Home > > Jan? Jan, waar ben je?

Jan? Jan, waar ben je?

Afgelopen herfst kreeg ik, en velen met mij, de nare mare in de vorm van een folder in mijn bus. In deze folder, krantje haast, werd uitgelegd dat de huurrprijzen de komende jaren sterk zullen gaan stijgen. Het plan Dekker dus.

Na deze folder las ik meer hierover in kranten en weekbladen. Ook op tv kwam er, hoewel schoorvoetend, aandacht voor. Ik moest er eerst nog erg om lachen. Wat een raar plan, het zal er wel niet doorkomen, dacht ik. Zo’n vaart loopt ‘t niet. Maar na gesprekken met verschillende mensen, vrienden, buurtgenoten en familieleden die ook allemaal een huurhuis hebben, begreep ik dat het menens was. Ik werd boos.

In de folder werd opgeroepen brieven te schrijven naar de fracties in de 2e Kamer die het plan steunen. Voor het eerst in mijn leven heb ik dit gedaan; een brief naar Den Haag. Eens kijken of ik zo mijn bijdrage aan het burgerlijk verzet kon leveren. Alleen van D’66 heb ik een reactie gekregen, een formeel antwoord maar toch; ze waren zich er ernstig over aan het beraden. VVD en CDA namen niet de moeite te reageren.

Het is natuurlijk van de zotte om dit plan door te voeren. Er is geen garantie dat het plan zal slagen maar het veroorzaakt veel onrust onder burgers die toevallig niet in de positie zitten om met een vet inkomen te kunnen blijven wonen waar ze al lang wonen. Ook ik zit in zo’n positie.

Ik vertrouw de woningcoöperaties en de regering niet. Ik heb het gevoel dat ze achter onze ruggen hun plannetjes aan het smeden zijn. Dat het hele plan alleen maar bedoeld is om de kassen te spekken. Ook getuigt het niet van een helder beleid op de lange termijn. Een oplossing voor de woningnood wordt slechts in tijd en plaats vooruit geschoven. Naar andere delen van de stad en de stadsranden of nog erger; naar de forensenoorden. Zelfs nu al in Osdorp, met veel goedkope woningen, blijkt het moeilijk te zijn om bewoners die vanwege dure nieuwbouw uit hun huurhuizen moeten vertrekken, van een andere betaalbare woning te voorzien. Moeten zij dan maar naar Purmerend of Hoofdorp?

Trouwens; burgers die in de stad wonen, ook de sociale huurders, zorgen wel voor minder files op de weg, want zij verplaatsen zich met fiets, openbaar vervoer of ter voet naar hun werk. Zo dragen zij dus bij aan de compacte stad, vervuilen ze de lucht niet en verlevendigen zij bovendien het straatbeeld. Je zou ze hiervoor haast een premie geven, of extra belastingaftrek!

Aanstaande zaterdag, vanaf de Dam, is er een demontstratie tegen het plan Dekker. Ik loop mee, en hoop dat de geest van Jan, Jan Schaefer ons zal bijstaan. Want ook politieke geesten kunnen nog steeds invloed uitoefenen. Dat hebben wij de laatste paar jaar met de geest van Pim wel geweten.

Dus Jan, waar ben je?

ouder:
Kappen
nieuwer:
Onthoud die naam!

acht reacties op "Jan? Jan, waar ben je?"

Marius Nijman
-1-  Marius Nijman:
http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsberic..

De CDA fractie in Den Haag heeft zich inmiddels tegen de voorstellen van Dekker gekeerd. Hiermee is het plan, in ieder geval in de huidige vorm, van de baan.

Uit de Volkskrant:

“Sybilla Dekker kan wel inpakken. Coalitiepartner CDA heeft duidelijk gemaakt dat het huurplan van de VVD-minister van Volkshuisvesting ondeugdelijk is. Hoewel het Kamerdebat over haar huurplannen in februari wordt gehouden, lijkt het politieke lot van Dekker bezegeld.

Het CDA heeft gelijk: liberalisering van de huurmarkt kan pas aan de orde zijn als er tweehonderdduizend woningen extra beschikbaar zijn. Voortijdig vrijgeven van de huren leidt alleen maar tot prijsopdrijving. Dekker kan op geen enkele manier garanderen dat de extra huurinkomsten ten goede komen aan de bouw van betaalbare huurwoningen.”

