Home > > Strafkorting

Strafkorting

<%image(20050513-wapenasdeuro.jpg|140|140|)%>
Het financieel wangedrag van sommige politici bracht de afgelopen weken de stad in alle staten van verontwaardiging. Er viel veel uit te leggen, op te schrijven, te vergaderen en te veroordelen. Een wethouder trad af. Hij hield het kleine beetje eer dat hem nog restte aan zichzelf. Want anders was hij toch wel weggestuurd.
De raadsleden zonder bonnetjes bleven echter zitten. Weliswaar hebben zij publiekelijk te kijk gestaan, maar een tevreden gevoel houd ik er niet aan over.
Mijn vertrouwen in de manier waarop sommigen in de politiek omgaan met publieke middelen heeft een forse deuk opgelopen. Die deuk is er niet zomaar uit. Zeker, de komende jaren zal men alle gemaakte onkosten zorgvuldig gaan verantwoorden. Maar er is meer onthuld dan alleen de verregaande boekhoudkundige slordigheid van een aantal partijen. Er is een bedenkelijke mentaliteit aan het licht getreden van nonchalant gebruik van geld dat door anderen is opgebracht. Hieruit blijkt een gebrek aan begrip voor de krappe financiële situatie waarin vele ándere Amsterdammers verkeren, een bedenkelijk tekort aan integriteit en misbruik van het vertrouwen dat in de volksvertegenwoordigers is gesteld. Uiteraard de goeden niet te na gesproken.

Niettemin heeft deze affaire de stadskas inmiddels een hoop geld gekost. Niet alleen aan verkeerd gebruikte subsidies, maar ook nog eens aan de vele mensuren die zijn gaan zitten in het vergaderen, uitleggen, opschrijven en veroordelen. Kunnen we daar óók een bonnetje van krijgen? Vast niet. Daarom volgend jaar maar eens géén subsidie voor de boosdoeners.

negen reacties op "Strafkorting"

