Home > > De dodelijke dreiging van de tram

De dodelijke dreiging van de tram

<%image(20050627-trams.jpg|140|140|trams in amsterdam)%>
In de Publieke Arena van AT5 vond dit weekend een debat plaats over de veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer. Er werden zelfs 'tv-specials' gemaakt over dit onderwerp. Ongetwijfeld nuttig allemaal, maar ondertussen vallen er meer dodelijke en zwaargewonde slachtoffers door de onveiligheid van het openbaar vervoer, in het bijzonder de tram, dan in het openbaar vervoer. Zo kon in de week voorafgaand aan dit debat de traumahelicopter weer uitrukken voor een voetganger op de Weteringschans en een fietser op het Weesperplein. Beiden waren zij door de tram aangereden en ernstig gewond geraakt. Het wordt dus óók eens hoog tijd voor een debat over de veiligheid van de tram.

Ondanks twee (!) zeer kritische rapporten van de Raad voor de Transportveiligheid1) over de uitzonderlijke gevaren van de tram in de stedelijke omgeving, doet de Gemeente Amsterdam als wegbeheerder tot dusver onvoldoende om zwakkere verkeersdeelnemers te beschermen tegen de intrinsiek dodelijke massa van een tram. Men lijkt deze zware weggebruiker te behandelen alsof het gaat om het kindertreintje in het Amstelpark. Maar wie onzacht in aanraking komt met een zelfs langzaam rijdende tram heeft weinig kans het na te vertellen of is levenslang invalide.
paardentrammetje
Het wordt tijd dat bij de Gemeente het besef doordringt dat in deze tijden van toegenomen verkeersdrukte de tram geen vervoermiddel meer is dat zich als een paardentrammetje onbekommerd kan mengen tussen het overige verkeer. Uiteindelijk moet de tram daarvan volledig gescheiden worden.
Maar zelfs in de huidige situatie schiet men op diverse punten ernstig tekort in de beveiliging. Slechts zelden zijn er aparte en duidelijke waarschuwingslichten met geluidssignaal op plaatsen waar voetgangers en fietsen de trambaan moeten kruisen. Dikwijls maakt men zich ervan af met een gewoon voetgangerslicht. Dit aspect is dus wel het minste dat je kunt verbeteren. Ook realiseert men zich onvoldoende dat het belsignaal dat de tram als waarschuwing hanteert bij toeristen letterlijk geen belletje doet rinkelen dat er een gevaarlijk voertuig in aantocht is. Zebra's zijn op diverse punten niet doorgetrokken op de trambaan. Een maatregel die destijds was bedoeld om de tram beter op tijd te kunnen laten rijden. Bij voetgangers kan dit echter een fatale verwarring scheppen. En zo werd de veiligheid opgeofferd aan de dienstregeling.

misbruik
De tram heeft in de wegenverkeerswet een bevoorrechte positie. Hij heeft bijna altijd voorrang, tenzij anders aangegeven. Van die bevoorrechte positie wordt in zekere zin misbruik gemaakt, want verder worden er heel weinig veiligheidseisen gesteld aan de tram. Er is geen wettelijke maximumsnelheid, de trams hebben geen tachograaf, de vereiste remkracht is niet vastgelegd en het vervoerbedrijf hoeft geen veiligheidszorgsysteem te hebben. Dit leidt ertoe dat slachtoffers van een aanrijding ook in verzekeringstechnische zin vaak het onderspit delven.

