Home > > Opheffen.nu? Opheffen! Nu!

Opheffen.nu? Opheffen! Nu!

Je kunt niets schrijven over stadsdeel Centrum of iemand roept wel dat het stadsdeel opgeheven moet worden. Nu meer dan ooit, want dinsdag doet Opheffen.nu mee aan de stadsdeelraadverkiezingen, met die opheffing als enige programmapunt. Krijgt de partij de absolute meerderheid van stemmen, dan wil men de bevoegdheden van de stadsdeelraad na de verkiezingen teruggeven aan de centrale stad en direct daarna de deelraad opheffen. Valt de uitslag tegen, dan belooft de partij geen zetels in te nemen en zo het stadsdeel in ieder geval vier jaar lang op salarissen en fractiebudgetten te besparen. Over beide beloftes is maar een ding te zeggen: kiezersbedrog.

Stadsdelen kunnen zichzelf niet opheffen. Het is de gemeenteraad die ze heeft ingesteld en het is diezelfde gemeenteraad die dat als enige weer kan wijzigen. En wat die kostenbesparing betreft: wanneer iemand zijn zetel niet inneemt, vervalt die aan iemand anders van dezelfde partij en wanneer daar niemand bereid is zitting te nemen, gaan de zetels naar andere gekozen partijen. Dat laatste is precies wat ons volgende week staat te wachten, want volgens de laatste peiling zit er niet meer dan één zetel in voor de partij.

Het zou de partij dan ook sieren nu al zijn nederlaag te erkennen en kiezers op te roepen opheffen.nu compleet te negeren. Maar dat zal niet gebeuren. Opheffen.nu heeft namelijk meer dan principiële bezwaren tegen het stadsdeel, het bestaat voor een flink deel uit mensen die een persoonlijke vete uitvechten:
Bovenaan de lijst staat Peter Kramer, voormalig stadsdeelraadslid voor de VVD, die vertrok wegens een conflict met zijn partij. Ook op de lijst, Kramers echtgenoot Siep de Haan, waarvan iedereen wel weet hoe hij de afgelopen jaren overhoop lag met het stadsdeel en met name met Annelize van der Stoel. De Haan en Kramer zijn niet de enige bestuursleden van Gay Bussiness Amsterdam op de lijst, ook Ernst Verhoeven en Frans Monsma staan er op, waarmee slechts twee bestuursleden van de GBA ontbreken.
Er is ook zuur uit andere hoek: Gust de Wit kennen we als het PvdA-stadsdeelraadslid dat aftrad omdat hij er niet mee eens was dat Annelize van der Stoel mocht blijven zitten na de Alcides-affaire. Hij kondigde destijds aan ruim voor de huidige verkiezingen meer te onthullen over verkiezingsfraude in het stadsdeel, maar veel meer dan wat hij toen al op Amsterdam Centraal schreef, is er niet uit gekomen.
En dan zijn er nog Eelko Anceaux en Ellin Robles. De eerste mocht van het stadsdeel geen Chemistry-feesten meer houden in de Escape, vanwege het overmatige bloot. De tweede nam destijds als directeur van Alcides de rol van klokkenluider op zich en bracht de hele Alcides-kwestie aan het rollen. Alweer iemand die nooit grote maatjes zal worden met Annelize van der Stoel.

Er moet een hoop veranderen in stadsdeel Centrum en ik hoop van harte dat de verkiezingen een andere zetelverdeling dan de huidige zullen opleveren. Maar dan wel omdat mensen stemmen op een partij en een politicus met een programma dat iets wil veranderen in het stadsdeel en niet gedreven door een stel bittere, gefrustreerde Annelize-haters.

Met dank aan Marcel Wiegman, die een kritisch stuk schreef over Opheffen.nu in het Parool (helaas niet online)


22 reacties op "Opheffen.nu? Opheffen! Nu!"

