Home > > Dood door schuld

Dood door schuld

<%popup(4/20051002-plaatsongeval480.jpg|480|340|popup)%><%image(20051002-plaatsongeval140.jpg|140|140|'Damstraat: Plaats ongeval Margit Widlund (klik voor groter).')%>
Twee weken geleden schreven we op Amsterdam Centraal over de tragische dood in het verkeer van twee jonge vrouwen, Margit Widlund en Mirella de Reijke. Zij stonden argeloos voor het stoplicht te wachten en werden geheel buiten hun schuld doodgereden door respectievelijk een vrachtwagen en een bus .
Op de websites van de slachtoffers staan de foto's van hun leven tot de dag van het drama. De beelden laten mij niet los. Ze geven de noodzakelijke persoonlijke dimensie aan iets wat anders gewoon een klein, anoniem krantenbericht was gebleven.

Op die websites zouden onze politici ook eens moeten kijken. Bijzonder goed voor het blijkbaar kwijnend inlevingsvermogen, een uitgelezen kans om eens 'dichter bij de burger' te gaan staan. Of is dat te eng dichtbij? Te confronterend voor de tere bestuurdersziel?
Ondertussen is Amsterdam weer overgegaan tot de orde van de dag. Nou ja, orde... De lokale politiek krakeelt over z'n eigen bonnetjes, te hoge onkostenvergoedingen en discutabele nevenfuncties met bijbehorende faillissementen. De gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht. De luchtvervuiling rijst de pan uit en de verkeerswethouder is als de dood dat de 'stad op slot gaat'. Terwijl hij als de dood zou moeten zijn voor de échte dood, zoals die van Margit en Mirella.
Vlag halfstok
<%popup(4/20051002-gedenktekenmargit480.jpg|480|340|popup)%><%image(20051002-gedenktekenmargit140.jpg|140|140|Dam: Gedenkteken Margit Widlund (klik voor groter).)%>
Het heeft mij tot het inzicht gebracht dat de politiek zich voornamelijk beweegt op een abstract niveau. De politiek is bezig met zichzelf en niet met de kleine of grote problemen in de boze buitenwereld. Er zijn nog steeds talloze levensgevaarlijke kruisingen in deze stad. Ze bestaan al sinds ik mij kan heugen en veranderen niet of nauwelijks.
Uit mijn jeugd herinner ik mij een vlag op het Hoofddorpplein. Die hing halfstok als daar weer een verkeersdode was gevallen. Hij hing váák halfstok. De vlag is weg, maar de gevaarlijke chaos in het spitsuur is er tot op de dag van vandaag.

Primitieve stad
Eigenlijk zijn wij qua verkeersinfrastructuur een uitermate primitieve stad, een achterlijke gemeente. Dat moet maar eens worden gezegd. Men acht zich stoer genoeg voor megaprojekten als de Noord-Zuidlijn, maar blijkt een watje in het eenvoudiger werk. Trouwens, hier ligt misschien nog een mooie taak voor AT5, in het bijzonder voor de rubriek 'We wachten af...'. In plaats duffe filmpjes over scheefliggende stoeptegels en fietswrakken leveren de gevaarlijke verkeerspunten in de stad een spannender uitdaging. De rubriek kan dan gegarandeerd weer járen voort.

Vier jaar geleden
<%popup(4/20051002-opstelvak480.jpg|480|340|popup)%><%image(20051002-opstelvak140.jpg|140|140|Dam: Het nut van een opstelvak voor fietsers... (klik voor groter).)%>
Ik heb mij dit weekend in de koopzondagchaos gestort om te kijken op de plaats waar Margit Widlund omkwam. Dat ongeluk is nu vier jaar geleden, dus de deelraad heeft alle tijd gehad om de verkeerssituatie tenminste op dat ene kleine plekje te verbeteren. U raadt het al: er is niets gebeurd. Geen fysiek gescheiden fietspad, geen aparte groenlichtfase voor fietsers, geen spiegels. Er is een apart opstelvak voor fietsers die linksaf willen. De ene na de andere auto gaat in dat opstelvak staan en negeert de stopstreep.

Lafheid
<%popup(4/20051002-bereikbarebijenkorf480.jpg|480|340|popup)%><%image(20051002-bereikbarebijenkorf140.jpg|140|140|Lekker bereikbaar: file op het Rokin voor Bijenkorf (klik voor groter).)%>
Op verkeersgebied kenmerkt dit gemeentebestuur zich door knulligheid en lafheid in het maken van noodzakelijke keuzes. Hoe lang accepteren wij nog doden en gewonden op gevaarlijke kruisingen?
Daarnaast is het stadscentrum is niet geschikt voor autoverkeer, laat staan voor toeringcars en grote vrachtwagens. Hoe lang maken wij onszelf nog belachelijk met files vol kuddedieren voor de Bijenkorf? Hoe lang geloven wij nog in de middenstandsmythe dat een autovrij centrum de winkels wegjaagt? Met name de VVD is gespeend van elke realiteitszin, wil de binnenstad 'bereikbaar' houden voor autoverkeer en neemt de luchtvervuiling op de koop toe. Want een autovrije of zelfs autoluwe binnenstad zou volgens de VVD 'de doodssteek' betekenen voor de bedrijven in de binnenstad. Een onbewezen bewering, die wordt gelogenstraft door autoluwe binnensteden als die van Groningen en Utrecht. Wél glashard aangetoond is de 'doodssteek' voor Margit en Mirella in een verkeerschaotische binnenstad. U merkt: als 't nodig is kan ik minstens net zo demagogisch uit de hoek komen als de VVD.

