Home > > Een Amsterdamse Islam

Een Amsterdamse Islam

Foto: Thomas Schlijper
In Amsterdam moet een Islamitisch kunst- en cultuurcentrum komen, vond de gemeenteraad deze week. Dit voornemen werd financieel kracht bijgezet door het toekennen van een startsubsidie van vier ton. Het centrum moet 'Marhaba' gaan heten, Arabisch voor 'welkom'.
Hoewel het seculier karakter wordt benadrukt, zal de Islam toch de gemeenschappelijke noemer zijn waaronder het centrum functioneert. Dertig procent van de Amsterdamse bevolking is Islamitisch. Die bevolkingsgroepen richten zich momenteel nog op de interpretaties van de Islam zoals die gelden in het land van herkomst.
Met Marhaba moet dit gaan veranderen. Het centrum heeft de intentie om op termijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een Europese, dan wel Amsterdamse moslimidentiteit. Daarvoor is een proces van zelfreflectie en en ook zelfkritiek bij de Amsterdamse moslims nodig.
Het centrum zal zich dan ook voornamelijk richten op scholieren en de jonge, hoger opgeleide en dus potentiële intellectuele voorhoede van de Amsterdamse moslims. Tevens is het de bedoeling de moslims in de stad een groter gevoel van eigenwaarde te geven via de erkenning van de eigen cultuur. Momenteel wordt de Islam door de buitenwacht nog teveel als boeman gezien, waardoor standpunten polariseren en in Nederland woonachtige moslims steeds meer in een isolement raken.
De Islam is heden ten dage overwegend negatief in het nieuws. Een kunst- en cultuurcentrum kan via tentoonstellingen, ontmoetingen en activiteiten ook de aandacht richten op de positieve kanten van Islamgerelateerde cultuur en daarmee het zelfrespect van de Amsterdamse moslims versterken.

Wat hiervan te denken? Een eerste reflex bij sommige autochtone Amsterdammers zal zijn: waarom moet de overheid dit subsidiëren? Dergelijke geluiden waren ook al in de gemeenteraad te horen. Hoewel het officieel een buitenkerkelijk project is, is de relatie met godsdienst toch zonneklaar. Maar dat kan ook niet anders. De overgrote meerderheid van nieuwe Amsterdammers is nu eenmaal moslim en ontleent daar zijn culturele identiteit aan.

Hoewel het welslagen van dit project op termijn zal moeten worden afgewacht, zullen we er niet aan ontkomen het een kans te geven. Immers, het is voor een stad als Amsterdam belangrijk dat de focus komt te liggen op een Islam die beter is toegesneden op samenleven in een tolerante westerse cultuur. Dat is beter dan voortdurend opgezadeld worden met geïmporteerde denkbeelden en standpunten die zijn ontleend aan regio's in de wereld waar geweld en fanatisme de boventoon voeren.

Uitgebreide informatie over de gehele opzet en de doelstellingen van Marhaba leest u hier (PDF).

foto: Thomas Schlijper.

32 reacties op "Een Amsterdamse Islam"

-1-  :
Mooi stuk, Arnoud. En wie weet heeft het zin. Ik maak echter bezwaar tegen je zin: “Een eerste reflex bij sommige autochtone Amsterdammers zal zijn: waarom moet de overheid dit subsidiëren?”

Dit suggereert dat alleen autochtonen die vraag stellen, uit een soort van gierigheid: 'Mijn belastingen? Naar die Moslims? Dat NOOIT!'

Ikzelf ben echter als let wel, officieel allochtoon, óók tegen dergelijke subsidies, en wel omdat ik als klassiek ontwikkelingsliberaal (lees: D66'er of VVD'er) vind dat de overheid zich pertinent niet met dat soort zaken bezig houdt, omdat het onrechtvaardig en illegitiem is. Mijn mening daarin zal velen hier tot vervelens toe allang bekend zijn, en daarom vind ik het lichtelijk verbazend dat je suggereert dat het alleen maar conservatieve autochtonen zijn die op emotionele gronden tegen en dergelijke subsidie zouden zijn, en niet ook de liberalen, van welke afkomst dan ook, op basis van principiële redenen.
yanny scutt
-2-  yanny scutt:
De werkelijkheid is natuurlijk dat de meeste van onze allochtonen helemaal niet met Kunst bezig zijn!

