Home > > De misser van Marcouch

De misser van Marcouch

Foto: Arnoud de Jong
Slotervaart - Over het algemeen heb ik onze stadsdeelvoorzitter Marcouch wel tamelijk hoog zitten. Hij doet erg zijn best. Maar laatst maakte hij toch een missertje.

In een interview met het Parool verklaarde hij dat hij meer ruimte wilde voor religie op de openbare scholen. En dan vooral voor meer Islam. Gebruiken en feestdagen van moslims moesten worden gerespecteerd. Zelfs het dragen van een boerka moest bespreekbaar zijn.
Kijk, dat krijg je er nu van als je teveel in een God of Allah gelooft, dan kun je niet meer helder denken.

Wat Marcouch uit het oog verliest is het volgende...
Mensen met een islamitisch of christelijk geloof mogen in dit land hun eigen bijzondere scholen stichten. Daar kunnen zij zich uitleven in hun eigen denkbeelden. Dat is vrijheid van godsdienst. De rest van de maatschappij is ook nog zo fideel om daaraan mee te betalen.

Maar in deze samenleving zijn ook veel mensen die helemaal niet gediend zijn van wat zij zien als religieus gebazel. Die willen onafhankelijk onderwijs. Die willen dat hun kinderen verschoond blijven van dwaaldenkbeelden als het creationisme, de hemel en de hel. Voor hen zijn er de openbare scholen. Religie wordt er onderwezen in het kader van maatschappijleer, van algemene ontwikkeling. Ouders die toch iets meer willen op religieus gebied, kunnen zelfs aparte godsdienstlessen aanvragen. Daar ligt de grens en mij dunkt dat de religie daarmee dan al ruimhartig genoeg is bedeeld.

Schoolstrijd
Net zo goed als religieuze ouders het recht hebben op religieus onderwijs voor hun kinderen, hebben niet-religieuze ouders een expliciet recht op scholen waar hun kinderen gevrijwaard zijn van religie. Dat is het openbare onderwijs. Als Marcouch dit niet beseft, heeft hij het Nederlandse onderwijssysteem niet goed begrepen. Dus even bijspijkeren Ahmed, anders kunnen we straks de schoolstrijd weer overdoen.
In feite horen in het openbaar onderwijs helemaal geen religieuze symbolen thuis. Dus niks hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes of 'bespreekbare boerka's'. Dat soort verkleedpartijen doe je maar in het religieus bijzonder onderwijs. Want binnen de openbare school moet juist de ruimte zijn om religieuze stromingen binnen de maatschappij kritisch ter discussie te stellen. Want in welke onderwijsvorm kan dat anders nog?

Weg bij de moskee
Ahmed Marcouch bedoelt het natuurlijk allemaal goed. Hij wil voor islamitische kinderen zo min mogelijk contrast tussen school en thuis. Hij wil het religieus onderwijs wegtrekken bij de moskee. Daar krijg je maar radicalisering van. Maar een moskee heeft toch óók een bestuur? Waarom zou je daarvan niet mogen eisen dat het zich loyaal opstelt tegenover de democratische samenleving?
Wanneer hij een discrepantie signaleert tussen de school- en de thuissituatie, mankeert er iets aan die thuissituatie en niet aan de school.

Tirannie
Het seculiere volksdeel heeft decennia geknokt om zich te ontworstelen aan de tirannie van conservatieve pastoors en dominees. Wat dat betreft is de import van orthodoxe islamitische opvattingen dus weer een behoorlijke stap terug. De vrouwen- en homo-emancipatie kan bijna weer opnieuw beginnen.

Populistisch extremisme
Marcouch wil met zijn ingreep in het openbaar onderwijs weliswaar het islamitisch extremisme tegengaan, maar hij vergeet dat hij daarmee tegelijk het populistisch extremisme aanwakkert. Want zoiets is natuurlijk koren op de molen van degenen die roepen over 'islamisering van de samenleving', dat wij straks allemaal 'met onze kop naar het oosten liggen' en meer van dat soort jankende onzin.
Dit alles leidt dus juist tot verharding en polarisatie.

