Home > > Kraken maar!

Kraken maar!

In de Echo van een aantal weken geleden las ik over een kraakactie in de Vinkenstraat (zie voor volledige tekst Haarlemmerbuurt.com). Een woonhuis, dat volgens de eigenaar gedeeltelijk leeg stond wegens een verbouwing werd door een aantal dames gekraakt. De reden van het kraken is volgens de krakers de woningnood, en het gebrek aan sociale huurwoningen. De ontwikkelingen op de huizenmarkt, het speculeren vinden de kraaksters onacceptabel. "We willen ook wonen", is hun reactie.

Ik heb nooit begrepen waarom het is toegestaan om een huis van een ander in te pikken. Je zou toch denken dat het in Nederland zo geregeld is dat als je (voor veel geld) een woning koopt, je ook zelf mag beslissen wat je met die woning wilt doen. De muren rood verven, een open keuken inbouwen, of leeg laten staan voor een eventuele verbouwing.
Maar nee hoor. Je hebt in Nederland als kraker bepaalde rechten die bepalen dat als een woning of ander bewoonbaar object een tijd leeg staat, je zo'n ruimte mag inpikken. Ik snap dat niet, zo werkt het toch ook niet met bijvoorbeeld een auto die lange tijd op dezelfde plek geparkeerd staat? Ik wil ook wel een auto, maar die pik ik toch ook niet in?

84 reacties op "Kraken maar!"

-1-  :
Traditioneel verzette de kraakbeweging zich tegen de leegstand, verkrotting en woningnood die worden veroorzaakt door doelbewuste vastgoedspeculatie. Huisjesmelkers kopen panden op, en laten ze jarenlang leegstaan in de hoop ze later voor een smak geld te kunnen doorverkopen - niet zelden aan de gemeente. In de tussentijd laten ze de panden verkrotten, vaak tot het punt dat ze alleen nog maar gesloopt konden worden, waarna lucratieve kantoorruimte of dure koopappartementen kunnen worden gebouwd. In feite een soort vastgoedvariant op de “Kooistraconstructie” in de horeca. Zo verloederen soms hele straten en worden talloze woningen aan de markt onttrokken, terwijl tienduizenden mensen op zoek zijn naar betaalbare woonruimte in de stad.

Het is om dat soort op z'n minst onethisch, en vaak onwettig speculantengedrag tegen te gaan, dat een kraak van een pand dat minimaal een jaar leegstaat, én waarmee in die tijd niets noemenswaardigs is gebeurd, niet tot onmiddellijke ontruiming leidt. Het is dus niet zo dat je vrolijk met een oud matras en een kampeerkookstelletje ergens binnen kunt wandelen als iemand zijn keuken aan het verbouwen is, zoals jij suggereert. Ook dat gebeurt de laatste jaren in Amsterdam steeds vaker, vaak door buitenlandse jongeren die met een gitaar en een knapzak naar Amsterdam zijn gereisd omdat ze denken dat hier alles kan. Maar in dat soort gevallen worden kraakpanden over het algemeen binnen de kortste keren weer ontruimd.
Bob
-2-  Bob:
Maar Wieland, in de Vinkenstraat was een particulier gewoon aan het verbouwen en ook op de Nieuwendammerdijk. Sommige particuliere doen er soms lang over en wonen dan zelf ergens anders. Je kan niet iedereen over een kam scheren. Ik ben zelf ook huizenbezitter (noodgedwongen) en heb er toch even over gedaan om mijn eigendom op te knappen. Ik ben geen tegenstander van kraken maar wel een tegenstander om gewoon maar een leuk (op het oog schijnbaar leeg) pand in bezit te nemen. Dit onder de noemer, ja ik wil ook wel in het centrum of op een andere leuke plek in de stad wonen. Want dat is wel opvallend, de meeste krakers verdomme het om bijvoorbeeld in Zuid Oost een pand te betrekken. Nee, het moet wel in het centrum zijn. Kijk, dat kan ik echt niet waarderen.
Dan nog een punt wat mij echt van het hart moet. Is het kraakpand gelegaliseerd dan blijven die krakers (ook al hebben ze dan een dikke baan gekregen en geloof me ik ken er genoeg) gewoon lekker heel goedkoop in dat voormalige gelegaliseerde krakerspand wonen. Kennelijk gooien die zelfde idealisten dat argument ineens overboord. Jammer!
-3-  :
Ik zeg ook niet dat de kraak in dit geval gerechtvaardigd is, en op de Nieuwendammerdijk ook niet. Beide gevallen komen volgens mij binnenkort voor de rechter, en afgaand op wat ik er van weet, zou het mij niet verbazen als die (terecht) oordeelt dat de krakers terstond moeten opduvelen. Ik wilde alleen het beeld corrigeren dat krakers “zomaar kunnen binnenlopen” en dat de wet dat dan toestaat. Want dat is dus niet zo.
-4-  :
Ik blijf het bizar vinden dat als ik mijn pand wil laten leegstaan voor 2 jaar, het is immers mijn bezit, iemand anders het zich kan toeeigenen. Ook als het pand perfect onderhouden is en het niet tot verloedering leidt. Neem het landgoed aan de Amstel, dat werd ingepikt omdat de (Amerikaanse) eigenaar er naar de mening van de krakers niet genoeg mee deed. Dat is toch van de zotte, waarom mag iemand niet over zijn eigen bezit besluiten om het leeg te laten staan?
Wessel
-5-  Wessel:
Dat hele kraken is een groot schandaal. Onder het mom van sociale idealen wordt andermans eigendom ingepikt - en meestal direct ook maar beschadigd. De meeste krakers zijn geen wereldverbeteraars, maar gewoon schorem die te lui zijn om te werken zodat ze huur kunnen betalen. Dit toe te staan is een van de grootste fouten van ons Amsterdamsch bestuur.
Dr.D
-6-  Dr.D:
Net als schulsaneringen en voedselbanken...
Eigen schuld, dikke bult, ga maar bij Wessel wonen...
Dr.D
-7-  Dr.D:
ah!
De schuldsanering dus...
-8-  :
@wessel: het amsterdams bestuur heeft zich ook aan de wet te houden. en in de wet zijn regels opgenomen over kraken.
wieland heeft er in gelijk dat wanneer de zaken voor de rechter komen krakers uiteindelijk het proces niet zullen winnen, tenzij de eigenaar van een pand van zins is echt niks met het pand te doen.
@rickert: het verschil tussen een auto en een pand is dat het een roerend, en het andere onroerend goed is. het legale kraken heeft als invloed wel dat veel eigenaren binnen een jaar hun pand gaan verbouwen of laten bewonen door antikrakers. dan gebeurt er toch wat nuttigs met die panden.
henk
-9-  henk:
@jelmer roerend of onroerend dat is flauwekul. Het gaat er gewoon om dat je je kennelijk iets toe eigend wat helemaal niet van jou is. Het is werkelijk van de zotte dat je naar een rechter moet stappen om je eigendom wel/niet terug te krijgen. Welke nuttige dingen zijn er dan met die panden gebeurt?
Dr.D
-10-  Dr.D:
Helemaal even tot de essentie:
“Omdat U een stuk papier bezit
waarop staat dat U de eigenaar
of bezitter bent van iets dat
meer dan tweehonderd jaar oud is
gaat gezond verstand te boven...”

Dus het is van mijn en ik kan er mee doen wat ik wil
is niet de discussie.
stefan_k
-11-  stefan_k:
Is het niet een beetje kort door de bocht om krakers in zijn algemeenheid onder de noemer “werkschuw tuig” te gooien? Die zullen er ongetwijfeld tussen zitten, maar daar zijn er wel meer van, waarschijnlijk in alle groepen van de samenleving.