Neemt niet weg dat de binnenstad zal verstoppen, met alle veiligheids- en gezondheidsrisico's van dien. De wal zal het schip keren. Bestuurders die daarop passief blijven wachten moet eigenlijk dood door schuld verweten worden.
ouder:
Kokkelvisser Cohen
nieuwer:
Sorry

48 reacties op "Dood door schuld"

-1-  :
Kijk je naar de kruising tip top lijst, dan zie je dat het hoogste aantal doden en gewonden zijn gevallen op de kruising Ceintuurbaan - Ferdinand bolstraat. De Australiehavenweg is nummer 2. Beide kruisingen liggen niet in het centrum. De nummer 3 pas wel; kruising Elandsgracht / Marnixstraat. Maar bij die laatste was nog geen dode gevallen.
Welnu; kun je dan zeggen dat je de binnenstad op basis van deze gegevens autovrij moet krijgen?
Jochem Floor
-2-  Jochem Floor:
@ Jelmer: je gaat nu toch hoop ik niet beweren dat je op basis van die cijfers kunt beweren dat de auto niet uit de stad teruggedrongen hoeft te worden?
Arnoud de Jong
@Jelmer
Na jouw reactie heb ik een paar woorden aangepast, want ik heb mij niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Dank dus voor je opmerkingen.
Ik vind namelijk dat alle gevaarlijke kruisingen in de stad nu eens voortvarend moeten worden beveiligd.
Daarnáást mag het centrum wat mij betreft autovrij. Ik behoor niet tot een milieulobby, noch tot de fanatieke fietsers, maar iedereen met een beetje gezond verstand kan zien dat het centrum compleet verstikt raakt door autoverkeer. Dat gezond verstand wordt echter bij menigeen beneveld door andere belangen: geen inkomsten meer uit parkeerbelasting, de genoemde mythe dat winkels en bedrijven per auto bereikbaar moeten zijn om te overleven, wegvallende inkomsten voor al in de binnenstad gebouwde parkeergarages etc.
Door al die (financiële) belangen wordt er niet meer nagedacht over creatieve oplossingen. Een autovrije binnenstad schept op zichzelf namelijk ook weer ruimte voor andere benaderingen. Meer busbanen bijvoorbeeld voor schone bussen, waarvan ook toeristen gebruik kunnen maken. Bevoorrading van winkels kan gebeuren met kleinere, milieuvriendelijke vrachtautootjes die tevens op deze banen rijden. Meer ruimte voor speciale laad- en losplaatsen.
Ook via het water kan bevoorrading plaatsvinden. Er is zoveel te bedenken. Maar alternatieven krijgen nooit een kans omdat ze altijd maar moeten concurreren met de gemakzuchtige variant: de auto, de grote vrachtwagen, de toeringcar. Waarom moet alles per se per auto bereikbaar zijn? Je haalt het toch ook niet in je hoofd om per vliegtuig of helicopter naar de Bijenkorf te willen?

Maar in de eerste plaats wil ik een veiliger infrastructuur voor zwakke verkeersdeelnemers. Niet alleen in het centrum, maar op alle gevaarlijke plaatsen in de stad. Daarbij moeten we niet slechts verzanden in gegoochel met cijfers over aantallen slachtoffers, want dan krijg je al snel verkeerde interpretaties die de aandacht van het werkelijke probleem afleiden. In principe moet je overal in de stad je kinderen per fiets naar school kunnen sturen. Laten we dát maar als richtlijn nemen.
Thomas s
-4-  Thomas s:
Het gekke is dat ik een bepaalde hoeveelheid auto's wel prettig vind en juist autoloze straten mijd ik als de pest. De Kalverstraat bijvoorbeeld is een verschrikking, ontzettend monotoon: alleen maar winkels en koopvee. De Haarlemmerstraat & Dijk zijn juist zeer aangenaam, onder andere omdat die straat en dijk meer functies hebben, fietsstraat, wandelstraat, winkelstraat, woonstraat en (met mate) autostraat.
-5-  :
@jochem: nee, dat ga ik niet beweren
-6-  :
@ arnoud: “Bevoorrading van winkels kan gebeuren met kleinere, milieuvriendelijke vrachtautootjes die tevens op deze banen rijden.”

Ik vraag me af of 6 kleine vrachtwagens milieuvriendelijker zijn dan 1 grote, nog afgezien van de extra ruimte die ze innemen op de weg. Bovendien gaan de transportkosten enorm omhoog op deze manier.

Wat betreft veiligheid van fietsers is het een kwestie van slim en oplettend deelnemen aan het verkeer. Staat er een vrachtauto bij een stoplicht, dan ga ik er nooit naast staan, ik wacht wel even. Na een paar keer bijna door een bus gegrepen te zijn passeer ik die ook niet meer bij een halte. Het duurt wat langer je fietstocht, maar het wordt wel een stuk veiliger.