Peter Kramer
-1-  Peter Kramer:
Eigenlijk had ik verwacht dat binnen Amsterdam Centraal originelere stukken zouden komen dan slechte reprises van Marcel Wiegmans stukken. Shame on you, Marleen Zachte, wat jij produceert is goedkoop jatwerk.
Maar nu enkele feiten op een rijtje, opdat mensen weten dat stemmen op opheffen.nu de juiste keuze is:
1. De gemeenteraad moet het stadsdeel formeel opheffen. Bij een fors zetelaantal voor opheffen.nu wordt een signaal van jewelste afgegeven, dat de gemeenteraad niet kan negeren. Stem voor de gemeenteraad op de partij van jouw keuze ten behoeve van beleid, stem voor de deelraad met je hart, op opheffen.nu.
2. De gekozenen van opheffen laten zich benoemen in de deelraad,want anders worden de zetels aan anderen gegeven. Doch zij zullen geen salarissen, vergoedingen of fractiebudgetten accepteren. Dus die besparingen komen er. Verder bemoeien de opheffers zich niet met de politiek in het stadsdeel, behalve wanneer het op opheffen aankomt.
3. Stel, opheffen.nu krijgt zo'n zeven zetels. Dat is voldoende om een vuist te maken om af te dwingen dat er een bijvoorbeeld een volksraadpleging komt over al dan niet opheffen van stadsdeel.
4. Veel mensen op de lijst hebben inderdaad slechte ervaringen met het stadsdeel en haar bestuur, die zijn extra gemotiveerd om op de lijst te staan. Logisch, toch?
5. Een ieder die twijfelt over nut opheffen stadsdeel Centrum, kijk even op de website http://www.opheffen.nu, of lees in de HP van deze week het artikel stadsdelen: duur en overbodig. Of loop even langs de Dam en herinner je even de affaires rondom vlaggen Krasnapolsky, de kerstmarkten of de bouwkeet die stadsdeel Centrum drie jaar lang wilde vergunnen voor het paleis.
En Marleen Zachte, volgende keer niet meer jatten, doch gewoon eigen stukjes schrijven.
victor
-2-  victor:
Dit is nu typisch zo een verongelijkte reatie die verwacht zou kunnen worden van deze partij. Marleen heeft niet gejat maar gewoon een en ander nog eens duidelijk gemaakt. Slecht ervaringen met mensen uit politieke partijen garandeert echt helemaal niets en geeft ook helemaal geen zicht op politieke uitgangspunten. Politiek bedrijven is toch heel iets anders dan een actiegroep formeren. Mij lijkt het juist beter dat een dergelijke groep zich als kritische actiepartij manifesteert en aansluiting zoekt bij politieke partijen om vandaaruit invloed uit te oefenen. Juist die versplintering in politieke partijtjes is fnuikend voor een goed functioneren van een Raad. Dit hebben we de afgelopen vier jaar wel gezien. Al dat gegraai en gedonderjaag heeft de stad behoorlijk in haar politieke aanzien geschaad.
-3-  :
Even over het artikel in HP/De tijd. Geïnteresseerd als ik ben heb ik het blad gekocht en het artikel grondig doorgelezen. Temeer omdat ik het stukje dat ik onlangs schreef een beetje aan het uitdiepen ben.

Het artikel stuurt in alles aan op het normatieve standpunt van de schrijver: stadsdelen deugen niet. Dat is prima, maar houd je dan wel bij de feiten. Zo haalt de auteur bestuurskundige Bovens aan, niet de minste in bestuurswetenschappelijk Nederland. Daarom verbaas ik me er nog steeds over dat de auteur Bovens foutief citeert. Het citaat luidt: “Amsterdam wordt bestuurd op basis van macht en wantrouwen. De bestuurlijke complexiteit is enorm, en scoren belangrijk.” De auteur brengt dit aan als een conclusie van Bovens. Volstrekte onzin. Met de beschikbare gegevens ben ik even opzoek gegaan naar het rapport en ik kwam binnen luttele seconden uit op het rapport: 'Op elkaar aangewezen' (juni 2004). Zoeken naar de bewuste zin toont een citaat van een respondent in het onderzoek van Bovens. Dat is nog al wat, een respondent of Bovens zelf. Verder behandelt auteur Bart de Koning de oorsprong van de stadsdelen. Erg interessant, maar in het licht van het voorgaande opmerkelijk dat hij voorbij gaat aan de filosofie van de stadsdelen en de roep om effectiever bestuur door groei van de stad in de jaren zestig en zeventig. De conclusie 'duur' mag dan misschien wel kloppen, maar overbodig. Dat blijft, op basis van het artikel, punt van discussie.

