Home > > Grootheidswaanzin in Osdorp

Grootheidswaanzin in Osdorp

De reclamesector verkeert zichtbaar in een crisis. Niet financieel, maar strategisch. Vertwijfeld lijkt men zich af te vragen welk medium in deze snelle tijden het best is om de consument te hersenspoelen. De oplagen van kranten lopen terug. TV-reclames moeten worden gespreid over steeds meer zenders, om vervolgens te worden weggezapt of automatisch te worden overgeslagen door de DVD-recorder. Internet is weliswaar een gigantisch nieuw communicatiekanaal, maar in z'n aard te versnipperd om eens een flinke campagne in de markt te zetten.
In de zoektocht naar andere mogelijkheden schuwt men het groteske niet. Het actueelste voorbeeld is de oranjegekte rond het WK. De voornaamste aanjager daarvan is de commercie. Heel Nederland wordt ondergekliederd met de kleur oranje.
Reclame zoekt het tegenwoordig in het massale en het kolossale. Onze zintuigen moeten murw worden. En ook in het Amsterdamse straatbeeld hebben we daar last van.
Al eerder schonken we op deze website aandacht aan de steigerdoeken (zowel in positieve als negatieve zin), reusachtige reclames op gebouwen die worden opgeknapt. Brutaal en dominant bepalen ze het visuele landschap. Wie ze over het hoofd ziet weet dat hij toe is aan een blindengeleidehond.
Maar nu begint de schaalvergroting ook al op het simpelste niveau, het houten reclamebord. Vroeger hadden deze nog de oppervlakte van enkele verkiezingsplakkaten, de laatste tijd verrijzen er complete schuttingen op palen.

Aan het eind van de Cornelis Lelylaan in Osdorp staat zo'n gigantische schutting. Vastgoeddealers Ymere en Van de Steege prijzen daarop hun woningen aan. Gek eigenlijk. Wanneer ik mijn eigen portret op een dergelijk oppervlak zou zetten werd ik weggehoond als lijder aan grootheidswaanzin. Maar zodra het gaat om centjes verdienen is bescheidenheid blijkbaar plotseling géén maatschappelijk vereiste deugd meer.

Voorkant Achterkant

Men neemt niet eens de moeite om het ding een beetje knap op te tuigen, nee, de constructie wordt gesteund door een partijtje waaibomenhout van de Gamma. Dat het ding ook een lelijke gigantische achterkant heeft waar iedereen tegenaan moet kijken realiseert men zich blijkbaar niet.

Rest mij de vraag: waarom mág dit eigenlijk? In het centrum van de stad doet men al moeilijk over een paar vlaggetjes op Krasnapolsky! Als ik een stickertje plak op een lantaarnpaal krijg ik een boete. Geen precariobelasting betaald. Conclusie: de stad mag grootschalig visueel worden vervuild, zolang je maar flink in de buidel tast.

achttien reacties op "Grootheidswaanzin in Osdorp"

daniel s
-1-  daniel s:
Beetje een onzinnig stukje. Je plukt uit de lucht dat reclameburo's strategisch in een crisis zijn, en probeert van daaruit aan te tonen dat uit die 'moral marketing panic' de neiging tot het opzetten van in jouw ogen goedkope en lelijke reclameborden voortkomt.

Ik vermoed dat de woningbouwcorporaties (want sinds wanneer is Ymere een vastgoedhandelaar a la Endstra?), uiteindelijk toch afkomstig uit de publieke sector en diep in hun genen dus nog een echte ambtenarenclub, gewoonweg niet wéten dat ze a) netjes geld moeten steken in een goede communicatiecampagne en b) als ze het wél weten, geen idee hebben hóe ze het moeten doen. En met die twee factoren krijg je inderdaad grote, lelijke, houten borden.
Arnoud de Jong
Daniel, volgens mij ontgaat je het vleugje ironie in de eerste zinnen. Wie zulke grote borden nodig heeft móet wel in een crisis verkeren.
Overigens kom je erg makkelijk tot je conclusie dat ik dit zomaar 'uit de lucht pluk'. Zo zijn de reclamemakers ijverige op zoek naar nieuwe wegen om merken en producten aan de man te brengen. Dit is al een tijdje aan de gang.
Voorbeelden hiervan zijn 'Viral marketing' en 'Buzzer'.

Zo schrijft Jeroen de Bakker al op 1 januari 2005 in Emerce:
In de toekomst zal het steeds moeilijker worden om consumenten te bereiken met 'broadcasten', of te wel het zenden via traditionele media.