Vrijheid van niet-godsdienst
Religie is een persoonlijke beleving. Andersdenkenden hebben het recht om ervan verschoond te blijven. Zij hebben recht op vrijheid van niet-godsdienst.
Stadsdeelvoorzitter Marcouch is de vertegenwoordiger van alle inwoners van Slotervaart. Wanneer hij tegelijk begaan is met de emancipatie, integratie en ontwikkeling van de islamitische inwoners, bewijst hij ze op de lange termijn een betere dienst door te wijzen op de enige plek die religie toekomt: achter de voordeur van de woning, het gebedshuis en de bijzondere school.

Gelukkig kreeg Ahmed Marcouch voor zijn opvattingen de handen niet op elkaar. Het is ook lastig om altijd de juiste koers uit te zetten. Moge dit stukje bijdragen aan verdere verlichting van zijn geestelijk leven.
Eh, amen...

22 reacties op "De misser van Marcouch"

John Zwart
-1-  John Zwart:
We zullen hem wel verkeerd hebben begrepen.
Misschien moet hem ook iets uitgelegd?
Misschien kan hij lid worden van een actieve
ouderraad in een islamitische school?
Of is die er niet, of moeten die vooral ja-knikken?
Gelukkig heeft een ouderraad van een openbare school nog vrijheid van meningsuiting. Maar wel binnen de grenzen van het openbare / neutrale karakter van dat onderwijs.
Dirk
-2-  Dirk:
Geen idee of het waar is, maar het schijnt dat Marcouch niet alleen de regligie heeft bepleit op scholen maar ook in het welzijnswerk en de gezondheidszorg. Net als in het onderwijs ben ik peroonlijk van mening dat religie op geen van deze terreinen een rol moet spelen. Het enige wat ik denk is dat je kan pleiten voor begrip voor religie en wat dit mogelijkerwijs kan betekenen voor iemands houding/mening/denkwijze/opvatting als iemand in aanraking komt met deze openbare werkvelden. Ik denk dat Marcouch zijn persoonlijke opvatting met zijn bestuurlijke activiteiten verwardt. Als Bestuurder moet hij inderdaad staan voor zijn bewoners ongeacht afkomst, sexe en religie. Misschien dat hij in deze te solitair optreedt en niet wordt geruggesteund door zijn mede bestuurders van het stadsdeel. In feite moet Marcouch gewoon uitvoering geven aan het beleid wat het stadsdeel voorstaat (= het stadsdeel besturen). Als hij zich daar niet in kan vinden of vindt dat hij bepaalde groepen tekort doet, dan moet hij de Politiek ingaan. Vooral geen voorzitter blijven van een stadsdeel. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het Dagelijks Bestuur waar hij nu deel van uitmaakt volledig achter zijn wijze van handelen laat staan zijn uitspraken staat. Wel gek dat geen van de andere bestuurders uit het stadsdeel zich tot nu toe hierover heeft uitgelaten. Zou dat betekenen dat Marcouch heel veel op eigen houtje opereert?
Jochem Floor
-3-  Jochem Floor:
Wat ik ervan begrepen heb, is dat Marcouch ervoor heeft gepleit de ruimte voor voorlichting over religie in het openbaar onderwijs beter te benutten. Voor zover dat de strekking is, vind ik die niet eens zo gek.

Integendeel, het lijkt me juist heel nuttig om kinderen zo een vorm van geestelijke weerbaarheid mee te geven tegen mensen met extreme denkbeelden. Ook en juist in het openbaar onderwijs.