Hieronder nog even het volledige stukje, pagina 34, Op elkaar aangewezen, juni 2004:

“In de literatuur wordt een viertal organisatieculturen onderscheiden: taakcultuur, persoonscultuur, rolcultuur en machtscultuur.38 De bestuurscultuur in gemeente Amsterdam wordt door een aantal respondenten omschreven als een machtscultuur. Dat wil zeggen een cultuur waarin besluiten genomen worden op basis van macht en die georganiseerd is om de doelen van de bestuurder te realiseren. Dit draagt in hun ogen bij aan het ontstaan van kwetsbaarheden. Verder is volgens respondenten veelal sprake van onderling wantrouwen tussen het college en de ambtelijke top.

”Amsterdam wordt bestuurd op basis van macht en wantrouwen. De bestuurlijke complexiteit is enorm, en scoren belangrijk. Dit wekt bij bestuurders wantrouwen naar ambtenaren, want het college is geen collectief.“”

Ik vind het nog steeds zo'n stomme fout, dat ik nog steeds denk dat ik iets over het hoofd zie.
f.bol
-4-  f.bol:
Kan Marleen dan ook even D'66 verzoeken te stoppen met de campagne omdat ze toch geen zetels krijgen? Wat is dat toch met die mensen die kennelijk zo bang zijn voor een nieuwe benedering dat direkt de initiatiefnemers moeten worden afgemaakt? Ga dat lekker bij huisjeboopjebeestje doen of zo. Wiegman, die zoals we weten alles en iedereen afmaakt en met name het stadsdeel centrum en het DB, heeft weken geleden iets geschreven. Daarna is er in de pers allerlei over opheffen.nu verschenen maar kennelijk was dat niet negatief genoeg dus moest dat oude stukje weer even teruggehaald worden. Kijkt zij ook kritisch naar de personen die op de lijst van grote partijen staan? raadsleden die geen zak hebben uitgevoerd behalve wat op het internet leuteren en wel lekker 900 eurootjes opstrijken? Shame on you, Marleen.
f.bol
-5-  f.bol:
@ victor: die “benadering van binnenuit” wordt al jaren geprobeerd maar geeft geen resultaat:

- de VVD roept al jaren dat het aantal stadsdelen moet verminderen, was tegen oprichting stadsdeel cnetrum en wentelt zich nu lekker in het pluche. Van der horst roept afgelopen week dat het systeem onzinnig is en op de schop moet, partijgenoot van der Stoel roep alleen maar hoe gewèldig het gaat.
- de SP wil geen stadsdelen maar slikt dat in nu ze het pluche ruiken.
- de PvdA zei een tijd geleden bij monde van Asscher dat het aantal stadsdelen ter discussie moet kunnen staan maar daar hoor je niets meer van. Logisch, ze vormen dè machtsbasis van de PvdA en zijn destijds geografisch precies rond de PvdA-afdelingskantoren opgericht.
- je kunt niet binnen een bestuurslaag die bestuurslaag zelf ter discussie stellen, want in die raden raken mensen direkt verslaafd aan, jawel het pluche en zullen alles doen om aan te tonen hoe essentiëel het bestaan van juist hun bestuurslaag is.

Als het opheffen.nu niet lukt een meerderheid te krijgen is er hoe dan ook een signaal afgegeven. De gebetenheid van stadsdeelpolitici op opheffen.nu ( zie parool afgelopen woensdag, ja ook toen stond er iets in de krant marleen) toont wat mij betreft aan dat de beweging de vinger op de zere plek legt.