@thomas: weleens op zaterdag op de Dijk gefietst, dat is wat mij betreft echt niet leuk meer, zoveel auto's. Snap ik so wie so niet, wie gaat er nou met de auto winkelen op de Dijk?
Thomas s
-7-  Thomas s:
@ Rickert: daarom zeg ik ook: met mate. Te veel auto's zijn inderdaad alleen maar hinderlijk.
-8-  :
@thomas: ja, dat heb ik ook altijd met de bijenkorffile, of met al die geparkeerde auto's op de grachten, of met heeeeeellllll veeeeeelllll fietsen... met mate!
Thomas s
-9-  Thomas s:
@Jelmer: die bijenkorffile mag natuurlijk gelijk weg. Da's nou niet met mate. En de grachten zouden prachtig uit zien als er geen parkeerplaatsen meer zouden zijn.
Arnoud de Jong
Waarom moet er in dit opzicht altijd volgens de geijkte patronen worden gedacht?
Laat ik reageren op een paar opmerkingen uit de reacties:
Rickert: 'veiligheid van fietsers, kwestie van slim en oplettend aan 't verkeer deelnemen.'
Deden Margit en Mirella dat niet dan?
'Zes kleine vrachtwagens minder milieuvriendelijk en hogere transportkosten.'
Dat staat nog te bezien. Veel transporteurs hebben een lading voor een hele regio aan boord en gebruiken daardoor onnodig grote vrachtwagens. Bij een autovrije/-luwe binnenstad zal men selectiever zijn in de belading. Het is dus niet per se zo dat in plaats van 1 grote truck met oplegger 6 kleine vrachtbusjes moeten worden ingezet.
In gevallen waarin het echt niet anders kan, kan men werken met ontheffingen en milieueisen stellen. Ook kan men nadenken over alternatieven, zoals over het water.
Thomas: 'met mate' is een vaag criterium.
Grachten zonder geparkeerde auto's geven ruimte aan enkele losplaatsen voor transport over het water.
Fietskoeriers en bijvoorbeeld elektrische bakfietsen, of elektrische waterfietsen zijn een alternatief voor DHL-auto's die met honderden kleine pakketjes op de onmogelijkste plaatsen in de weg gaan staan.
Kortom, over sommige alternatieven zal heus nog wel wat dieper moeten worden nagedacht, maar doe daar als stad dan eens moeite voor in plaats van altijd maar dom te blijven mekkeren over autobereikbaarheid. Het is alsof je Arnhem over het water bereikbaar wilt houden voor containerschepen en mammoettankers.
Overigens: betalen lossende vrachtwagens wel parkeerbelasting? Ik heb nog nooit een vrachtwagenchauffeur een kaartje zien trekken.
-11-  :
“Deden Margit en Mirella dat niet dan?”

Dat kan ik niet beoordelen, want ik ken die gevallen niet. Wat ik zeg is dat als je niet naast een vrachtwagen staat/rijdt, je er ook niet onder kan komen als ie afslaat.
Jochem Floor
-12-  Jochem Floor:
@ Arnoud: ik denk niet dat je dat moet willen. Het is puur laden en lossen, en die lui proberen echt al zo snel mogelijk te werken. Bovendien betalen wij als bewoners van de stad er uiteindelijk weer extra voor in de vorm van de prijs van het product, dus het drijft alleen maar de kosten op.

Wat ik wel de moeite waard zou vinden is omdenken bij bestrijding van parkeeroverlast. Niet klemmen of beboeten, maar slepen. Een fout geparkeerde auto kan binnen een mum van tijd een file van jewelste veroorzaken, als bijvoorbeeld een laad-/losplek bezet wordt gehouden en de leverancier op de weg blijft staan. Een lik-op-stuk-beleid met sleepauto's die binnen 5 minuten ter plaatste zijn kost een hoop geld, maar ik denk dat het een absolute voorwaarde wordt om delen van de stad autoluw- of vrij te krijgen.
Dr.D
-13-  Dr.D:
Het is inderdaad van de zotte dat men meer dan duizenden kilo`s auto nodig heeft om een paar pakketjes af te leveren in de binnenstad.
Maar na vele herprofileringen in de stad is de gemeente verantwoordelijk voor het creëren van verkeersgevaarlijke situaties.
Vooral op de Dam en het stukje Spui/Koningsplein zijn sprekende voorbeelden.
Nu het Leidseplein overhoop ligt vanwege de verdwijnende taxiplaats zal de chaos daar waarschijnlijk onveranderd blijven...
jeff
-14-  jeff:
@ Dr. D

Supermarkten krijgen nooit een paar pakketjes binnen. En daarbij geven ze ook nog heel wat spulletjes mee terug. Dat is maar één voorbeeldje, denk ik.

