Home > > Smikkelen en smullen op kosten van de zaak?

Smikkelen en smullen op kosten van de zaak?

Voorbode van een duur festijn
Amsterdam - Wanneer een overheidsinstelling van plan is opdracht te geven tot het leveren van producten of diensten, moet zij zich houden aan de Europese richtlijnen voor openbaar aanbesteden. Dat is vanwege de vrije concurrentie binnen Europa.
Alles wat naar verwachting boven de 206.000 euro (dienstverlening aan 'andere aanbestedende diensten' dan de centrale overheid) uitkomt moet Europees worden aanbesteed.
De meeste Nederlanders raakten voor het eerst op de hoogte van dit Europese gedoe tijdens de kwestie van de gratis schoolboeken. Grote onderwijsinstellingen moesten oppassen dat zij bij het inkopen van die schoolboeken geen Europese richtlijnen overtraden.

Voor de rest onttrekt het verschijnsel 'Europees aanbesteden' zich grotendeels aan onze waarneming. Eigenlijk is dat jammer, want het kan een bron van vermaak en/of verontwaardiging zijn.
Zo gaat het politiekorps Amsterdam-Amstelland de organisatie van zijn eerstvolgende nieuwjaarsreceptie Europees aanbesteden. Ja, fêteren is vooruitzien, je moet er vroeg bij zijn.
In het Parool van 26 april stond daarom een 'Aankondiging van Europese aanbesteding'.
Het schijnt een feestje te zijn voor 4000 personen. Daar gaat hoofdcommissaris Bernard Welten in gala-uniform natuurlijk weer een mooie toespraak houden. Dat wordt smikkelen en smullen!
Zit ik er ver naast wanneer ik verwacht dat de gemiddelde gewone burger hierover uitermate ontstemd zal zijn? Vast wel, als hij weet dat deze nieuwjaarsreceptie een dure grap wordt op kosten van de belastingbetaler. De minimale kosten kunnen wij immers afleiden uit het drempelbedrag van de Europese aanbesteding: 206.000 euro (ex. btw).

Bijna tweeënhalve ton (incl. btw) dus voor een hapje en een drankje en een babbeltje van de hoofdcommissaris. En misschien nog wel meer.
Komt dit geld uit de gemeentekas of moet men net als bij Rita Verdonk een kaartje kopen van 500 euro?
Mocht ik het allemaal verkeerd hebben begrepen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Misverstanden zijn tenslotte snel geboren.
Ondertussen houd ik mij bezig met het volgende dilemma: beledig ik een ambtenaar in functie wanneer ik vraag of Amsterdam soms een niet-goed-bij-zijn-hoofdcommissaris heeft?

zestien reacties op "Smikkelen en smullen op kosten van de zaak?"

Suffie
-1-  Suffie:
Wist je dat ze in politiebureaus ook verwarming hebben? Allemaal van onze centen!
Arnoud de Jong
Het nut van verwarming zie ik in. Een kleumende koddebeier is geen gezicht en straalt weinig gezag uit.
Het nut van een kostbare nieuwjaarsreceptie ontgaat me vooralsnog. Maar misschien kan iemand dat uitleggen. Komt daar trouwens ook de gewone politieman/vrouw? Of is het zo'n bobo-feestje?
-3-  :
Het schijnt dat ze nogal suf worden van de kou, die koddebeiers. Overigens, Arnoud: de regel 'fêteren is vooruitzien' is wat mij betreft Nobelfähig. Wanneer geef jij eens een feestje?
Altema
-4-  Altema:
@Arnoud:
In het Parool stond nog meer informatie. Het gaat om een aanbesteding voor de komende 4 of 5 jaar. Alle medewerkers van de gemeente zijn uitgenodigd, van vuilnisman tot wethouder. Dat gaat om duizenden mensen. Dit komt neer op ongeveer 10 euro per persoon voor de nieuwjaarsviering per jaar. Dat is niet zo belachelijk veel, als je nagaat dat daar de organisatie van de receptie en alle drankjes en hapjes per persoon van betaald moeten worden. Van 'feteren' lijkt dus niet echt sprake te zijn.
Fred
-5-  Fred:
Ik ben nog nooit uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie en ik denk met mij heel veel anderen. Datzelfde geldt voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam. Dat zijn besloten recepties alleen voor genodigden. Ook de receptie van de gemeente Amsterdam is rete duur. In het concertgebouw een voorstelling en dan in alle zalen daarna drank/hapjes etc.etc..
Suffie
-6-  Suffie:
Bakker Grietus uit Scharregat (Best Brood voor Boer én Varken) gaat ieder nieuwjaar met vrouw en alle drie de bakkersgezellen spareribs eten in het naburige buurtschap. Aan het einde van de avond krijgt iedereen een extra rondje en een leuk boeket voor moeder de vrouw. Aan het eind van de avond schrijft Grietus 500 euro af op de post “personeel diversen”. En toch is er geen hond in het dorp die de voorspelling doet dat de rest van het dorp het wel weer in de prijs van het brood terug zal zien.