Het gaat op deze site al een paar jaar veelvuldig over grote problemen in stadsdelen en over de falende integriteit van bestuurders. Nu worden er initiatieven genomen en natuurlijk vallen de zittende stadsdeelpartijen, geholpen door politiek geëngageerde stukjesschrijvers , daar massaal overheen.
Eén ding kunnen ze echter niet verhelpen: De meerderheid van de Amsterdammers wil die stadsdelen niet op deze manier.
ER zit dus onherroepelijk een einde aan het stadsdeelsysteem, en ik hoop dat opheffen.nu daar enige versnelling in teweeg heeft gebracht.
-6-  :
@ f.bol
“Dit jaar is in de Burgermonitor voor het eerst gevraagd naar het oordeel over het stadsdeelbestuur. Amsterdammers blijken hierover iets minder vaak positief te zijn dan
over het gemeentebestuur. Een meerderheid van 46% heeft geen mening of is neutraal over het functioneren van het stadsdeelbestuur. Verder vindt bijna een derde (32%) dat
het stadsdeelbestuur goed functioneert en vindt 13% dat dit niet het geval is.”

Uit 2005. En ook ik stond hier van te kijken.

http://www.os.amsterdam.nl/...
f.bol
-7-  f.bol:
En onlangs vond 26 % het stadsdeel centrum een bestuurlijk gedrocht.

Het feit dat ophefen.nu zonder noemenswaardige campagne vorige week al op één zetel stond stemt optimistisch.

Voor mij blijft het percentage van 56 % van amsterdammers die geen stadsdelen willen in combinatie met het gegeven dat dit in de binnenstad op 70 % ligt, gekoppeld aan het referendum waar 80 % tegenstemde indicatief.

Dat gezegd hebbende, met cijfers kun je doen wat je wilt, het is niet voor niets dat er opeens allerlei positieve O&S geluiden opborrelen tegen de verkiezingen.
Arnoud de Jong
Wat ik telkens weer in deze discussie zie terugkomen is dat het stadsdeel wordt gelijkgesteld met de personen die op zeker moment in dat stadsdeel de dienst uitmaken.
Dat is natuurlijk een denkfout die de discussie over wel of geen stadsdelen verwarrend en onzuiver maakt.
Wanneer het huidige stadsdeelbestuur je niet bevalt, moet je gewoon op een ander stemmen.

Ook geven sommigen blijk van weinig historisch besef. Een belangrijk motief destijds om de stadsdelen in te stellen was het breken van de grote macht van ambtelijke organisaties als het Grondbedrijf en Publieke Werken. Ik denk dat veel tegenstanders van de stadsdelen die situatie niet terug zouden willen.

Verder was een belangrijke reden voor het creëren van de nieuwe bestuurslaag het plan om van Amsterdam een stadsprovicie te maken (officieel: Regionaal Orgaan Amsterdam). Dat is door de Amsterdammers in 1995 in een referendum afgestemd. Toen dat gebeurde heb ik géén initiatieven gezien als Opheffen.nu om de stadsdelen dan óók maar weer af te schaffen, terwijl dat logischerwijs op dat moment veel plausibeler zou zijn geweest.

De motieven achter Opheffen.nu zijn nogal doorzichtig. Duidelijk is dat hier merendeels persoonlijke vetes een rol spelen met het stadsdeelbestuur. Daarvan hebben wij in het verleden voldoende meegekregen in de publiciteit. Het is dus een botsing der ego's en belangen. Moet het instituut stadsdeel daaraan worden opgeofferd?
Opmerkelijk en veelzeggend is, dat in andere stadsdelen de opheffingsdiscussie niet of nauwelijks speelt.

Tot slot nog dit: het feit dat sympathisanten van Opheffen.nu zich hier bedienen van 'argumenten' tegen de auteur in de trant van 'jatwerk' en 'shame on you', is een bedroevende illustratie van het discussieniveau in de binnenstad.
f.bol
-9-  f.bol:
Maar het is zo flauw Arnoud. Opheffen.nu heeft niets gezegd over antipathieën tegen het bestuur en wordt op basis van één column in de “wraak”-hoek gedrukt. Geen eerlijke argumentatie.

