Home > > Stadsdeel, laat je nakijken

Stadsdeel, laat je nakijken

Foto: Thomas Schlijper
Centrum - Tussen mij en de politiek is de kloof sinds gisteren weer een stukje breder. Ik las in de krant dat de Stichting De Oude Kerk een bedrag van 140.000 euro aan leges moet betalen aan het stadsdeel Centrum. De Oude Kerk moet namelijk worden gerestaureerd. En dat gaat natuurlijk zómaar niet! Daar wil je als stadsdeel een graantje van meepikken. Liefst een heel tarweveld, zo blijkt uit de rekening.
Gelukkig wil wethouder Herrema van de centrale stad wel de helft van dit bedrag aan leges ophoesten, maar meer ook niet. Het stadsdeel zelf is tot dusver onverbiddelijk: betalen!

Dit brengt mij onvermijdelijk bij de vraag: zou het niet goed zijn om de verplichting in te stellen dat politici en ambtenaren een verklaring van geestelijke gezondheid inleveren voordat ze voor de samenleving aan de slag mogen? Gewoon even praktisch. Dat er op z'n minst even een psychiater naar kijkt? Het kan later een hoop onbegrip bij de burger voorkomen, lijkt me.
Ik begrijp best dat een stadsdeel kosten maakt bij dergelijke projecten. Leges worden geheven ter verrekening van administratieve uitgaven aan vergunningen, contracten, beschikkingen, afschriften en ander bureaucratisch papierwerk.
Maar 140.000 euro lijkt me toch wat lastig uit te leggen. Hiervoor mogen wij gerust de term 'woekerleges' uitvinden.
Wanneer de centrale stad de helft betaalt is dat natuurlijk nobel, maar dat komt doodgewoon neer op het rondpompen van geld. Dus hoe onzinnig kun je bezig zijn?
Toegegeven, ik ben niet deskundig op dit terrein, maar ik krijg toch de onbedwingbare neiging om hier Louis van Gaal te gaan citeren.

Want hoe komt Stadsdeel Centrum in jezusnaam ('t is tenslotte een kerk) bij zo'n waanzinnig bedrag aan leges? Van 140.000 euro kun je een berg vergunningen produceren ter grootte van de Oude Kerk zélf! Of zijn die ambtenaren gevangen geraakt in een eindeloze kringloop, waarbij ze continu elkáár vergunning verstrekken omdat voor elke vergunning telkens ook weer een andere vergunning nodig is? Zoiets?

Raakt het stadsdeel hiermee niet lichtjaren ver verwijderd van zijn primaire taken, namelijk: dienen, zorgen, faciliteren, onderhouden, bouwen, handhaven, beschermen en reguleren?
Op z'n minst willen de burgers weten hoe het stadsdeel aan dit buitenproportionele bedrag van 140.000 euro komt. Wij willen een bonnetje! Wij willen een specificatie!
Of moeten we dáár dan óók weer leges over betalen?

28 reacties op "Stadsdeel, laat je nakijken"

Miriam
-1-  Miriam:
Het is inderdaad heel vreemd gesteld met dat stelsel van legekosten. Ook ik begrijp dat er mensen aan het werk gaan om een en ander in orde te brengen, maar het is toch buitenproportioneel dat dit bedrag dan zo hoog wordt. Ik hoor dit overal namelijk, zeker in het centrum. Daar moet je nu voor alles een vergunning aanvragen en dat betekent dat er overal leges voor betaald moeten worden. Zou het inderdaad niet eens handig zijn als de burger weet wat er met al die geinde legekosten wordt gedaan? Misschien kunnen burgers wel tips geven hoe hier efficienter mee om te gaan. Of.....heeft Amsterdam soms ook geld belegd in IJsland en moet ze het op deze wijze terugverdienen? Of....zijn er gewoon teveel ambtenaren die allemaal betaald moeten worden. Of.....hebben bestuurders gewoon een te hoog salaris. Trouwens dat van die toets bij aanname lijkt mij niet overbodig!
Joe
-2-  Joe:
Amsterdam heeft bijna twintig ambtenaren in dienst per duizend inwoners. Andere grote steden (Den Haag en Utrecht) hebben “slechts” vijftien ambtenaren per duizend inwoners.
De gemeente Amsterdam heeft driehonderd communicatiemedewerkers in dienst. Dat zijn meer communicatiemedewerkers dan journalisten!