Zelf heb ik ook op openbare scholen godsdienstles genoten. Dat heeft nooit het karakter gehad van “zieltjes winnen”.
Jan-Peter
-4-  Jan-Peter:
Mij dunkt dat Arnoud de Jong in al zijn verlichting de schoolstrijd zelf niet helemaal goed gesnopen heeft. Zo stelt hij dat we straks de schoolstrijd over zouden moeten doen, omdat het openbare onderwijs door religieuze visies gedomineerd dreigt te worden. Historisch gezien was de schoolstrijd echter het tegenovergestelde: christenen wilden hun eigen scholen stichten, zodat het onderwijs van hun kinderen niet door liberale visies gedomineerd werd. De liberalen hebben destijds bakzeil gehaald (in ruil voor het vrouwenkiesrecht, stellen sommige historici).
Desalniettenmin heeft de auteur natuurlijk gelijk dat Marcouch een faux pas heeft gemaakt. Maar in plaats van zo achterlijk te ageren tegen “de tirannie van conservatieve pastoors en dominees” (wattuh?), zou hij beter het beestje bij de naam kunnen noemen: de Islam heeft van scheiding tussen het publieke en private domein geen kaas gegeten.
John Zwart
-5-  John Zwart:
Ik kan de letterlijke uitspraken van Marcouch niet citeren, maar ik neem aan dat Arnoud zijn bronnen heeft onderzocht. Als de columnist hier terecht gewezen wordt dat “het pleiten voor ruimte voor voorlichting over religie in het openbaar onderwijs” zeker niet af te keuren is, gaat men blijkbaar gemakkelijk voorbij aan het vermelden van “respecteren van gebruiken van moslims”. Dit kan gemakkelijk uitgelegd worden als het inrichten van gebedsruimtes in Openbare Scholen, het toestaan van dragen van hoofddoeken en... burqas.
In Turkije is gekozen voor een absolute scheiding van kerk en staat en dienovereenkomstig werd het dragen van hoofddoeken etc. op universiteiten en andere overheidsinstituten verboden. Dat dit besluit onlangs werd teruggedraaid wordt door de moderne Turken gezien als een ongewenste stap naar herstel van de invloed van de imams op de seculiere staat.
Als Marcouch een dergelijke verschuiving in Nederland voorstaat, mag er terecht ernstige kritiek worden geuit.
Maar nogmaals: misschien hebben we hem niet goed begrepen. Dat hoop ik dan maar.
Suffie
-6-  Suffie:
Zowel Marcouch als het Parool kennende, denk ik dat deze discussie vooral als hypothetisch gezien moet worden. Dat scheelt ruis...
Arnoud de Jong
@Jan-Peter:
De schoolstrijd is in essentie terug te brengen tot een strijd voor en tegen inhoudelijke dominantie van een ideologische of religieuze visie.
Er was één 'smaak' van overheidswege en men wilde méér 'smaken'.
De eerste fase van de strijd was er dus vooral op gericht onderwijs volgens eigen ideologisch of religieus inzicht te kunnen geven. In de laatste fase kwam daar het aspect van de financiering bij.
Als ik het dus schrijf over het 'overdoen van de schoolstrijd', moet je dat dus niet zo eng interpreteren dat je de situatie van een eeuw geleden op de huidige legt.
Het eerste openbaar onderwijs was overigens ook protestants georiënteerd.
Het gaat mij dus om het mechanisme.
Juist doordat diverse religieuze stromingen hun eigen soort onderwijs wilden, heeft het huidige openbaar onderwijs zich kunnen positioneren als een werkelijk neutraal onderwijs. Die neutraliteit moet behouden blijven, anders krijg je uiteindelijk opnieuw een 'stammenstrijd' in het onderwijs. Dat bedoelde ik te zeggen, maar daarvoor moet je natuurlijk even verder durven kijken dan je neus lang is. Het gaat om de essentie van zo'n mechanisme, niet hoe de schoolstrijd een eeuw geleden met de toen belangrijke spelers is ingevuld.

Wat de tirannie van de conservatieve pastoors en dominees betreft:
de Nederlandse literatuur is er groot mee geworden. Als je dus niet begrijpt waar ik het over heb, is een lidmaatschap van de bibliotheek misschien een een optie om deze kennisleemte bij jezelf op te vullen in plaats van de roepen dat ik 'achterlijk reageer'.
-8-  :
Ik denk dat er een belangrijk onderscheid is tussen religieus onderwijs en onderwijs over religie. Van meer van het laatste ben ik zeker voorstander. Uit het stuk van Arnoud kan ik helaas niet opmaken over welke van de twee Marcouch het heeft.
Jochem Floor
-9-  Jochem Floor:
Kom, laat ons eens teruggaan naar de bron. Nog iemand die Het Parool leest, hier?
Arnoud de Jong
Het interview zelf staat zo te zien niet online, maar even googlen levert natuurlijk genoeg citaten uit het interview op.
Bijv.
http://tinyurl.com/6ruawb
Jan-Peter
-12-  Jan-Peter:
Ik heb Jan Wolkers cs. ook gelezen. Hartstikke leuke boeken, maar uiteindelijk vrij ver van de realiteit verwijderd, als je het mij vraagt. Volgens mij valt het wel mee met de tirannie van de christenen in Nederland, voorzover het wel relevant was is het inmiddels volkomen achterhaald. Een column die voortborduurt op zulk een stereotype lijkt me dus niet erg origineel.
De vergelijking met de schoolstrijd is natuurlijk wel relevant, daar heeft Arnoud gelijk in. Gelukkig zijn we het eens over de historische feiten.
Dan Marcouch. Wie het interview in Parool terugleest, ziet dat hij wel degelijk fors over de schreef gaat. Zo oppert hij dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn (absurd) en dat gebruiken van moslims op openbare scholen gerespecteerd moeten worden (wat betekent dit, dat op school gebeden moet worden / de holocaust niet onderwezen mag worden / kinderen gescheiden zwemles moeten krijgen?).