En het gaat erg ver om een lijst van 25 personen af te rekenen op veronderstelde conflicten uit het verleden en te beschuldigen van kiezersbedrog.
Arnoud de Jong
@f.bol
Geen antipathieën? Op hun website zijn ze erg duidelijk:
“De afgelopen vier jaar kenmerkte zich door ruziënde politici, idiote en onnodige nieuwe regeltjes, handhavingfetisjisme en een financiële puinhoop.”

Dat gaat dus niet over het instituut stadsdeel, maar over de manier van besturen. Stel nu dat we dezelfde kritiek zouden hebben op het bestuur van de centrale stad? Gaan we dan Amsterdam opheffen en de bevoegdheden teruggeven aan het Rijk, of gaan we anders stemmen?
f.bol
-11-  f.bol:
De stelling is volgens mij, als ik Robles goed heb begrepen, dat deze problemen juist zijn voortgekomen uit het gegeven dat twee besturslagen een paar vierkante kilometer bestieren. Dat zou met wat voor ander bestuur ook niet worden opgelost.

De meeste problemen tussen bijvoorbeeld van der Stoel en Cohen, tussen Iping en Maij kwamen voort uit de structuur en misschien deels uit de personen, maar de structuur maakt dat de problemen onoplosbaar zijn.

Dat het huidige stadsdeelbestuur daarenboven ook nog eens bezopen maatregelen nam en ingetriteitsproblemen heeft, voegt toe aan de ellende maar is niet de oorzaak.

En om in jouw voorbeeld mee te gaan: Als Amsterdam er jarenlang een puinhoop van zou maken zouden er inderdaad bevoegdheden naar het Rijk moeten en overigens ook daadwerkelijk gaan: artikel 12

Met een beetje geluk krijgen we eenzelfde curatele voor het stadsdeel centrum als dat blijft zitten: Griffith schijnt dat te overwegen. ( 160 miljoen structureel tekort, financiële puinhoop dus )
-12-  :
Bij een opkomst van dertig procent stemde tachtig procent tegen ja. Ook hier: het is maar hoe je de cijfers interpreteert.

Het is inderdaad zoals Arnoud zegt: het stadsdeel wordt gelijksgesteld aan politici. In 1995 zagen we inderdaad geen heftige protesten, het is toen de centrale stad zelf geweest die een commissie onderzoek heeft laten doen naar de ontwikkeling van het stadsdeelstelsel. En zij concludeerden dat een aantal doelstellingen bereikt zijn. Daarbij zijn nog een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het samenvoegen van een aantal stadsdelen. Dat is inmiddels gebeurd.

In het artikel in HP/De Tijd wordt het Rijksmuseum als voorbeeld aangehaald: oh oh oh, die vervelende amateurpolitici hebben de renovatie van het belangrijkste museum van Nederland met een jaar vertraagd (milieurapportages, de onderdoorgang). Je kunt ook zeggen: prima, hoe meer checks and balances hoe beter. Ook in jouw voorbeeld van Cohen en Van der Stoel.
Marleen Zachte
-13-  Marleen Zachte:
@f.bol: Had opheffen.nu maar iets gezegd over antipathieën en op zijn minst op de site bij kandidaten netjes gemeld welke relevante (politieke) functies zij verrichten of verricht hebben. Ik zal niet de enige zijn die elke partij bij voorbaat verdacht vindt, die vier bestuursleden van één belangengroepering op de lijst plaatst, vooral wanneer dat niet nadrukkelijk wordt vermeld.

De vergelijking met D'66 gaat natuurlijk mank, die partij zal vier jaar invloed uitoefenen wanneer er toch een zetel gehaald wordt, opheffen.nu is pas in (de aanzet tot) zijn opzet geslaagd bij een absolute meerderheid. Lees maar wat lijsttrekker Peter Kramer afgelopen woensdag in het Parool zei, in antwoord op de vraag 'Maar wat als de opheffers nu eens geen zetel halen, of één of twee':
“Dan beschouwen we onze missie als mislukt. Dan hebben we de bewoners van de binnenstad een kans gegeven om zich uit te spreken. En dan houden we op met zeuren over de legitimiteit van het stadsdeel”.