En als je realistisch naar de huidige woningmarkt van om het even welke grote nederlandse stad kijkt dan zie je een bepaalde ontwikkeling. Betaalbare woningen worden ingeruild voor dure kantoorpanden of appartementencomplexen. En veel mensen met toch al te veel geld kopen dan woningen op om die op een (veel) later moment hopelijk met veel winst te verkopen aan gemeente of projectontwikkelaar. In de tussentijd kunnen die woningen, die meestal behoren tot de groep “betaalbare woningen”, niet bewoond worden en wordt de schaarste op de woningmarkt alleen maar meer in de hand gewerkt.

Ik heb er absoluut geen moeite mee als dit soort mensen de panden laten bewonen door anti-kraak bewoners, want in dat geval wordt het pand gebruikt voor dat doel waarvoor het was: het geeft mensen een onderdak. Ik snap echter ook heel goed dat krakers dit soort panden, als ze niet bewoond worden en er verder niets aan gebeurt, gaan bewonen. Een eigenaar van zo'n pand zou hier ook niet al te veel moeite mee moeten hebben, het is niet alsof er anders iets nuttigs mee zou gebeuren. Uiteraard is het wel zo netjes als de krakers het pand enigszins in goede staat houden (wat niet altijd gebeurt, dat realiseer ik me ook).

Kortom, voor alle kanten is iets te zeggen. En dan zou ik liever het sociale aspect dan het monetaire aspect laten zegevieren.
-12-  :
Mijn punt is dat ik vind dat je als eigenaar zelf mag beslissen of een pand leeg laat staan of niet. Dat dit tot verloedering leidt is een ander punt. Ik ben ook tegen verloedering. Volgens mij zijn er echter andere middelen te bedenken dan het toestaan van kraken na leegstand. Lijkt me meer een taak van de overheid dan 'particulier initiatief'?

Ik snap dat er een verschil is tussen een auto en pand, maar dat doet niets af aan het feit dat het allebei eigendom is van iemand, waar je naar mijn mening gewoon vanaf blijft.

“Betaalbare woningen worden ingeruild voor dure kantoorpanden of appartementencomplexen”. Weleens nagedacht over de positieve effecten van meer koopkracht in een buurt?
-13-  :
@rickert: het eigendoms-argument wat je geeft, daar is weinig tegen in te brengen; behalve dat je wanneer je kraken niet gereguleerd toestaat de kans groter is dat panden echt lange tijd leeg blijven staan.
en voorbeelden daarvan zijn er genoeg.
leegstand kun je natuurlijk ook helemaal niet erg vinden. verloedering en een doodsaaie stad, als je dat wil moet je het wettelijk gereduleerde kraken inderdaad volledig verbieden.
kraken is eigenlijk gewoon een drukmiddel om de onroerend goed markt niet te laten stagneren.
je kan dat ook van overheidswege doen; dat zou betekenen dat je panden vordert. ook een keuze, maar er is een andere keuze gemaakt. en dat zal ook wel te maken hebben met de complicaties die optreden op het moment dat je dat van staatswege doet.
-14-  :
@Jelmer: zoals ik al zei: “Ik ben ook tegen verloedering.”

Ik ben tegen het vorderen van de panden, dat is ook inpikken, maar dan door de overheid. Je kan het de eigenaren van panden ook dusdanig aantrekkelijk maken om het pand wel gelijk op te knappen, bv met een 'opknapsubsidie'. Dan heb je geen verloedering, en hoeft er ook geen aanspraak gemaakt worden op politie en justitie voor bv ontruimingen en rechtzaken.

Over verloedering gesproken: een kraakpand vol grafitti en spandoeken, dat is geen verloedering? Ik moet er niet aan denken om boven een gekraakte etage te wonen, zoals in de Kinkerstraat. Daar is een deel van een pand gekraakt, er wonen ook nog mensen in die er wel legaal wonen.

Ik blijf het ongelofelijk vinden dat er mensen zijn die het inpikken van iemands anders eigendom goed praten onder het mom van 'drukmiddel', dat is gewoon pure chantage!
Ben
-15-  Ben:
Dit kan allemaal omdat ons land 30 jaar lang is geterrorisseerd geweest door een soort van linksig gedachtengoed en we zuchten nog steeds onder de gevolgen van die periode. Het wordt tijd dat iemand eens de bezem door die vuilnisbelt haalt. Hier stop ik, want het is in ons landje nog steeds taboe om op bepaalde zaken dieper in te gaan.
-16-  :
@rickert: mensen geld geven zodat ze snel iets gaan opknappen... tja, ook een manier. maar dat vind ik echt het paard achter de wagen spannen.
ik heb niet gezegd dat sommige kraakpanden er niet verloederd uitzien; echter, zonder krakers was dat ook wel gebeurd... want die eigenaren willen blijkbaar niks met het pand.
dat is ook waar de rechter op toetst; is de eigenaar van plan om binnen zeer afzienbare tijd wel wat met het pand te gaan doen? zoniet, dan laat die de krakers gewoon zitten.
ik vind dat ook pandenbezitters een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. jij niet. jij vind dat ze t allemaal maar zelf moeten weten. mooie stad krijg je dan.

het argument dat ik chantage goedpraat werp ik verre van mij, en ik neem aan dat dat een slip of the tongue is.
-17-  :
@ben: nee, ga eens door. want ik snap echt geen ene kloot van je reactie. wat heeft dit met het topic te maken? ga daar eens op in
-18-  :
“Knap je huis op, of we staan toe dat het gekraakt wordt”, vind ik een vorm van chantage.

Het geven van een subsidie is volgens mij een legitiem middel om mensen tot actie over te halen?
lijn
-19-  lijn:
@Rickert: Je hebt niet altijd evenveel over je eigen huis te zeggen. Als je in Amsterdam een woning bezit die binnen de sociale sector valt, mag je niet eens altijd zelf bepalen wie daar komt wonen.

En voor iedereen die denkt dat het hier links gedachtegoed in zijn puurste vorm betreft: De regulering van de nederlandse woningmarkt dateert van direct na de tweede wereldoorlog. Het tekort aan huizen was toen zo groot, dat een explosie van de huizenprijzen dreigde. Al die hoge huren/koopsommen zouden de loonkosten enorm opgedreven hebben, heel onwenselijk voor een land dat overeind wil krabbelen na vijf jaar bezetting.
Om dus de loonkosten beheersbaar te houden, was het zaak dat wonen betaalbaar bleef. Dan was personeel betaalbaar, en kon Nederland succesvol worden op de exportmatkt doordat het relatief goedkoop kon produceren. Niks links verhaal dus, maar een strategische economische keuze.
Dat is, in een notendop, de ontstaansgeschienis van de nederlandse woningmarkt. Daardoor kan er in Nederland ook aan spreiding gedaan worden, en wonen verschillende groepen hier veel meer doorelkaar dan in het buitenland. Het argument dat Rickert aandraagt voor meer koopkracht in een buurt, kan alleen maar doordat de markt hier zo gereguleerd is. Je hoeft in Brussel of Parijs echt geen moeite te doen een verkrotte buurt te voorzien van luxe koopwoningen. Die raak je namelijk aan de straatstenen niet kwijt.
Hier wel, en daarom is speculatie met sociale huurwoningen ook zo lucratief.
Een ander nadeel van de regulering is dat de mobiliteit enorm afneemt. Mensen blijven natuurlijk lekker zitten op hun goedkope woning in buurten die heel redelijk zijn. Ook in Brussel vind je goedkope woningen. Maar zodra mensen het zich kunnen veroorloven, verhuizen ze naar iets beters. Hier heb je ook nog eens lange wachttijden (de naoorlogse woningnood is nog steeds niet opgelost) om rekening mee te houden.
Al met al zijn er genoeg redenen om de huizenmarkt te liberaliseren. De prijzen zullen dan stijgen naar wat gebruikelijk is in andere Europese steden, waar het heel normaal is dat een derde van je netto inkomen in de portemonnee van je huisbaas verdwijnt. Maar zolang er in Nederland niet voldoende woningen zijn, ontkomt de overheid niet aan het ingrijpen op de woningmarkt.

