee haal je de angel...

Stakende stemmen

Voorzittershamer Staken, dat doen politici niet. Soms staken wel onze stemmen. Het komt zelden voor, maar vorige week stemden in de bestuurscommissie van Nieuw-West evenveel leden vóór als tegen een ingediend amendement: 7-7. In zo’n geval moet er toch altijd een beslissing worden...

Formatie Amsterdam - laatste kans voor combo VVD/D66?

Tien weken hebben we er op zitten sinds de gemeenteraadsverkiezingen en nog steeds zonder zicht op een college. Of het nieuwste advies van verkenners Vliegenthart en Van Boxtel - onderzoek een coalitie van D66, VVD en SP - daarin verandering zal brengen is zeer de vraag. Weer lieten zij zich...

De werking van het bestuurlijk stelsel

Hoe werkt het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam nou eigenlijk? Die vraag beantwoordde ik in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met een uitgebreide analyse  die door veel kiezers is geraadpleegd. Afgelopen donderdag belde NRC Handelsblad me erover: of ik na twee maanden...

Politieke kopstukken vertragen coalitievorming

Het begon veelbelovend op 19 maart, de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. D66 had met een verdubbeling van het aantal zetels de PvdA van de troon gestoten, maar D66-lijsttrekker Jan Paternotte liet zich niet verleiden tot uitspraken die de collegeonderhandelingen zouden kunnen...