Dit heeft allereerst te maken met wildgroei aan nieuwe (digitale) radio- en tv zenders die al is ingezet door onder meeer TMF en Radio538. Vele partijen zullen volgen. Met John de Mol voorop! Nu het internet de huiskamer inkomt, zullen wij in de nabije toekomst wellicht meer kanalen hebben dan een gemiddelde Amerikaan. Een verdere versnippering van media dus.

Ymere is geen woningbouwcorporatie in de traditionele zin, maar een vastgoed onderneming. Jij haalt er lekker suggestief meneer Endstra bij. Daar zullen Ymere en makelaar Van de Steege blij mee zijn, dat ze in die hoek worden geschoven. Als je even de moeite had genomen om op de site van Ymere te kijken had je het volgende kunnen lezen:

Ymere is de bundeling van krachten van Woningbedrijf Amsterdam en Woningstichting WVA (Almere). Door de fusie is een nieuwe, sterke onderneming ontstaan waar we trots op kunnen zijn.

En onder de kop 'Sterk in projectontwikkeling': Tegelijkertijd zijn we investeringsbereid en realiseren we innovatieve, toonaangevende projecten. Want we zijn ook ondernemers."

Ook lekker selectief in je argumentatie is dat je de eveneens genoemde makelaar Van de Steege weglaat.

Ik zal mij niet als reclame-deskundige opwerpen, maar het feit dat je dit een 'onzinnig stukje' noemt, bewijst eerder dat jij helemáál niet weet waarover je praat.

Kortom: langs de Cornelis Lelylaan staan drie beláchelijk grote reclameborden en die mag ik daarom nog verder belachelijk maken en aan de kaak stellen.
Suffie
-3-  Suffie:
Het is bekend dat oud-stadsdeelvoorzitter en ondernemer Simon Willink een groot voortrekker was voor de stadsvernieuwingsprojecten in Osdorp (een coffeeshop op A-lokatie!), wellicht dat het politieke klimaat dus enige invloed heeft op wat wel of niet mag op het gebied van reclames...
daniel s
-4-  daniel s:
nou zal ik mezelf ook niet opwerpen als reclame-deskundige - dat doet de Universiteit van Amsterdam wel, die me ooit inschakelde als werkgroepdocent strategische communicatie. mag ik echter wel vragen waarom jij liever een jij-bak plaatst ter verdediging van je ongefundeerde claims dan ze écht te verdedigen?

Kijk namelijks eens goed naar je reactie:
je quote De Bakker uit Emerce. Dat komt uit deze column:http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=428106

Wat doet De bakker echter in deze column? Hij geeft een exposé van een aantal strategieën die marketeers NU al gebruiken om met het versnipperd medialandschap om te gaan. Dat lijkt me niet een toonbeeld van een sector die lijdt aan gebrek aan strategische inspiratie, eerder een toonbeeld van een sector waarin écht nieuwe strategieën razendsnel verspreid worden,onder andere door columns als die van De Bakker.

En natuurlijk ben ik suggestief als ik de vergelijking met Endstra maak. Maar hier is een staaltje van duidelijk zichtbare ironie: En natuurlijk is de term 'vastgoeddealer' helemáál niet suggestief, nee, dat is een perfect neutrale term!

En tja, natúúrlijk mag je kritisch zijn op reclame en weet ik veel wat.Dan wekt het des te meer verbazing dat je de zelfbespiegeling in de reclame van Ymere wél letterlijk neemt maar voor de rest alles op de hak neemt: blijkbaar moeten we het wél geloven als Ymere over zichzelf zegt dat ze 'echte ondernemers' zijn maar zijn alle andere reclameuitingen, vooral die langs de Lelylaan, een toonbeeld van perfide en vooral slecht uitgevoerde manipulatie? Weinig consistent, Arnoud, ik verwacht beter van je.

Misschien begrijp ik je vleugje ironie inderdaad niet, Arnoud. Wie weet ben ik te dom en te rechtlijnig in mijn denken om dat door te hebben. Feit is echter wel dat je een hartstikke goed punt, namelijk dat er spuuglelijke borden langs de Lelylaan staan, minder zeggingskracht geeft door te proberen er een commentaar op de reclamesector van te maken.

Dus, zullen we het nu on-topc gewoon hebben over die lelijke reclameborden? ;)
Arnoud de Jong
Daniel, De Bakker heeft het helemaal niet over een 'aantal strategieën', hij behandelt er ééntje: Viral marketing. En daarbinnen heb je dan weer verschillende types. Goed lezen dus.

Ik vind het bovendien behoorlijk vervelend dat je telkens selectief of suggestief allerlei dingen uit z'n verband rukt om maar je gelijk te halen, zoals in die warrige alinea over Ymere.

