Home > > De SP overboord

De SP overboord

Verbleekte roos?
De Partij van de Arbeid in Amsterdam heeft de SP al in een vroeg stadium overboord gegooid als mogelijke deelnemer aan het nieuwe college. Dat is een goede indicatie welke kant het uit gaat als de sociaal-democraten volgend jaar ook landelijk winnen.
Wat is dat toch met die angst van de PvdA om te kiezen voor een uitgesproken links bestuur? In hun plaats zouden liberale en christelijke partijen bij een klinkende verkiezingsoverwinning geen enkele schroom hebben om volledig 'over rechts' te gaan. Of is de roos toch wat minder rood dan men doet voorkomen?
Fractievoorzitter Lodewijk Asscher heeft er in Amsterdam een heuse informateur bijgehaald om de mogelijkheden tot collegevorming te verkennen. De keus viel op Eberhard van der Laan. In het verleden was deze topadvocaat eveneens fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA. Tegenwoordig is hij partner bij het gerenommeerde advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, dat regelmatig juridische klussen opknapt voor Amsterdam, de deelraden en gemeentelijke diensten. Net als andere advocatenkantoren overigens, maar de gemeente is voor de advocatuur duidelijk een klant die je niet moet verwaarlozen. Zo vloeide er in de periode 1 januari 2002 tot 1 juli 2004 ruim vier miljoen euro van de gemeentekas naar de advocatenkantoren.

Bij de ontwikkeling van allerlei grote projecten is juridische ondersteuning voor de gemeente onontbeerlijk. Bij coalitievorming kan stiekem op de achtergrond meespelen dat je dan geen kritische partij als de SP in het college moet hebben. Die steekt bijvoorbeeld veel liever geld in armoedebestrijding dan in prestigeprojecten als de Zuid-As. Met alle gevolgen van dien voor de declarabele uren van de advocatuur.

Ik wil geen milimeter afdingen op de integriteit van Asscher en Van der Laan. Maar het was ter vermijding van slechts de geringste schijn van belangenverstrengeling beter geweest iemand als informateur te kiezen die werkelijk geen enkele binding heeft met de gemeente Amsterdam. Hopelijk kan Lodewijk Asscher het terzijde schuiven van de SP wat genuanceerder uitleggen dan alleen met de woorden dat 'de verschillen tussen SP en PvdA te groot zijn om tot een vruchtbare samenwerking te komen'. Ik dacht namelijk altijd dat de verschillen met de VVD nóg groter waren.

24 reacties op "De SP overboord"

-1-  :
PvdA is een beetje bang voor links, omdat zij in een linkse coalitie, zeker met de SP, maar ook met Groenlinks, de conservatieve kant vormen.

In De Baarsjes houden ze de boel ook nog op dit ondanks de grote tegenstellingen met de VVD en overeenkomsten met Groenlinks, ik heb het nog eens uitgerekend een paar dagen geleden, aan de hand van de stellingen van de stemwijzer http://markblogt.blogspot.c...
Aarnout
-2-  Aarnout:
Ik denk dat de VVD makkelijker met de SP door een deur kan dan iedereen denkt. Als de SP geld aan armoedebestrijding uitgeeft, komt het waarschijnlijk terecht waar het hoort. Die mensen organiseren zichzelf. Om de PvdA en GroenLinks zit zo'n praat en consultancy circus van deftige mensen. Die zijn zo arm inderdaad niet.
Die SP tramconducteur (die niet in de direktie van de abnamro is gaan zitten) in het stadsdeel-centrum viel mij gisteren wel mee. Hij zit nu op het tweede bankje van een bestelbus met allemaal vrouwen die kaart denken te kunnen lezen. Mevrouw Ipink dacht dat SP en VVD elkaar impliciet al hadden uitgesloten. Zo beginnen wel meer liefdes.
Jochem Floor
-3-  Jochem Floor:
Klopt. En qua standpunten over parkeren zijn ze ook buurtjes van elkaar; SP is wat dat betreft absoluut niet links. Kappen die bomen en asfalteren die straat! ;-)
Herbert
-4-  Herbert:
“Als je PvdA gestemd hebt krijg je de partij van Donner en Verdonk erg gratis bij”.

