Home > > Herdenken? Nee!

Herdenken? Nee!

Het is maar dat ik gewaarschuwd ben. De bewonersbrief en de aankondigingen in de krant zijn mij niet ontgaan. De moord op Theo van Gogh, hier om de hoek, moet en zal herdacht worden. Woensdag 2 november staat de gehele dag in het teken van deze moord.
Het begint al ’s ochtends vroeg in de Linnaeusstraat. Die wordt afgesloten en er komt een aantal sprekers. Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer vertelt ons niet wíe er komen. Via andere kanalen verneem ik dat we aldaar in de vroege ochtend geacht worden in stilte en rust de moord op Theo te gedenken; de herdenking is kort en ingetogen en moet passen bij wat er gebeurd is. We mogen er wel de hele dag bloemen neerleggen. ’s Middags organiseert de gemeente Amsterdam een bijeenkomst in Hotel Arena, die in het teken staat van wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Hierbij kijken Amsterdammers niet alleen terug, maar wordt vooral ook gediscussieerd over de toekomst van onze samenleving. En verder zijn er door de hele stad bijeenkomsten en herdenkinkjes.

Later in de week wordt me duidelijk dat één van die sprekers B. van het kabinet B. blijkt te zijn!!
Met de verkiezingen in het zicht moet hij gedacht hebben [of is het hem ingefluisterd] dat het belangrijk is als hij op deze gedenkingsplechtigheid zijn gezicht komt laten zien. Was deze meneer B. een vriend van Theo? Ik dacht het toch van niet. Is hij dan een voorstander van echte vrijheid van meningsuiting? Ik dacht het niet. Heeft hij deze brute moord aangegrepen om vrede en verdraagzaamheid tussen de Nederlanders en de diverse gelovigen in het land te bevorderen? Ik dacht van niet.
Sterker nog, de gevolgen van het beleid van dit kabinet zijn van een heel andere aard: de afgelopen jaren zijn de rijken rijker en de armen armer geworden. Asielzoekers worden schaamteloos opgepakt en over de grens gezet. En ook de armoede in Amsterdam groeit gestaag, meer en meer Amsterdammers hebben niet meer te eten. Binnenkort worden, in navolging van Zuid-Oost, voedselbanken opgezet in de stadsdelen Oost, Noord, Zuid en Osdorp. Met andere woorden: Minder Vrijheid voor Meer Mensen.
Wat deze man dus komt doen woensdagochtend 2 november is mij een volkomen raadsel.

En dan wijzelf. Zijn wij wijzer en toleranter geworden? Hebben de gelovigen begrip gekregen voor de niet-gelovigen? Hebben de niet-, of anders gelovigen begrip gekregen voor de andere anders-gelovigen? Bestaat er sinds vorige jaar eindelijk geen discriminatie meer op de arbeidsmarkt?
Kom op zeg.
We zijn er met zijn allen geen haar beter van geworden. Nederland heeft niets geleerd van deze brute moord.

Sorry Theo, jouw dood was zinloos –dat wisten we natuurlijk al-, maar hoe we je ook gedenken, hij blijft helaas zinloos. We hebben er, op geen enkele manier een positieve draai aan kunnen geven. Niemand niet, ik ook niet.
Ik schaam mij diep.

Woensdag 2 november valt er niets te herdenken. Vrienden en vriendinnen van Theo en alle andere gewone mensen: blijf vooral thuis, laat B. in zijn hempie staan en ga je diepdiep schamen.


achttien reacties op "Herdenken? Nee!"

Sigi
-1-  Sigi:
Schrale troost dat het niet mevrouw V. is.
GJ Klaver
-2-  GJ Klaver:
Sterker nog: Burgemeester C. zal òòk spreken bij de herdenking van de moord op Theo van Gogh.

Zoals Theodor Holman al in 'Het Parool' schreef; Burgemeester C. was toch nauwelijks een vriend van van Gogh.
Ook zullen er diverse moslim organisaties meewerken.

http://ayaanhirsiali.web-lo...

Zoals U al zei: Nederland heeft niets geleerd van deze brute moord.
[of het moest zijn dat we nòg cynischer zijn geworden over politici die - letterlijk - over lijken gaan]
f.bol
-3-  f.bol:
Wij maken dus uit wie er wel en niet gerechtigd is om te spreken bij dit soort gelegenheden. Als het premier B, of minister V. is is dat een grof schandaal, want “we” zijn tegen dit kabinet. Een ander wil weer niet dat burgemeester C. spreekt. Mw. V. was een goede kennis van van Gogh, burgemeester C. duidelijk niet. Dat dondert allemaal niet, zij maken onderdeel uit van de (lokale) overheid en zij hebben bij zoiets dus een rol te vervullen. De twee bovenstaande reacties en de column tonen precies aan wie het klimaat verpest: wijzelf. Overigens sta ik zelf zowel achter Verdonk als Cohen: ze doen allebei in hun positie wat er gedaan moet worden. Zal wel héél raar stanspunt zijn.
Floris
-4-  Floris:
Nee, f.bol, dat maken “wij” dus helemaal niet uit, dat blijkt wel. Stefan Kleintjes' artikel zal de premier er echt niet van weerhouden om te komen spreken, hoor. Stefan Kleintjes heeft het volste recht om daar niet blij mee te zijn, en om uit te leggen waarom hij er niet blij mee is.

