Home > > De meningen van Jean Tilly

De meningen van Jean Tilly

Piranha. Van www.kindernetz.de
Vandaag hoort Samir A. wat zijn flirterij met radicale Islam en Jihad hem heeft opgeleverd. In de 'zwaarbeveiligde rechtbank te Osdorp' vindt namelijk vandaag de uitspraak in het zogeheten 'Piranha-proces' plaats. Ondertussen is net bekend geworden dat de rechter de groep rondom Samir níet aanmerkt als een terroristische organisatie. Toch, nog voordat de uitspraak zelf bekend was, stonden de commentatoren al klaar om er van alles van te vinden.

Neem bijvoorbeeld onderzoeker Jean Tilly van het IMES, het Institute for Migration and Ethnic Studies, onderdeel van de interne opleiding van de PvdA, namelijk de Universiteit van Amsterdam, voor wie dit koren op zijn molen is. Op een interview op BNR Nieuwsradio stelt Tilly vandaag dat dit proces bij de 2% jongeren die kans lopen op radicalisering, dit ook daadwerkelijk kan leiden tot radicalisering. Dergelijke jongeren kunnen dan denken "zie je wel, we worden weer gediscrimineerd...", aldus Tilly.

Het is nogal verrassend dat een verder natuurlijk geheel politiek neutraal onderzoeker als Tilly zoiets zegt. Als wetenschapper hoort hij namelijk zoveel mogelijk objectief bewijsbare uitspraken te doen, en niet zijn politieke kleur al te veel door te laten schemeren door allerlei aannames te doen. Bijvoorbeeld aannames over de oorzaken van radicalisering.

Jean Tilly gelooft blijkbaar dat de uitspraken van rechters en politici bijdragen aan radicalisering. Dat is een leuke mening, maar niet meer dan dat. Het past in de bredere mening dat de oorzaak van radicalisering is dat sommige etnische groepen sociaal en economisch achtergesteld zijn. Een leuke mening, maar die wordt niet gestaafd door de feiten: Osama bin Laden komt uit een steenrijke familie en is ontzettend hoogopgeleid, bijvoorbeeld. Eenzelfde verhaal geldt voor veel andere geradicaliseerde moslims: of ze zijn rijk, of ze zijn hoogopgeleid, of beiden.

Vergelijk dat eens met andere meningen die er zijn over radicialisering. Huntington bijvoorbeeld gelooft dat radicalisering een mix is van twee factoren: een bepaalde geloofsovertuiging die geweld a priori niet delegitimeert als instrument ter verdediging van de eigen eer en eigen normen, en ten tweede een grote demografische onbalans ten faveure van jonge, met testosteron gevulde en dus gewelddadig aangelegde, mannen. Binnen de mening van Huntington is een uitspraak als 'zie je wel, we worden weer gediscrimineerd' een normale en te verwachten uitspraak: de tot geweld neigende jongemannen zoeken ieder excuus om hun gewelddadige gedrag te legitimeren en motiveren. Dat gebeurde aldus Huntington bij de Europese beeldenstorm, de Franse revolutie, en nu ook met de radicaliserende moslims.

Of vergelijk het eens met de mening van Scott M. Thomas,die meent dat de radicalisering van moslim-jongeren een fundamentele morele kritiek is op het Westen. Wat moslim-jongeren als het ware 'van buiten' zien is dat het Westen enerzijds vrijheid belooft, maar het alleen maar toekent als je die vrijheid binnen een bepaald kader, namelijk het narcistisch consumentisme, beleeft. Doe je dat niet, dan is de Westerse ideologie een grote onderdrukkende gevangenis voor de vrijheid van de ziel. In die visie is het Vrije Westen een gewelddadige, manipulatieve en oppermachtige dictator die het spirituele en morele bewustzijn langzaam wegvreet. Tegen een dergelijke onderdrukker is elke vorm van verzet gelegitimeerd, inclusief gruwelijke zelfmoordaanslagen. Ook in die visie is een zin als 'zie je wel, ze discrimineren ons weer' een te verwachten en te voorspellen uitspraak: dit is dan het zoveelste bewijs van de onderdrukkende machine die het Westen is.

