Home > > Het leger van Welten

Het leger van Welten

logo koninklijke marechausseeVorige week besteedden we op Amsterdam Centraal al even aandacht aan het voorstel van hoofdcommissaris Welten om de Amsterdamse politie te laten bijstaan door het leger. Door de toegenomen terrorismedreiging is het korps namelijk veel teveel tijd kwijt met het bewaken van allerlei objecten. Dit gaat ten koste van de andere politietaken.

schrikreacties
Het idee bracht de nodige schrikreacties teweeg. Zo schreef fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA op zijn weblog geen behoefte te hebben aan meer groen op straat in de vorm van soldaten en tanks.

Dit is waarschijnlijk niet wat Welten voor ogen heeft. In het verleden heeft de Amsterdamse politie ter verlichting van de werkdruk al eerder een beroep gedaan op 'het leger'. Wat dat betreft is er dus weinig nieuws onder de zon. Het is alleen minder opgevallen, omdat de bijstand wordt verleend door een specifiek daarvoor toegerust en opgeleid legeronderdeel, namelijk de Koninklijke Marechaussee. Het ligt dus voor de hand dat Welten gewoon opnieuw een blik marechaussees wil opentrekken.

Hoe zit dat eigenlijk met die Koninklijke Marechaussee? Voor de beantwoording van deze vraag raadplegen we een politiedeskundige, die we echter gezien de aard van zijn normale werkzaamheden slechts met een balkje voor z'n gezicht kunnen citeren.

legerpolitie
"De marechaussee is in principe de politie van het leger, ze behandelen strafzaken van militairen. Daarom krijgen ze een politieopleiding en hebben ze politiebevoegdheden voor het uitvoeren van het militair strafrecht. Enkele tientallen jaren geleden bestond er een 'bijstand' regeling tussen Binnenlandse Zaken en Defensie, waarbij marechaussees die een volledige opleiding hadden genoten werden gedetacheerd bij een gemeentelijk politiekorps. De politiewet regelde dat deze mensen -mits ze onder deze bijstandverlening vielen- nagenoeg dezelfde opsporingsbevoegdheden hadden op het gebied van 'gewoon' strafrecht als reguliere politiemensen, zodat ze in het kader van personeelstekort bij de korpsen voor hetzelfde werk konden worden ingezet. Formeel vielen deze mensen onder defensie, maar feitelijk waren het gewoon dienders met een ander uniform en een ander wapen."

overgestapt
"In de jaren negentig is er een grote reorganisatieronde geweest, waarbij Rijks- en Gemeentepolitie worden omgebouwd tot de huidige regiokorpsen. In die tijd is men in Amsterdam ook begonnen aan het afbouwen van de bijstand. De marechaussee werd voor het grootste deel ontheven van hun 'oneigenlijke' taken en naast hun taken als 'legerpolitie' vooral ingezet bij grensbewaking en vreemdelingenzaken. Heel veel marechaussees zijn toen 'overgestapt' en politieman geworden, anderen zijn teruggekeerd en hebben hun taken binnen het leger weer opgepakt."

politietaken
"De bijstandsregeling bestaat feitelijk nog steeds. Artikel 141c van het Wetboek van Strafrecht regelt dat de Minister van Justitie leden van de marechaussee mag aanwijzen als 'Algemeen Opsporingsambtenaar', waardoor deze politietaken mogen uitvoeren. Die taken worden echter beperkt tot werkzaamheden die bij hun eigen werkgebied horen, dus grenscontrole, vreemdelingenzaken en dergelijke. Dat betekent dat je ze niet meer op straat zult aantreffen in een politieauto, maar in Amsterdam zijn er nog wel een aantal werkzaam bij de recherche in het kader van de aanpak van mensensmokkel."

langharig tuig
"Echt 'onderdeel' van de politie is de marechaussee nooit geweest, je moet het echt zien als een 'tijdelijk' bedoelde regeling waarbij marechaussees als volledig bevoegde 'hulpagenten' konden worden ingezet in met name Amsterdam. Even voor het tijdsbeeld: we hebben het vooral over de periode waarin door zaken als provo en de rellen in die tijd zo'n grote druk op de gemeentepolitie Amsterdam legde, dat zij de ordehandhaving niet meer vanuit eigen gelederen konden bolwerken. Het was ook de tijd dat mariniers 'uit eigen beweging' de Dam schoonveegden en voortvarend ontdeden van langharig en werkschuw tuig..."