Niet zo best dus!
John Zwart
-13-  John Zwart:
Uit hetzelfde Parool:

“ANKARA - Het dragen van hoofddoekjes aan Turkse universiteiten is weer taboe. De hoogste Turkse rechtbank heeft een streep gezet door de opheffing van het verbod op hoofddoeken aan universiteiten. De islamitische regeringspartij AK van premier Recep Tayyip Erdogan had in februari dat verbod opgeheven, met toestemming van het parlement.

Maar het Constitutioneel Hof willigde het verzoek in van de belangrijkste oppositiepartij CHP om de grondwetshervorming terug te draaien. Volgens de elf rechters druist het dragen van hoofddoekjes aan universiteiten in tegen de scheiding van religie en staat.”
In de weergave van het interview met Marcouch lees ik grote slordigheden.
Zoals: dat kinderen problemen zouden hebben met het GEMENGD DOUCHEN en zwemmen.
Voorzover ik weet zijn de openbare scholen nog niet zover uitgeschoten dat ze kinderen na de gymnastiek “gemengd” laten douchen. Dat er Islamitische ouders zijn die het niet goed vinden dat hun dochters gemengd schoolzwemmen is een probleem van die ouders dat ze kunnen oplossen door zich aan te passen aan het Nederlandse Openbare Onderwijs, dat het taboe op gemengd zwemmen gelukkig al een generatie terug heeft afgeschaft - of, vrijheid van keuze, als alternatief hun kind naar een Islamitische school te sturen.
Ik was jarenlang actief op een atletiekvereniging (waar overigens zeker niet “gemengd” werd gedouched) waar ook moslimsporters meededen. Ik vond het altijd wat vreemd (en stiekem een beetje onontwikkeld) dat die jongens altijd wachtten tot wij klaar waren met douchen en dan pas apart onder de douche gingen. Met een zwembroek aan.... Maar ja, die misplaatste schaamte voor elkaar gaat wel een keer over, dacht ik altijd.
Misschien is Marcouch toch wat slordig geciteerd in het Parool, dat hoop ik nog steeds.
Want streng scheiden van meisjes en jongens op de openbare school en inrichten van gebedsruimtes is iets wat waar we natuurlijk nooit aan moeten toegeven.
En misschien leert de islam de gelovigen ooit dat kuisheid niet betekent dat je alle bloot vies moet vinden (al maakt onze vermaakscultuur het ze niet zo gemakkelijk daarover een zuiver oordeel te ontwikkelen)
Arnoud de Jong
@Jan-Peter:
Valt het volgens jou wel mee met de tirannie van de christenen in Nederland?
Gij zijt echt ziende blind en horende doof (Mattheüs 13 vers 13)! ;-)
Vroeger was het allemaal nog veel erger, maar ook tegenwoordig kunnen we nog met gemak allerlei voorbeelden opnoemen van tirannie.
Nog vorige week zaten we midden in de embryodiscussie. De paus tiranniseert nog steeds de wereld met zijn anti-condoom en anti-homo standpunten. Orthodox christelijke partijen dulden geen vrouwen en/of homo's in bestuursfuncties, christelijke ambtenaren weigeren homo's te trouwen.
Moet ik doorgaan?
marc
-15-  marc:
Dhr. Marcouch is dat niet die meneer die enige tijd geleden een enthousiast voorstander was dat vrouwen bij de politie een hoofddoek dragen ? Dhr. Marcouch moet snel op een inburgeringscurses, hij snapt he-le-maal NIETS van het Nederlandse schoolsysteem, haar historie, en visie. Dhr. Marcouch zegt dat Islamitische scholen zijn ontstaan doordat Openbare Scholen niet voldeden....Pardon?... Dhr. Marchouch moet eens wat meer respect tonen voor de Nederlanse samenleving!
Bart
-16-  Bart:
' Marcouch waarschuwt voor lijfstraf in weekendles islam'
ANP
gepubliceerd op 20 juni 2008 09:25, bijgewerkt op 09:25

AMSTERDAM - Ahmed Marcouch, voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, wil een onderzoek naar het islamitisch weekeindeonderwijs in Amsterdam.