Mijn stelling is, dat nu al duidelijk is dat de missie mislukt is en dat het stadsdeel er bij gebaat zou zijn, wanneer er geen mensen meer met valse hoop verleid worden te stemmen op een partij die woensdag ophoudt met zeuren.

Dat laatste siert Kramer overigens (ik hoop dat hij hier voor iedereen sprak), dat was na het referendum Binnenstad wel anders, toen de organisatoren achteraf zeiden dat als ze iets meer tijd gehad hadden, ze wel hadden gewonnen. Voor de goede orde: ik was tegen de komst van het stadsdeel, van mij mag het bestaan van het stadsdeel ook ter discussie gesteld worden, maar dan wel waar het thuishoort: in de gemeenteraad. Ik zie daarover bijvoorbeeld niets in het partijprogramma van Amsterdam Anders/De Groenen, de partij waarbij opheffer nr. 10 Jack Jan Wirken op de lijst staat. Waarom niet?
Klaas Bakker
-14-  Klaas Bakker:
De leden van Opheffen.nu lijken zich al bij voorbaat neer te leggen bij de nederlaag. In ieder geval maakt Gust van opheffen.nu vandaag op de site van die partij duidelijk dat de partij eigenlijk méér strijd tegen de VVD-ster Anne Lize van der Stoel, dan tegen het stadsdeel Centrum.

Gust van opheffen.nu spreekt zich vandaag al uit voor een links college “liever dan dat (VVD-er) Anne Lize van der Stoel weer vier jaar Stadsdeelvoorzitter wordt”:

Quote:
Maar laat ik eerlijk zijn: ik zie liever een links meerderheidscollege onder Iping, dan dat Anne Lize van der Stoel weer 4 jaar SD voorzitter wordt
Peter Kramer
-15-  Peter Kramer:
Iedereen kan stemmen op opheffen.nu, er komt altijd iets goeds uit.
Voor alle duidelijkheid:
Bij 15 zetels of meer (de meerderheid) voor opheffen.nu worden de bevoegdheden zo spoedig mogelijk teruggegeven aan gemeenteraad, conform het streven van Jan Schaeffer (oud-PvdA-politicus, die veel goeds voor de stad gedaan heeft).
Bij zo'n 7 zetels kan opheffen.nu een vuist maken, bv dat er een volksraadpleging moet komen over toekomst stadsdeel of er voor zorgen dat er geen vijftig miljoen voor een nieuw kantoor wordt uitgegeven.
Bij weinig zetels is er minder invloed, doch wel zal er vier jaar lang een signaal zijn richting overige partijen dat er iets goeds mis is met het stadsdeel.
De gekozenen van opheffen.nu laten zich wel benoemen, doch accepteren geen betalingen, dat scheelt heel wat euro's dat beter aan iets goeds besteed kan worden.
Dus stemmen op opheffen.nu heeft altijd zin.
Klaas
-16-  Klaas:
Aanvulling: Er komt altijd iets goeds uit. Peter Kramer heeft publiekelijk beloofd: “als we maar één of twee zetels halen, dan houden we op met strijden tegen het stadsdeel en Anne Lize van der Stoel”.

Ik hoop dat dat dan ook geldt voor de andere bezigheden waar enkele heren van de opheffen.nu partij zich mee bezig houden: de jaarlijkse homomannen botenoptocht.
Paul
-17-  Paul:
Klaas (lees Jelle Houtsma?) wil toch niet dat de jaarlijkse canal parade stopt? Hier heeft heel Amsterdam plezier van.
Ik wens de jongens van opheffen.nu veel succes met hun actie. We moeten voorkomen dat Houtsma en van der Stoel dit jaarlijkse feestje de nek om kunnen draaien.
f.bol
-18-  f.bol:
@ Klaas: Ik weet precies op welke AT5- en parool uitspraken van Kramer je doelt, en hij heeft in beide gevallen niet éénmaal het woord “Anne Lize van der Stoel” in de mond genomen.