Dus, de Dekkersoep wordt waarschijnlijk niet zo heet gegeten als opgediend.

Marius Nijman
Gemeenteraadslid PvdA, Amsterdam
Wieland
-2-  Wieland:
Maar wat mij zo verbaast is dat het CDA zijn tegenargument vooral als een praktisch argument ziet: als de druk op de woningmarkt straks is opgelost, kan de liberalisering kennelijk alsnog doorgaan.

Dat is natuurlijk flauwekul. Op het moment dat de druk van de huizenmarkt af is, valt het Dekkers belangrijkste argument vóór liberalisering (stimuleren van de woningproductie) weg, en als de druk weer toeneemt, veroorzaakt liberalisering alleen maar problemen voor mensen met lagere inkomens. Sociale woningbouw en vrije-marktwerking laten zich nou eenmaal niet combineren. Als dit plan over vijf jaar toch doorgaat, omdat de situatie zich er dan volgens het CDA ineens wél voor leent, krijgen we bij de eerste de beste tegenslag in de woningproductie alsnog grote problemen. De sociale-huursector is tenslotte nou juist bedoeld voor mensen die over onvoldoende middelen beschikken om zich op een overspannen vrije markt te kunnen redden.

Dat het CDA nu een stokje voor Dekkers plannen steekt is mooi, maar dat zou eigenlijk op wat principiëlere gronden moeten zijn: liberalisering – in welke markt dan ook – is per definitie vragen om problemen, op heel korte of op iets langere termijn.
Noud!
-3-  Noud!:
Ach, wie wil weten hoe netjes de woningcoorperaties zijn, moet eens gaan vragen bij BSW, de bewonersvereinging Weesperflat, hoe De Key zich gedraagt… Alles om d ehuur maar te kunnen verhogen.
caroline
-4-  caroline:
De Key, van luis in de pels tot vreselijke geldwolf.
Corporaties rijk geworden met overheidsgeld/maatschappelijk kapitaal. En maar blijven roepen dat ze “arm” zijn en ondertussen de prijzen maar blijven opschroeven. Wonen is een recht en niet alleen voorbehouden aan mensen met een riant inkomen. Het lijkt wel als je alle plannen in de verschillende stadsdelen leest of ze elkaar maar nekwebbelen. Allemaal willen ze ineens dat er gemengd gewoond gaat worden. Staan er dan nog alleen maar mensen met een riant inkomen op wachtlijsten die nu nergens anders kunnen wonen? Kijk eens in al die nieuwbouwwijken waar je gedurende de dag geen leven meer ziet. ’s Avonds snel achter de dichte gordijnen want je weet maar nooit. Is dat nu de leefbaarheid van wijken waar iedereen de mond van vol heeft?
Dr.D
-5-  Dr.D:
‘Wonen in hartje Amsterdam?’
Meander II !!!
In Meander I zit meer leven dan `n mortuarium!
(En de grond is per ongeluk verkocht.)
Ro
-6-  Ro:
De Key heeft bij mij gelukkig een fout gemaakt, zodat ik lage huur betaal. 60% van de maximale huur. Maar ze gaven toe dat het eigenlijk 90% zou moeten zijn… Dat is de trend zeiden ze.
NWB
-7-  NWB:
Kritiek op Dekkers huurbeleid / Markt, wonen en huizen

Een fontein aan argumenten voor huurders, en ook voor kopers

http://www.huurplutocratise...

zie essay – de “routeplanner” om u wegwijs te maken

Wonen is van en voor mensen. Voor hen is dit essay bestemd.

Als u het essay lezenswaard acht, kunt u:

een link naar het essay op uw website plaatsen; huurders erop wijzen; er een artikel over schrijven; andere belangengroepen van huurders en instanties erop wijzen, zoals:

de Woonbond, huurdersverenigingen, de woningcorporaties van De andere beweging, huurcommissies, (locale afdelingen van) politieke partijen, kranten en tijdschriften, vakbonden, ouderenorganisaties, cliëntenraden, LSVb.

zie ook de actie Verdiende loon! (Democratie in actie!, onder Verdere acties)
NWB
-8-  NWB:
Kritiek op de huurplutocratisering

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.