(Dus Ben, lees je eerst wat in voordat je op die zeepkist gaat staan roepen)
Arnoud de Jong
Ik vind dat Wieland een zeer goed overzicht heeft gegeven waar het oorspronkelijk allemaal om draaide. Best kans dat de huidige generatie krakers (soms niet eens Nederlanders) die kennis niet meer paraat heeft.

Ik kan met tevens voorstellen dat Rickert vreemd aankijkt tegen het feit dat je je eigendom niet zou mogen laten leegstaan als je daar zelf voor kiest.
Dat komt met name doordat het eigendomsrecht in onze maatschappij tot het absoluut hoogste en onaantastbare goed is verheven. Dat is niet per definitie slecht, tenzij daarmee andere rechten in het gedrang komen.
Te denken valt daarbij aan het recht op een fatsoenlijk onderdak, vastgelegd in de rechten van de mens.

Zoals Wieland al aangaf zijn er in deze samenleving lieden die tot elke prijs gaan voor het eigen gewin en eigenbelang stellen boven de basisrechten van anderen.
Amsterdam en andere grote steden hebben altijd last gehad van nietsontziende speculanten en huisjesmelkers die misbruik maakten van de woningnood en zich schaamteloos verrijkten over de ruggen van huurders en woningzoekenden. Daarbij werden criminele activiteiten niet geschuwd, zoals intimidatie, chantage en eigenhandige ontruimingen met behulp van knokploegen. De eigenaar van de roemruchte panden in de Vondelstraat vond het destijds zelfs geoorloofd om op de krakers te gaan schieten!

Ook is het tegenwoordig nog heel normaal en geaccepteerd dat grote vastgoedmakelaars vele vierkante kilometers kantoorpanden laten leegstaan met geen ander oogmerk dan speculatie en ordinair winstbejag. Dat noem ik misbruik van het eigendomsrecht.

Natuurlijk spreekt het vanzelf dat we ons in de discussie hierover niet moeten praten over de goedwillende individuele burger die een pandje heeft gekocht en een beetje tijd nodig heeft om z'n keukentje in te bouwen. Tegen lieden die zo'n woning of bedrijfspandje kraken moet direct worden opgetreden.

Maar krakers die speculatiepanden bezetten vervullen mijns inziens een nuttige en helaas nog noodzakelijke sociale signaalfunctie. Niet voor niets gaan in diverse grote steden de lokale overheden er nu eindelijk eens toe over om louche huizenbezitters (die ook nog eens frauderen met belastinggeld) aan te pakken.
Want het eigendomsrecht mag geen instrument zijn om hele buurten te terroriseren met verloederende panden, drugspanden en illegale pensions. En dáár hebben we het over!
Flipper
-21-  Flipper:
*reactie verwijderd*
Oorspronkelijke reactie verwijderd omdat hij niet voldeed aan de regels voor discussies:
http://www.amsterdamcentraa...
Redactie Amsterdam Centraal
henk
-22-  henk:
En wat vinden we er dan van dat woningcorporaties met (dachten we) een sociale taak die het presteren om (met medeweten van gemeentes) woningen te onttrekken aan de sociale sector door ze of samen te voegen dan wel te verkopen. Vaak zie je nu dat deze woningen weliswaar niet leeg staan maar wel tijdelijk worden verhuurd aan anti-kraakwachten. Is dat geen speculatie? Gek dat deze woningen dus niet gekraakt worden maar wel die van particuliere eigenaren. Vinden we het normaal dat woningen van woningcorporaties heel duur verhuurd worden en dat bewoners dan weer een beroep kunnen doen op huursubsidie. Eigenlijk toch ook een vorm van verrijking alleen vinden we dat kennelijk normaal. Vinden we het heel normaal dat woningcorporaties wel geholpen worden met het mogelijk maken van dure renovaties, het splitsen etc.etc. Terwijl particuliere het eigenlijk maar uit moeten zoeken en helemaal geen voorkeursbehandeling krijgen? Vinden we het gewoon dat er in woning van corporaties eigenlijk mensen wonen die daar helemaal niet thuishoren (scheefwoners). Waarom altijd de vinger wijzen naar particuliere terwijl de hedendaagse woningcorporatie eigenlijk nog erger is en zakken vult en er op los speculeert. Nee, volgens mij is er toch wel wat meer mis op de woningmarkt. Zit er een verschil in een bordje op je pand zetten dat het wordt verkocht terwijl dit ook vaak niet gebeurt.
Kraken om een statement te maken prima maar wel opvallend dat als de gekraakte panden dan ontruimd worden ze helemaal niet terechtkomen bij een bepaalde doelgroep die men voor ogen had. Wat is dan het statement geweest?
wibaut
-23-  wibaut:
even om een paar dingen recht te zetten:

bezit is feitelijk en exclusief beschikken over iets.
eigendom is het theoretisch afdwingbare recht tot beschikking.

Een leegstand pand heeft dus wel een eigenaar maar geen bezitter. Iets laten leegstaan (of anders laten gebeuren met hetgene) is geen beschikking maar juist het ontbreken ervan. Zodra een pand gekraakt word, zijn de bewoners ervan de (onrechtmatige) bezitters met alle verantwoording en rechten vandien.

De inbezitname van een leegstaand pand is tegenwordig voor velen de enige mogelijkheid uberhaupt aan onderdak te komen. De overheid leebt zich voor het afdwingen van een eigendomsrecht jegens een (onrechtmatige) bezitter dan ook alleen maar als de eigenaar aan kan tonen dat er wel sprake is van rechtmatige inbezitname, bijvoorbeeld voor een verbouwing of dergelijks. Het grondrecht op onderdak weegt in de praktijk gelukkig mee als het tot een rechtzaak komt.

Zover de praktijk in de rechtzalen.

Als men begint over eigendom te filosoferen is het maar de vraag hoever dit 'recht' niet in veel gevallen de oorzaak is van het niet kunnen waarborgen van andere , veelal elementaire grondrechten als onderdak, ziekenverzorging enz. Eigendom is DE manier om mensen af te snijden van basisbehoefdes en ze op deze manier te tot van alles te dwingen. De nijpender de noodzaak , de groter de dwang. Eigendom is sinds eeuwen het belangrijkste stuk gereedschap van de onderdrukkers.

De sociale maatschappij (en haar implementatie , de sociale staat) beperkt daarom het eigendomsrecht, in het idealgeval tot de punt waar allen van de basisbehoefdes zijn voorzien. Helaas leven wij in geen idealgeval en red de sociale staat en de instituties eroomheen het nauwelijks de tekorten weg te werken, zeker niet wat het wonen betreft. Het feit dat kraken niet 'verboden' word (zelfs niet door de kapitalistiscjh-hervormden achterlijken die nu aan de macht zijn) heeft ermee te maken dat kraken als een soort ventiel werkt voor de sociale druk die door genoemde tekorten zou kunnen onstaan. Immners huisvest 'de kraakbeweging' niet alleen krakers, maar zijn dingen als tijdelijke huur en anti-kraak alleen in een context mogelijk waar gekraakt word. Als kraken onmogelijk gemaakt word, staan als consequenties dus opeen 10.000en anderen die in de kielzog ervan onderdak hebben gevonden ook op straat. Een explosieve situatie, no doubt!