Ik zag laatst een interessant item op nieuwslicht (heet dat programma zo?). Gewoon alle verkeersborden, stoplichten, wegmarkeringen en verkeersregels weg donderen op kruispunten en het aantal ongelukken neemt af. Men let meer op elkaar, zoekt contact en is zich bewust van de gevaren. Misschien een leuke test, in Londen is het ook ergens toegepast.
Jochem Floor
-15-  Jochem Floor:
@ Jeff: ik meen dat het trucje alleen maar werkt tot een bepaalde verkeersintensiteit.
nel
-16-  nel:
Misschien ook aardig om nog mee te nemen in de discussie over bevoorraden. Er zijn al heel veel kleine ondernemers/winkeliers die zelf hun bevoorrading ter hand nemen omdat grote verladers door het dichtslippen van de stad en door het instellen van bepaalde laad en lostijden hen niet meer dagelijks kunnen en willen bevoorraden.
Ik zie ook steeds meer winkeliers hun bestellingen per transportfiets wegbrengen. Grotere vrachtwagens die bijvoorbeeld de supermarkten dagelijks moeten voorzien van verse waren mogen als ze te groot zijn de binnenstad niet meer in. Betekent dat er meerdere keren per dag bevoorraad moet worden omdat anders de klanten weer zeuren dat de schrappen leeg zijn. Dat bevoorraders aan allerlei voorschriften moeten voldoen van rijtijden en arbodiensten die melden hoe lang, hoe vaak hoe ver en hoeveel mensen mogen lopen met bepaalde pakketten.
Er is de vraag om boven winkels in de binnenstad woningen te realiseren. Daar moeten dus mensen gaan wonen die besluiten voortaan maar geen auto te nemen (er zijn nog hele beroepsgroepen die gewoon een auto nodig hebben).
Omdat het openbaar vervoer nog niet zo is geregeld dat je daadwerkelijk van a naar b kunt of zelfs na een bepaalde tijd nog rijdt betekent dit dus dat je verwacht dat slechts mensen in een centrum (fijnmazig en volop faciliteiten binnen handbereik)wonen die goed ter been zijn en fietsen of lopen. Gezinnen moeten dus hun kleine kinderen maar op de fiets frommelen als deze naar school moeten of we gaan er vanuit dat iemand permanent thuis is. Zijn er creatieve mensen die hun kinderen in een hedendaagse bakfiets stoppen dan heb je weer een probleem dat deze bakfietsen overlast veroorzaken als ze voor de deur gestald worden, dat benedenbewoners zeuren dat hun uitzicht wordt belemmerd. Opvallend, als er teveel mensen gaan fietsen dan blijkt dat de fiets nergens gestald kan/mag worden. Te weinig fietsenstallingen of buitenplekken, krijg je weer mensen die zich ergeren aan kris kras gestalde fietsen.
Ooit wel eens bedacht dat er mensen in de horeca werken die soms ook na werktijd (midden in de nacht) naar huis moeten. Ooit wel eens bedacht dat niet iedereen in de luxe positie verkeert te werken in de plaats waar hij/zij woont. Dat bij autodelen deze auto's het weekend vaak altijd in gebruik zijn en je weken van tevoren moet reserveren.
Vervoer over water is een hele goede gedachte, maar kan simpelweg niet overal. Hoge kades waarbij de arbodienst dus weer voorschriften heeft wat getild mag worden en hoe.
Met bovenstaande wil ik niet zeggen dat ik tegen het bedenken van maatregelen ben die het verkeer daar waar het kan kunnen reguleren. Wat ik wel aardig zou vinden om niet alleen vanuit je eigen positie te denken. Er zijn mensen die in een zeer luxe positie verkeren en keuzes kunnen maken die geen enkel nadeel opleveren. Dat geldt voor hele hordes mensen niet. Liever een heel goed doordachte visie dan alsmaar ad hoc maatregelen die uiteindelijk de tand des tijds niet kunnen doorstaan.
Arnoud de Jong
@Nel:
Je vergeet 1 ding in te calculeren: een autovrije/-luwe stad is veel leger! De kinderen kunnen dus zelf veilig op de fiets naar school. Mensen die absoluut een auto nodig hebben kunnen ontheffing krijgen. Maar zoals het nú is leven we in een stad die gedomineerd wordt door autoverkeer. De stad is er voor de mensen, niet voor de auto's. Overal zijn bezwaren op te verzinnen, maar op elk bezwaar ook een oplossing.
Sigi
-18-  Sigi:
Het feit dat je aan een auto went en dat het wel lekker makkelijk is wil niet zeggen dat ie noodzakelijk is en dat je niet zonder kunt.
Jochem Floor
-19-  Jochem Floor:
@ Sigi en Arnoud: Ik vrees dat Nel eeen paar echte punten aansnijdt, en dat er meer nodig is dan een fijne one-liner om die te weerleggen. Ik denk dat het de moeite waard is het bovenstaande in een paar discussies op te knippen, anders gaan we hier zwaar off-topic.
nel
-20-  nel:
@Arnoud, je hebt helemaal gelijk, maar met mijn reactie heb ik duidelijk willen maken dat het nadenken over hoe de stad er wellicht beter/veiliger/schoner uit zou kunnen zien veel meer elementen betreft/bevat dan slechts het verbannen van de auto. Te eenzijdig, te makkelijk, te ondoordacht, te ad hoc.