Laten we het dan meteen goed doen en al die ambtenaren geestelijk onderzoeken en verplichten een verklaring van geestelijke gezondheid te laten tekenen voordat ze voor de samenleving aan de slag mogen. Dan nemen we gezellig nog meer ambtenaren aan die de testen kunnen afnemen.

Óf we schaffen gewoon al die stadsdelen af, snijden in het ambtenaren bestand en schrappen alle overbodige regeltjes.
Ron
-3-  Ron:
Verhaal wel van een andere orde, maar komt een beetje overeen met vorige artikel (we boffen weer)dat dat Stadsdeel Centrum echt steeds meer van de pot is gerukt. Wat een idioterie, centrale stad gaat de helft betalen voor iets wat stadsdeel Centrum veroorzaakt. Is wel allemaal belastinggeld. Ik zou zeggen, laat het stadsdeel centrum die voorgestelde legekosten tot normale proporties terugbrengen. Laat inderdaad maar eens zien waar dit bedrag uit is opgebouwd. Ik ben sowieso wel eens benieuwd naar die boekhouding van stadsdeel Centrum.
Sanne
-4-  Sanne:
leges worden bepaald aan de hanf van een percentage van de bouwsom. Hoe hoger de bouwsom, deste hoger de leges dus zijn. het rijksmuseum bijvoorbeeld heeft vele miljoenen voor haar vergunningen aan leges moeten betalen.
Het lijkt er wel op dat de bouwheer van het restauratieproject van de Oude Kerk van tevoren niet goed heeft gecalculeerd. Normaliter hou je namelijk rekening met die kosten, de hoogte van het bedrag is immers nauwkeurig in te schatten.
Kwijtschelding van deze kosten kan ook weer leiden tot de discussie 'waarom zij wel, en ik als burger met mn dakkapelletje niet?'
Ronald
-5-  Ronald:
@Sanne. De hoogte van de leges worden bepaald afhankelijk van de bouwsom. Dat is een raar systeem. Je zou mogen verwachten dat leges worden opgesteld op basis van een activiteit. Dus heb je een dakkapel waarvan de kosten gewoon hoger zijn omdat het een fraai uitgevoerd exemplaar is dan betaal je meer dan je buurman/vrouw die er een simpel dakkapelletje van maakt. Je zou dan toch zeggen dat de legekosten evenhoog zouden moeten zijn. Het gaat om het werk dat er voor geleverd wordt. Dat zou toch normaal zijn. Vergelijk het met een confectiepakkie of een maatkostuum. Leges heffen behoren tot het standaardwerk van een gemeente. Daar hebben ze mensen voor in dienst. Het kan niet zo zijn dat een gemeente er een soort van winstbejag op na gaat houden. Een gemeente zou juist blij moeten zijn dat er een en ander wordt vernieuwd, opgeknapt etc.etc. Laten we niet vergeten dat degene die een bouwaanvraag indient ook nog eens allerlei andere kosten moet maken. Ik zou me daarnaast ook nog eens voor kunnen stellen dat je onderscheid maakt tussen gesubsidieerde instellingen en een particulier. Ik geloof zelfs dat er nu al onderscheidt wordt gemaakt tussen een particulier die een bouwaanvraag indiend en een woningcorporatie. Vreemd, want het gaat om het werk wat ergens aan besteedt moet worden. Corporaties rekenen immers ook al hun andere activiteiten door, maar dat is weer een andere kwestie.
Arnoud de Jong
Sanne, dank je voor deze uitleg. Maar zoals Ronald zegt: raar systeem. Moet anders, vind ik. ;-)
Dr.D
-7-  Dr.D:
De leges van de huurcommissie worden bij gelijk teruggestort.
Maar dit Kafkaanse bestuur dat ieder middeleeuws regeltje uit de kast trekt voor eigen gewin, zeker anno nu.
Want waar blijven de cijfers over de beleggingsactiviteiten van de gemeente Amsterdam?
Of is alles sowieso bij de Noord/Zuidlijn in de grond verdwenen.
Jochem Floor
-8-  Jochem Floor:
@ Dr. D: Er is natuurlijk enig verschil tussen een juridische procedure en vergunningverlening. Onder meer dat in het laatste geval geen partij in het ongelijk wordt gesteld.
Robin
-9-  Robin:
@ Jochem Floor. Als een bouwaanvraag wordt ingediend dan zegt het nog niet dat deze ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd. Maar, je bent wel je legekosten kwijt. Bij een hernieuwde aanvraag moet je wederom legekosten betalen. Daarnaast, ooit geweten dat je een bouwaanvraag, zeker als het gaat om een verbouwing in dertienvoud(!) moet indienen? Waar betaal je nu die legekosten voor?
Jan Westerhof
-10-  Jan Westerhof:
Hoewel ik de verbazing begrijp, vind ik het niet chique om te impliceren dat bestuurders/ambtenaren psychisch gestoord zijn.
Ik zou het jammer vinden als deze toon ook op deze website gewoon wordt. Dit kan mensen aantrekken die het ook prettig vinden te schelden, en voor je het weet ben je de zoveelste ordinaire site.
Voor scheldpartijen ga ik wel naar geenstijl.nl, of de forums van AD, de Telegraaf of Elsevier.
Wat meer respect zou ik op prijs stellen.