Persoonlijk zou ik graag zien dat zaken als de vrijheid van meningsuiting verdedigd zouden worden door mensen die er direct mee te maken hebben. Dan denk ik veel eerder aan kunstenaars, schrijvers, essayisten e.d. dan aan politici. Politici zijn nu eenmaal van nature niet erg gediend van het bestaan van andere meningen dan die van henzelf.
Wessel
-5-  Wessel:
Zelden zo´n krom artikel gelezen. Wat de een meneer B. noemt is voor mij nog altijd mijnheer Balkenende - minister-president van dit land voor wie het nog steeds niet wil geloven. Aangezien hij ons volk representeert, lijkt het mij volstrekt logisch dat hij aanwezig is op dergelijke momenten van nationaal belang. Of hij bevriend was met Theo doet niet zozeer ter zake - koningin Beatrix was ook niet bevriend met alle Bijlmer-bewoners en toch ging ze er naartoe toen de ElAl-Boeing erin vloog in 1992.

Wat al helemaal niet ter zake doet is het overbekende gezeur over het (bezuinigings)beleid van dit kabinet.
“Asielzoekers worden schaamteloos opgepakt en over de grens gezet. En ook de armoede in Amsterdam groeit gestaag, meer en meer Amsterdammers hebben niet meer te eten.”
Goh, lekker relevant hee! Ik dacht dat het over de herdenking van Theo ging, maar toch even Balkenende bashen als de mogelijkheid zich voordoet... Overigens worden enkel de uitgeprocedeerde asielzoekers uitgezet (wel zo rechtvaardig ten opzichte van hen die eerder reeds vrijwillig gingen), en groeit de economie weer voor het eerst sinds drie jaar, dankzij dit kabinet inderdaad.

Dan dit:
“Is hij (Balkenende) dan een voorstander van echte vrijheid van meningsuiting?”
Waar slaat dit op? Balkenende is lid van een democratische partij. Het is professor geweest aan een universiteit. Hij is lid van een protestantse kerk. Als er iemand een oneindig voorvechter is van vrijheid van meningsuiting dan is het wel premier Balkenende. Je moet wel heel veel groen-links-aphrodoseia hebben gedronken om dat niet te snappen.

De rest van het artikel druipt van het cynisme. Prima hoor, maar cynisme heeft nog nooit culturen dichter bij elkaar gebracht. Als je vindt dat je te weinig islamitische vrienden hebt, dan moet je daar zelf wat aan gaan doen in plaats van onze ministers ervan beschuldigen dat ze doen waarvoor ze betaald krijgen (ons land besturen). Juist een moment als de herdenking van Theo leent zich om te investeren in de samenleving in plaats van te mopperen.

Mopper vrolijk door lieve mensen, daar worden we echt een stuk beter van...
Otto Schmidt
-6-  Otto Schmidt:
Kijk, die Wessel heeft het door.
-7-  :
Wat een onzin zeg, sluit me grotendeels aan bij Wessel. Komt er iemand namens de regering, is het weer niet goed.