Zij financieren het bestaan van hun terugkerende (naar land van oorsprong; ouders/grootouders ) en houden zich echt niet bezig met Kunst.

Deze commisssie kan zich beter bezighouden met de toekomst van kinderen die samen gaan zwemmen, samen gaan kamperen of een schoolreisje... Jongens en meisjes samen leren spelen en doen. De KUNST komt dan ,later ,helemaal vanzelf!
Aarnout
-3-  Aarnout:
Beste Arnoud,

Een Imam dat geld geven voor een Madrassa is misschien beter besteed. Of een cursus Calvinisme voor Fundametalisten. Bustochtjes naar Staphorst.

Dit clubje is met zijn eigen boterham bezig. In mijn oren galmen nog steeds de woorden van Mohammed B. over ontwikkelingswerkers en hun cliënten: sukkels. Ik zocht kort op internet wie ze waren.

Haci Karacaer. Is die niet net uit zijn Moskee project gegooid door zijn eigen achterban? Gelijk hebben ze. Ik moet ook niet hebben dat de conciërge van mijn huisbaas toezicht houdt op mijn normen en waarden.

Paolo de Mas. 'Staff institute for migration and ethnic studies'. Die is net zo idealistisch als een Unilever directeur in een worstenfabriek.

Moustapha Baba. 'Organisatie en adviesbureau v. intercultureel management' Kan hij Shell niet in Rusland helpen?

Achmed Marcouch. 'woordvoerder Marok. moskeeën Amsterdam'. Sorry. No offense. Verbind me even door met de baas zelf. Waarom hebben die imams überhaupt één woordvoerder. Dit is toch een multi-imam stad. Heb je ooit van een woordvoerder van de Hollandse dominees gehoord. Die preken elkaar al eeuwen de kerk uit.

Yasmine Allas. 'Schrijfster'. OK Muze 1. Fundering gelegd voor een cultureel bouwwerk.

Nazmiye Oral. 'Actrice' OK Muze 2. En dan is het boek alweer uitgelezen. Tot slot de jokers:

Felix Rottenberg. Linkse smeerolie.

Pieter Winsemius. Rechtse smeerolie.

-------------------------------

@Yanny Scutt; juist ja.
esther d
-4-  esther d:
@Yanny: wat aanmatigend, zeg! Weleens in Podium Mozaiek gekeken naar de theatergroepen, kunst aan de muur en artiesten die daar optreden, bijna allemaal allochtoon? En wat dacht ja van de buurtsoap die van start gaat; acteurs, regisseur, producers etc., allemaal allochtoon.
En dan suggereren dat we ons beter eerst kunnen focussen op schoolreisjes en samen zwemmen, alsof Kunst, zoals jij met een hoofdletter schrijft, niet is weggelegd voor Onze Allochtonen. Bah!
yanny scutt
-5-  yanny scutt:
Ja Esther, ik weet dat ik e.e.a nogal scherp stel en daardoor kom ik wellicht aanmatigend over. Dat is niet mijn bedoeling en natuurlijk weet ik dat er ook allochtonen bezig zijn in de kunst. (er zitten geweldige schrijvers tussen!)

Als dit stuk over Nederlanders had gegaan zou ik hebben gezegd dat de meerderheid zich niet bezighoudt met kunst. Gewoon omdat het waar is. Ik heb nergens geschreven dat kunst niet weggelegd is voor allochtonen. Hoe kom je daarop?!

Maar als het gaat om subsidie dan vind ik dat er veel meer geld moet naar het onderwijs, (brede scholen) en het stimuleren van gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes want daar hebben zij profijt van!

Kunstenaars hoeven helemaal geen subsidie want als je iets mooi's tot stand hebt gebracht, dan verkoopt het zichzelf!