Het is een heel gebruikelijk stijlmiddel om vanuit de ironie en de hyperbool tot een serieus punt te komen. In dit geval gaat het dus via een uitvergrote reclamecrisis (de borden zijn enorm, dus moeten ze in crisis zitten) naar het serieuze punt van de belachelijk grote borden die het stadsbeeld vervuilen.
Dat is namelijk leuker om te lezen (lijkt mij) dan een droge klacht over een paar borden.

En nu ga ik weer fijn iets anders onzinnigs doen.
Suffie
-6-  Suffie:
Het enige wat me nu duidelijk wordt is dat de UvA geen weblogs leest...
daniel s
-7-  daniel s:
wat bedoel je daar precies mee suffie?
Suffie
-8-  Suffie:
Ach, ieder z'n eigen stukje ironie...!

Maar heel eerlijk, het enige wat ik uit jouw reacties haal is dat je jezelf erg belangrijk vindt, verder kan ik niets aan argumentatie ontdekken waarom Arnoud iets fouts schrijft. Het is leuk dat je stukjes aanhaalt, zoals dat van Jeroen de Bakker, maar het bewijst alleen dat je Emerge leest (wat kennelijk belangrijk is), maar voegt niets toe wat de schrijver van bovenstaand artikel tegenspreekt. Bovendien vind ik het een uitgesproken zwaktebod om éérst een stukje proberen onderuit te argumenteren en vervolgens na wat tegengas te roepen dat je er maar over op wilt houden. In dat licht vind ik het quasi bescheiden gekoketteer met je werkgroepdocentschap tamelijk overbodig, tenzij je aan het woordje 'ooit' nog een bepaalde betekenis wilt meegeven.
martijn
-9-  martijn:
@Daniel. Wellicht dat ik nu over de scheef ga, maar ik vind je onderhand een erg vervelend mannetje worden. Voortdurend koketteer je met je kennis en kunde en slaat daarmee alles en elke discussie steeds dood. Volgens mij vind je jezelf geweldig, zeer bijzonder en quasi intelligent. Mensen die zich op deze wijze moeten profileren hebben volgens mij een heel groot probleem namelijk, ze zijn een beetje dom.
Jochem Floor
-10-  Jochem Floor:
Ik geloof dat je met je eerste regel wel gelijk hebt, Martijn. Het is niet nodig om e.e.a. zo persoonlijk te gaan opvatten. En het uit de bijdragen van deze of gene persoon extrapoleren van een beeld van diens karakter lijkt me ook tamelijk riskant. Mag ik voorstellen dat je de kritiek eens opnieuw probeert te formuleren?

En met alle respect richting beiden, meen ik overigens dat de scherpe randjes tussen Arnoud en Daniel overigens hier ook wel iets minder zouden kunnen dan in de voorgaande postings. Iedereen kan eens een keer een beetje uit de bocht vliegen, maar: “noblesse oblige”, heren. Toch?
Martijn
-11-  Martijn:
@Jochem. Je hebt helemaal gelijk maar ik kon me gewoon even niet beheersen. Mijn kritiek anders formuleren? Goed, door Arnoud wordt iets gesignaleerd. Terecht overigens, want het landschap in Osdorp is behoorlijk vervuild met die grote borden. Ook ik vind dit een zwaktebod van de woningcorporaties. Kan toch veel mooier en veel subtieler. Als Daniel daar nu weer allerlei strategien tegenaan moet gooien als zijnde een keer ingehuurd door de UvA (wat moet je met dit soort informatie)en dus daarmee ingaand op de strategie en op zijn kennis/kunde en niet op het gesignaleerde probleem, dan is dat erg vervelend.
daniel s
-12-  daniel s:
@ Martijn: dat ik een beetje dom ben staat wel vast: ik ben 26 en studeer nog steeds! Schot voor open doel, dus, well done! Laten we een keertje afspreken, Martijn, jij en ik, en dan kun je de volgende keer met een échte reden zeggen dat ik dom, arrogant en pretentieus ben. Dat heb ik liever dan dat je het uit de lucht grijpt. Deal?

@ Jochem: dat is vriendelijk van je, vriendelijk dank. Misschien was ik ook wat fel van toon, excuus daarvoor. Naar ik me meen te herinneren doen Arnoud en ik dat onderling wel vaker - en volgens mij vatten we het beiden ook sportief op.