Wat opvallend is aan beide andere meningen, is dat de échte oorzaak van het radicaliseren NIET de uitspraak van een politicus of rechter is, maar een eraan voorafgaand denkkader van de radicaliserende moslim zelf. De oorzaak van radicalisering is dus niet die ene uitspraak van die ene rechter in die ene zaak: de oorzaak is een groter patroon. Wanneer we dan de drie meningen tegenover elkaar zetten, dan zien we dat de meningen van Huntington en Thomas beter passen bij de feiten zoals we die waarnemen, dan de mening van Tilly. Jean Tilly doet echter voorkomen alsof zijn mening een wetenschappelijk onderbouwd feit is. Een echte wetenschapper doorziet dat gelijk en ziet dat het maar een mening is, een mening met een duidelijk herkenbare PvdA-geur, en een mening die nog slecht onderbouwd is ook. Het is dan ook een grote schande dat deze man nog steeds als 'wetenschapper' gezien wordt.

zestien reacties op "De meningen van Jean Tilly"

Max
-1-  Max:
Goed stuk, maarre zit Jean Tilly daadwerkelijk bij de PvdA?
Zelf twee contrasterende meningen/personen opvoeren is een beetje flauw. Je studeert toch zelf ook? Dan weet je dat ik ook tien dingen kan opnoemen die Tilly weer ondersteunen. Wanneer Tilly daadwerkelijk banden heeft met de PvdA kunt u uw borst overigens natmaken de komende vier (drie? twee?) jaar. De mantra waar twee vechten hebben er twee schuld zal dan weer flink de kop opsteken.
Overigens stoor ik mij zeer aan het feit dat menig hoogleraar er zich op laat voorstaan lid te zijn van de PvdA, de meerwaarde van de informatie is mij onduidelijk en bij de UvA is het in dat opzicht werkelijk bar.
-2-  :
Nou nou, ik geef toe de UvA is van oudsher een pvda-bolwerk, maar tegenwoordig lijkt het toch allemaal wel mee te vallen, overwegend links ja, maar PvdA is niet erg populair onder de studenten... als de UvA studenten het voor het zeggen zouden hebben krijg je volgens folia ongeveer de volgende uitslag: SP 33, GL 29, VVD/PVDA allebei 23, D66 19, CDA 16, de rest 7. PvdA universiteit? Dan doen de propagandisten het behoorlijk slecht..

http://tinyurl.com/txmu7 (pagina 4)
Dr.D
-3-  Dr.D:
En weer geen eigen visie van Daniel.
Schrijfsels van anderen projekteren.
En dat voor een debatkampioen...

Heb je dus niet door dat er een generatie bestaat die bij voorbaat het predikaat 'kansloos' heeft opgespeld gekregen.
Een jonge marokkaan moet zichzelf twee keer zo hard bewijzen in deze samenleving. Hij/zij ziet dan de hollanders die de kantjes er af lopen.
Gedragen ze zich ook zo? Nee! Dan vliegen ze eruit!
De geschiedenis herhaalt zich.
In de jaren `80 waren het de goedopgeleide jongeren die al spraken van 'no future', braken de straten open en gooiden met molotovs naar de ME.
De tijdgeest uit de fles.
Want politici en hun eigen partijtjes zijn net zo sectarisch als een willekeurig te noemen religieuze stroming.
Verder @Daniel,
Als je iets niet begrijpt is het inhoudsloos?
Of kan jij hier ook bij de knop “Verwijderen” ?
Suffie
-4-  Suffie:
Ik zie niet in waarom de mening van Tilly politiek gekleurd is of niet-objectief. Sterker nog, de enige die er een politieke kleuring aan geeft ben jijzelf. Beetje flauw om er verder zelf geen mening over te verkondigen maar je te verlaten op twee andere onderzoekers die er ook maar een slag naar slaan.

Je kunt dit soort vraagstukken niet benaderen als een exacte wetenschap, je hebt namelijk te maken met menselijke gedachten en emoties en complexe maatschappelijke bewegingen. Die kun je niet onderbrengen in één zuivere waarheid. Tilly heeft vermoedelijk even gelijk als Huntington of Thomas omdat zoveel factoren een rol spelen, net zoals ik wel twintig verschillende oorzaken voor jouw columnistische tunnelvisie kan bedenken.
yanny scutt
-5-  yanny scutt:
Suffie, Daniel heeft hier geen mening verkondigd hoor! Sterker nog, hij stelt een vraag: heeft Tilly een punt over de schrijvers; Huntington of Thomas? Persoonlijk denk ik dat Tilly de boeken die zij hebben geschreven nog niet eens kan tillen.laat staan dat hij weet op welke plank die thuishoren..

Dat is kenmerkend voor de hedendaagse politiek, en met name voor de PvdA. Kijk ook maar naar de manier waarop zij zijn omgegaan met Ayaan Hirsi Ali die ooit onderdeel was van de Wiardi Beckman- Stichting( wetenschappelijke denktank van de PvdA).