Tenslotte; de buurtsoap van Bos en Lommer. Soaps -gemaakt- door wie dan ook- reken ik persoonlijk niet tot kunst. Dat zul jij wel heel aanmatigend van mij vinden ,nou, dat moet dan maar! Ik zie het mooie noch het nuttige ervan in. Ik zal niet kijken want ik vind soaps vreselijk. Groet; Yanny
estherd
-6-  estherd:
@Yanny: scherp stellen? Ik vind dat je soms ongenuanceerd je mening de ruimte in slingert, alsof je overal verstand van hebt. Poneer je stellingen dan tenminste nog als een mening ipv een waarheid, dan laat je ruimte voor discussie.
De soap is overigens minder soaperig dan je zou verwachten, het gaat over drie jongens uit Bos en Lommer.
yanny scutt
-7-  yanny scutt:
ESther, ik zal zeker doorgaan met mijn mening de ruimte in te slingeren. Ook al voldoet de manier waarop ik dat doe, niet aan jouw zorgvuldige regeltjes..(-; Groet; Yanny
Liz
-8-  Liz:
Ik sluit me aan bij Yanny. Gelijkheid tussen jongens en meisjes is veeeeeel belangrijker dan godsdienst. Subsidie naar islam-initiatieven? Dan ook naar agnostische/humanistische initiatieven, want nog altijd hangt een meerderheid van de bevolking een a-godsdienstige zienswijze aan. We dreigen weleens te vergeten dat we nog altijd een niet-islamitische meerderheid hebben in dit land, die zich enigszins tot volledig in de kou voelt staan. De wet van de schreeuwende minderheid.
Els
-9-  Els:
Een cultureel centrum voor de arabische wereld zou ik prima vinden maar een cultureel centrum met religie als centraal uitgangspunt lijkt mij geen staatszaak en dus ook niet in aanmerking komen voor subsidie.
Vince Gonzales
-10-  Vince Gonzales:
Arnoud de Jong schrijft: “Tevens is het de bedoeling de moslims in de stad een groter gevoel van eigenwaarde te geven via de erkenning van de eigen cultuur”
Wat?
Een NOG groter gevoel van eigenwaarde?
http://tinyurl.com/yyffjl
De Haagse politie stuurt 25 agenten naar Marokko zodat die de cultuur van het Noord-Afrikaanse land leren kennen.
“Om jonge Marokkanen aan te pakken, moeten we ons ook in hun achtergrond verdiepen. Ze gedragen zich niet als autochtone Nederlanders, ze dwepen met de Marokkaanse cultuur. Dan moeten we die ook kennen”, zegt korpschef Gerard Bouman van de politie Haaglanden in het AD.
Dr.D
-11-  Dr.D:
In plaats van dat ze de marokkaanse politiemethodes gaan aanleren...

We hebben te maken met een generatie dat ongewenst gedrag vertoont
en schermt met religie als ze er op worden aangesproken.
Na een verblijf in Marokko zullen de agenten alleen gesterkt zijn
in de overtuiging dat alle marokkaanse klootzakken hier wonen...
yanny scutt
-12-  yanny scutt:
Els, je hebt gelijk als jij vind dat 'Marhaba' een ontmoetingscentrum moet worden voor culturele (arabische of berber?) uitingen. Zelf ben ik daar ook een groot voorstander van.

Maar onze B&W kennende krijgen wij weer iets waar mannen en vrouwen alleen gescheiden (ook al zijn ze stevig getrouwd) welkom zijn.

Na een jaar is Amsterdam dan weer een cultureel centrum rijker, gedomineerd door mannen. Lees; Een koffiehuis..( wel met een gouden subsidie- randje natuurlijk!)

Net zoiets als de Soap van de Bos en Lommer waar Esther zo'n voorvechtster van is (en dat wordt ook betaald uit gemeenschapsgeld).

De hoofdrolspelers in die soap zijn drie (3!) jongens..