stiefkind
In de nationale verkeersstatistieken sneeuwt het aantal verkeersdoden dat wordt veroorzaakt door trams een beetje onder. Jaarlijks vallen er acht tot tien doden en zo'n tweehonderd gewonden. Dat is waarschijnlijk de reden dat de veiligheid van de tram in het verkeer een stiefkindje is. De Raad voor de Transportveiligheid heeft deze cijfers terecht eens in een heel ander daglicht gezet: per miljard voertuigkilometers veroorzaakt de tram 155,5 doden onder voetgangers en 112 onder fietsers. Motorvoertuigen daarentegen zijn over hetzelfde aantal voertuigkilometers in de stedelijke omgeving slechts verantwoordelijk voor de dood van 4,9 voetgangers en 3,7 fietsers. Daarmee is de tram verreweg de meest onveilige verkeersdeelnemer! Voor de inzittenden is de tram echter een uiterst veilig vervoermiddel. Je zou dus bijna zeggen: hoezo debat over veiligheid in het openbaar vervoer?

aansprakelijkheid
De positie van de stadstram is dringend aan herijking toe. De veiligheid van de tram moet verbeterd worden en worden aangepast aan de eisen van het huidige drukke verkeersbeeld. Juist het gebrek aan duidelijke regelgeving leidt tot zéér langdurige letselschadezaken waar met name dure advocatenkantoren wijzer van worden. Vanwege de inmiddels opgebouwde jurisprudentie is het vervoerbedrijf bij een ongeval tussen een tram en een voetganger tegenwoordig al per definitie voor vijftig procent aansprakelijk voor de geleden schade. Dat kost de verzekeraar van de gemeente dus ook nog eens enorme bedragen aan schadevergoedingen. De rechter heeft een klus geklaard die de wetgever heeft laten liggen.

gehakt
Het is dus ook in het belang van de gemeente zelf om orde op zaken te stellen. Amsterdam kent een gigantisch aantal 'zwakke verkeersdeelnemers'. Bovendien is de gemeente ook nog een keertje werkgever van de trambestuurders. Die hebben eveneens recht op bescherming tegen al die voetgangers en fietsers die dagelijks hun pad op soms lichtzinnige wijze kruisen. Het komt de werksfeer nu eenmaal niet ten goede wanneer je met enige regelmaat het voetgangersgehakt onder je tram uit moet krabben...

1) Sinds 1 februari 2005 is de Raad voor de Transportveiligheid opgegaan in de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

35 reacties op "De dodelijke dreiging van de tram"

Joghem
-1-  Joghem:
Toen halverwege de vorige eeuw de plannen voor de metro werden gemaakt, was het de bedoeling om zo'n uitgebreid netwerk te hebben dat tegen het jaar 2000 alle trams uit het straatbeeld verdwenen zouden zijn. O.a. vanwege de veiligheid. De manier waarop dat netwerk tot stand moest komen is natuurlijk een discussie appart.