Tot zover de politiedeskundige. Best kans dat dit het type legerinzet is dat Welten in gedachten heeft. Geen groen, maar dus gewoon een blauw leger. Wie vast wil wennen kan een kijkje nemen op Schiphol. Mocht de commissaris liever tóch groen hebben, dat weet hij bij deze dat hij dat idee wel kan schudden. In elk geval wat de PvdA betreft.


zes reacties op "Het leger van Welten"

L.A. Mulder
-1-  L.A. Mulder:
Jammer toch dat het maken van een goede beeldvorming zo moeilijk is. Dom om een politieman met een balkje te citeren....die praat over (alleen) specifieke bevoegdheid op het gebied van militair strafrecht......(heeft niks met bevoegdheden te maken)
De Koninklijke Marechaussee is een volwaardig politieapparaat met specifieke taken die zijn opgedragen in artikel 6 van de politiewet. Werknemers van de Kmar (zo'n 6000)zijn bijna allemaal algemeen opsporingsambtenaar cfm art 141 strafvordering. Deze 6000 ordehandhavers hebben dus exact dezelfde bevoegdheden als de reguliere politie. Sterker nog er zijn werkterreinen waar de Marechaussee zelfs bevoegdheden heeft die verder gaan dan het reguliere politie werk.
Bijstand in diverse vormen vindt dagelijks op grote schaal plaats...niks bijzonders. De Marechaussee beschikt over diverse bijstandseenheden die breed inzetbaar zijn. Het spelen van hulpagentje is een domme ondoordachte kreet die niks te maken heeft met de realiteit. Alleen al op Schiphol werken zo'n 1700 marechaussees die de volledige politiezorg hebben incl de basis politie zorg, de recherche etc. etc.
Dat een PVDA kort door de bocht reageert op de DEFENSIE bijstand is jammer....
Dat een Lodewijk Asscher zich geen tijd gunt om met een goede beeldvorming commentaar te plaatsen op zijn weblog is zelfs kwalijk. De reacties van (PVDA) stemmers zegt overigens genoeg.
Heren en dames journalisten ga uw huiswerk is doen.....en als u schrijft over een organisatie als de Koninklijke Marechaussee raadpleeg dan geen agent met een balkje voor de ogen maar gewoon een marechaussee met “blauwe” ogen!!!!
Ad
-2-  Ad:
Welten.
Meneer Welten vind ik een man met goede wil; maar geen sterke/innemende man om de problemen in Mokum West aan te pakken. Dat staat vast voor mij.
Op 17 oktober 2007 zegt hij dat hij zich zorgen maakt om soortgelijke taferelen zoals die zich in Parijs hebben voorgedaan.
Niet slim. Man met te kleine pet op; vind het zeer belangrijk die pet. Oke.
Het zijn er maar 30-40 die voor ellende zorgen zegt hij. Nou dan. Nou dan.
Niet over Parijs lullen op z'n Brabants maar als korpschef slim handelen meneer Welten. Slim zijn en handelen.
Ik denk dat hij zijn hand overspeeld; premier worden van Nederland zit er niet in.
Ik denk dat meneer Welten dat wil worden; Premier van Nederland. Ik zeg dan, jochie jij moet turuuuuug noar Brabant. Korpschef worre in de Hoge Vught te Breda. Houdoe.
Iets anders. In Nederland mogen geen 2000 wilde varkens meer afgeschoten worden door de kogel. Echte noodzaak en zo'n kogel is een mooie dood. In Nederland worden per jaar 300.000 schapen gedood door medelanders middels het doorsnijden van de keel; 20 minuten sidderen en beven tot die beesten door zijn. SP, Groen Links en
P vd A hoor je daar niet over.
Dag meneer Welten. Terug naar Brabant jij.
wilbert simeon christiaan
-3-  wilbert simeon christiaan:
opsporing verzocht-beveiligingscamera,s--kliklijn-interpol-bewakers overal...hoeveel hulp heeft de politie nog meer nodig?
rudipensionado
-4-  rudipensionado:
Heel wat jaartjes terug alweer maakten de mariniers de Dam schoon op een effectieve wijze.
Tegenwoordig laten wij eerst decennia lang de boel in het honderd lopen en komen vervolgens tot de conclusie dat het zo niet meer mag.
Wanneer de politie eerder had opgetreden waren wij nu niet in deze negetieve spiraal gekomen en zie het tij maar eens te keren.
Amsterdam heeft al sinds tientallen jaren slappe burgemeesters en dat breekt ons op.
Slappe burgemeesters stellen slappe politiemensen aan etc.
Vinus
-5-  Vinus:
De politie is bang voor het volk, en terecht, want als ze het volk te hard aanpakt, roept iedereen meteen weer dat we in een politiestaat leven. Dat hebben we volgens mij nog nooit gedaan en is wellicht eens het proberen waard, zo langzamerhand.... Maar dan wel graag met strenge en correcte politie en niet van die provinciewatjes die slapende mensen op bankjes gaat bekeuren.
yanny scutt
-6-  yanny scutt:
Lieve rups, heel wat jaartjes geleden lagen er wat 'Damslapers' een beetje te 'liggen' op de dam en die staken geen auto's in de brand.

Proef je het verschil?!

Groet; Yanny

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.