Esther en -alle anderen die in een positie zijn om gemeenschapsgelden naar zich toe te trekken-zouden er goed aan doen om eens meer aandacht te geven aan de gelijkwaardigheid tussen de man/vrouw verhoudingen in het algemeen-en met zeer bijzondere aandacht voor de moslima's!

Zij hebben behoefte aan ruimte...met gouden randje!

'Marhaba' wordt wat mij betreft een ruimte waar vrouwen de 'scepter' zwaaien. En waar mannen binnen mogen komen op uitnodiging..

Zo,n 'Marhaba' wil ik zien! Groet; Yanny
Els
-13-  Els:
Ik weet via een kennis dat er ook plannen zijn voor een arabisch cultureel centrum, dus niet op religieuze grondslag, maar dit is juist door de politiek tegengehouden. Oerdom!
Arti
-14-  Arti:
MARHABIA

Is het niet interessanter om een pan-cultureel centrum voor het Oosten in te richten waar je oude beschavingen als de Perzische, de Armeense of de Jemenitische inzichtelijk maakt aan de hand van kunstobjecten, wetenschap en literatuur met eeuwigheidswaarde?
Dat een verhaal vertelt over klassieke issues als astrologie, architectuur, literatuur en kunstzinnigheid uit Noord-Afrikaanse en Arabische culturen. En waarvan de Islam een onderdeel is naast andere beschavingsvormen zonder dominant neergezet te worden.

Hoe zat 't ook alweer met een burgerinitiatief? Vijfhonderd handtekeningen, achttienhonderd of was het een percentage van het aantal kiesgerechtigden.
daniel s
-15-  daniel s:
dat is inderdaad wel een interessante vraag: hoe kijkt de Islam aan tegen de grote en invloedrijke beschavingen uit het Midden-Oosten die voor de Islam kwamen: de Babyloniërs, de Assyriërs, de Egyptenaren, nog veeeeeeeeel meer: zijn dat allemaal zondaars en kwaadaardige heidenen? Dat vraagtstuk vormt immers een probleem voor het christendom: hoe zit het met heidenen die leefden vóór Christus, die dus nooit 'Het Woord' hebben kunnen horen? EN dat terwijl de beschavingen uit het Midden-Oosten een dominantie hebben gekend die nooit overtroffen is: zijn dat allemaal losers vanuit de Islam bezien?
Bart
-16-  Bart:
Sinds wanneer is er in Nederland geen scheiding van kerk en staat meer? Ik vind die cultureel-religieuze instellingen prima hoor, en ze dienen ook vast een goed doel.

Maar ze dienen niet betaald en niet gesubsidieerd door de gemeente, province of staat te worden. Of het nou om christelijk, islamitisch, joods, hindoestaans of om het even wat voor religie gaat, de overheid hoort daar wat mij betreft boven te staan.
Bart
-17-  Bart:
Nog een kleine toevoeging: het idee van Arti spreekt me bijzonder aan, maar is dat er al niet in het Tropeninstituut?
Arti
-18-  Arti:
@Tropen Bart,