“Er is geen wettelijke maximumsnelheid, de trams hebben geen tachograaf, de vereiste remkracht is niet vastgelegd en het vervoerbedrijf hoeft geen veiligheidszorgsysteem te hebben.” Dit is natuurlijk belachelijk. Zelfs kleine vrachtwagens moeten binnenkort al een tachograaf hebben. Maar dit is wel een mooi punt wat de gemeente in de aanbesteding van GVB kan gaan eisen.
Dr.D
-2-  Dr.D:
De mensen zelf worden steeds onnozeler.
Ze steken de rails over en denken;
'He? Rails...'
Arnoud de Jong
@Dr. D: En dáár staat natuurlijk de doodstraf op of toch minstens een langdurig verblijf in het revalidatiecentrum, nietwaar?
Joghem
-4-  Joghem:
Revalideren op de Overtoom Dan bij het eerste rondje weer zelfstandig lopen, de Overtoom oversteken en dan weer even verbaasd naar de rails kijken. En dan lig je weer onder lijn 1.
m.a.w. mensen leren er ook niets van, lezen een berichtje in de krant over een tramgewonde, lachen hem uit, om dan vervolgens zelf niet uit te kijken.
Jochem Floor
-5-  Jochem Floor:
OK, maar wat zijn de alternatieven? Bussen zijn breder en laten een wolk roetdeeltjes achter; bovendien moet ik nog zien of bussen met dezelfde frequentie wel door mensenmassa's komen zonder dat er slachtoffers vallen. Het enige dat mij soelaas lijkt te bieden is een ingrijpende scheiding van verkeersstromen, die aanmerkelijk ingrijpt op de fijnmazigheid van het OV. Voordat we aan die stap beginnen moeten we ons wel even realiseren dat helemaal geen vervoer per definitie nog veel veiliger is. Kortom: wat is de prijs van veiligheid?
caroline
-6-  caroline:
veiligheid is ook: niet alleen kijken of je inderdaad je tijdschema kunt halen maar of dit wel verantwoord is.
veiligheid is ook: neem ik voorrang of kan dit ook
veiligheid is ook, besef ik mij als trambestuurder wel dat ik in een drukke stad rij met soms mensen die niet snappen hoe onze verkeersregels er uit zien.
veiligheid is je beseffen dat je met een enorm zwaar gevaarte door de stad scheurt dat een behoorlijk remweg heeft en niet kan uitwijken
veiligheid is ook je aanpassen aan verkeerssituatie
veiligheid daar zorg je samen voor
veiligheid is en blijft mensenwerk.
Jochem Floor
-7-  Jochem Floor:
@ Caroline: je wekt de indruk dat naar jouw idee voor het verbeteren van de veiligheid in eerste instantie naar het gedrag van de trambestuurders gekeken moet worden. Klopt het dat je er zo over denkt?
Dr.D
-8-  Dr.D:
Als de tram hetzelfde irritante geluidje zou voeren
als een ijscowagen?
Misschien een optie ...
(Hoe verkeersregels eruit zien. eh,eh)
Arnoud de Jong
@Jochem:
Het voornaamste probleem is dat er rond de tram te weinig wettelijk is geregeld, zoals bij de spoorwegen. Het gevaar van de tram wordt voortdurend onderschat, vooral ook omdat hij zich in andere verkeersstromen mengt. Daardoor lijkt het ergens een normaal voertuig, maar in werkelijkheid is het dus gewoon een trein in wat kleiner formaat.
Deze onderschatting leidt tot laksheid in de beveiliging. Inderdaad zou de tram idealiter gescheiden moeten zijn van andere verkeersstromen. Maar voor het zover is kunnen andere maatregelen zeker worden genomen: aparte waarschuwingssignalen bij oversteekplaatsen bijvoorbeeld. Hier en daar al gerealiseerd, maar nog veel te weinig.
Ook is het feitelijk absurd dat een tram gewoon door een voetgangersgebied als de Leidsestraat rijdt. Op tramhaltes hoef je maar een misstap te maken en je kunt eronder liggen. Trams rijden ook dikwijls te hard (hierover is op AC eerder geschreven). Trams hoeven zich in dit opzicht alleen te houden aan regels en eisen die het GVB zichzelf heeft gesteld. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, er valt echt heel veel te verbeteren.
CHZS
-10-  CHZS:
Trams hebben wel een max snelheid= net als voor auto, motoren fiets keurig 50 km/uur
En ja ze hebben (bijna) altijd voorrang, dat heeft een reden: ze rijden op rails,uitwijken is lastig en metaal op metaal geeft een langere remweg dus staan ze niet 1,2,3 stil.
Oftewel, als je in het Amsterdamse verkeer fietst: let goed op, denk niet dat je onschendbaar bent en wees blij dat als een keer het met bakken uit de hemel valt je de oude vertrouwde tram kunt pakken! Wel zonde dat ze niet meer geel zijn met zo'n spoor van klereherrie 30 meter ervoor en erna!
Floris
-11-  Floris:
Op het kruispunt van de Amstelveenseweg en de Oranje Nassaulaan werd ik zo'n jaartje terug op de voetgangersoversteekplaats bijna overhoop gereden door een tram die leeg op weg was naar de remise Havenstraat (dus geeneens in dienst, geen dienstregeling om na te komen). Ik had groen voetgangerslicht, de rest van het kruisende verkeer (auto's en zelfs fietsers) stonden keurig voor het rode verkeerslicht te wachten. De kruising is daar haaks, dus ook geen verwarring mogelijk over links- of rechtsafslaande trams. De bestuurder zag mij wel degelijk, maar vond blijkbaar dat hij met een tram ook het recht had om door rood te karren en voetgangers van de oversteekplaats te rijden. Op mijn boze “je rijdt door rood man!” werd de tram stilgezet en kreeg ik zo'n charmante Amsterdamse scheldkannonade over me heen die er in gekuiste versie op neerkwam dat ik een idioot was omdat ik niet wist dat “de tram altijd voorrang” had.