De PvdA kan welhaast octrooi aanvragen op de 'snelkookpan' oplossingen voor alle problemen anno 2006. Dat hebben zij wel bewezen in de afgelopen 10 jaren. Wetenschappelijk wilden zij iets bewijzen, maar partijdoctrines namen de overhand. Hoe bedroevend.

Laatste PvdA actie; Job Cohen wil subsidie (nee, eist het!) voor de Stichting 'Marhaba' die alles behalve seculier is, want God bestiert alles..( En waar God is daar is de PvdA) De Wiardi Beckman stichting heeft geen recht van bestaan meer. Boos, boos en nog eens boos; Yanny
Engelmans
-6-  Engelmans:
@Max

Je schreef: “Overigens stoor ik mij zeer aan het feit dat menig hoogleraar er zich op laat voorstaan lid te zijn van de PvdA, de meerwaarde van de informatie is mij onduidelijk en bij de UvA is het in dat opzicht werkelijk bar.”

Er is een goede reden waarom sommige hoogleraren hun politieke voorkeur openbaar maken. Het is namelijk onmogelijk om sociaal-wetenschappelijk onderzoek totaal objectief uit te voeren: je gaat altijd van bepaalde eigen ideeen uit. Dit wordt bij veel sociaal-wetenschappelijke studies aan de UvA ook erkend. Hoogleraren willen niet pretenderen dat zij volkomen waardenvrij zijn. Vandaar dat zij hun politieke voorkeur bekend maken. Hun 'partijdigheid' is dan minder kwalijk, omdat je er van op de hoogte bent en er dus rekening mee kunt houden wanneer je hun artikelen leest.
ewoud
-7-  ewoud:
Als je de naam van Jean Tillie (en niet Tilly) al niet goed spelt, wek je niet de indruk je een klein beetje in deze onderzoeker te hebben verdiept. Tillie heeft in geen van zijn publicaties ontkend dat het vooral middelbaar tot hoger opgeleiden zijn die radicaliseren.

Zijn opvatting dat al dan niet terechte veronderstelde discriminatie en uitsluiting een rol spelen bij radicaliseringsprocessen is ook niet echt uitzonderlijk, maar wordt breed gedeeld onder andere Nederlandse onderzoekers (Buys, Demant,Benschop, de Koning etc.)die radicalisering in Nederland bestuderen. Ook bij de WRR, de AIVD en Clingendael ken ik zo snel niemand die hem zal tegenspreken. Zie bijvoorbeeld de AIVD-publicatie uit maart 2004 over jihadrekruten in Nederland.
yanny scutt
-8-  yanny scutt:
Maakt het wat uit dan of meneer/mevouw Tilly of Tillie heet? En is het belangrijk dat al die onderzoekers, zoals Ewoud die benoemt, aan het studeren zijn op de radicalisering van jongeren?

Die mensen moeten achter hun buro's vandaan! De straat op en de radicalisering (samen met de burgers) stopzetten!

Kortom; niet alleen je geleerdheid onderling bediscussieren en op papier zetten, maar AANWEZIG zijn.

Dan verdien je een salaris en stop je radicalisering zonder de mensen in publieke functie's in de steek te laten. Dan DOE je iets! Groet; Yanny
-9-  :
@ewoud: sorry hoor maar deze man heet toch echt Tilly en niet Tillie. Check bijvoorbeeld eens via googlefight: http://www.googlefight.com/...

dan zie je dat tilly vaker vorkomt dan tillie. Dus, door dit comentaar te geven wek jij niet echt de indruk te geven zelf na te denken en jezelf echt te vragen hoe relevant dat kommanueken nu eigenlijk is.

Belangrijker is dat hij zelf zijn mening presenteert als ware het een feit: nog voor de uitspraak beend was wist Tilly al dat et zou leiden tot meer radicalisering. Dat is dus wat ik blootleg en aantoon: tuurlijk zijn anderns meningen ook maar mningen, maar die van tilly is niet een waarheid.
ewoud
-10-  ewoud:
@ Daniel, het wordt wel wat armzalig als je google-fight als bron wilt gebruiken om aan te tonen hoe iemand heet. Het lijkt me toch zinvoller te kijken hoe iemand zichzelf noemt: http://www2.fmg.uva.nl/imes...