Wat is er mis mee om een personeelsfeestje te geven dat neerkomt op zo'n krappe 30 euro per persoon? (het korps kent 7000 leden, er wordt gerekend op 4000 omdat er ook mensen zijn die niet kunnen of domweg moeten werken). Okay, het is een flink bedrag, ik heb het niet dagelijks op de bank, maar je moet het ook zien in relatie tot de schaalgrootte van het bedrijf. Ga je het afzetten tegen de vaste personeelskosten (honderden miljoenen per jaar) dan is het feitelijk een extra'tje ter grootte van een heel mager kerstpaket.

Of hebben ambtenaren sowieso geen recht op extraatjes?

En beste Arnoud, had het niet beter geweest als je de vraag over de doelgroep had uitgepluisd vóórdat je je verontwaardiging had uitgesproken?
Margot
-7-  Margot:
Maar ook de Nieuwjarsrecepties voor stadsdelen (ntern) is een onzinnige gebeurtenis. Net zoiets als de Kerstpakketten. Een bakker vergelijken met de publieke sector vind ik sowieso niet opgaan. De publieke sector maakt gebruik van gemeenschapsgeld en daar moet je gewoon uitermate zorgvuldig mee omgaan. Als de bakker zijn feestje laat terugvloeien in de broodprijs dan prijst deze zichzelf uit de markt. Gaan klanten gewoon naar een andere bakker. Dat ligt wel een beetje anders voor de publieke sector.
Paul
-8-  Paul:
Wat een zuur gezeur hier wederom.
Mogen de politie-agenten ook 'ns een verzetje hebben? Zo vet worden die toch niet betaald?
En dat geldt voor alle ambtenaren: Zo ruim betaald worden die niet, dus niet zo zeuren alstublieft. Deze mensen kiezen er veelal voor om zich voor de publieke zaak in te zetten, i.t.t. vele anderen die alleen maar aan de eigen portemonee denken
Arnoud de Jong
Voor alle duidelijkheid: ik misgun niemand een feestje en dus ook het politiekorps niet.
Maar volgens de woordvoerder zélf betrof het hier geen feestje, maar uitdrukkelijk een receptie. Ik reageerde uitsluitend op een advertentie voor een Europese aanbesteding. Daarin was geen sprake van 4 of 5 jaar.
Doet er ook niet toe. Als het een personeelsfeest is, noem het dan ook een personeelsfeest.

Suffie is met zijn bakkersvoorbeeld in de war met de kerstborrel en het kerstpakket. Dat is de gelegenheid om het personeel een beetje in de watten te leggen en dankbaarheid te tonen voor de geleverde prestaties in het afgelopen jaar.

De nieuwjaarsrecepties van de politie kent de doorsnee burger alleen van de nieuwjaarstoespraak van de hoofdcommissaris waarin de stijgende of dalende criminaliteitscijfers worden doorgenomen. Lijkt dus niet op een feestje.
Ik hoef ook niets over de doelgroep uit te pluizen, zoals Suffie suggereert. Een organisatie die gemeenschapsgeld uitgeeft heeft de taak om dat te verantwoorden en goed uit te leggen. We moeten de zaken natuurlijk niet omkeren.
Het was dus handig geweest wanneer de advertentie duidelijker informatie had bevat. Zoals ik al in het stukje zei: misverstanden zijn snel geboren.
Suffie
-10-  Suffie:
Arnoud, moet iemand die een advertentie zet vanwege een Europese Aanbesteding ook meteen vertellen hoeveel bitterballen hij bereid is te serveren?

Overigens ben ik niet in de war, het voorbeeld is één op één overgenomen, vermoedelijk omdat ik toevallig weet hoe die receptie wél in elkaar zit: een nieuwjaarsborrel voor al het personeel om het personeel enz..enz... Geen draad verschil tussen Grietus en Bernard, alleen dat Bernard er uitgerekend met een schijntje per personeelslid van af komt.