Las ik vanmorgen ergens op een weblog. Het lijkt helaas waar te zijn. Wat de redenen ook moge zijn - direct financieel belang van Amsterdamse PvdA bobo's of niet - duidelijk lijkt dat je voor een wezenlijk anders kabinet volgend jaar maar beter niet op deze partij kan stemmen.
-5-  :
Nou denk ik niet dat ze het cda er ook nog bij willen hebben..
Herbert
-6-  Herbert:
Nou ja - was ff vergeten dat Donner geen VVD is (net als de OP van die quote) en ach een gratis Verdonk en haar partij is al erg genoeg!
-7-  :
Het zou aardig zijn als door de verschillende partijen van te voren wordt aangegeven met wie ze willen gaan 'regeren'. Ik ben benieuwd naar de argumenten van Asscher om niet te kiezen voor de SP en eventueel wel voor de VVD.
Lesley
-8-  Lesley:
Het bewuste advocatenkantoor waar dhr. v.d. Laan werkt doet niet alleen klussen voor de gemeente Amsterdam. Nee nog sterker, het is ook praktisch de huisadvocaat van woningcorporaties als het gaat om herstructurering van wijken en dus nieuwe bouwplannen. Hoezo, wat bedoelt u.
Dat de PvdA niet durft met de SP heeft naar mijn idee inderdaad te maken met het feit dat die veronderstelde linkse signatuur behoorlijk tegenvalt.
Ach ja, hoe zat het ook alweer, elke stad krijgt het Bestuur dat ze verdiend.
Lodewijk Asscher
-9-  Lodewijk Asscher:
Beste Arnoud en anderen

er is niemand overboord gezet of geslagen. In de informerende ronde die door Eberhard van der Laan is gedaan is gevraagd wat de verschillende coalitievoorkeuren zijn en wat programmatische knelpunten zouden kunnen zijn. Uit die inventarisatie bleek dat er inhoudelijk tussen SP en PvdA relatief veel knelpunten bestaan. Dat wil nog niet zeggen dat die knelpunten onoverbrugbaar zouden zijn of onbespreekbaar, het betekent wel dat het logisch is om de blik voor programmatische overeenstemming in eerste instantie naar de andere partijen te richten. Het gaat om het tot stand brengen van een goed programma voor de stad. Zowel SP als PvdA heeft laten weten dat 'de deur niet dicht zit'. Wel worden nu eerst andere combinaties onderzocht.
Ik hecht er wel aan om de suggestie dat de integriteit van Eberhard van der Laan of zijn werkzaamheden als advocaat hierbij in het geding zijn met kracht van de hand te wijzen. Van der Laan is door alle betrokken partijen geaccepteerd en gewaardeerd als een ter zake kundige en betrokken informateur. Hij verdient het - na heel veel werk in zijn vrije uurtjes - werkelijk niet om op die manier gediskwalificeerd te worden.
Rob Zachte
-10-  Rob Zachte:
Ik heb PvdA gestemd omdat ik vind dat het stadsbestuur zeer goed werk verricht heeft in de afgelopen jaren. Een baken van rust en zeer actief waar nodig. In had in de afgelopen jaren niet graag elders gewoond...
Dat goede werk was in een coalitie. Die coalitie is getalsmatig sterker geworden.
Ik snap dus alle verhalen (en zeker dat flauwe verhaal in het Parool van Wiegman niet) dat de PvDA per se het roer om moet gooien naar (zeer)veel linkser dan het eigen program. Volstrekt onlogische conclusie lijkt me. Van Parool/Wiegman zelf flauw buhnespel. We kunnen nu volgende artikel al voorspellen. (PvdA kiest voor MACHT!).
Ik vind het prima dat PvdA rustig de mogelijkheden verkent en zich niet door de kleinere partijen (welke dan ook) een kant op laat dringen. En dat gezeur over Van der Laan is helemaal flauw. Als je de melkboer vraagt deugt die niet omdat men in de kantine ook melk drinkt. Toch?
Arnoud de Jong
@Lodewijk:
Lees de laatste alinea nog eens s.v.p. Het gaat juist om het vermijden van suggesties. En juist omdat we een jaar achter de rug hebben waarin de integriteit van het stadsbestuur in het geding is geweest is uiterste omzichtigheid geboden.
Arnoud de Jong
@Rob Zachte:
Om alle andere geluiden nu bij herhaling af te doen als 'flauw' is niet bepaald een sterke argumentatie. Ik heb ook op Asscher gestemd, omdat ik persoonlijk groot vertrouwen in hem heb. Het staat zelfs los van mijn partijpolitieke voorkeur.