Het eigendomsrecht van een stumper die dan een tweede huis koopt ergens in noord en het niet red dat pand spoedig zelf in gebruik te nemen lijkt in die samenhang bijna irrelevant. Allang er wonintgnood is gaat kraken gewoon bestaan, als iedreen onderdak heeft houdt het vanzelf op.
Flipper
-24-  Flipper:
*reactie verwijderd*
Oorspronkelijke reactie verwijderd omdat hij niet voldeed aan de regels voor discussies:
http://www.amsterdamcentraa...
Redactie Amsterdam Centraal
Jenny
-25-  Jenny:
PFFFFF alsof het een discussie van dertig jaar geleden is. Gaan we met zijn allen het wiel weer zitten uitvinden? Wie onroerend goed heeft in het centrum van Amsterdam weet waar hij zich aan te houden heeft wil ie geen problemen. Anders zet je er een kraakwacht in of plak je een juridische waarschuwing op 'Deze woning wordt verbouwd, etc'. Je gaat toch ook niet zeggen, goh, wat belachelijk dat als ik mijn auto open laat staan met een gouden ring op het dashboard deze dan weg is, wat oneerlijk, boehhh!'. Zo is het gewoon. Wat een gezeur
-26-  :
@wibaut, dank voor de uiteenzetting, ben het niet met je eens, maar maakt wel een hoop duidelijk.
ben
-27-  ben:
bericht op AT5 van vandaag. Er staan in Slotermeer veel huizen leeg en allemaal in bezit van woningcorporaties. Zouden gebruikt worden als wisselwoningen maar al drie jaar worden deze niet gebruikt. Toch gek dat krakers zich niet in deze delen van de stad bewegen. De woningcorporatie beloofd beterschap!
froit
-28-  froit:
Even terug naar de basis: het Burgerlijk Wetboek:
'Kraken' bestaat bij de wet eigenlijk helemaal niet; het komt in het BW niet voor, evenmin als in de toelichting, of in de jurisprudentie.
Het BW spreekt alleen over 'pand, onroerend goed', en 'in gebruik hebben/ de gebruiker'.
In de artikelen 138 en 139 BW wordt het 'gebruik' door een 'aangetroffen gebruiker' beschermd, de zogenaamde 'huisvrede'.
In het recent toegevoegde artikel BW429-sexies is dit nog eens gespecificeerd, voor 'woningen' en 'overige panden'.
Eigendom, oftewel 'volgens recht en/of titel in gebruik hebben', komt niet in deze drie artikelen aan de orde.
De wetgever kiest willens en wetens in eerste instantie voor 'de gebruiker', mede uit de filosofie dat een controlerend politie-ambtenaar in de praktijk nooit alle complexe rechten of titels, die tot 'legaal' gebruik van een pand kunnen leiden, kan overzien.
Behalve simpele rechten, zoals eigenaar/bewoners en direkte huurders, zijn er nog vele andere legale gebruiksovereenkomsten, die niet zo eenvoudig zijn.
Als er anderen zijn die (ook) een recht en/of titel op het zelfde pand hebben, of menen te hebben, zal dat door een rechter moeten worden onderzocht/bepaald.
Dat een 'legale gebruiker' ook nog rechten heeft, als hij/zij er even niet is, of even niet aan de verbouwing kan werken, wordt in BW429-sexies beperkt tot een jaar voor 'woningen', en een half jaar voor 'overige panden'.
Tenminste, indien ze, volgens inspectie van de politie, duidelijk in die periode 'niet in gebruik zijn'.
De slimme 'kraker' die weet wat hij/zij doet belt dus ook, meteen na de 'kraak-binnentreden', als eerste de politie, voor een 'leegstands-controle'
Sinds de eerste 'kraakprocessen' in de jaren zestig heeft de rechter de 'huisvrede' steeds weer laten prevaleren boven (eventueel te verwachten-) leegstand.
Het 'kraken' van woningen is trouwens al veel ouder, de eerste processen over 'gebruik zonder recht of titel' dateren uit eind negentiende-eeuw.
Jammer genoeg heeft het woord 'kraken' in het ABN een negatieve bijklank, die doet denken aan 'inbreken'; het Engelse 'squatting' is veel toepasselijker: 'Ik hurk/zit hier, totdat/tenzij iemand anders/met meer legale rechten, me vraagt om op te staan.
Tot slot;
Dat kraakpanden altijd verloederen is niet helemaal waar:
A) er zijn vele panden in gebruik bij andere dan de 'rechthebbende', zonder dat dat opvalt: Verlopen huurcontracten, erfenis-perikelen, vergeetachtigheid, en andere papieren nachtmerries, leiden vaak tot 'onrechtmatig' gebruik, waar niemand op korte termijn iets aan kan doen.
B) Er zijn ook keurige panden, die wel 'echt gekraakt' zijn, maar waar aan de buitenkant niets van te zien is.
Beide categoriën gebruikers doen hun best om een keurig Nederlands bestaan te leiden, inclusief het onderhoud aan een pand dat helemaal niet van hen is, en nooit zal worden!!!
Niet alle 'krakers' maken zo graag stampei, en zij die dat wel doen doen dat niet omdat zij 'krakers' zijn, maar misschien uit een maatschappelijke onvrede, of bewogenheid, of jeugdige balorigheid.
Dat wou ik dus maar even gezegd hebben,
Froit
NN
-29-  NN:
Wat is bezit ?? of eigendom ?? En bestaat dit wel echt... Iemand die claimt dat iets van hem is, want hij heeft het “gekocht”..
Krakers zijn de meest sociale personen die ik ken !! Door kraakpanden en krakers ontstaan er ontzettend veel sociaal-culturele initiatieven: weggeefwinkels, gratis fietswerkplaatsen, goedkope filmhuizen, non-profit concerten, vrije boekhandels, vrije pers, kraak-cafe's, volkskeukens, gratis kinderopvang, kunstgalereien, en bovendien: ruimtes voor o.a. leesclubjes, ouderencentra, jongerenopvang, zanggroepjes, vegacafe's, enz.

DUS DE MENSEN DIE KRAKERS WERKSCHUWTUIG EN CRIMINELEN NOEMEN, MOETEN EENS HEEL GOED BIJ ZICH ZELF NA GAAN DENKEN !! WANT VRIJWILLIGERSWERK IS GOUD WAARD

Zonder de kraakbeweging zou de cultuur in NL helemaal verdwenen zijn, de overheid bezuinigt op: alle sport en recreatie verenigingen, op buurthuizen, jongeren- en ouderencentra, op onderwijs en op de zorg, op de uitkeringen en op de socialewoningbouw, enz.
Op alles behalve op justitie, defentie en het koningshuis.
(leven de politiestaat)

Door de kraakbeweging wordt voor sociale en cultureel maatschappelijke initiatieven ruimte gecreeerd, ruimte die anders niet gebruikt zou worden, omdat leegstand geld oplevert. Geld ipv ouderenzorg, geld ipv kinderopvang, geld ipv onderwijs, geld ipv ontspanning, geld ipv kunst, GELD IPV LEVEN !!!

Want geld is jullie toch zo veel waard?? van geld word je gelukkig toch ?? geld om te consumeren, want daar draait jullie leventje om:
leren >> werken >> consumeren >> dood gaan

NEE MENSEN.. OPEN JE OGEN, DE KRAAK BEWEGING IS ZO VEEL WAARD.. BESEF DAT GVD EENS !!!
Flipper
-30-  Flipper:
*reactie verwijderd*
Oorspronkelijke reactie verwijderd omdat hij niet voldeed aan de regels voor discussies:
http://www.amsterdamcentraa...
Redactie Amsterdam Centraal
-33-  :
Beste Flipper,

zou je je reacties alsjeblieft on-topic willen houden, zodat andere bezoekers er ook iets aan hebben? Misschien de spelregels nog eens lezen: http://www.amsterdamcentraa... ! Dank bij voorbaat.
borq
-34-  borq:
Ik vind het jammer om hier te lezen dat er zo'n slecht beeld van krakers bestaat. Behalve dat de krakers gewoon mensen zijn en geen monsters (sterker nog; vaak hele lieve mensen die alleen niet zo goed met het huidige instelling der samenleving mee kunnen/willen) gebeuren er in de panden waar ik mensen ken, naast het wonen, meer echt goede dingen.
Nuttige dingen als stichtingen die oude pc's opknappen en per container naar Afrika sturen, net wat grotere werkruimtes voor diverse kunstenaars (weet je hoe moeilijk het is betaalbare ruimte te vinden). Zij zien zelf waar onze maatschappij zijn steken laat vallen en springen hierop in.. Subsidieloos, het kost de maatschappij alleen zijn reeds 1 jaar niet gebruikte en leegstaande panden. (Overigens is verbouwen geen leegstand; niets doen, dat wel)

In deze tijd van privatisering en subsidiekortingen wordt er verwacht dat de burger zijn eigen boontjes dopt en als we moeten wachten tot de zakenwereld eigen verantwoordelijkheid neemt dan zijn we ook allemaal al 3x dood....