Moeten wij ons afvragen of een hoofdcommissaris niet goed bij z'n hoofd is omdat een lezer de term nieuwjaarsreceptie anders uitlegt? De advertentie richt zich tot mogelijke inschrijvers, als andere lezers daar conclusies uit halen dan is dat vooral hún pakkie an. De suggestie om je eerst in de achtergrond te verdiepen voor iemand voor gel uit te maken lijkt me dan redelijk voor de hand liggend...!

Margot, je lijkt moeite te hebben met het herkennen van schaalgroottes. Bakker Grietus is jaarlijks vermoedelijk een dikke ton aan personeelskosten kwijt, plus allerlei andere bedrijfskosten aan huur, energie, vergunningen, inventaris en grondstoffen. Hoeveel kosten aan feestjes denk je dat hij moet uitgeven voor hij zich uit de markt prijst? Of ga jij vallen over 3 cent per honderd broden?
Arnoud de Jong
Suffie, nu de zaak uiteindelijk duidelijker is geworden zullen we niet zoveel van mening verschillen. Maar ook in het Parool is de kwestie uitgebreid aan de orde geweest inmiddels. Dat duidt er toch op dat rond deze kwestie veel misverstanden rijzen als je de achtergrond niet een beetje uitlegt als organisatie zijnde. Volgens mij kost het in zo'n advertentie niks meer om er één alinea bij te zetten in de trant van:

'Elk jaar organiseert het politiekorps Amsterdam Amstelland voor haar personeel een welverdiende feestelijke bijeenkomst om de onderlinge band te versterken en eens lekker bij te praten. Omdat daar wel vierduizend mensen komen gaat de bijeenkomst naar schatting minstend 206.000 euro kosten en daarom moeten we de bijeenkomst Europees aanbesteden. Dat lijkt veel, maar per bezoeker valt het mee: x euro.'

Kijk, dan ben je duidelijk, verstandig en word je een goed-bij-je-hoofdcommissaris genoemd. ;-)

Laat onverlet dat ik nieuwjaarsrecepties onzin vind. ;-)
Ron
-12-  Ron:
En dan nog blijft er een verschil of je dit met publiek geld doet of met private middelen. Margot heeft dus wel degelijk een punt. Jammer dat Suffie de boel een beetje door elkaar husselt. Ik zou, als ik zou willen inschrijven op deze publieke aanbesteding toch graag willen weten waar ik me voor inschrijf. Ben het met Arnoud eens dat er meer helderheid gegeven had kunnen worden.
Suffie
-13-  Suffie:
Ron, dat maakt geen verschil, want die doorberekende bedragen die krijg je sowieso als burger op je brood, of het nou om consumptieprijzen of belastingheffingen gaat. Maar is dat een reden om alle personeelsextraatjes maar gewoon af te schaffen? Dit soort dingetjes vormen maar een fractie van de totale bedrijfskosten, maar dragen wel bij aan een beter werkklimaat, tenzij je net als Margot principieel weigert je kerstpaket in ontvangst te nemen (neem ik dan maar aan).

Natuurlijk moet je zorgvuldig met gemeenschapsgelden omgaan, maar hoever ga je daar in? Is de volgende stap het stellen van kamervragen omdat de afdeling Visvergunningen in de gemeente Schaafbroekerwoude in 2007 18 potloden heeft gebruikt in plaats van de toegestane 15?
Suffie
-14-  Suffie:
Beetje te vroeg gedrukt...

Enige jaren geleden was er ergens nogal wat commotie omtrent een besloten afscheidsreceptie van één of andere wethouder of burgemeester die iets van 150.000 euri's had gekost. Dat vind ik persoonlijk méér een kwestie om eens kritisch naar te kijken. Of wat dacht je van de consequent met tientallen miljoenen omhoog schietende kostenposten in de Noordzuidlijn???
Michiel
-15-  Michiel:
Het gaat om transparantie. Bleek een tijdje geleden niet dat er nauwelijks enige controle was op de subsidie uitgaven in Amsterdam? En....was er in Zuidoost geen commotie over subsidie en dubbele petten? Trouwens die vergelijking met broodprijzen en recepties in de publieke sector gaan mank. Als de bakker meer gaat verdienen dan moet hij belasting afdragen. Gaan recepties de pan uitrijzen om wat voor reden dan ook dan gebeurt er niets. De bakker is ondernemer en heeft ervoor gekozen een bepaald produkt tegen een bepaalde prijs te verkopen. De publieke sector werkt met andermans geld. verantwoording over en zorgvuldig omgaan met is dan een andere zaak. Recepties prima, maar Suffie geeft daar een eigen draai aan zonder dat hij/zij weet of dit wel zo is.
Suffie
-16-  Suffie:
Michiel, verdiep je eens in de macro-economie...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.