Sigi
-21-  Sigi:
Vol verwachting van de knip :-) want de laatste zin van nel's bericht schreeuwt om een reactie.
Arnoud de Jong
@Sigi
Je kunt gewoon reageren op alle dingen die Nel aandraagt. Het onderwerp van het oorspronkelijke stuk is vrij breed: de verkeersveiligheid in de stad. Het spitst zich in de discussie een beetje toe op autovrij/autoluw, maar dat was niet geheel de bedoeling van het artikel. Ik ben eerder benieuwd naar allerlei creatieve suggesties voor verbetering van die verkeersveiligheid. Vermindering van het aantal auto's/zwaar verkeer kan één van de oplossingen daartoe zijn.
nel
-23-  nel:
Okee, geen idee of deze site het middel is om deze discussie verder vorm te geven. Aanzetten tot zijn natuurlijk altijd goed maar hoe dan verder om daadwerkelijk tot handelen te komen?
Alvast mijn voorlopige bijdrage.
Verminderen autoverkeer.
Idee 1. Laten we eens een onderscheid maken tussen bestemmingsverkeer en sluipverkeer. Tegenwoordig heb je van die automatische “juffrouw Jannies” die geven de kortste en snelste rout aan. Volgens mij geven die systemen nauwelijks weer dat mensen de kortste route nemen door bijvoorbeeld woon/werk/leefgebieden.
Idee 2. Geef de opstapper een andere functie. Maak deze breder inzetbaar en leuk met bijvoorbeeld gidsen en laat ze ook vanaf winkelgebieden/centra rijden. Stimuleert het nemen van deze kleine busjes.
Idee 3. Maak afspraken met (grootwinkelbedrijven) dat mensen hun aankoop thuis kunnen laten bezorgen. Ben je van het argument af dat mensen echt met de auto aankopen moeten gaan doen.
Idee 4. Zet kleine busjes bij transferia (goedkoop met dagkaarten). Busje vol dan wordt er gereden. In Leiden hebben ze een dergelijk project. Of net als in Barcelona, meer bussen inzetten die toeristen via allerlei kleurenlijnen langs de bezienswaardige gebieden rijden. Dagkaarten die op al deze lijnen geldig zijn dus 1 tarief hanteren.
En zo zijn er heel veel projecten te bedenken die het verdienen uitgewerkt te worden. Het enige wat nodig is is dat alle verantwoordelijke diensten/organisaties/bedrijven meer gaan samenwerken om neuzen dezelfde kant op te krijgen. Beloon samenwerken, bestraf solitaire ideeen/projecten.
Dr.D
-24-  Dr.D:
Zoals het fietsenplan waarbij de werkgever het personeel stimuleert om met de fiets naar het werk te komen en waar de belastingdienst een gunstige regeling voor heeft getroffen.
De werknemers krijgen 80% van de aanschafwaarde vergoed.
Een hagelnieuwe fiets wordt aangeschafd plus een diefstalverzekering.
Door de toename van vele nieuwe fietsen is de diefstal ervan schrikbarend hoog.
Sommige mensen staan om de drie maanden opnieuw in de winkel voor een nieuwe fiets omdat de vorige is gestolen.
Er is geen landelijke registratie en de controle is bijna nul,
behalve dan op het kwakersplein.
Samengevat; dergelijke initiatieven zijn nobel bedacht
maar in de dagelijkse praktijk is het koren op de molen
van de malafide handel.
Zoals andere parkeer maatregelen leiden tot diefstal van invalidekaarten en park-o-dammertjes.
Het zijn de mensen die het doen...
Arnoud de Jong
@Dr.D:
Je hebt zonder meer gelijk dat het aantal fietsendiefstallen schrikbarend hoog is. Zestien procent van het aantal fietsen wordt jaarlijks gestolen in Amsterdam. Je praat dan over 150.000 fietsen. In 2006 zou dit teruggedrongen moeten zijn tot 12 procent. Geen idee of ze dit gaan halen.
Er was een ambitieus plan (Werkprogramma Fietsendiefstalpreventie 2002-2006), maar ik heb de indruk dat er nog wel een 'tandje bij' kan. Immers, minder risico op fietsendiefstal verhoogt de bereidheid om de fiets te nemen en dwingt de fietser niet langer om oude gammele fietsen te gebruiken. En als je de mensen dan ook nog eens gaat verbieden om hun fiets vast te ketenen aan gemeente-objecten zoals lantaarnpalen en verkeersborden (artikel 8.1 APV), schiet dat ook niet op.
O ja, en lieden die betrapt worden met een gestolen invalidenparkeerkaart: daarvan zou de auto verbeurd verklaard moeten worden.
Jochem Floor
-26-  Jochem Floor:
@ Arnoud: gewoon vervolgen vanwege diefstal danwel opzetheling lijkt mij wel voldoende. Al klinkt je voorstel sympatiek.
Wat betreft die fietsen: de gemeente zou op geselecteerde plaatsen het straatmeubilair zodanig kunnen aanpassen dat fietsen gemakkelijk aan vastgeketend kunnen worden. Voorzie brugleuningen, palen van verkeersborden en bankjes aan de achterzijde van een paar ringen met een schakelketting eraan, en het stallen van fietsen op staat wordt een stuk eenvoudiger.