Maar ja, een ieder zal zijn eigen belangen wel verdedigen. Huisbezitters hebben wat te verliezen, ik bezit niets van grote waarde.....
-35-  :
Borq, ik weet dat er mooie dingen gebeuren, kom zelf ook af en toe in 0t031.

Ik blijf echter bij mijn standpunt dat ik het vreemd vind dat je je iets in gebruik kan nemen waar je geen eigenaar van bent. Als ik mezelf een auto toeeigen, en ik ga daar brood aan daklozen mee rondbrengen, vind je dat dan ook legitiem?
Arnoud de Jong
@Rickert: niet als je geen rijbewijs hebt. ;-)
borq
-37-  borq:
Met autorijden is het niet te vergelijken, dat is geen basisbehoefte.
Stel: Er staat een veld vol aardappels weg te rotten, mag je dan als hongerhebbende de aardappels opeten?
waarbij 1 aardappel = 1 nacht onderdak..

Maar denk dat het uiteindelijk neerkomt op: “Van wie is de wereld; Van degene die bezitten of van iedereen?”
Ik weet: 'glad ijs' want op bezit is onze economie gebouwd maar het is ook waar de wereld most likely aan ten onder zal gaan.
Een hoop bezit is over de ruggen van mensen verkregen en naarmate die mensen zich dat meer beseffen en/of wanhopiger worden is de kans groter dat het terug komt op de bezitters bordje..
Goh, van kraken naar terrorisme in 3 zinnen
piepel
-38-  piepel:
n.a.v. froit 4/12/05

Froit weet niet echt waar hij het over heeft (nl. niet de 'basis, het BW'). Hieronder het door hem bedoelde art. 429sexies. Niet ontruimen gekraakte woning op vordering oom agent is een misdrijf (tegen het openbaar gezag). Niet ontruimen woning door kraker op vordering eigenaar/andere rechthebbende is een overtreding, als die woning korter dan een jaar niet in gebruik is. Dit laatste is een aanscherping van het wetboek van strafrecht. Een kraker kan aan het burgerlijk wetboek geen rechten ontlenen die hij de eigenaar/rechthebbende tegen kan werpen (uitzondering: deze zit 30 jaar lang stil).

Wetboek van strafrecht
DERDE BOEK. OVERTREDINGEN
Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde
Art. 429sexies.
1. Hij die een door hem wederrechtelijk in gebruik genomen woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende niet meer dan twaalf maanden voorafgaande aan die wederrechtelijke ingebruikname is beëindigd, op vordering van of vanwege de rechthebbende niet aanstonds ontruimt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, vertoevende in een wederrechtelijk in gebruik genomen woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende niet meer dan twaalf maanden voorafgaande aan die wederrechtelijke ingebruikname is beëindigd, zich op de vordering van of vanwege de rechthebbende niet aanstonds verwijdert.

jopie
-39-  jopie:
mag je ook grond kraken?
jopie
-40-  jopie:
o oeps..we moesten een discussie op gang brengen

Stelling: Mag je grond kraken die 2 jaar leeg staat?
Waarom wel/niet?
Heb je dat dan heel toevallig ergens op een site gezien? Zo ja welke site
Welke straf kan je er voor krijgen?
Dr.D
-41-  Dr.D:
Wederom dezelfde denkfout!!!
De eigenaar van een stuk papier
waarop staat dat de grond waarop je staat
de Uwe is...

Zoals te lezen op de vloer van metrostation Nieuwmarkt.
Wonen is geen gunst maar een recht.
Een primaire behoefte, net als eten en drinken...
Dr.D
-42-  Dr.D:
Waar gingen jongeren heen in de jaren `80
Als ze thuis niet meer konden communiceren.
Gewoon bij een groot kraakpand aanbellen
of er was een cafe in het pand.
Contacten werden makkelijk gelegd via
discussies over het verbeteren van wereld.

Maar zonder subsidies...
Het was er wel!
De opvang en hulpverlening vraagt steeds meer geld,
maar niet om know how.

Kippen moeten opgehokt...
Terwijl het Dagobert Duckvirus tot de cortex
is doorgedrongen op deze planeet.
mokum
-43-  mokum:
Ik ken het object, ik weet hoelang het leeg stond, ik weet hoe het eruit ziet en een beetje meer. Dat die dames dat 100% leegstaande onderstegedeelte van dit pand gekraakt hebben is niet meer dan een goede actie. Het is een schande dat een dermate groot oppervlak midden in een leefbuurt puur en alleen op speculatieve gronden [en nogmaals: ik -weet- uit eerste hand dat dat zo is] leeg staat.
Slurrekie
-44-  Slurrekie:
Het is zover Rikkert: ik ben het voor de volle 100% met je eens. Werkelijk te gek voor woorden dat de overheid tolereert dat een zooitje ongeregeld het recht in eigen meent te moeten menen door een object dat in hun ogen te lang leeg staat te bezetten. Wanneer speculeren met woningen al strafbaar is dan lijkt het mij de taak van de overheid om hier tegenop te treden.
-45-  :
@dr. D: tuurlijk is wonen een recht.

Maar ten eerste wordt dat recht heden ten dage niet op grote schaal geschonden door speculanten. Het recht op een dak boven je hoofd is niet meer dan dat, een dak boven je hoofd. Of dat dak nu in Purmerend, Almere, de Bijlmer of de Amsterdamse binnenstad staat, dat hoortniet uit te maken. En toch zie je kraker alleen maar in de centraler gelegen stadsdelen, niet in de buitenwijken of wijken met een slechte naam.

En ten tweede draagt kraken niet bij aan oplossing van een eventuele woningnood - het motiveert de speculant om snel wat te doen met zijn pand, maar niet noodzakelijkerwijs huizen te bouwen. De speculant kan er bijvoorbeeld ook een klein bedrijf in huisvesten, en dan de boel zo ruim inrichten dat er van 100 m2 maar 20 effectief gebruikt wordt voor dat bedrijf...en de rest is 'design'. Een gemeente die flink investeert in sociale woningbouw, dát lost de woningnood op.

Ik begrijp overigens dat eigendomspapieren voor u geen waarde hebben, dr. D. Dat is mooi. Waar staat uw auto? Ik heb er eentje nodig en aangezien u toch niet aan uw eigendom hecht, kan ik deze mooi meenemen. Onrechtvaardig? Waarom? Omdat het uw eigendom is? Ach, dat is maar een papiertje....
judith
-46-  judith:
Als krakers zich dan zo bekommeren over het nuttig gebruik van panden, het tegengaan van verloedering en graag willen wonen, waarom maken ze er dan een onleefbare klerezooi van zo'n pand die het aanzicht van een straat en buurt dusdanig verstoord. Om maar niet te spreken van een verloedering. Ik denk dat de meeste krakers hun positie zouden kunnen verstevigen wanneer ze ook daadwerkelijk voor zo'n huis zorgen. Laat dan ook zien wat je propageert.
LWD
-47-  LWD:
kraakpanden zijn wreed.
kut als je huis gekraakt word
-48-  :
In de Intermediair van deze week stond een ingezonden brief van een man wiens vader was overleden. terwijl hij het verlies nog aan het verwerken was en plannen aan het maken was voor het huis van zijn vader, braken de krakers met de overlijdendsadvertentie van zijn vader in de hand in om het pand te kraken - de overlijdensadvertentie zou dan aantonen vanaf welke datum “het pand niet meer in gebruik was”. DAt blijkt dus gewoonte te zijn onder krakers: de overlijdsberichten te scannen om dan een jaar na overlijden het pand binnen te vallen als het er nog een beetje leeg uit ziet.

Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje verderfelijk. Dat is je iets wilt aantonen over leegstand, ach ja, maar over de rug van mensen die hun dierbaren verloren zijn? Gadver!
mark ponte_
-49-  mark ponte_:
Daniel, beetje gek om op basis van een ingezonden artikeltje te spreken van een gewoonte onder krakers.
-50-  :
@mark: Je hebt gelijk, dat zou gek zijn, als ik concludeer dat het een gewoonte was op basis van een brief. Ik trok die conclusie niet, de briefschrijver deed dat, dat hadik wat duidelijker moeten aangaan.

Ik zelf vind dat zelfs als het géén gewoonte is, maar het 'gewoon af en toe gebeurt', het nog steeds even erg is. Iemand die rouwten tijd nodig heeft laat je met rust: je gaat zo iemand niet duperen alleen maar om je eigen politieke punt over leegstand te scoren.Zelfs als je met dat punt gelijk zou hebben, dan nog dien je respect te hebben voor nabestaanden van overlevenden.
Bart
-51-  Bart:
In een paar korte woorden.

mensen moeten met der vingers van anders mans huizen afblijven.

de rechten van het huis is voor de eigenaar en niet voor de kraker.

als een huis gekraat is moet de eigenaar gewoon het huis kunnen ontruimen....Want het is zijn huis......

Want hij heeft noooit toestemming gegeven om het huis teverhuren.

en beschadigen moet kunnen worden verhaald.

het is gewoon pure diefstal, en andere mensen benadelen en in schulden laten terechtkomen.

waar ze niet om vragen.
Jos van Santen
-52-  Jos van Santen:
Een woning is anders dan vrijwel ieder ander bezit (bijv. een auto), een primaire levensbehoefte; en er is een groot tekort aan betaalbare woningen in A'dam.
Om die reden is de kraakwet in principe een goede wet om leegstand en speculatie tegen te gaan.

Waar het altijd aan heeft geschort bij de “krakersbeweging” is de uitvoering.
Als het gaat om het tegengaan van leegstand en speculatie dan zou ten principale een kraker niet in zijn zelfgekraakte woning moeten blijven wonen.
Die zou nadat is vastgesteld dat de kraak terecht was; ter beschikking aan de gemeenschap gegeven moeten worden en op wachtlijstvolgorde verdeeld.
Dat zou een zuivere, principiele manier zijn geweest om leegstand en speculatie tegen te gaan.
Maar dat is nooit gebeurd; waardoor kraken in praktijk neerkomt op het voordringen op de woningmarkt door asociale types met de grootste bek.

Elders wordt gesteld dat na onterecht kraken (van een prive woning); de rechter ontruiming zal vonissen.
Maar ondertussen heeft de eigenaar al een maanden of jarenlange martelgang achter de rug, en wordt zijn bezit onder zijn ogen uitgewoond en vernield.
Daniel Pieterse
-53-  Daniel Pieterse:
@Jos van Santen:

Kraken is een zeer arbeids intensieve bezigheid met gevaar voor eigen ledematen, wat jij hier voorspiegeld is een groep van superhero tandartsen die voor de maatschappij gratis alle rotte (holle)kiezen van Amsterdam uitboord. Doe maar even de afgelopen 30 jaar, en als je klappen krijgt van een boze patient of uitgemaakt wordt voor luie uitkeringstrekker gewoon even de tanden op elkaar en doorwerken...
Dit uiteraard naast je studie of werk, want je krijgt natuurlijk geen studie punten voor het huisvesten van 10000 anti-krakers in amsterdam alleen al. Laat staan dat de overheid je uren vergoed voor het toevoegen van leegstaande panden aan de woning voorraad.
jos van santen
-54-  jos van santen:
@daniel pieterse

....maar kraken wordt toch door de kraakbeweging en aanhang voorgesteld als een principiele zaak waarbij t.b.v. leegstand en speculatie wordt bestreden ?

Wat jij hier beschrijft dekt keurig wat de kraak-praktijk is (geworden): Het heeft weinig tot niets met principes te maken, maar alles met het gratis toeeigenen van een woning. En aangezien een beetje rechtstaat zich dergelijk eigenmachtig optreden niet kan toestaan moet ofwel de kraakwet grondig worden herzien, danwel afgeschaft.

“arbeidsintensieve bezigheid met gevaar voor eigen ledenmaten”....je zou toch bijna medelijden krijgen met die arme overwerkte kraker die geheel t.b.v. eigen voordeel andermans bezit aan het innemen en uitwonen is.
Aangezien kraken in de regel niet meer behelst meer dan een raam of deur forceren
is dit wel heel schromelijk overdreven.
daniel pieterse
-55-  daniel pieterse:
@jos van santen

Het is onmogelijk om de motieven van alle verschillende krakers in 1 grote ketel te gooien, er vervolgens eentje weer uit te halen en te melden dat dat het enige is wat er in de ketel zat.
Dat is tegen over niemand eerlijk, dus ook niet over krakers.
Als je vind dat alle moslims terroristen zijn, bespaar je dan het lezen van de rest van mijn tekst.

In iedergeval lijkt het mij duidelijk dat er een groep krakers is die:
“....maar kraken wordt toch door de kraakbeweging en aanhang voorgesteld als een principiele zaak waarbij t.b.v. leegstand en speculatie wordt bestreden ?”

...dit niet alleen geloven, maar ook uit voeren.
Dat de weerslag daarvan die de gemiddelde telegraaf/parool/at5 volger bereikt niet vaak aan dat beeld voldoet, is bijna volledig aan die krakers te wijten.
Maar ook aan de media die alleen komen als er iets mis gaat, iets waar niet alleen krakers last van hebben.
Goede cultuur projecten of scherpe anti zwart-was kraakakties zijn pas spannend als de ME iets gaat doen, lieftst geweld. Anders blijft het journaille lekker op de redaktie het ANP kopieren in vandaags copij.

Maar ik kan me niet voorstellen dat als de situatie zo erg is als jij em voorsteld, slopende uitwonende eigenbelang krakers, dat de overheid/politiek keer op keer jaar na jaar wetswijzigingen op gebied van kraken van vvd en cda tegen houdt.
Dat krijg je toch niet voor elkaar bij de pvda als je alleen maar uitsloopt, uitwoont, niet nederlandse europeaan bent, overlast veroorzaakt, relletjes trapt enz enz enz.
welke geniaale lobbyist heeft 'de kraakbeweging' dan ingehuurd om keer op keer het verbod op kraken te torpederen?
jos van santen
-56-  jos van santen:
@daniel

Je kwam met vergelijking tandartsen-rotte keizen.
Laat ik er een andere vergelijking tegen aan gooien.
Stel iemand vindt dat het ongelijk verdeeld is met de welvaart in Amsterdam. En om daar nu wat aan te doen berooft hij een zakenman van zijn portemonnaie en steekt het geld in zijn eigen zak.
....is daarmee wat gedaan aan de ongelijke welvaartsverdeling ? of is dit gewoon een kwestie van diefstal en onrechtmatige zelfverrijking.

In hetzelfde bereik ligt waar de kraakbeweging (of wat daarvan over is) toe in verworden. Onder het mom van het bestrijden van leegstand en speculatie eigent men zichzelf woningen toe.
Daarmee is, net als bij de roofovervaller die het geld in zijn eigen zak stopt, geen enkel maatschappelijk belang gediend maar slechts het invididuele belang van kraker.

