Open brief aan Joop Dekker, lijsttrekker van Amsterdamsche Belangen

Joop van Dijk, lijsttrekker Amsterdamsche Belangen

Beste meneer Dekker,

"Signaleert, reageert en informeert de Amsterdamse samenleving zoals het hoort", lees ik op de website van uw partij: www.amsterdamschebelangen.nl. Ook staat daar dat AB "een permanente dialoog met de bewoners, bedrijven, instellingen en verenigingen [wil] onderhouden".

Dat lijken me mooie uitgangspunten voor een partij. Het verwondert mij dan ook, dat u in uw correspondentie per e-mail zo'n ander geluid laat horen.

Geef de kiezer een stickertje

Op 3 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad en nieuwe deelraden. Het lijken spannende verkiezingen te worden, dus de opkomst zou wel eens mee kunnen vallen. Toch staat wel bijna vast dat tientallen procenten van de kiesgerechtigden geen gebruik zullen maken van hun stemrecht. En dat...

Politiek op de koffie

De afstand tussen burger en politiek is te groot, is de veelgehoorde kritiek van burgers aan het adres van diezelfde politiek. Reden voor Ageeth Telleman , lijsttrekker van D66 Amsterdam , om zogenoemde huiskamerbijeenkomsten te beleggen waar politiek en burger bijeenkomen om over...

Zo zou de Amsterdamse Raad er uit zien

David Rietveld rekende voor Den Haag uit hoe de uitslag van de Europese verkiezingen er omgerekend in raadszetels uitziet. Hier eenzelfde omzetting voor de Amsterdamse situatie . Eigenlijk valt er uit dit soort vergelijkingen niets op te maken, want niemand weet welke motieven bij de...

Week zonder fiets betekent ergernis

Vorige week schreef ik een stukje over het GVB. Dat gejuich van de wethouders dat ze het openbaar vervoer niet openbaar hoeven aan te besteden, maar dat onderhands mogen doen, dat snap ik niet. De onderhandse mogelijkheid betekent dat de kans groter is dat we nog jaren opgescheept zitten met...

Het borstkloppersbord

[Klik voor vergroting] Afgelopen donderdag presenteerde wethouder Tjeerd Herrema zijn Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid. Tot 2010 investeert het college ruim twee miljoen euro per jaar om de onveiligheid in het verkeer te bestrijden. Dat gebeurt door het veiliger maken van 'black...