@ Nel: idee 3; bezorging door grootwinkelbedrijven is op zich aardig. Maar we hebben ook heel veel kleine winkeliers, en die willen we erg graag behouden. Dus een oplossing voor thuisbezorgen van aankopen zou ook voor hun klanten toegankelijk moeten zijn, en moet er niet toe leiden dat vanuit distributiecentra buiten de bewonerskernen van de stad direct aan huis geleverd wordt.

Idee 2 & 4 klinken buitengewoon aardig. Nu het GVB lijn 6 de nek om gaat draaien (ze hebben de lijn overigens zelf & met opzet gesaboteerd, maar dat terzijde) ben ik voor een alternatief GVB dat met busjes/bussen die route gaat overnemen vanaf het Stadionplein, en dan terug door de Kinkerstraat. Dat lijkt me een mooi proeftraject.
Sigi
-27-  Sigi:
@Jochem
Kleine winkeliers zouden met een groep(je) een busje kunnen exploiteren voor het thuisbezorgen van boodschappen.

Meer bussen/busjes van het GVB prima maar dan graag met de uitlaat op het dak, achter een bus fiesten is geen pretje.
Jochem Floor
-28-  Jochem Floor:
@ Sigi: sowieso op aardgas/waterstof i.p.v. diesel, zou ik zeggen.
Dr.D
-29-  Dr.D:
Zijn we de slaolie van de Lidl vergeten???
Mad Maddy
-30-  Mad Maddy:
Wat een gelul allemaal. Rijden jullie zelf geen auto? Zijn fietsters in Amsterdam niet allemaal gek? Iedereen door rood, noem maar op. Waarom stoppen voor rood licht he? En als er weer een fietser zich langs mijn auto wurmt,in plaats van te wachten zoals hoort achter de auto zucht ik nog maar eens....wat een lijers....ik fiets zelf ook in Amsterdam btw!
mike
-31-  mike:
als nu eerst de fietsers zich aan de regels houden,dat zou al een hoop ellende minder zijn.
wat betreft de schone lucht in de stad,moet men niet allen het vrachtverkeer aanpakken maar ook die rondvaartboten,stadsbussen,taxi`s,hulpdiensten die de hele dag en avond rond rijden/vaaren.
henk
-32-  henk:
Ik ben al veertig jaar vrachtwagenchauffeur in amsterdam maar elke keer vraag ik mij weer af wie bedenkt toch zulke gevaarlijke voorsorteer vakken voor fietsers.
Vroeger stond je rechts voorgesorteerd langs de stoeprand de fietsers konden er niet tussen komen en moesten wachten tot je rechtsaf was geslagen.
Maar nu mag je niet meer voorsorteren om rechtsaf te slaan.
Er zijn zeer veel van deze gevaarlijke en voor de chauffeur onoverzichtelijke kruizingen.
RudiPensionado
-33-  RudiPensionado:
Helemaal gelijk Henk, en als je vanuit smalle straten naar rechts afslaat rijden die aso's je nog rechts voorbij over de stoep.
Arnoud de Jong
Rudi, wat is nu de toegevoegde waarde van dergelijke ongenuanceerde kretologie? Meneer Henk geeft een reactie vanuit zijn optiek als vrachtwagenchauffeur en dat probleem is vanuit die beroepsgroep voorstelbaar. En inderdaad, er zijn fietsers die er wel eens over de stoep langsfietsen. Maar er zijn ook grote groepen fietsers die dat helemaal niet doen. En zo ben je dan weer terug bij af met een volkomen overbodige en nietszeggende reactie die voor andere lezers behoorlijk irritant wordt.
Denk vooraf eens na of het wel absoluut noodzakelijk is om op iets te reageren.
Jochem Floor
-35-  Jochem Floor:
Geachte redactie,
Op dit moment wil ik graag opkomen voor Rudi. Rudi's opmerking is on-topic en betreft verder geen overbodige uitweiding. Naar mijn mening is het vervolgens niet aan u om te bepalen wat al dan niet genuanceerd is en wat toegevoegde waarde heeft. Dat is onderdeel van het debat. Evenals de vraag of het 'wel absoluut noodzakelijk is om op iets te reageren'. Nogmaals: niet uw taak. Opmerkingen als bovenstaand zijn, waar afkomsig van de redactie, dodelijk voor het debat en dan ook in hoge mate onverenigbaar met uw eigen regels.
Was getekend,
Jochem Floor
-36-  Jochem Floor:
@ Rudi: mag ik opmerken dat rechtdoorgaand verkeer gewoon vooraang heeft op afslaand verkeer? En dat je dus de regels breekt door voor die fietsers af te willen slaan, in plaats van je beurt af te wachten?
jean-pierre
-37-  jean-pierre:
De hele discussie over de spiegels is dus weer in volle gang. Ik zelf ben voorstander van de regel die Henk beschrijft. Tuurlijk lullig als je een meter of 6 van het stoplicht moet wachten, tot die vrachtwagen de hoek om is. Maar aan de andere kant is het wel zo dat als je als chauffeur denkt dat alles gepasseerd is, en er komt een fietser met een rotsnelheid aan die denkt er nog even langs te kunnen ??? Beter 30 seconden wachten voor rood, dan onder de wagen en........!!!
Arnoud de Jong
@Jochem,
Prijzenswaardig natuurlijk dat je het opneemt voor de zwakkeren in de samenleving, maar hier sla je naar mijn idee de plank volledig mis. Ik ben uiteraard partijdig, want ik maak deel uit van die redactie.

Allereerst over de taak van de redactie, in dit geval de moderators. Ik vind het vreemd dat jij als lezer ons de les leest over wat wel of niet onze taak is. Kort samengevat zorgen wij er gewoon voor dat een discussie to-the-point en leesbaar blijft.
Uiteraard is het belangrijk dat men on-topic blijft, maar we kijken ook naar het grotere geheel. Wanneer het dan zo is dat een bepaald persoon qua aantal reacties menig discussie domineert, de inhoud van die reacties dikwijls het debat juist doodslaat en dat wij meermalen geconfronteerd worden met irritatie van andere lezers hierover (buiten het forum om), dan lijkt mij enig tegengas op z'n plaats. Ik kan me dan ook zeer wel vinden in de opmerkingen van de redactie.

Want wat gebeurt hier? Een beroepschauffeur komt (waarschijnlijk via google) hier een onderwerp tegen van twee jaar geleden. Hij geeft een inhoudelijke en zinnige reactie vanuit zijn perspectief als vrachtwagenchauffeur. Zinvol, want het stuk gaat over het gevaar van vrachtauto's in de stad en de weinig beschermende infrastructuur voor zwakkere verkeersdeelnemers.

En ja hoor, je kon er op wachten, onze pensionado schiet meteen weer uit z'n holletje om even z'n gram te spuien over aso-fietsers die maar over de stoep fietsen.
Daar hád chauffeur Henk het helemaal niet over en het is een reactie op het niveau van 'ik heb ook een fiets met een bel'.
Als ik dat dan bezie in de serieuze context van het oorspronkelijke artikel dat ik schreef (want dat moet je daarbij natuurlijk wél in het vizier houden), dan is een dergelijke reactie beschamend en bijzonder ergerniswekkend. En blijkbaar ben ik dus (gelukkig) niet de enige die er zo over denkt.
Suffie
-39-  Suffie:
Toch ben ik het wel een béétje met Jochem eens, Arnoud. Naast een heleboel andere factoren, is het met name ook het asociale gedrag van een (wellicht niet al te groot) aantal fietsers waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dat Rudi hier op zijn eigen, onbeholpen en ongenuanceerde wijze iets van vindt is één ding, maar op zich is die visie niet zo mis. Daarnaast vind ik persoonlijk Rudi's reactie niet half zo storend dan die waarin hij op basis van een halfjaarlijks bezoek aan de Arena de complete bevolking van één der grootste stadsdelen van Amsterdam tot loser bombardeert. Dus waar hebben we het over..?
Jochem Floor
-40-  Jochem Floor:
Arnoud,
Ik hoop echt dat mijn woorden niet worden opgevat als een doorbreking van de lokale hierarchie op deze site. Mocht dat zo zijn, dan zou mij dat hevig spijten. Laat ik voorop stellen dat ik over het algemeen en overigens eigenlijk vrijwel altijd grote waardering heb voor de redactie.