(N.B. Ik ben géén ambtenaar of bestuurder....)
Arnoud de Jong
@Jan Westerhof:
Op zich ben ik het niet met u oneens. Maar u moet ook de algehele teneur van het stuk in aanmerking nemen, dat op scherpe toon de draak probeert te steken met een waanzinnig bedrag aan leges. Want dat is toch wat menig burger zich afvraagt bij het lezen van zo'n bericht: zijn ze daar gek geworden bij dat stadsdeel?
En dat heb ik gewoon in ietwat andere bewoordingen opgeschreven, daarbij gebruik makend van de stijlfiguur van de overdrijving.
Walther Schoonenberg
-12-  Walther Schoonenberg:
De leges is een vast percentage van de bouwsom, dus hoe hoger de bouwsom hoe meer er betaald moet worden. Dat is op zich geen slecht systeem, want iemand die zijn huis gaat renoveren betaalt weinig en iemand die een groot gebouw neerzet betaalt veel. Dus de UvA moet een enorm bedrag betalen voor de nieuwe bibliotheek op het Binnengasthuistterrein. Dat was dan ook de reden dat de UvA jaren heeft gewacht met het indienen van een bouwplan. Dat kan een dempend effect hebben op de waan van de dag. Wij zijn al jaren bezig dergelijke sloop- en bouwplannen tegen te houden.
In het geval van de Oude Kerk is het niet opmerkelijk dat dit bedrag aan bouwleges moet worden betaald. Het is opmerkelijk dat de stad niets bijdraagt aan de kostbare restauratie van het belangrijkste monument van de stad. Een subsidie van een bedrag waar in ieder geval de bouwleges uit betaald kan worden is wel het minste wat we zouden mogen verwachten. Dat is dan gemakkelijk subsidie geven: het kost het stadsdeel niets - alleen gederfde inkomsten, inkomsten die er zonder de restauratie niet waren geweest. Dat is wat wij het stadsdeel gaan vragen. Maar het liefste zouden we natuurlijk willen dat de stad ruimhartig bijdraagt aan de restauratie van het belangrijkste en mooiste monument van de stad - dan denk ik niet aan 140.000 euro maar enkele tonnen - zoals andere instanties, particuliere als het Rijk, ook hebben gedaan. Op deze manier ontstaat toch een beeldje - ten onrechte - het beeld dat het stadsdeel slecht omgaat met haar monumenten.
Verder ben ik geheel eens met wat Jan Westerhoff schrijft. Dat zijn gewoon fatsoensnormen. Waarom zouden die niet voor internet gelden?
Arnoud de Jong
@Walter:
Als het een percentage van de bouwsom is moet je het dus geen leges meer noemen, maar iets als 'bouwbelasting'. Want daar komt het dan in feite op neer (hoewel er in dit verband vast nog wel andere belastingen worden geheven ook).
Het woord 'leges' veronderstelt de betekenis zoals ik die in het stuk heb gegeven. Misleidende term, blijkt nu.