P.S. : wat moslims hier in jesu-naam mee te maken hebben ontgaat me volstrekt. Ik heb de rest van je betoog geinteresseerd gelezen
waarmee je je antwoord daarop hebt.
daniel pieterse
-57-  daniel pieterse:
@jos van santen
....is daarmee wat gedaan aan de ongelijke welvaartsverdeling ? of is dit gewoon een kwestie van diefstal en onrechtmatige zelfverrijking.

Deze vergelijking klopt echter niet, het geld uit zijn gestolen portemonee kan de zakenman wel naar fluiten. Zijn gekraakte pand kan ie echter nog gewoon verkopen, of op kosten van de verliezer van de rechtzaak laten ontruimen als hij weer echte plannen heeft.
En ja daar zitten soms wat extra kosten aan, maar die zullen altijd veel lager zijn dan de leegstands boete waar ze in de Haag nu steeds serieuzer over praten...
Punt blijft dat het concept onroerend goed een totaal ander maatschappelijk belang met zich mee draagt, dan onroerend goed (zoals autos en portemonees).
Het is de overheid die niet handhaafd bij leegstand, en het is de vastgoed sector die al decennia veel geld verdient aan diezelfde leegstand. Een leeg pand is in Nederland immers meer waard dan een gebruikt pand, omdat de huizemarkt zo ongelooflijk veel duurder wordt per jaar. Een in gebruik zijnd pand kun je niet zo lekker verkopen met winst als een leeg pand.
En daar is, hoe triest ook, de kraakbeweging de enig handhavende instantie voor.
De woningnood is vanaf de jaren 50 niet meer weggeweest, noch de leegstand!
daniel pieterse
-58-  daniel pieterse:
“dan onroerend goed (zoals autos en portemonees).”
Roerend goed uiteraard! excuus
daniel pieterse
-59-  daniel pieterse:
En nog aanvullend daarbij, is het krakers toch vaak gelukt om byzondere panden te redden van sloop.
Ook is elke kraakaktie een reminder aan eigenaren dat ze maar beter anti kraak kunnen huisvesten (of iets permanents, stel je voor!) dan het zoveelste lege pand aan de toch al zieke woningmarkt toevoegen.
Daarnaast is het openbreken van de deur slechts het begin van ergens gekraakt wonen, hoewel in verschillende kwaliteit uitgevoerd behelst het gekraakt wonen toch zeker ook een pand beheer functie. De politie heeft in iedergeval altijd liever krakers dan junks in hun wijk, en dat geld ook voor de brandweer. (veel 'branden in kraakpanden' zijn vaak anti kraak panden met slecht beheer van die anti kraak burotjes of junks die daar liggen te spuiten, weet at5 veel..)
Pro
-60-  Pro:
De kraakwetgeving vind ik op zich wel redelijk functioneren, maar wat ik me afvraag: als de rechter op een gegeven moment uitspraak doet dat de krakers weg moeten gaan (omdat de eigenaar plannen heeft op korte termijn met het pand...wat eigenlijk het doel van het kraken is toch)...waarom verzetten ze zich zo hevig?

is de rechtspraak dan zo corrupt in hun ogen?
ik snap niet waarom je zo zou verzetten tegen de wettelijke gang van zaken, als diezelfde wet je heeft beschermd tijdens je kraak (als je het volgens de regeld had gedaan)
O.P. Losser
-61-  O.P. Losser:
De oplossing is zo simpel...

Geef elke kraker automatisch een verplicht huurcontract, volgens welke hij/zij 1,5 maal de wettelijke huurwaarde (op punten) aan de eigenaar moet betalen. Met de voorwaarde dat hij/zij er direct uit moet, zodra de eigenaar een huurder heeft gevonden die meer betalen wil.
daniel pieterse
-62-  daniel pieterse:
ja inderdaad, alleen nog even kijken wat we met die die 10000 antikrakers gaan doen. kijken of al die vastgoed handelaren dat gedoe met overlast veroorzakende studenten nog wel zon goed plan vinden als er niet meer gekraakt wordt.
Beter idee zou zijn om elk gekraakt pand een verplicht 100% huurpunten kontrakt te geven, wellicht gaan dan al die antikrakers hun eigen pand kraken!
daniel pieterse
-63-  daniel pieterse:
@pro:
“is de rechtspraak dan zo corrupt in hun ogen?
ik snap niet waarom je zo zou verzetten tegen de wettelijke gang van zaken, als diezelfde wet je heeft beschermd tijdens je kraak (als je het volgens de regeld had gedaan)”

De meeste krakers verlaten hun pand als de rechter ze daar toe dwingt.
Die grootschalige ontruimingen zijn altijd byzondere gevallen, met erkende misdaad eigenaren of grote panden voor cultuur projecten. Sommige krakers maken dan een punt van een rechterlijke dwaling of een politieke uitglijder.
Geloof me, een half uur verbommen gooien zonder politiek doel, weegt niet op tegen 3 dagen cel...met doel daarentegen, kan (!) het terecht wethouders laten vallen.
De motivatie daarvan is dan vervolgens weer open voor verschillede intrepretatie uiteraard...
tripleX
-64-  tripleX:
Krakers zijn een soort verzekering op wonen voor alle Nederlanders.
Als je ooit buiten je schuld op straat terecht komt en geen onderdak hebt is het een geruststellende gedachte dat er mensen zijn die leegstand in de gaten houden en het recht op wonen belangrijk vinden zonder financiele bijbedoelingen.
En natuurlijk zijn niet alle kraakpandbewoners idealisten, maar veel wel, en ze zijn niet moeilijk te vinden.
En wie blijft roepen dat krakers zich bezit toe eigenen van een ander: het word hun bezit niet. Ze gebruiken het omdat ze zelf geen huis hebben.
Als je iedere dag kilometers moet lopen, in weer en wind, en er staat een fiets zonder slot jaren ongebruikt, dan begrijp ik iedereen die hem in bruikleen neemt.
Jeroen
-65-  Jeroen:
Het wordt tijd dat kraken bij de wet verboden wordt. Kraken is diefstal.
vrouwlijke kraker
-66-  vrouwlijke kraker:
kraken is geen diefstal, kraken is bruikleen
vrouwlijke kraker
-67-  vrouwlijke kraker:
wat zou jij doen als je al 3 jaar op de wachtlijst voor een huisje staat, en de huizen peperduur en schaars zijn?

kdenk hetzelfde..
vrouwlijke kraker
-68-  vrouwlijke kraker:
mits je nergens anders terecht kunt, this trouwens toch maar een tijdelijke oplossing, wand als je denkt dat krakers het maar makkelijk hebben, dan heb je het mis.
ps. wij zijn geen tuig schorem etc.
wij zijn mensen die ook willen wonen en ook een "start'willen maken.
d'r zullen er vast tussen zitten die er misbruik van maken, maar je moet vandalen niet verwaren met krakers.
Cees Konings
-69-  Cees Konings:
kraken bij 1 jaar leegstand...prima, maar wat heeft een deel van de kraakbeweging zijn eigen glazen vreselijk ingegooid, door de panden totaal te venachelen,de omgeving om te toveren in een vuilnisbelt en hun Italiaanse vrienden (met honden) uit te nodigen.
rudipensionado
-70-  rudipensionado:
Net als honderduizenden anderen die niet in de stad wonen maar een een half uiurtje of misschien wat langer met openbaar vervoer en je woont meteen ook een stuk ruimer. Ook in andere steden en dorpen zijn kroegen en is het gezellig. Wat is er mis aan forens zijn?
danielschut
-71-  danielschut:
@tripleX: gebruiksrecht is een VORM van eigendomsrecht, beste man. Stel je voor, ik heb al jaren geen vriendin en ga even over die van jou heen - daar ben je toch ook niet blij mee? Dan zeg je toch ook dat ik van je vriendin moet afblijven? Als ik dan zeg: “ja maar, het is bruikleen, ze wordt niet van mij ofzo”, dan trap je daar toch ook niet in?
Arnoud de Jong
@Daniel: als die vriendin al jaren ongebruikt staat en dreigt te verkrotten is dat misschien inderdaad wel een humaan idee. :-)
Jochem Floor
-73-  Jochem Floor:
@ Arnoud: Inderdaad: de eigenaars van woningen die rechtmatig kunnen worden gekraakt moeten zelf worden vervolgd en wel wegens woningverwaarlozing. Dat wordt dan als misdrijf (economisch delict) strafbaar gesteld met maximaal 2 jaar gevangenisstraf.