Er zit volgens mij iets tegenstrijdigs in je redenering bovendien. Je vindt dat de regering meer moet regelen voor 'de zwakken', maar tegelijkertijd ben je voor meer vrijheid. Volgens mij gaat dat niet samen? Meer regels = minder vrijheid?
Arnoud de Jong
Ja, dat is nou het lastige met politici: je weet nooit of ze uit persoonlijke betrokkenheid komen of met een verborgen politieke agenda (zoals verkiezingen). Indien Balkenende niet komt zijn ánderen weer gepikeerd. De arme man kan het dus nooit goed doen.
Aan de andere kant mogen wij een gelegenheid tot Balkenende-bashing natuurlijk nimmer voorbij laten gaan. ;-)
Dat is onze democratische plicht! Anders denkt het buitenland dat wij allemaal lulletjes rozenwater zijn die genoegen nemen met een doorgeschoten koorknaap als premier. ;-)
etienne
-9-  etienne:
Ook ik sluit mij aan bij Wessel. Zou een mooie boel worden als slechts een paar Amsterdammers (allemaal ineens vrienden van van Gogh?) bepalen wie er wel/niet bij deze herdenking aanwezig zouden mogen zijn. Ik beluister al enkele malen op deze site een heel erg raar idee over vrijheid van meningsuiting. Kennelijk bepaald de groep die het allemaal beter denkt te weten (?!?) wie het bij het rechte eind heeft. Zitten veel mensen tussen die erg gefrustreerd zijn geraakt in de loop der tijd. Mag hoor, maar gun een ander ook zijn/haar kijk op wat recht dan wel krom is.
-10-  :
Ik denk niet dat het iets met mopperen te maken heeft. De gemeente had enig tactvolle inleving mogen tonen. Dat Cohen daar spreekt is wellicht logisch vanwege zijn functie, maar wel degelijk ongepast. Van Gogh noemde in zijn laatste column voor Metro (http://www.theovangogh.nl/m...) Cohen een “doortrapte cynicus”. En: “Zijn aanwezigheid demoraliseert de stad en zet groepen tegen elkaar op.” Het geeft blijk van een serieus gebrek aan respect voor de overledene om deze man vervolgens op de herdenking van diens dood te laten spreken. Er behoort wel iemand van de gemeente daar te spreken en hier zijn alternatieven voor. Wat te denken van Aboutaleb? Of kijken we slechts naar iemands rang en spreekt daarom een burgemeester en niet een wethouder?
Voor Balkenende had Verdonk beter kunnen komen. Net zoals Balkende beter naar het slavenmonument had kunnen gaan ipv Verdonk. Het vraagt slechts om enig tactvolle inleving ten opzichte van de situatie.
GJ Klaver
-11-  GJ Klaver:
De ruzie tussen het kabinet en Amsterdam over de lawaaidemonstratie na de moord op Theo van Gogh, wordt gevolgd door onenigheid over de komende herdenking op 2 november.

Gijs van de Westelaken, de filmproducent en woordvoerder van de familie, weerspreekt dat de herdenking van volgende week woensdag in nauw overleg met de nabestaanden is georganiseerd. Door de gemeente is dit vorige week wel gemeld. Opvallend is verder dat Ayaan Hirsi Ali niet is uitgenodigd, netzomin als Rita Verdonk, die wel sprak op de lawaaidemonstratie.

Aldus 'Het Parool' van vandaag.
Lees verder op: http://www.parool.nl/nieuws...
Guido
-12-  Guido:
Balkenende is premier van dit kikkerland en de moord op Van Gogh was iets dat iedereen in dit kikkerland heeft geraakt. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat hij zijn gezicht even laat zien. Zijn partij mag dan in Amsterdam niet zo goed liggen, hij vertegenwoordigt wel meer dan veertig zetels in de Tweede Kamer. Te makkelijk om dat te bestempelen als propaganda in het licht van de verkiezingen.

Als alleen de vrienden van Van Gogh op 2 november mogen komen, kan het wel eens een stille bedoeling worden. Te meer omdat de familie al helemaal geen zin schijnt te hebben in de poespas op straat.
Lodewijk Asscher
-13-  Lodewijk Asscher:
Vrij genant dit geruzie. Ben het eens met Guido, Balkenende hoort daar gewoon te zijn: http://www.amsterdam.pvda.n...
Jochem Floor
-14-  Jochem Floor:
Eens. Het gaat slechts om het ambt. Niet de persoon die het ambt vervult, noch diens functioneren staan ter discussie. Niet hier en nu, tenminste.
-15-  :
Ik vind een dode herdenken inderdaad iets om op gepaste wijze te doen. Dan kom je bij elkaar met mensen die respect hebben/hadden voor de overledene: familie, vrienden, bekenden, sympatisanten en wat dies meer zij. Dan kom je als mens voor een ander mens.

In mijn optiek horen politici daar niet thuis. OK, als ze als mens komen en hun kop houden, is het misschien nog te verteren. Maja, ik heb nou eenmaal de onhebbelijke gewoonte om politici per definitie niet te vertrouwen, politici hebben altijd een dubbele agenda, en ik vertrouw zéker die politici niet die een beleid uitvoeren dat mensen uit elkaar drijft, de armoede vergroot, asielzoekers in grote getale het land uitschopt en voor de rest vooral zichzelf verrijkt. Ik kan niet tegen politici die zonodig zichzelf op de voorgrond moeten plaatsen in de maanden voor de verkiezingen.