Dus, ja, ik denk dat er af en toe best wat meer aandacht mag zijn voor het inachtnemen van de verkeersregels door trambestuurders. De meesten zijn uitstekende chauffeurs, maar er zitten er tussen die misschien beter zouden kunnen overwegen om maar tankbestuurder in Irak te worden.
Arnoud de Jong
@CHZS
Wellicht ten overvloede: dit is géén anti-tram verhaal. Het is een verhaal over de veiligheidsmaatregelen die verreweg onvoldoende zijn.
In de jurisprudentie en in de interne instructies van het GVB (die dus eigenlijk wettelijk geregeld hadden moeten zijn) is het voorrangsprivilege steeds verder genuanceerd. Zo moet een trambestuurder bijvoorbeeld bij een zebra die onderbroken is op de trambaan, tóch handelen alsof het een doorlopende zebra betreft. En juist omdát een tram niet kan uitwijken wordt van de bestuurder meer voorzichtigheid verwacht.

Het is echter ongepast om dit soort verantwoordelijkheden altijd maar bij de trambestuurders te leggen. De werkgever (GVB) en de wegbeheerder behoren te zorgen dat de infrastructuur dusdanig veilig is, dat het aantal risico's tot een minimum is beperkt.
Iedereen wijst altijd maar op de fietsers die denken dat ze onschendbaar zijn en zich roekeloos gedragen. Dat is helaas niet de groep die het meeste risico loopt. Het gaat juist om voetgangers en fietsers die in een klein moment van onoplettendheid of uit onwetendheid (toeristen) het slachtoffer worden van een voertuig dat enorme schade kan toebrengen.

Wij hebben hier op AC al eens eerder een stuk gehad over het te hard rijden van trams in de Marnixstraat. Wat betreft de maximumsnelheid ga ik af op de informatie van de Raad vd Transportveiligheid: De maximumsnelheid van de tram is in tegenstelling tot die van andere motorvoertuigen niet beperkt (bedoeld wordt hier: vanuit de wegenverkeerswet).
En ook al zou die maximumsnelheid van 50km gelden: dat is te snel op onbeveiligde trajecten. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen hoe een vanuit stilstand optrekkende tram na drie meter een auto tot op de helft in elkaar drukte. Snelheid van de tram: nog geen 5 km per uur.

Het verhaal van Floris doet mij erg denken aan de tragische geschiedenis van een jongen die op het Leidseplein werd doodgereden doordat een tram zich op volle snelheid naar de remise begaf. Hij had geen schijn van kans, omdat hij eenvoudig niet verwachtte dat er nog een tram zou kunnen rijden in de nacht. Nietsvermoedend stapte hij de trambaan op.
Dit soort ongevallen zijn voor een belangrijk deel te voorkomen door een beter beveiligde infrastructuur. Nu lijkt het nergens naar.
victoria
-13-  victoria:
Tja, er zijn zoveel gevaarlijke dingen op de wereld. Wat een suggestief en weer bangmakerij bericht dit. Regels voor de weg oversteken -ook voor die brutale fietsers is- kijk links, rechts en weer links; schat de kilometers en afstand in en steek over! Raar he, een tram in een stad? Stelletje dorpsbewoners in Amsterdam!!!!
Floris
-14-  Floris:
Mijn geval was een beetje anders, omdat dat de tram daar gewoon door rood reed, en ik met groen licht overstak. De trambestuurder zat echt 100% fout, maar toegeven - ho maar. Dat heeft niet zoveel met mijn verwachtingspatroon te maken, behalve dan de verwachting dat in ieder geval auto's, bussen en trams voor het rode licht stoppen.