Dat je slechts hebt willen aantonen dat Tillie's mening niet de waarheid is, is je goed recht en het is een conclusie die weinigen zullen tegenspreken. Ook Jean Tillie zelf niet. Ik heb Tillie enkele malen ontmoet en leren kennen als een vrij bescheiden man. Afgelopen maandag was hij één van de sprekers bij de opening van het Cres (Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies) en benadrukte hij, net als andere sprekers, dat het onderzoek naar radicalisering nog in de kinderschoenen staat.

Toch is Tillie één van de weinigen in Nederland die (bescheiden) wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar radicalisering in Nederland. Dat journalisten dan bij hem terecht komen, is niet erg vreemd. Zoals ik in mijn eerdere bijdrage heb geschreven zal de mening die Tillie voor BNR verkondigde, ook niet snel worden bestreden door anderen die in Nederland onderzoek hebben gedaan naar radicalisering.

@ Daniel. Jij vindt het “een schande dat deze man nog steeds als wetenschapper wordt gezien”. Als je zo'n boude uitspraak wilt doen is dat je goed recht, maar dan verwacht ik dat je je op z'n minst in je slachtoffer hebt verdiept en weet hoe je zijn naam spelt. Als je dan ter onderbouwing blijft hangen op het niveau van google-fight, ben je voor mij niet erg overtuigend.
Ik heb wel veel van Tillie gelezen en hem enkele malen ontmoet. Ik heb absoluut veel kritiek op diverse methodische aspecten van zijn werk en zoek daarover ook graag steeds weer het debat met hem. In die debatten heb ik hem leren kennen als een intelligente en integere wetenschapper die absoluut open staat voor de meningen van anderen.
Wessel
-11-  Wessel:
Dit is de echte google-fight, Tillie wint.
Denk aan de aanhalingstekens Daniel! Vond je dat interview in Folia met hem niet leuk? Best origineel onderzoek.
http://www.googlefight.com/...
-12-  :
@ Daniel

de Tilly's zijn een Amerikaans Sociologengeslacht zeg maar, deze Nederlandse Jean Tillie, heet echt Tillie
Dr.D
-13-  Dr.D:
Zal het dan aan Daniel`s toetsenbord liggen...
yanny scutt
-14-  yanny scutt:
Allemaal kommaneukende mannen hierboven, en niet EEN die zich met de inhoud bezighoudt. Lullig hoor.. (proest!)groet; Yanny
Eppo
-15-  Eppo:
@yanny:

Je voorstel om de straat op te gaan en iets te gaan DOEN klinkt leuk, maar wat stel je dan concreet voor?
Alleen op straat gaan staan haalt ook weinig uit ;)
-16-  :
betreft de naam: Excuus, een fout van mijn kant.

Betreft de inhoud: waar ik op wilde wijzen was dit: door het korte commentaar wat de ongetwijfeld anders zo doordachte Jean Tillie gaf, wekte hij ontzettend de suggestie dat de uitspraken van rechters en politici de oorzaak zijn van de radicalisering. Het leek bijna alsof hij wilde suggereren dat de rechter daar maar rekening mee moest houden en daarom een lagere tot geen straf moest opleggen. Een vriendin van me noemde deze opmerking van Tillie zeer terecht een 'omkering van de bewijslast', en wel een hele doorzichtige ook.

@Ewoud: ik vind het fantastisch voor je dat je de man zelf meerdere malen ontmoet hebt. Ik hoop dat dat nog vele malen mag gebeuren en dat je het dan ontzettend gezellig en diepzinnig intellectueel met hem zult hebben.

Dat neemt echter niet weg dat deze betreffende uitspraak op mijn oren gewoonweg ondoordacht en vreemd overkwam, en een theorie van radicalisering met bijbehorende beleidsimplicaties leek te suggereren die mij van kant noch wal leek te kloppen.

@Suffie: je hebt honderd procent gelijk dat jemenselijk gedrag niet in een causale analyse kan vangen. Dat is dus precies wat mij stoorde aan de opmerking van Tillie: hij maakt een makkelijke 'als-dan' van iets wat op zijn minst een kip-of-ei-probeem is (namelijk: 'als de rechter een hoge straf uitdeelt, dan radicaliseren sommige jongeren' in plaats van 'aan de ene kant is er een denkkader wat bepaalde uitspraken in een bepaald kader interpreteert, dat vooraf gegeven is door andere factoren, zoals de fundamentalistische Islam of de testosteron-gedreven driftigheid van een jonge man, aan de andere kant kan een bepaalde uitspraak ook een bepaald kader tot interpretatie oproepen'). Dus ja, je hebt gelijk, maar daarmee heb je dus kritiek op Tillie en niet op mij.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.