Prima hoor als politici, en ook die zogenaamde landelijke vertegenwoordigers, naar Amsterdam togen om hun verhaal te doen. Laat ze dan meedoen aan het debat. Dat kan, later op de dag in de Arena. Daar kunnen ze meedoen aan het denken over de toekomst van de stad en het land.
GJ Klaver
-16-  GJ Klaver:
Een stukje uit Pamela Hemelrijk's column. Ook te lezen op de PvdA site:
Thans heeft de Gedachtenpolitie zelve zich ontfermd over de herdenking van de moord op Theo van Gogh. Want de sprekers zijn niemand minder dan:

1. Onze eigenste premier, die na de moord hals over kop naar Uden vertrok, om de leerlingen van een Islamitische school zijn deelneming te betuigen (hoewel er bij die brandstichting niemand gewond was geraakt, laat staan om het leven gekomen);

2. Onze eigenste theedrinker Cohen, die sinds de moord niet meer uit de moskee is weg te slaan, en alles doet wat in zijn vermogen ligt om zich onder moslims populair te maken;
3. En last but not least: Martin Verbeet, voorzitter van het stadsdeel A’dam Oost/Watergraafsmeer. Deze onderknuppel van de Linkse Kerk heeft niet alleen meegelopen in de stille tocht voor die verongelukte Marokkaanse tasjesrover, maar ook getracht de oprichting van een Van Gogh-monument te verhinderen, omdat moslims er wellicht aanstoot aan zouden kunnen nemen.

Inderdaad Theo, oude dibbes: met zulke vrienden heeft men waarachtig geen vijanden meer nodig. Het ontbreekt er nog maar aan dat Fatima Elatik tijdens de herdenking komt voorlezen uit de Koran!
Het behoeft geen betoog dat Theo’s verwanten en vrienden niet dood gevonden willen worden op die groteske bijeenkomst. Theodor Holman gaat niet, Gijs van de Westelaken gaat niet, Hans Teeuwen gaat niet, Ebru Umar gaat niet, Karel Gabler gaat niet, en Theo’s ex-vrouw, zijn zoon Lieuwe en zijn ouders zullen eveneens schitteren door afwezigheid. Het wordt daar in de Linnaeusstraat een knus onderonsje voor Theo’s grootste aartsvijanden.

Mocht u zich desondanks geroepen voelen om bij die schertsvertoning aanwezig te zijn, zou u mij dan een heel groot plezier willen doen, en die drie hypocriete charlatans trakteren op het daverendste fluitconcert uit de Amsterdamse geschiedenis? U heeft daarvoor een half uur de tijd, van 08.30 tot 09.00 des morgens. Cohen zal het u niet euvel duiden, want hij vindt dat zoiets moet kunnen; hij heeft immers ook geen poot uitgestoken toen Rita Verdonk onder zijn ogen werd bespuwd en beschimpt bij de onthulling van het slavernij-monument.
micheline Dumonceau
-17-  micheline Dumonceau:
lied voor Theo Van Gogh

ik ben een Vlaamse singer/songwriter, woon 20 jaar in Amsterdam. vrijdag 23 juni treed ik op in het Van Gogh museum. Ik ben al lang bezig met een lied voor Theo Van Gogh, wilde het afhebben voor het optreden van komende vrijdag en dat is zo.
Hieronder de tekst. Met alle respect:

Voor Theo Van Gogh (tekst en melodie: Micheline Dumonceau)
Amsterdam heeft het lastig,
jonge mensen vluchten nu naar Berlijn.
Van vrijheid beroofd ligt de stad verdoofd
aan de Amstel verdronken in schijn
Amsterdam heeft het lastig
de stad lijkt gehuld in een vloek
in de stad die het had
weet ik niet meer wat ik hier zoek

Wat we niet begrijpen
dat zal ons komen halen
wat we niet geloven
dat wordt een gevaar
de waanzin van oorlog
is heilig verklaard
hoe is het zover kunnen komen?

De mens maakt de wetten
de mens maakt z?n goden
hun grenzeloze macht telt al eeuwenlang de doden
die worden geofferd voor een abstracte baas
de hel van dommer en dwaas

Amsterdam heeft het lastig
onderdrukking is een dief in de nacht
van vrijheid beroofd ligt de stad verdoofd
als een held verstoken van kracht
Amsterdam heeft het lastig
zo zou het toch nooit moeten zijn
beschaving betekent toch weggroeien van alle pijn

Maar het bloed van het geweld
het kruipt waar ?t nie gaan kan
angst is de kleur van de haat
we zijn bang om dood te gaan
omdat we niet verstaan
dat we naar nergens vergaan

Amsterdam heeft het lastig,
jonge mensen vluchten nu naar Berlijn.
Van vrijheid beroofd ligt de stad verdoofd
aan de Amstel verdronken in schijn
Amsterdam heeft het lastig
de stad lijkt gehuld in een vloek
in de stad die het had
Weet ik niet meer wat ik hier zoek

yanny scutt
-18-  yanny scutt:
Lieve Micheline, Wat een mooie tekst! Theo zou het hebben begrepen, ook al was hij zelf korter van stof. Ikzelf heb wat moeite met de zin;“angst is de kleur van de haat” Volgens mij hebben juist deze emotie's geen kleur...en daarom zijn ze des te griezeliger...Groet; Yanny

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.