Dat neemt niet weg dat politici scherp gehouden moeten worden. Het gaat er in dit stuk niet om de integriteit van Van der Laan of Asscher ter discussie te stellen. Dat staat expliciet vermeld! Ik schets slechts een beeld op grond waarvan er in het publiek vraagtekens gezet zouden kunnen worden.

Vraagtekens zetten doe ik graag, zoals ook bij mijn vorige stuk over het droppen van politici vanuit de landelijke politiek. De politiek wil dichter bij de burger staan. Ik schrijf alleen op hoe sommige dingen kunnen overkomen bij de burger. Er spelen in een grote stad grote belangen, met daaraan gekoppeld grote bedragen. Zoiets vergelijken met de melkboer, dát is pas flauw. Of hadden we de bonnetjesknoeiers vorig jaar ook maar moeten laten lopen?
egbert
-13-  egbert:
@Rob Zachte: wat een flauwe opmerkingen. Maar....als ik het goed heb ben je toch zelf werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam en krijg je bij tijd en wijle ook klussen van hen. Logisch dat je dan zo een opmerking geeft.
Rob Zachte
-14-  Rob Zachte:
@ Arnoud. De opzet van Wiegman in het Parool vond ik flauw. Klopt je hebt het aan het eind over 'de schijn vermijden'. Maar daar ben ik het dus niet mee eens. Eerst toch twijfel zaaien en dan concluderen dat de goede man zonder blaam is, maar dus beter niet...want...
Reken de man gewoon af op zijn daden zou ik zeggen.
Overigens je vermijdt op mijn hoofdzaak in te gaan: waarom MOET PvdA naar superlinks terwijl PvdA dik gewonnen heeft in een winnende coalitie. Ik zie mandata voor ruk naar linkser dan PvdA dus niet in de uitslag.
Rob Zachte
-15-  Rob Zachte:
@ Dag Egbert zonder achternaam. Van 1987 tot 2001 vol trots gewerkt voor de gemeente Amsterdam en deels voor de PvdA. Sinds vorig jaar weer lid van de PvdA na jaren partijloosheid. Bijklussen (ook jij vermijdt de hoofdzaak)doe ik wel in de huishouding. Voor mijn betaalde werk. Wat doe jij zoal, dan kan ik ook op bijzaken reageren?