@ Suffie: goed, blijkbaar leg ik inderdaad niet helder uit wat ik bedoel. Waar ik tegen in opstand kwam was de claim in het stuk dat de reclamewereld strategisch de weg kwijt is - of de suggestie die gewekt werd dat dat zo zou zijn. Die suggestie werd in mijn ogen onderbouwd door een bewijs, namelijk de reclameborden langs de Lelylaan, die inderdaad spuuglelijk zijn. Maar die borden zeggen niets over de sector in het algemeen, maar hetzij doordat ik de ironie van Arnoud niet oppikte, hetzij doordat hij onbedoeld iets claimde wat hij zelf misschien niet bedoelde te zeggen, interpreteerde ik het zo dat hij dat wél bedoelde. Dát is waartegen ik redeneerde, ik hoop dat het u zo duidelijker is.

De reden waarom ik daar een felle toon bij aansloeg is omdat het in mijn ogen makkelijk scoren is over de rug van 'de reclamejongens', en dat terwijl het punt van de spuuglelijke reclameborden dat niet nodig heeft. Toegegeven, de reclamejongens zijn misschien een bevolkingsgroep die niet echt een pleitbezorger nodig hebben, maar voor mijn gevoel was het te makkelijk wat Arnoud probeerde te doen.
daniel s
-13-  daniel s:
en @ martijn: daarmee zie je dat ik (en dan zou het fijn zijn als je mijn allereerste reactie leest, waarin ik NIET iemand anders quote of “kokketeer met kennis” - dat kwam slechts nádat Arnoud dat relevant maakte door zélf eerst Emerce te quoten en vervolgens een jij-bak plaatste dat ik geen verstand van marketing zou hebben, dus nádat het door iemand anders relevant gemaakt werd, ik hoop dat je dat met me eens kunt zijn) dus juist wél reageerde op het probleem - door duidelijk te maken dat de oorzaak van het probleem níet is dat de reclamewereld in zijn geheel strategisch de weg kwijt is, maar eerder doordat de woningbouwcorporaties zelf gewoonweg geen verstand hebben van hoe je effectieve en goede reclame maakt. Of is een analyse van oorzaak-en-gevolg ineens niet meer het probleem bespreken?

Maar goed, dit is alles overbodig, want Arnoud zei al dat de claim dat de hele reclamewereld de weg kwijt is (blijkbaar) ironisch bedoeld was.
elsbeth
-14-  elsbeth:
De borden die nu in Osdorp staan zijn toch bedoeld om de aandacht te vestigen op de komst van nieuwe woningen? Dat is toch reclamemaken of heb ik het mis. Arnoud signaleert terecht dat die borden er niet uitzien. Ze vervuilen meer dan dat je kijkt wat er op staat. Dat is toch een slechte marketing van die bouwers. Ik mag aannemen dat ook woningcorporaties tegenwoordig allerlei mensen/buro's inschakelen om hun boodschap aan de man/vrouw te brengen. Dan klopt het toch dat Arnoud opmerkt dat de marketingjongens het spoor bijster zijn? Of is een huis verkopen anders dan een produkt slijten? Je zou bijna denken dat die huizen dus niet erg in trek zijn omdat er zoveel en zo groot mogelijk lelijke reclame voor gemaakt moet worden.
frans
-15-  frans:
Met al dat geleuter hier is dat reclamemaken in ieder geval aardig gelukt.
Arnoud de Jong
@Jochem:
Het is zoals Daniel zegt: wij mogen elkaar graag verbaal de oren wassen, maar dat is louter sport en het kan de discussie verlevendigen. In het café vind ik Daniel gewoon een aardige jongen en dat is hij ook.

@Frans:
Ja, natuurlijk! Hoe komen we anders zo snel mogelijk van die borden af? ;-)
arie
-17-  arie:
kettingzaag op benzine :-)rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bert Burgers
-18-  Bert Burgers:
Reclame heeft één zeer groot nadeel. Het irriteert mensen, die een schone horizon zouden willen. Reclame is tegenwoordig uitermate opdringerig en voor de meeste niet geïnteresseerden een doorn in het oog. Wat kan mij het schelen, of Jantje of Pietje merk A of B tandpasta gebruikt. Het irriteert alleen maar, omdat je het ongewild toch moet verwerken in je privébeleving van je omgeving. Een oude wijsheid: GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS. En reclame heeft geen ander doel, dan hoe dan ook geld binnen te halen. De kwaliteit van het aangepresene wordt zelden echt onderbouwd, en is daarom meestal onbenullig en vervelend. Eens had je reclame voor het pientere pookje van ons eigen Dafje. Er was een duidelijke vertoning van de werking en daarom het aankijken echt waard. Maar nu wauwelen we alsmaar over NIEUW en SUPER. Wat moet ik met die onzin?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.