Kijk en vergelijk zou ik zeggen:
http://www.imarabe.org of http://www.kit.nl

Je kunt ook de atlas erbij pakken natuurlijk.
Liz
-19-  Liz:
En als we nou eens een Nederlands cultureel centrum zouden opzetten met Humanistische waarden en veel aandacht voor de Nederlandse geschiedenis, dan zou het huis te klein zijn, want Nederlanders dienen zich te schamen voor hun eigen cultuur. Trouwens, Nederland heeft eigenlijk helemaal geen cultuur! (Ironisch bedoeld)
estherd
-20-  estherd:
@yanny: zal ik je even wat beter informeren: De buurtsoap maakt onderdeel uit van de training “buurtbemiddeling” voor jongeren.
In deze training leren jongeren uit Bos en Lommer om te gaan met conflicten in hun buurt tussen jongeren onderling.
De soap dient als publiciteitsmiddel voor deze training en is het initiatief van een aantal jongeren.
De financiële middelen voor de soap komen uit de stichting IDN. Deze stichting dient er toe kleine initiatieven van jongeren (zie ook http://www.jongbosenlommer.nl ) snel te kunnen honoreren. De stichting wordt gefinancierd uit een particulier fonds.
De stichting probeert de initiatieven die door het bestaande jongerenwerk of anderen niet worden opgepikt een kans te geven.
Alle faciliteiten voor de soap zijn ter beschikking gesteld in natura (camera's, montagekamer, locaties, etc).
Dus verkondig aub geen feiten die je niet kunt staven, zoals dat de soap alleen maar betaald wordt uit gemeenschapsgelden.
yanny scutt
-21-  yanny scutt:
Esther, Dank je wel voor deze duidelijke toelichting! Uit allerlei publicatie's is ,zeker bij mij, de indruk ontstaan dat het puur om een 'overheidsproject' ging. Het zit dus wat ingewikkelder in elkaar. Ik hoop zeker dat de jongeren er ook echt iets aan hebben!

Maar ik hoop ook dat er heel veel ,meer, aandacht en geld gaat naar opgroeiende kinderen en hun jonge ouders want dat dat heel erg nodig is bleek m.i. uit een lezing van Fadoua Bouali enkele weken geleden in bibliotheek Osdorp.

Fadoua Bouali is verpleegkundige en heeft een jaar, of meer, columns geschreven voor de Volkskrant (die ik met veel aandacht -en plezier!- heb gelezen.) Zij heeft een boek geschreven; 'Bevrijd door Allah' waarin zij (hele) korte metten maakt met man vrouw verhoudingen binnen de Islam zoals die nu wordt beleefd door 'gelovigen'..

Geloven in een almacht met gelijkwaardigheid voor iedereen is haar thema in het boek. Ik beveel het iedereen aan!

Off topic; Wat leuk dat ,jouw collega, Shirley Brandeis een boek heeft geschreven! Ik ga het morgenochtend meteen kopen! Ik heb zo'n idee dat zij iets te melden heeft. LEUK! Groet; Yanny
Vince Gonzales
-22-  Vince Gonzales:
Graag aandacht voor een andere kijk op Marhaba:

http://www.hetvrijevolk.com...
yanny scutt
-23-  yanny scutt:
Vince, dank voor de leesbijdrage. Een goed en doorwrocht artikel. Meestal begrijp ik de drijfveren Job Cohen wel, maar in de hele 'Marhaba' kwestie gaat hij echt een brug te ver!

Misschien is hij een aanhanger van het z.g. 'Intelligent Design'- denken; geloven in God maar dan op z,n digitaalst
met een flinke scheut globalisering. Heel griezelig als mensen die onze democratie moeten bewaken en handhaven, zo gaan denken!

Intussen wordt de thee steeds duurder en heter..Wetenschapsmensen en aanhangers van de ratio kunnen dus nu al aardig zien aankomen wat er gebeurt als je die thee drinkt; blaren op je..

De vraag is: Wie stopt Job Cohen en nodigt hem eens uit voor een kopje koffie? (waar je lekker wakker van wordt?!)

Job mag van mij iets anders gaan doen want hij is de weg kwijt en schijnt niet meer te weten dat Staats en Kerkzaken niet voor NIETS werden gescheiden! Bij mij is hij welkom voor een 'bakkie'! Groet; Yanny
Kiek
-24-  Kiek:
In Amsterdam bestaat al jaren een arabisch cultureel centrum, El Hizjra(http://www.elhizjra.nl). Ik begrijp niet goed waarom dat opeens nergens meer wordt genoemd en nog minder waarom er een nieuw centrum moet worden opgericht.
yanny scutt
-25-  yanny scutt:
Zo is dat Kiek! Elk jaar komt daar mooi talent vandaan op schrijvers, of ander cultureel gebied. De 'El Hizjra' prijs in de wacht slepen is een echte springplank voor elk talent!