Daniel, dank voor de mooi verhelderende vergelijking.
tripleX
-74-  tripleX:
@ danielschut
Mijn vriendin mag blij zijn dat ze aandacht van iemand anders krijgt als ik haar 2 jaar in de kou heb laten staan, of ik het leuk vind of niet.
Aan verwaarloosde, wezenloze vrouwen heeft niemand iets. Dat gaat maar schimmelen en roesten en lekken.
rudipensionado
-75-  rudipensionado:
Het gaat er hier behoorlijk vrouw onvriendelijk aan toe maar er zal wel weer gereageerd worden dat het satire was en zo kan je alles lekker afdoen.
Niveauloos, denigrerend en het valt mij tegen dat er zelfs een vaste en een ex medewerker/scribent participeerden.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat een dergelijke vrouwonvriendelijke reactie zou zijn verboden en door de redactie zou worden verwijderd.

Punt drie van de discussieregels luidt: Een reactie mag geen laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten. Uiteraard houden wij rekening met het verschil tussen ironie, sarcasme, satire, humor en bewuste belediging.
Van dit laatste is hier absoluut geen sprake en was de sfeer ook niet naar.
Jochem Floor
-76-  Jochem Floor:
@ RudiP: sfeer of niet, Daniel heeft met zijn vergelijking wel degelijk gepoogd een serieus punt te maken. Belangrijker is nu dat jij niet ingaat op mijn serieuze voorstel voor strafbaarstelling van eigenaren wegens het laten leegstaan van woningen.

Omdat je hier op vrijwel alle bijdragen pleegt te reageren, doet dat op zijn minst vermoeden dat je er geen antwoord op hebt. Dat geeft trouwens niet, dat overkomt iedereen wel eens.
rudipensionado
-77-  rudipensionado:
Jochem,
Om niet in herhaling te treden heb NIET gereageerd op een strafbaarstelling voor leegstand. Mijn standpunt hierin heb al ik al beschreven en komt er in het kort op neer dat kraken door mij wordt afgekeurd en dat daar direct hard tegen dient te worden opgetreden. Je moet immers met je handen van andermans spullen afblijven. Krakers willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en kraken panden die zij toch nooit zouden kunnen betalen. Pure diefstal met vernieling dus.
Wat de leegstand betreft dient er in de politiek naar een poldermodel te worden gezocht en goede afspraken te worden gemaakt. Nog beter zou zijn om hier landelijke regelgeving voor te maken. Hierbij denk ik dan aan een gedwongen verkoop na langdurige leegstand.
Jochem, je reactie ervaar ik als hoogartig en misplaatst en is daarnaast geen inhoudelijke reactie op hetgeen ik in mijn vorige bericht ter tafel bracht.
Dit is nu een schoolvoorbeeld van de pot verwijt de ketel.
Ik handhaaf onverkort hetgeen ik in mijn vorige bericht schreef en hoop je met deze reactie van dienst te zijn geweest.
Suffie
-78-  Suffie:
Een strafbaarstelling voor leegstand is natuurlijk je reinste kul! Je zult als huiseigenaar maar het ongeluk hebben dat je pandje in een minder populaire buurt staat. En je woning tussentijds verbouwen om aantrekkelijker te maken? dat kan dus niet meer, want hij moet dan wel leeg! Trouwens, ik denk dat de meeste woningeigenaren niet op leegstand uit zijn, dat betekent namelijk inkomensverlies.
-79-  :
Bonafide huiseigenaren worden door zo'n strafbaarstelling niet getroffen: het zou gaan om langdurige leegstand en verwaarlozing. Dat is echt wel wat anders dan een pandje dat eventjes leegstaat vanwege een verbouwing.

De meeste woningeigenaren zijn inderdaad niet uit op leegstand, maar juist de vastgoedspeculanten zijn dat vaak wél: zij laten hun panden leegstaan en verkrotten totdat de gemeente het voor veel geld besluit te kopen om instorting te voorkomen, of een sloopvergunning afgeeft zodat er dure appartementen gebouwd kunnen worden. Of ze gebruiken hun vastgoedportefeuille om crimineel geld wit te wassen. Dat soort praktijken wordt traditioneel door de kraakbeweging bestreden, en dat soort praktijken zou ook door strafbaarstelling van malafide leegstand kunnen worden tegengegaan. Lijkt mij een heel goed idee.

Verschillende reageerders in deze topic doen het voorkomen alsof de Nederlandse wetgeving het toestaat dat twintig hooligans je huis bezetten als je eventjes de badkamer verbouwt. Dat is je reinste flauwekul, en een oneerlijke manier om de discussie te voeren.
danielschut
-80-  danielschut:
@Wieland: je komt nu wel met ontzettend dubieuze claims. Je zult die toch eerst moeten staven met bewijs voordat die acceptabel zijn: laat eens in harde cijfers zien dat “vastgoedspeculanten” hun crimineel geld witwassen, en dat ze expres de boel leeg laten staan. Wat je nu doet is volkomen onjournalistieke zwartmakerij, net zo vervelend en irritant als mensen die alle krakers tuig noemen
Suffie
-81-  Suffie:
Wieland, heb je enig idee wat een enorme burocratisch rompslomp zo'n strafbaarstelling met zich meebrengt? En wie moet dat gaan handhaven? De politie die er niet eens in slaagt om één auto door Osdorp te laten rijden? Of een zoveelste nieuw op te richten handhavingsteam? Probeer ook maar eens wettelijk een grens te trekken tussen bonafide leegstand en speculatie, niet te doen.

Ik ben met je eens dat speculatie aangepakt zou moeten worden. Het liefst via de plek waar het speculanten het meeste pijn doet: de portemonnee. Daar moet je strafrecht echter niet voor gebruiken, daar zit namelijk een te strakke bewijslast aan vast en veel te veel beroepsmogelijkheden. Laten we eens denken over een belastingheffing voor onbezette vierkante meters woonruimte. En dan mogen ze de gekraakte panden er van aftrekken!
tripleX
-82-  tripleX:
Volgens mij zorgen de meeste eigenaren ervoor dat hun panden niet langdurig leegstaan omdat ze anders gekraakt zouden kunnen worden.
Vroeger wemelde het van de dichtgespijkerde panden en vele jaren leegstaande, wegrottende woonhuizen.
Wat dat aangaat werkt het kraken goed tegen leegstand en speculatie.
Anti
-83-  Anti:
Kraken is huisvredebreuk in alle opzichten.
Personen die kraken, herken je al op de lagere school, eeuwige studenten die nog liever hun wolle sokken opeten dan betalen voor wat men gebruikt.

Het ergste is dat de maatschappij deze sujetten ook nog moet betalen.
Ik ben voor het direct stopzetten van enig gesubsidieerd geldmiddel en de belasting moet ook maar eens kijken naar het behaalde “gratis voordeel” van kraken.
Als iedereen moet betalen voor genote winst uit “dubieuse” handelingen moeten de krakers dit ook.
Strafrechtelijk en financieel onaantrekkelijk maken van de moderne koekoeks eierenleggen is de hit in 2009
jelle
-84-  jelle:
ik vind dat we het kraken van leegstaande gebouwen moeten toestaan!!! verbied leegstand

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.