In Trouw zegt de PvdA'er vrijdag dat daar volgens hem lijfstraffen voorkomen.

Bovendien worden de lessen gegeven ‘onder erbarmelijke omstandigheden in stinklokalen en met een slecht pedagogisch klimaat'.

Volgens Marcouch leren de kinderen er een afkeer van de westerse maatschappij en wat ze doordeweeks op gewone scholen opsteken, wordt kapotgemaakt.
(bron: de Volkskrant)

Ingekort door redactie. Het zonder toestemming volledig overnemen van het artikel mag namelijk niet. Dan krijgen we problemen met het auteursrecht.

Lees dus hier het hele artikel:
http://tinyurl.com/65uk4b
Tja, dan begrijp ik meneer Marcouch toch weer een beetje beter... Maar dat van die 'bespreekbare boerka's',daarin draaft íe wel wat door. Vrijheid is een groot goed, maar het moet niet tot excessen leiden, het is tenslotte al van de zotte dat er in Nederland naast het openbaar onderwijs (goed en voor iedereen toegankelijk) ook nog minstens 100 soorten onderwijs op bijzondere grondslag zijn. Die moet je dan weer allemaal toetsen op kwaliteit en pedagogisch gehalte etc. Het lijkt me dat we dat niet moeten willen, en zeker niet betalen uit de pot onderwijs van de nederlandse staat...
Bart
-17-  Bart:
en @ Arnoud: ga nog even zo door, je was net zo leuk op dreef! Ken je nog meer citaten die van toepassing zijn? Ik ben helaas niet meer zo bijbelvast :)
Bart
-18-  Bart:
Ook ik was ziende blind en horende doof: ik had natuurlijk de auteurswet niet moeten minachten, hiervoor mijn welgemeende excuses ;)Het was natuurlijk bedoeld als extra illustratie van dit betoog..
Arnoud de Jong
@ Bart:
Geeft niets hoor, het komt vaker voor. We moeten alleen deze dingen een beetje in de gaten houden. Voor je het weet valt er tegenwoordig een rekening op de mat. ;-)
yanny scutt
-20-  yanny scutt:
Ik volg de briefwisseling in het Parool tussen Marcouch en een partijlid van de VVD en ben erg teleurgesteld in meneer Marcouch.

Meneer Marcouch beschrijft de PvdA als een patriarchale partij die z'n weerga niet kent!

In zijn antwoord op op de -uitdagende - brief van de VVD-er- gebruikt Marcouch het woord vader (en het enorme belang van die vaders) wel 4 of vijfmaal in een zin om aan te tonen hoe belangrijk de PvdA is (en was) voor heel Amsterdam.

Daarbij is hij geheel voorbij gegaan aan de vrouwen die nu -en in het verleden- een heel belangrijke rol hebben vervuld. Ook is hij vergeten te vermelden dat vrouwen uit de Marokkaanse gemeente (en anderen!) een belangrijke rol kunnen, en moeten spelen in die partij.

Wel beschrijft hij EEN vrouw in zijn reactie. Zij heet 'mams' en die koppelt haar dochters (of zoons) aan een afhankelijk arme opdonder die -niet ondernemend genoeg is-
in het thuisland.

Je zult maar een slimme vrouw zijn EN marokkaans en dan zo'n laffe reactie lezen ... Kom op Malika, Saloua en Firdous!

Jullie moeten die Wethoudersstoel hebben! Ga ervoor!
yanny scutt
-21-  yanny scutt:
PS. En dan komt het ook nog goed met 'de elite' en gelijkwaardigheid waar meneer Marcouch kennelijk zo aan hecht! Jawel!
yanny scutt
-22-  yanny scutt:
Arnoud, en dan heeft meneer Marcouch het ook nog over gelovige kinderen alsof ze gelovig geboren zijn!

Zo iemand is toch van god los...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.