Victoria, uit jouw posting blijkt weinig anders dan dat je zelf een dorpsbewoner in het diepst van je gedachten bent. De verkeersregels zijn er zodat het verkeer zich tenminste een béétje voorspelbaar gedraagt. Dat je daarnaast altijd moet blijven opletten en elke situatie goed moet inschatten staat buiten kijf, maar dat is geen vrijbrief voor bepaalde verkeersdeelnemers (in Amsterdam vooral fietsers maar inderdaad regelmatig ook trambestuurders) om de regels volledig te negeren.
Dr.D
-15-  Dr.D:
-omdat dat de tram daar gewoon door rood reed-

U weet dat het GVB zijn eigen verkeerslichten heeft???
Niet overal weliswaar...

Maar wel voor trams.
caroline
-16-  caroline:
als ik het goed heb begrepen ging het artikel over de dodelijke dreiging van de tram. Volgens mij ging het er om dat de tram misschien niet voldoende is meegegroeid qua veiligheid met de hectiek van de stad. Ik ben het daar mee eens. Je kan inderdaad naar elkaar gaan wijzen wie nu goed of fout is, maar daar lossen we niets mee op. Ik denk wel dat je moet kijken wie nu het kwetstbaarst is en hoe je die kwetsbaarheid kan verkleinen. Een tram is heel groot en log en veroorzaakt inderdaad bij lage snelheid al inmense schade. Dan moet je toch volgens mij gaan kijken of er voldoende is nagedacht dan wel is ondernomen om die schade (in welke vorm dan ook) zoveel mogelijk te verkleinen. Snelheid, belsignaal, hekwerk, stoplichten. Die eigen stoplichten van het GVB zijn in heel veel gevallen voor een heleboel mensen helemaal niet duidelijk. Nogmaals, voorrang hebben is 1 ding maar krijgen, kunnen en nemen is een tweede. Ook trambestuurders zijn weggebruikers en moeten soms gewoon anticciperen op verkeerssituaties. Doordrammen en op je strepen staan is gewoon a-sociaal verkeersgedrag.
peter
-17-  peter:
Ik reis dagelijks met de tram, en ik durf stellig te beweren dat de meeste gevaarlijke situaties simpelweg ontstaan uit de ongelofelijke arrogantie van de tramchauffeurs.