Maar als jullie de ambitie willen hebben om levendig discussieplatform te zijn, dan hoort Rudi daarbij. Ook Rudi, met zijn botte en ongenuanceerde opmerkingen, zijn getrol en gehamer op zijn eigen standpunt. Hoe zeer dat ook mij soms ook spijt. Rudi P verwoordt zijn (zeer vaak) impopulaire standpunten op een (al even vaak) impopulaire manier. Impopulair, dat wil zeggen: met name hier impopulair. Niet in de rest van Nederland. Dat geldt de standpunten zelf en zeker zo zeer de toonhoogte, helaas.

Maar &#8220;noblesse oblige&#8221;, en dat betekent in dit geval: hoe groter de ambitie, hoe groter de beperkingen die je jezelf moet opleggen. In mijn optiek houdt dat in dat jullie als redactieleden zeer terughoudend behoren te zijn om in hoedanigheid als redactie op te treden tegen contributeurs. Dat betekent ook, en dat nog altijd naar mijn mening, dat de redactie ook een Rudi P. slechts tot de orde roept onder verwijzing naar de huisregels. Die best mogen worden aangepast en waarin ook best tot uitdrukking gebracht mag worden dat de redactieleden dit als hobby doen en dus geen bezwaarcommissietje willen spelen. Voorbeelden te over; zie o.a. suffie.nl en geenstijl.nl.

Tot zover dan dit tamelijk principiele off-topic, wat mij betreft.
RudiPensionado
-41-  RudiPensionado:
Da's mou ook wat. Heb ik een reactie van Amsterdam Centraal gemist.
Hoe dan ook, hier ben ik weer en lees dat de redactie van Amsterdam Centraal zich afvroeg wat mijn reactie voor toegevoegde waarde heeft maar lees ook dat zij het met mij eens zijn dat fietsers over de stoep rechts voorbij rijden. Waarom dit dan ongenuanceerde kretologie noemen?
Om dan te stellen dat wij dan weer terug bij af zijn geeft voor mij aan dat de reactie werd gegeven door iemand die blijkbaar niet goed kan omgaan met het feit dat er veel mensen zijn die willen dat men zich weer aan aan de (verkeers)regels gaat houden.
Wellicht stoorde het de redactie van Amsterdam Centraal dat ik in mijn bericht liet blijken het met iemand eens te zijn. Welnu, dat soort blijken van instemming zie je soms voorbij komen maar dan richting Arnoud de Jong maar dan mag het blijkbaar wel van de redactie van Amsterdam Centraal. Vorig jaar reageerde Arnoud de Jong ook al knorrig op het feit dat er iemand op een oud onderwerp reageerde. So what? Als je dat als redactie niet wilt moet je beter archiveren of de regels aanpassen maar niet af en toe iemand daarover afzeiken.
Ik heb de indruk dat Arnoud de Jong daarnaast door mij geirriteerd raakte omdat ik zijn standpunt in het verleden over de Olympische Spelen aan de orde stelde.

Volledig on-topic weet ik natuurlijk dat rechtdoorgaand verkeer (Jochem) voor afslaand verkeer gaat.
De wetgever heeft geruime tijd terug besloten om de plicht tot voorsorteren te laten vallen en heeft daardoor bijgedragen aan het ontstaan van gevaarlijke situaties. De aldus verlegde verantwoordelijkheid naar de weggebruiker bracht met zich mee dat er nu meer slachtoffers zijn te betreuren want het samenspel tussen de tweewielers en de afslaande motorvoertuigen kwam nimmer van de grond.
Kortom, terugdraaien die regel en weer netjes voorsorteren als je richting hebt aangegeven zodat de fietser weer weet dat een auto die richting aangeeft niet meer mag worden voorbijgereden.
Behaalde resultaten in het verleden vormen nu wel een garantie op de toekomst.
Arnoud de Jong
Jochem, het zal je misschien verbazen dat intern ik juist degene ben die de reactievrijheid van Rudi verdedigt. Zolang hij zich houdt aan de regels is er ook weinig aan de hand. Daarom is de betreffende reactie gewoon blijven staan. De redactie heeft alleen tegengas gegeven. Immers, ook de redactie heeft recht op een mening.

De redactie streeft natuurlijk naar een bepaalde balans op dit forum. De totale discussie bij een artikel moet lezenswaardig zijn, reacties moeten liefst een zekere toegevoegde waarde hebben. Hetzij in de vorm van extra informatie, hetzij in de vorm van andere standpunten (liefst onderbouwd).
Wij hanteren het uitgangspunt dat de lezer van AC niet graag ziet dat het forum wordt volgeplempt met scheldpartijen, dom gezwets en nietszeggende opmerkingen. Daarvoor kan men op genoeg andere fora terecht.

Alle auteurs op AC doen hun best om goede en interessante artikelen te schrijven en onze fotograaf en onze striptekenaar streven ernaar mooie beelden te maken.
Mogen wij dan van de lezers verwachten dat ze hier in hun reacties ook serieus mee omgaan en enigszins op niveau reageren?

Natuurlijk gaan wij niet moeilijk doen over een lollige opmerking of een fijne sneer op z'n tijd. Maar wij zijn serieus geïnteresseerd in de reacties en standpunten van lezers n.a.v. zo'n artikel. De lezer moet zich er ook van bewust zijn dat z'n reactie feitelijk een uitbreiding vormt van het artikel en dat niets zo'n goed 'geheugen' heeft als internet.