Dit is precies wat ik bedoelde in mijn voorgaande posts aangaande onterechte zwartmakerij.

En als je een probleem met die optocht hebt blijf je lekker thuis. Wat een niveau.
f.bol
-19-  f.bol:
Ik heb de koppelingen nog even bekeken die Marleen had geplaatst en heb ontdekt dat haar hele stukje eigenlijk één verkapt pleidooi voor opheffen.nu is:

Als je “de lijst ” aanklikt zie je dus netjes wat iedereen doet. Dat daarvan vier mensen in een feestjes-organisatie zitten lijkt me nogal irrelevant.

Klik je “Siep de Haan” aan krijg je een stukje van de Volkskrant, waar naast wat “hak-die-kop-boven-het-maaiveld-eraf” kritiek van jaloerse “collega's” en wat dingetjes over ruzie rondom de Pride één héél belangrijke centrale zin in het midden van het artikel staat: “de feiten spreken in het voordeel van de Haan c.s. ” Dit aangaande de door de ombudsman en Cohen bevestigde tegenwerking van het stadsdeel m.b.t. de parade

Klik je op de pagina “Amsterdam Centraal” kom je op het stuk dat, naast een side-step van Gust de Wit over onregelmatigheden tijdens de verkiezingen waarop hij overigens uitgebreid terugkomt op http://www.opheffen.nu , helemaal gaat over die verschrikkelijke Alcides-affaire. De affaire die in één klap aantoont dat er geen sprake is van integer bestuur, geen sprake is van financiëel inzicht bij dat bestuur, geen sprake is van werkend dualisme en wel sprake is van een incomptente en tandenloze deelraad.

Marleen misschien bedoelde je het niet zo, maar je hebt via de koppelingen het perfecte stemadvies ten gunste van opheffen.nu gegeven. Eenieder die nog twijfelde raad ik van harte aan ze één voor één aan te klikken
Henk
-20-  Henk:
Nu begrijp ik waarom ik niets van opheffen.nu hoor/lees inzake vd Stoel & Iping, Iping Draait door en over alle beleidsnotities en ander gezever van dit stadsdeel. zie hier onder: blijven er dus 28 ! mensen over die alleen maar irritant zijn.Ik heb ze nog niet kunnen betrappen op iets anders.
ALLE STEMMERS OP OPHEFFEN.NU BEDANKT Er hebben 1.975 binnenstadsbewoners op Opheffen.nu gestemd en daarmee is 1 zetel behaald. We willen allen hartelijk danken voor hun vertrouwen. Helaas is het aantal (nog) niet voldoende om het stadsdeel op te laten heffen. De lijsttrekker van opheffen.nu, Peter Kramer, ziet af van zijn benoeming als deelraadslid. De nummer twee van deze lijst, Robert Sandelowsky, laat zich wel benoemen, doch enkel en alleen om te voorkomen dat een andere partij deze zetel zal bemachtigen. Hij zal geen echter salaris accepteren, geen fractiebudgetten ontvangen en aan zo min mogelijk deelraadsvergaderingen van deze overbodige bestuurslaag deelnemen. Dat bespaart al gauw in totaal zo’n euroton aan kosten.
Dus opheffen.nu doet precies wat beloofd is, dat denken wij althans. Via ons forum kunt u meediscussiëren over de toekomst van opheffen.nu.
Nogmaals bedankt voor uw stem,
Peter Kramer en Rob Sandelowsky
Johan
-21-  Johan:
Nou, dat Opheffen.Nu niet deelneemt aan vergaderingen klopt echt van geen meter. Dhr.Sandelowsky speelt het spel gewoon mee omdat ik denk dat opheffen.nu het pluche ook best lekker vind. Lees verschillende notulen van commissievergaderingen er maar op na en je komt de naam Sandelowsky voortdurend tegen.
Henk
-22-  Henk:
@Johan, waar kan ik deze vinden?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.