Tramchauffeurs denken dat ze god zijn, en schelden voordurend passagiers en weggebruikers uit (passagiers omdat ze te dicht bij de deuren blijven staan en weggebruikers omdat die 'per definitie' in de weg lopen, fietsen of rijden). Het zijn werkelijk de meest onverantwoordelijke mensen ter wereld die de GVB achter het stuur heeft gezet...
Reijer J. Plas
-18-  Reijer J. Plas:
Je hebt zwakke verkeersdeelnemers en zwakzinnige verkeersdeelnemers. Het is deze laatste categorie, die regelmatig voor ongevallen zorgt. Denk b.v. aan lieden, die zonder te kijken een trambaan oversteken, of die waaghalzen, die nog gauw even voor een aankomende tram proberen over te steken. Of de fietser, die linksaf wil slaan en dan plotseling op de trambaan voor een aankomende tram stil blijft staan, omdat hij rechtdoorgaand tegemoetkomend verkeer heeft. Of de automobilist, die plotseling naar links uitwijkt, terwijl een tram hem van achteren nadert. Je kunt veiligheidsmaatregelen nemen zoveel als je wil, maar zolang er dergelijke imbecielen aan het verkeer deelnemen, zullen er ongevallen zijn.
-19-  :
En op welk onderzoek baseert de heer Reijer J. Plas zich dat het zwakzinnige verkeersdeelnemers betreft die ongelukken veroorzaken? Mag ik de heer Plas een moment van onoplettendheid en een jarenlange revalidatie of de onmiddellijke dood toewensen? Nee, zo bot als meneer Plas kan ik niet zijn en ik hoop dan ook dat hij nooit in de Leidsestraat struikelt. Want de straf op struikelen, is erg zwaar.
Dr.D
-20-  Dr.D:
Kan mij bij Plas aansluiten. De kern is waar.
Een tram kan niet uitwijken en heeft altijd voorrang.
Het zijn de mensen die door hun gedrag de problemen veroorzaken.
En struikelen in de Leidsestraat?
Dat doen we toch op de Dam!!!
Daar vindt je overigens ook een hele mooie infrastructuur voor de trams...
Guus Rombouts
-21-  Guus Rombouts:
Ik stel voor dat het GVB, in Rotterdam de R.E.T., in Den Haag de HTM, voortaan elke week één dag staakt. Niet voor betere looneisen maar omdat het per jaar zoveel dooien scheelt. Ik stel tevens voor dat ze staken tijdens elke dag dat de Sail duurt. In combinatie met de stakende vuilnismannen weten we daardoor zeker dat we in 2010 een veiliger stad zonder al te grote touristische toeloop, ook geen zakkenrollers, hebben. Amsterdam moet weer terug naar de museumtram, haal de boel maar weer uit die loods in Noord.
Arnoud de Jong
In de toekomst zullen er ongetwijfeld slachtoffers van tramongevallen, familieleden en/of nabestaanden wel eens bij dit artikeltje uitkomen. Want zo werkt dat op internet. Het moet dan zeker een mentale opsteker voor hen zijn om door de heren Plas en Dr.D te worden uitgemaakt voor zwakzinnig.
En dat terwijl het artikel nu juist pleit voor een betere beveiliging van verkeersdeelnemers én trampersoneel tegen ongevallen. Want ook de laatste categorie gaat natuurlijk niet schouderophalend voorbij aan ernstige ongelukken waar zij bij betrokken raken. Integendeel, het heeft een zware emotionele impact.
Maar Plas en D kiezen voor de gemakkelijke 'eigen schuld, dikke bult' reactie en zijn blijkbaar niet in staat tot goed lezen en dieper serieus nadenken over een problematiek waar nota bene de Raad voor de Transportveiligheid twee rapporten aan heeft gewijd. Met goed onderbouwde tegenargumenten is niets mis, maar in dit geval zou ik haast zeggen: dergelijke reacties zijn de manier bij uitstek om jezélf als 'zwakzinnig' te kijk te zetten.
Dr.D
-23-  Dr.D:
'eigen schuld, dikke bult'

Natuurlijk!
Op een fiets die bijna uit elkaar valt,hoofdtelefoon op met je Ipod (want daar is wel geld voor),telefoon aan je hoofd en dan deelnemen aan hectisch verkeer wat je niet gewend bent.
Nee, het ligt altijd aan de anderen...
Dr.D is dagelijks op straat en slaakt menig GODVERDOMME DOOIE!!!
Want de mensen zijn wel blind maar niet doof.
En roepen nog snel iets na.
Meestal is dat geen 'sorry'...
Maar autisme in het amsterdamse verkeer viert hoogtij.
-24-  :
Dr. D: “Nee, het ligt altijd aan de anderen...”
Als een tram en fietser in botsing komen (waarbij de schuldvraag in het midden wordt gelaten) en de fietser is verworden tot pannenkoek, aan welk vervoermiddel ligt dat dan?
Dr. D: “De mensen zijn wel blind maar niet doof”
Hoe kom je erbij? Voor mij geldt enigszins het omgekeerde.
En natuurlijk hebben mensen wel geld voor een iPod. Die hoeven ze bij aankomst op de bestemming niet op straat aan een paal achter te laten, overgeleverd aan junks en de gemeentelijke fietsenknippers.
Kortom: u spuit een hoop dommigheid die me doet twijfelen aan de geldigheid van uw titel.
Dr.D
-25-  Dr.D:
“natuurlijk hebben mensen wel geld voor een iPod”
zeker live8 gekeken.
Neen beste Thomas...
Het gaat om het feit dat men op fietsen rijdt die nooit door de apk zullen komen als die zou bestaan.
Maar zich afsluiten met oordoppen en autistisch verkeersgedrag.
U kent de H`lemmerstraat ook bijvoorbeeld.
En als je er wat van zegt horen ze je opeens wel!