[Redactie: promotie verwijderd, linken naar eigen sites is uitsluitend toegestaan via het daarvoor bestemde veld onder het reactieformuler]
Egbert
-16-  Egbert:
@Beste Rob, Ik heb er bewust voor gekozen om de komende jaren huisman te zijn. Voor jouw informatie, mijn vrouw werkt in de verpleging. Oh ja, wij hebben twee kleine kinderen en wij wonen aan de rand van Amsterdam in een huurwoning.
Rob Zachte
-17-  Rob Zachte:
@Egbert (leuke reactie). Maar zou het ook leuk vinden als je nu wel op hoofdpunt inging.
Arnoud de Jong
@Rob
Ik heb Wiegman niet kunnen lezen, want ik zit momenteel in het koude noorden, zonder Parool. Ik ben met je eens dat iemand moet worden afgerekend op z'n daden, maar ik probeer aan te geven waarom het onverstandig is (al is het maar voor de beeldvorming) iemand als informateur te nemen die ook een commerciële binding heeft met het stadsbestuur. Een advocaat, dat klinkt natuurlijk erg betrouwbaar, maar het zijn net zo goed ondernemers. Stel dat hij vastgoedondernemer of wegenbouwer was geweest die werk deed voor de gemeente? Dik kans dat zijn persoon dan ineens veel meer ter discussie had gestaan. Terwijl hij dan nog altijd even integer kan zijn.
Zeker na de affaires van vorig jaar moet je iemand nemen die zoveel mogelijk los staat van politieke en zakelijke belangen in de stad. Anders geef je bij voorbaat ruimte aan speculaties over een 'old boys network' en belangenverstrengeling. Dat is het enige punt dat ik heb willen maken.
Rob Zachte
-19-  Rob Zachte:
@Arnoud. Ok helder. Snap redenering ook wel. En je hebt gelijk als het zo'n harde sector ondernemer was zou gedoe niet van de wereld zijn. Maar toch. Van der Laan is ook jaren politicus geweest en heeft zijn strepen verdient. Ik was het vaak ook niet met hem eens, dus dat is niet mijn inzet.
Als ie man was van kil winstbejag had ie dat ook echt niet gedaan. Beoordeel de man op zijn daden wil ik maar kwijt.
Maar tenslotte ik had het liever sec over keuze PvDA en wel of niet over links gehad. Dat is m.i. echte kern. En van dat punt zijn we wat afgedwaald.
Pieter Litjens
-21-  Pieter Litjens:
@Rob. Ik begrijp ook niet waar de opvatting vandaan komt dat de PvdA perse 'over links' zou moeten. Sterker nog, met een PvdA van 20 zetels in een raad van 45, is iedere coalitie mét PvdA een voldoende respectering van de keuze van de kiezer. En is het (in ieder geval wat mij betreft) meer dan genoeg over links. De noodzaak van een coalitie met SP of Groen Links is voor mij dan ook volstrekt niet duidelijk. De (voorlopige?) keuze van de PvdA voor Groen Links die n.b. het alleenrecht op de onderhandelingen heeft opgeeist is voor mij niet zonder meer logisch. Jij zal begrijpen dat mijn voorkeur uitgaat naar een coalitie met de VVD. Om de stabiliteit die de Amsterdamse VVD de afgelopen 12 jaar in de coalitie heeft gebracht. Da's ook wat waard.
Robin
-22-  Robin:
Volgens mij is een keuze dat de PvdA slechts over links zal moeten gaan helemaal niet vanzelfsprekend. Groen Links heeft eigenlijk helemaal geen recht van spreke als je de verkiezingsuitslag er op na leest. Zij zijn helemaal geen winnaar in Amsterdam Centraal.
De SP verschilt op een flink aantal punten enorm met de PvdA, dat wordt inderdaad erg lastig. Logisch zou dus zijn een keuze te maken om met de VVD door te gaan. De VVD heeft in Amsterdam Centraal geen dramatische val gemaakt. Er moet volgens mij de komende jaren ook hard gewerkt worden aan de economische positie van Amsterdam en daar heb je volgens mij de VVD bij nodig.
Het centrum zit vol met ondernemers/bedrijvigheid. Vervelende is alleen dat het stemrecht van deze groep niet naar voren komt vanwege het feit dat deze groep veelal buiten het centrum c.q. Amsterdam woont. Het zou de moeite waard zijn om daar eens wat meer over na te denken. Amsterdam loopt economisch gezien steeds verder achter in de rij van wereldsteden.
Het gaat niet alleen om wonen maar ook het zoeken naar een goede combinatie van wonen en werken. Ik ben bang dat een college over links alleen het wonen hoog op de agenda zal zetten. Degene die dat dan op zullen moeten brengen zijn de werkenden. Betekent een behoorlijke lastenverzwaring c.q. geen aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wat mij betreft graag een coalitie waar de VVD toch een rol speelt.
Aarnout
-23-  Aarnout:
@robin. Volgens mij is woonruimte voor medewerkers ook onderdeel van het vestigingsklimaat. En vooral bereikbaarheid. De hordenloop die nodig is om met de auto vanaf de ring de binnenstad te bereiken en dan het parkeren zijn de werkelijke redenen waarom bedrijven verdwijnen. En dat alles omdat groenlinks en de pvda in amsterdam denken een (internationaal) milieuprobleem hier te moeten oplossen met normstellingen die tegen normaal menselijk gedrag ingaan. En fijnstof. Wie had daar last van totdat het in nota's werd opgeschreven. Als de vvd een beetje meeregeert, lost dat niet zoveel op. Laat de vvd over vier jaar de verkiezingen eens winnen. Moeten ze wel nu alvast campagne gaan voeren. vvd en sp in oppositie tegen al die betweters, zou ik zeggen.
Carlijne
-24-  Carlijne:
help help. wie heeft verzonnen dat mevr.Vos de portefeuille Noord Zuid Lijn gaat krijgen. Deze mevrouw weet nog niet eens hoe ze van Noord naar Zuid moet fietsen (zie haar weblog). Het mag toch bekend zijn dat Groen Links bijzonder onbekwaam is om dit soort posten te beheren? Nee hoor, laat haar maar lekker in de Tweede Kamer blijven zitten. Wat een ramp!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.