-1-  :
- Als behalve VVD, CDA, MokumMobiel, Leefbaar Amsterdam en SP de PvdA nou ook had zitten rommelen, had iedereen elkaar dan gedekt? Mij duurde het iets te lang voor de PvdA haar collegae-partijen durfde te berispen. Wellicht moest de eigen handel en wandel eerst nog even goed nagekeken worden?
- Onbegrijpelijk hoe wereldvreemd die Huffnagel is: hij zei te vertrekken met opgeheven hoofd. Hoor ik dat goed? Na misbruik van andermans centen, belastingontduiking en liegen, vertrekken met opgeheven hoofd? Met het schaamrood op de kaken en de staart tussen de benen had ie moeten inrukken! Graaier! Voor heel veel amsterdammers is 1000 euro heel veel geld.
- Flink belasting betalen vond ik nooit zo'n probleem: je draagt iets bij aan de maatschappij. Maar nu baal ik ervan dat mijn werkgevers allemaal wit werken. Aan de hufters in de stopera vertrouw ik mijn belastinggeld namelijk niet meer toe.
Jan
-2-  Jan:
De ellende is ontstaan omdat de politieke partijen zichzelf in 2002 een verveelvoudiging van hun fractiebudgetten toekenden. Zogenaamd in het kader van de dualisering. Bijvoorbeeld, de fractieondersteuning van de PvdA liep daarna op van 1 medewerker tot 7 medewerkers. Het is duidelijk geworden dat veel fracties deze luxe financiele positie niet aankonden.
Tegelijkertijd werd gesnoeid in allerlei subsidies aan andere organisaties. Huffnagel liep voorop bij deze bezuinigingen. Zijn 23.000 euro aan onkostenvergoeding had veel beter aan het COC gegeven kunnen worden zodat deze voorlichting aan allochtone leerlingen op middelbare scholen kon geven. En de door de belastingbetaler opgebrachte gelden die de PvdA nu reserveert voor hun verkiezingscampagne had wat mij betreft beter aan de door bezuinigingen getroffen culturele instellingen worden besteed.
Daarom sta ik honderd procent achter het voorstel van Arnoud de Jong. Korten die hap!
Anna
-3-  Anna:
Mij is nog steeds niet duidelijk waarom Raadsleden extra financiele middelen hebben gekregen om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. (ook Huffnagel want in die tijd was hij Raadslid). Waarom komt dat extra geld, als men vindt dat Raadsleden zo slecht betaald worden, niet uit de eigen partijkas. Betekent dit dus dat ik mensen betaal waarvan ik vind dat ze helemaal niet thuishoren in de lokale politiek? Ik begrijp dat het onderzoek van de ACAM de periode 2003 2004 betreft, maar hoe zit het met voorgaande jaren. Ik ben van mening dat al die subsidie nu maar eens netjes teruggestort moet worden en niet, zoals nu wellicht zal kunnen blijken, na het bijeenrapen van bonnetjes etc. etc.. Laat dat geld maar ten goede komen aan ouderen, zorgactiviteiten en het opknappen van verpauperde scholen. Net als bij de bouwfraude lijkt het mij niet onzinnig dat al die sjoemelaars een flinke boete krijgen en met onmiddellijke ingang op non actief gezet worden en geef ze taakstraffen. Daarnaast, een controlle door de Belastingdienst. Het kan straks toch niet waar zijn dat, mochten die pseudo politici daadwerkelijk verdwijnen, ze ook nog een wachtgelduitkering krijgen? Wat mij betreft moeten deze sjoemelaars hetzelfde aantal jaren welke ze nu op kosten van de gemeenschap in het pluche hebben gehangen, verplicht onbetaald tewerk gesteld worden in de zorg etc.etc.
-4-  :
Hufnagel zal beslist een goede wachtgeldregeling in de wacht hebben gesleept door met opgeheven hoofd te vertrekken.
En ik snap nog steeds niet waarom de overheid politieke partijen steunt met belastinggeld. Een politieke partij met goeie ideeën krijgt toch vanzelf wel steun van haar leden en achterban? Waarom moet daar mijn belastinggeld voor aangewend worden?
Nee, mijn vertrouwen in de politiek is ver beneden het nulpunt gezakt. De ons-kent-ons en ons-dekt-ons instelling is echt walgelijk.
Maar wat kan ik er aan doen? Wie het weet mag het zeggen!
marlies
-5-  marlies:
ahh, kijk eens op de site van mokum mobiel hoe de partij en haar “boegbeeld” krampachtig proberen uit te leggen dat ze absoluut niets verkeerds hebben gedaan. Ze wisten het niet, ze waren onervaren, ze hebben juist de gemeenschap geld bespaard door een eigen bureau in te schakelen, de pers heeft het verkeerd uitgelegd. Nee beste burgers, er is niet gesjoemeld. het komt door het dualisme, de werkdruk, het amateurisme etc.etc..
Waar heb ik dit de afgelopen tijd nog meer gelezen, was het de jarenlange bouwfraude? Nee, was ook niets aan de hand toch. Nee beste burger, wij zien het helemaal verkeerd. We moeten gewoon niet zo kritisch en cynisch zijn. Lekker slapen en morgen weer gezond op!!!!!!
Guus Rombouts
-6-  Guus Rombouts:
Het allerergste vond ik de websitereactie van de VVD-politicus wiens naam ik niet weer zal noemen die bekende dat hij ook weleens onzorgvuldig was geweest met de belastingen. Hij had een keer te veel betaald, daarna dat bedrag teruggestord gekregen. Zou iemand ook die appels met peren-vergelijking hebben gemaakt wanneer Huffnagel geen partijgenoot was geweest? De affaire toont aan hoe immens de kloof is tussen politici en burgerij. Dat politici behalve die enkele weken eens in de vier jaar geen enkele boodschap hebben aan burgers, dat ze absoluut niet zijn geïnteresseerd in hoe het door hen zo denigrerend 'volk' genoemden voelen, denken, leven. De vraag is welke effectievere middelen er zijn te bedenken dan reageren op deze naar alle waarschijnlijkheid door weinig politici gelezen wordende website? De arrogantie van de corrumperende macht kan alleen maar worden gebroken als er eindelijk eens door een grote groep Verontruste Burgers een denktank wordt opgericht. Tot dat moment rest ons slechts de -alsmaar toenemende- frustratie...
Dr.D
-7-  Dr.D:
Weet je dat Dr.D Henk Bakker soms haast symphatiek vindt???
Ze kijken op hem neer maar zijn zelf geen haar beter...
Sigi
-8-  Sigi:
Tja, we moeten die brave, hard werkende, aan het goede van de maatschappij bijdragende, belasting betalende of was het nou duikende, mensen natuurlijk niet net zo gaan behandelen als klaplopende asociale uitkeringstrekkers die er wat bij verdienen zonder dat op te geven....
Guus Rombouts
-9-  Guus Rombouts:
@Marlies

Toen de pers niet geïnteresseerd bleek te zijn in een “juiste” uitleg werd via het websitegastenboek een ex-journalist ontboden naar het spreekuur van Gonny. Nee dus..! Het verschil tussen Huffnagel en Mokum Mobiel is dat Huffnagel niet heeft laten toetsen of het ontvangene inkomsten waren, MM niet heeft aangetoond dat het gekregene is besteedt aan datgene waarvoor het was bestemd. Hoe oliedom zijn al die intellectuelen toch dat ze niet het verschil, wèl de overeenkomst, zien..!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.