De overheid maakt zich er sterk voor om alles transparanter te maken en overbodige regels af te schaffen. Dit is nu precies zo'n voorbeeld van idiote bureaucratie en verkapte belastingheffing.
Het is derhalve helemáál geen goed systeem.
En op de 'fatsoensnormen' in de reactie van Jan Westerhof heb ik al antwoord gegeven.
Normaal zeggen we in Amsterdam gewoon recht voor z'n raap dat degene die dit heeft bedacht niet goed bij zijn hoofd is. Ik ben dus nog redelijk mild geweest door dit te verpakken in ironie. Want 'fatsoen' mag natuurlijk nooit een drempel zijn om te zeggen waar het op staat. Een dergelijk hoog bedrag en het rondpompen van geld is de waanzin ten top en dat moet de betrokkenen maar eens ingewreven worden, vind ik.
Bart
-14-  Bart:
@ Arnoud (en anderen):ik zou serieus wel eens willen weten hoe men aan dit bedrag aan 'leges' SIC!!!) komt...
Even uitgaande van het feit dat restauratie van de Oude Kerk -mogelijk door het vele chloor en zeepsop, en niet te vergeten de urine van alle bezoekers van belendende percelen, de kerk zwaar in het moeras heeft doen zakken, waardoor bijv. funderenigsherstel -kostbare zaak- noodzakelijk is; en alle andere zaken die nodig zijn om dit mooie monument weer in 'oude luister' te herstellen, kan ik me echt niet voorstellen dat het stadsdeel centrum een dergelijk exorbitant bedrag aan 'leges' (laat me niet lachen) in rekening brengt...
Arnoud, heb je navraag gedaan bij het stadsdeel? En ambtenaren van het stadsdeel: leg eens uit?
Het moet niet gekker worden in Nederland!
(enne: is het geld voor de restauratie al 'gevonden' Zo ja, dan zou ik als bestuur van de Oude Kerk zeggen: we restaureren pas als het stadsdeel z'n idiote claims laat vallen, anders doen we gewoon niets: draait de Staat ervoor op (Rijksmonument!)
Waarin een klein stadsdeel zeer klein (benepen) kan zijn...
Laatste punt: afschaffen per direct, die stadsdelen, scheelt i.i.g. 140.000 ¤ ten bate van stadsdeel centrum (oneigenlijk verkregen,is mijn mening!)
O. Schmidt
-15-  O. Schmidt:
Opheffen,
NU.
Arnoud de Jong
@Bart:
Dit is een satirisch opiniestuk. Geen journalistiek artikel dus, waarbij je overal achteraan gaat bellen. Bovendien had het Parool dat al gedaan en nul op het rekest gekregen.
Wat mij betreft is dat ook de functie van dit soort stukken: laten zien hoe dergelijke berichten overkomen op de gewone burger, welk beeld zo'n stadsdeel hiermee vestigt en wat ze misschien beter zouden moeten uitleggen.
Want in de discussie die hieruit volgt, kun je bijvoorbeeld bij Sanne lezen dat die leges blijkbaar wordt bepaald door de hoogte van de bouwsom. Dat weten weinig mensen (ik dus ook niet). En dat had het stadsdeel beter moeten communiceren. Hoewel ik niet geloof dat het stuk daar erg anders van zou zijn geworden.
Dr.D
-17-  Dr.D:
Waarschijnlijk is de bouwsom terug te vinden in de (geheime)boeken van de vrijmetselaarij...

BTW de Dam bij hoek Rokin lijkt ook wel in te zakken...
Bart
-18-  Bart:
@ Arnoud: ik houd wel van een beetje satire, vooral als ik er homerisch om kan lachen, maar in dit geval hoopte ik dat AC meer inside information zou hebben over de hoogte van de restauratiekosten, want daaraan is de gem. leges gerelateerd (percentage). In dit geval zal het restauratieproject giganteske kosten met zich meebrengen, gezien de 140.000 ¤ leges, die meestal maar een gedeelte van de reatauratiekosten behelzen, omdat er veel andere kosten zijn waarvoor geen leges geheven mogen/kunnen worden. Ik vermoed dat het stadsdeel met dubbele pen heeft geschreven...
Herbert
-19-  Herbert:
Het is niet zo dat de leges voor een bouwvergunning alleen maar bestaat uit een papiertje. Er wordt getoetst aan wet- en regelgeving. Ook vindt er inspectie plaats of er daadwerkelijk zo gebouwd wordt als men van plan was. Ook naar veiligheid wordt gekeken. Dat is een behoorlijk arbeidsintensief proces, zeker als het om de Oude Kerk gaat.

Op leges zelf mag een gemeente geen winst maken, de leges mogen dus maximaal kostendekkend zijn.

Maar het zou de overheid sieren om eens uit te leggen wat er allemaal gedaan wordt voor een bouwvergunningsaanvraag. Nu lijkt het sterk op een black box.
Herbert
-20-  Herbert:
Het is niet zo dat de leges voor een bouwvergunning alleen maar bestaat uit een papiertje. Er wordt getoetst aan wet- en regelgeving. Ook vindt er inspectie plaats of er daadwerkelijk zo gebouwd wordt als men van plan was. Ook naar veiligheid wordt gekeken. Dat is een behoorlijk arbeidsintensief proces, zeker als het om de Oude Kerk gaat.