Ik zou hier ook nog een lans willen breken voor Studio West waar ,met name, jongeren zich kunnen ontplooien op muziek- gebied en alles wat daarbij hoort. Het is op het Osdorpplein en voor alle jongeren. Een minpunt is, dat het wel wat aan de dure kant is voor jongeren uit de minima huishoudens..( lijkt mij een punt van aandacht voor de gemeentelijke wethouder!) Maar het is er! (-: Yanny
yanny scutt
-26-  yanny scutt:
Bijna een jaar later en het stokpaardje van Job Cohen -hoe goed bedoeld dan ook- is ter ziele, en wij zijn met z,n allen 4 ton lichter.

De reden is de PC-houding van ons gemeentebestuur, zonder dat zij inzicht hebben in het denken en doen van mensen die geleerd hebben heel anders met geld om te gaan dan wij gewend zijn en ook geen notie hebben van de manier waarop in nederland stichtingen worden 'gerund'

Maar onze Job (geduld is een schone zaak nietwaar..) wist het wel, en nu is het geld (dat het geduld van Job gekost heeft) weg.

En dat is een gemiste kans! Dat geld had veel beter besteed kunnen worden aan de projecten die wel goed gaan.

Bah! Groetjes, Yanny
frank
-27-  frank:
Ach, er staan nu al tig-organisaties in de rij die menen dat zij het wel beter kunnen/zullen doen. Denk even over de organisatie achter Podium Mozaiek. Deze vindt zichzelf zoooooooo goed bezig. Waarmee weet ik niet, maar dat kan wellicht ook aan mij liggen. Ik ben alleen nu een paar maal daar geweest en ik vond het niets bijzonders. het enige wat ik weet is dat daar een hele handige meneer zit die gewoon heel goed weet subsidie potjes aan te breken. Ik zou zeggen, gewoon goed op blijven letten waar nu weer eens geld in een bodemloze put gegooid wordt.
Renee
-28-  Renee:
Frank is er geweest. Frank heeft daar een handige meneer gezien.

Voor Frank is nu alles duidelijk;
hij gooit het balletje op. Pompt zich op. En maakt praatjes.

Wat Frank denkt is echt. Frank denkt altijd dat het borreltijd is. Borreltijd is immers praattijd.
Huibert
-29-  Huibert:
Ik wil even reageren op de deze stelling van Yanny:

'Kunstenaars hoeven helemaal geen subsidie want als je iets mooi's tot stand hebt gebracht, dan verkoopt het zichzelf!'

Een stelling die ik met stijgende verbazing heb gelezen en die getuigt van grote onwetendheid. Begrijp ik goed dat volgens jou kunst hetzelfde is als commercie?

Volgens mij vergeet je dat heel veel kunstwerken die wij als vanzelfsprekend beschouwen nooit zonder subsidie tot stand waren gekomen. Om in dit verband een aardig voorbeeldje te noemen: het van Gogh monument in het Oosterpark. Denk je dat dat zichzelf had verkocht? Had jij het willen betalen dan?
yanny scutt
-30-  yanny scutt:
Huibert,

Exuses voor de late reactie. Ik heb het de laatste maanden erg druk gehad.

Ik heb qua kunst niet veel expertise behalve dan dat ik wel weet wat ik wel of niet mooi vindt.

Ik weet ook niet hoe het monument van van Gogh -financieel- tot stand is gekomen maar als ze mij hadden gevraagd eraan mee te betalen zou ik dat zeker hebben gedaan, ondanks het feit dat Theo van Gogh -filmkunstenaar- een bloedhekel had aan subdidies. Hij was er namelijk trots op dat hij zijn films zonder staats-subsidie tot stand kon brengen!

Verder vind ik het vreemd dat jij een monument vergelijkt met een -pakweg- Mondriaan die 'zichzelf' verkoopt kijk maar eens wat kunst opbrengt op de veilingen.

Bovendien had het monument in het Oosterpark er niet geweest als die vreselijke moord niet had plaatsgevonden!
cor
-31-  cor:
god bestaat niet.
RudiPensionado
-32-  RudiPensionado:
Ben het eens met Cor

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.