Om het dus voor iedereen interessant te houden en de leesbaarheid te bewaken, volgt de redactie ongeveer de volgende lijn:

a. Met alle technische middelen proberen we het forum vrij te houden van 'comment spam', zoals daar zijn de bekende reclames voor pokerspelletjes en potentieverhogende of penisverlengende middelen.

b. Uit onze statistieken blijkt dat een klein aantal reageerders een dusdanig groot aantal reacties voor z'n rekening neemt dat zij bepaalde discussies zwaar domineren.

c. Dat zou nog acceptabel zijn wanneer deze reacties inhoudelijk werkelijk grote toegevoegde waarde hadden, maar voor een groot deel zijn ze 'reflexmatig' en irritant voor anderen.

d. Die irritatie blijkt uit klachten die wij krijgen buiten het forum om. Mensen willen die klachten niet op het forum uiten, omdat je dan weer het effect krijgt dat er vetes ontstaan en de discussie geheel off topic raakt. Maar af en toe zie je ook opmerkingen als: 'Ik dacht hier op AC normale reacties aan te treffen, maar als het zó gaat houd ik het voor gezien'.

Een lang verhaal, maar dit is dus de reden waarom de redactie (waaronder ook ikzelf) probeert hier en daar een matigende of sturende opmerking te plaatsen.
Soms kan men van mening verschillen of zo'n opmerking in een bepaald geval terecht is, maar ik hoop dat hiermee het algemene streven duidelijk is.
Dr.D
-43-  Dr.D:
Er is blijkbaar geen kruid tegen gewassen...
AT5 :
Een 37-jarige vrouw is maandagmiddag lichtgewond geraakt toen zij op haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Ze liep slechts schaafwonden op.
Het ongeval gebeurde op de kruising van de Derkinderenstraat met de Charles Leickertstraat in Geuzenveld. De 28-jarige vrachtwagenchauffeur zag de vrouw ondanks de aanwezigheid van een dodehoekspiegel over het hoofd.
Het voorwiel van de fiets kwam onder het rechtervoorwiel van de vrachtwagen, waardoor de vrouw ten val kwam.
tripleX
-44-  tripleX:
Ik sta tegenwoordig als fietser in een week vaker naast de gigantische wielen van een vrachtwagen dan in de 30 jaar ervoor bijelkaar.
De reden is dat meer fietsers voor het stoplicht wachten.
Vroeger stond iedereen vóór de vrachtwagen, voorbij de stoplichtstreep, i.p.v. ernaast. Dat was veel overzichtelijker.
Arnoud de Jong
@Dr.D.
Dat is dan weer knullig opgeschreven door AT5, want de genoemde straten liggen in Overtoomseveld en niet in Geuzenveld.
RudiPensionado
-46-  RudiPensionado:
Begin deek les gehad in Amsterdam e.o. voor C rijbewijs. Reed dus in een grote auto, met de letter L duidelijk zichtbaar, door de stad. Heb nu zelf ervaren hoe het afslaan verloopt en dat is niet eenvoudig. Helaas diende ik vast te stellen dat automobilisten meer geduld hadden dan de fietsers, met een manouevrerende vrachtauto.
Veel straten zijn maar drie meter breed en de vrachtauto ongeveer 2.50 mtr. Blijft dus aan twee kanten vrijwel niets over en helemaal niet voor ander verkeer.
Voor het afslaan naar rechts met een vrachtauto kan je pas indraaien als je achterwielen bij de hoek zijn en hierdoor zou je de indruk kunnen wekken dat je rechtdoor gaat zodat er toch fietsers langszij komen.
Ik heb sterk de indruk dat dit niet alleen met spiegels etc. op te lossen is tenzij je de fietsers zoveel als mogelijk op fietspaden laat rijden en wellicht moeten die grote vrachtauto's hun goederen buiten de stad overladen op kleinere vrachtauto's?
Ik kan het de kamikazefietsers van harte aanbevelen om eens een proeflesje te Amsterdam in een vrachtauto te nemen.
tripleX
-47-  tripleX:
Misschien een idee: geef vrachtwagens ook een richtingaanwijzer aan de zijkant, op fietsersooghoogte.
Zal niet alle ongelukken voorkomen, maar kwaad kan het ook niet volgens mij.
Arnoud de Jong
Een hoop schuld ligt toch ook bij het gezond verstand van fietsers hoor.

Het valt me op hoe mijn vrienden en ik die wél een autorijbewijs hebben constant op al het verkeer letten wanneer we door de stad fietsen. Terwijl mijn vrienden die geen rijbewijs hebben geen flauw benul hebben van de situatie om ze heen.

Dat heeft met regels niks te maken, want aan de meeste hou ik me niet als ik op de fiets zit. Bovendien kennen veel mensen ze niet eens. Ikzelf ben me daarentegen veel meer bewust van wat er kán gebeuren, in plaats van hoe het zou moeten gebeuren.

Mij zal je op de fiets me dus ook NOOIT naast een vrachtwagen op een stoplicht zien wachten. Dan liever de stoep op of door rood. (Zover veilig natuurlijk)

In de auto is het een heel ander verhaal. Daarin hou ik me constant aan alle regels, omdat ik weet dat ik in een moordwapen zit.

Maar wat toch vaak opvalt is dat voetgangers (lees: toeristen) en fietsers gewoon maar wat doen.

Er zou misschien een verkeersexamen voor gevorderden kunnen komen op de middelbare school? Misschien dat dat helpt. Want die regels van de basisschool zijn in mijn geval allemaal al veranderd, en waren totdat ik m'n rijbewijs haalde toch al verwaterd.

(Er zijn trouwens ook een hoop automobilisten aan een opfriscursus toe. Deze week al tweemaal een afslaande auto zien toeteren voor een rechtdoorgaande fietser. De idioten.)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.