Op leges zelf mag een gemeente geen winst maken, de leges mogen dus maximaal kostendekkend zijn.

Maar het zou de overheid sieren om eens uit te leggen wat er allemaal gedaan wordt voor een bouwvergunningsaanvraag. Nu lijkt het sterk op een black box.
Bart
-21-  Bart:
@ Herbert: om het even heel simpel te houden: het gaat hier om een bestaand gebouw -rijksmonument-.
Ik neem niet aan dat er een verdieping op gezet wordt of de toren wordt verhoogd met 50 meter... Dus toetsing is alleen nodig voor constructieve veranderingen.Zelfs het Bouwbesluit is maar zeer ten dele van toepassing... Een veiligheidsplan voor uitvoering dient de aannemer/architect te maken, dus hoeveel werk zit er eigenlijk in? Laat het stadsdeel maar eens uitleggen hoe ze aan deze berekening komt! Overigens is er voor herstel en behoud van monumenten in de oorspronkelijke staat GEEN bouwvergunning nodig....
Herbert
-22-  Herbert:
@Bart. Dat het stadsdeel maar eens moet aangeven waarom die vergunning zo duur moet zijn, dat stelde ik al.

Veilgheidsplannen vallen, dacht ik, onder de Arbowet.

Jij stelt dat er geen bouwvergunning nodig is, maar waarom is er dan een aangevraagd? Daar gaat de strijd namelijk niet om maar het gaat om de kosten.
Sanne
-23-  Sanne:
@ Bart
Maar wel een monumentenvergunning....
Stadsdeel Centrum
-24-  Stadsdeel Centrum:
op de website van het stadsdeel staat een reactie:
De leges die stadsdeel Centrum al in 2005 in rekening heeft gebracht aan Stichting De Oude Kerk voor de restauratie van de kerk zijn in het nieuws. Er wordt gesproken over buitensporige legesbedragen. Ook zou het stadsdeel niet willen meewerken aan het geven van meer subsidie. Stadsdeel Centrum draagt de Oude Kerk een warm hart toe. Alleen wat doet het stadsdeel, wat kan het doen en wat mag het doen?

Iedereen (burgers, bedrijven, instellingen etc, maar ook de overheid zélf) moet leges betalen voor gevraagde en/of geleverde overheidsdiensten. Het beoordelen van een bouwaanvraag is daar één van. De hoogte van de leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwsom. Leges zijn een vast onderdeel van het totale kostenplaatje en openbaar zodat iedereen weet welke kosten aan een verbouwing verbonden zijn. De legesbedragen zijn vastgelegd in een tarieventabel die elk jaar door de stadsdeelraad wordt vastgesteld. Stadsdeel Centrum hanteert een volstrekt gangbaar legessysteem vergelijkbaar met dat van andere grote steden. De systematiek van de legesopbouw ligt in heel Amsterdam gelijk.

In 2005 zijn de leges aan de Stichting De Oude Kerk in rekening gebracht. De leges die de stichting moet betalen, zijn volledig in lijn met de tarieventabel bij de legesverordening. Leges kunnen wettelijk niet kwijtgescholden worden, maar in uitzonderlijke gevallen is het stadsdeel bereid om te bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Omdat de Stichting De Oude Kerk heeft aangegeven problemen te hebben met betalen én omdat de kerk een belangrijk monument is, is het stadsdeel met de stichting in gesprek getreden. Het hele bouwplan is daarbij doorgenomen. Hieruit kwamen geen mogelijkheden naar voren om de hoogte van het legesbedrag te verminderen. Alle elementen van dit bouwplan waarop de bouwsom en de daaruitvolgende leges zijn gebaseerd, zijn volledig legesplichtig binnen de huidige wetgeving en de legesverordening. Omdat vermindering van de leges niet tot de mogelijkheden behoort, heeft het stadsdeel een uiterst coulante betalingsregeling voorgesteld voor de duur van tien jaar.

Daarnaast verstrekt stadsdeel Centrum subsidies voor het onderhoud en restaureren van monumenten na overleg en op voordracht van de gemeente Amsterdam. De gemeente beheert deze subsidiepot, stadsdelen zijn doorgeefluik. Vanuit deze pot is ruim 2,6 miljoen Euro voor de restauratie (kosten circa 4,7 miljoen Euro) naar de Oude Kerk gegaan. Over deze restauratiekosten is een legesaanslag van 140.000,- Euro opgelegd.