(moet ik nou alles uitleggen..)
Dr.D
-26-  Dr.D:
Maar even on topic:
“als er een olifant door je straat gaat,
ga je opzij...”
david
-27-  david:
ik vind dat de trammen veilig moeten worden. ik zag eens bij het gvb lijn 51 een mevrouw onder de tram.
gelukkig hat ze aleen kleer scheuren.
ik vind dat allen tremmen een zijwand moetel hebben dat als je voor tegen de tram botst dat je naar de zijkant woord gduwd.
en dat de trammen een houten net onder de tram hebben
dat als er iets op de rails licht dat dat woord opgeschepd.

david 8jaar
Arnoud de Jong
@David:
Goed zo, David! Jij denkt tenminste mee aan oplossingen!
Floris
-29-  Floris:
Inderdaad! Die komt er wel... Misschien kan de redactie David's voorstel doorsturen naar het GVB?
George
-30-  George:
Mensen, even het volgende jaren geleden hadden de trams schepnetten ( zoals die werden genoemd) daar is toen een hele discussie over ontstaan toen er een vrouw in Osdorp onder de tram kwam en deze als een wokkel er onderdoor werd gehaald.daarna zijn bij de invoering van de nieuwe trams de voorlopers van de combino's een andere oplossing gemaakt. NU bij de combino's hebben ze gewoon de trams zo laag gemaakt dat je van voren niet onder de tram kunt geraken.
De oplossing is gewoon de mensen moeten eens wat meer uit hun ogen kijken en hun oren open zetten.Fietser en voetgangers gewoon voor het rode lichten wachten.
Eline Molijn
-31-  Eline Molijn:
Neem dan de lightrail die is breder dan bussen en zwaarder en rijdt op spoorrails. Komt te liggen in de drukstbefietste straat van Leiden.....
Piet Haarsma
-32-  Piet Haarsma:
Piet.Ben 30 jaar tram en busbestuurder geweest.Mag me toch wel een insider noemen,
niet?Wel beste mensen jullie hebben allemaal
gelijk.Er is maar een oplossing,rekening
houden met elkander en je aan de regels
houden.Allemaal.
J. Halenbeek
-33-  J. Halenbeek:
Volgends mij heeft de tram in Amsterdam al sinds 1919 een tachograaf.

Oud medewerker GVB
Jan Stender
-34-  Jan Stender:
Fietsers zouden eens moeten beseffen,dat je een tram van 30 ton,niet weg kan koppen
Waarom ze het toch steeds proberen,is mij een raadsel
Kaatje
-35-  Kaatje:
Ze zullen het hier niet meer lezen, aangezien ze het in 2005 al geplaatst hebben, lieden als Reijer J. Plas en Dr. D.
'fietsers moeten uitkijken' zeggen ze.

Ja ik ben het daarmee eens,
maar waar deze mensen aan voorbij gaan is dat zelfs de rechters begrijpen dat zelfs ervaren verkeersdeelnemers weleens een fout maken. Een tram is echter het tegenovergestelde van vergevingsgezind.
De infrastructuur moet zo zijn, dat je door een klein foutje niet onder een tram moet kunnen liggen. Trams zouden in Amsterdam niet veel harder moeten rijden dan 10 km/u, of met hekken afgezonderd moeten worden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.