Vanzelfsprekend blijft het stadsdeel samen met de gemeente en de Stichting De Oude Kerk in gesprek om tot een oplossing te komen.

Link naar bericht toegevoegd door Redactie:
http://www.centrum.amsterda...
Sigrit
-25-  Sigrit:
Vanuit het Stadsdeel dus een uiteenzetting hoe de leges zijn geheven. daarnaast, dat er subsidie is. Er is echter niet duidelijk gemaakt waarom die leges worden geheven. Kan wel zijn dat er een tarief voor is, maar waar is dat tarief uit samengesteld. Welke kosten waarvoor. Je kan met alle stadsdelen een hoogte vast stellen maar nog is niet duidelijk waar dit voor is. Moet er iemand zijn salaris mee terugverdienen. Maakt het stadsdeel kosten, zo ja welke dan. Beste stadsdeel Centrum (geen idee wie hier achter zit) maak eens duidelijk waaruit die kosten bestaan. Voor mij te simpel slechts te melden dat de leges zijn gekoppeld aan een bouwsom. Waarom, hoezo? Wat gebeurt er met die legeopbrengsten. Maak dat nu eens duidelijk en inzichtelijk. Alvast bedankt.
Bart
-26-  Bart:
@ Herbert en Sanne: blijkbaar zijn jullie goed thuis bij de afdeling vergunningen. Natuurlijk moeten er vergunningen afgegeven worden bij bouwen en verbouwen, logisch. Een vergunning is echter iets anders dan 'leges', deze dienen ter voldoening van gemaakte kosten door ambtenaren c.q. stadsdeel. Daar zit het probleem. Blijkens bovenstaand verweer van het stadsdeel vindt men het volkomen logisch dat over een restauratiesom van 4,7 mio een bedrag van 140.000 ¤ 'leges' wordt betaald. Iedereen kan op z'n hollandse klompen aanvoelen dat restauraties peperduur zijn: er komen heel veel specialismen bij te pas: van funderingsherstel tot voegwerk, van restaureren van door boktor of schimmel aangestaste balken tot het opnieuw maken van pilasters of zandstenen/kalkstenen bogen of ramen...
Nog steeds geen reden voor deze exorbitante leges, of komt BWT permanent toezicht houden tijdens de restauratie, en zitten alle ambtenaren klaar achter de telefoon voor vragen over technische deails? Het lijkt mij dat de architect en de aannemer direct verantwoordelijk zijn voor uitvoering en directievoering. Als de monumentenvergunning/ evt. bouwergunning/sloopvergunning eenmaal getoetst is, mogen de ambtenaren voorlopig achterover gaan zitten: 1 x per week een assistent BWT'er even een kijkje laten nemen is in dit geval voldoende ( als er geen melding van bijzondere zaken is). Eenmaal per maand een rapportje over de voortgang naar de afdeling lijkt me ook voldoende.
Kortom: het blijft lucratief voor het stadsdeel om alle verbouwingen/ veranderingen te 'belasten' met leges etc. Laat ze daar maar eens met een inhoudelijke onderbouwing voor komen... Kosten voor vergunningen verschillen heel erg veel per gemeente in Nederland!
Joe
-27-  Joe:
Ik stelde al dat Amsterdam erg veel ambtenaren kent. Bijvoorbeeld communicatiemedewerkers die zich mengen in discussies. Die kosten erg veel geld.
Gerard
-28-  Gerard:
Amsterdam en dan vooral het Centrum is heel veemd bezig. Voor alles, maar dan ook voor alles heb je een verunning nodig. Van het plaatsen van een bord tot het plaatsen van een zonnescherm. Zo gek kun jet niet bedenken of het is vergunningsplichtig. Heel vreemd, de betreffende formulieren zijn er helemaal niet geschikt voor. Maar, aan elke vergunning hangt een prijskaartje. Dat kan toch anders? Je kan toch ook toetsen? Ik dacht dat de administratieve lasten omlaag zouden gaan. Nee, stadsdeel Centrum heeft voor alles nu een vergunning nodig en dus legekosten innnen. Hoe zit dat dan? Wat doet men voor deze kosten en waar gaan deze kosten heen. Je zou denken dat alles dan soepeler zou gaan. Niets van dit alles. Het gaat dus om verrijking. Schandalig dus! Of moeten we al die ambtenaren aan het werk houden die anders met hun duimen zitten te draaien?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.