Home > > Uitleg stadsdeel Centrum kan beter

Uitleg stadsdeel Centrum kan beter

Foto: Thomas Schlijper
Centrum - De berichtgeving over de hoge legeskosten voor het restaureren van de Oude Kerk heeft bij Stadsdeel Centrum blijkbaar toch een aantal betrokkenen wakker geschud. Na een artikel in het Parool en een artikel op Amsterdam Centraal, dat eveneens in het Parool werd afgedrukt, zag het stadsdeel zich genoodzaakt op z'n website enige toelichting te geven.
Kort samengevat legt het stadsdeel ons uit dat het bedrag aan leges tot stand komt door een percentage van de bouwsom te nemen. Maar gezien de beperkte financiële draagkracht van de Stichting De Oude Kerk treft men een betalingsregeling, waarbij het bedrag over tien jaar wordt gespreid.

Dat is alvast mooi natuurlijk, maar een aantal zaken is nog steeds niet duidelijk. En dat is wél belangrijk voor de beeldvorming bij de burgers, die net als ik meestal leken zijn.
Want waarom wordt nu niet even vermeld hoe hoog dat percentage precies is?
Er wordt bovendien geschermd met woorden als 'wettelijk', die de suggestie wekken dat het stadsdeel niet anders kan dan gewoon de wet uitvoeren.
Maar is dat wel zo?
Uiteraard, het heffen van leges voor bouwvergunningen is wettelijk vastgelegd. Maar een beetje rondlezen leert dat de percentages niet vaststaan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan haar leden bijvoorbeeld een Model transparantie bouwgerelateerde leges gestuurd. Zo wordt het gemeenteraden makkelijk gemaakt. Niet elke gemeente hoeft dan voor zichzelf weer zo'n ingewikkeld besluit te formuleren. Ze hoeven alleen maar de percentages en de bedragen in te vullen.

Ik denk niet dat de VNG wel eens de betekenis van het woord transparantie heeft opgezocht, want het is nog steeds een hele klus om zo'n document door te spitten. Maar dat zal dan wel aan mij liggen.
Hoewel ik me dan meteen weer goed kan voorstellen dat zo'n stadsdeel het na twee bladzijden óók wel gelooft. Niets menselijks zal hen immers vreemd zijn.

Maar dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat het stadsdeel enkele dingen niet heeft opgemerkt. Toegegeven, dat is dan weer zo'n gemeen en achterdochtig theorietje van mij.
Ik lees namelijk in dat model dat er ook mechanismen zijn ingebouwd om te voorkomen dat de leges onredelijk hoog worden.

Zo is er sprake van een degressief schijventarief, hetgeen in gewone mensentaal betekent dat naarmate de bouwkosten hoger zijn, de leges stapsgewijs lager worden vastgesteld.
Ook moet er een maximumtarief worden aangegeven, om te voorkomen dat bij grote bouwwerken die leges absurde proporties aannemen. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat bij de bouw van de Noord-Zuidllijn niet maar domweg een percentage van de bouwsom is genomen, maar dat daar een redelijke bovengrens aan zat.

Hoe het ook zij, ik zou willen dat zo'n gemeentelijke overheid die dingen nu eens gewoon in begrijpelijke taal aan de burgers uitlegt. Dat een van hun ter zake deskundige ambtenaren daar nu eens een uurtje voor gaat zitten. Dat is alleen maar snugger en slim, want het voorkomt een hoop misverstanden, onbegrip en verontwaardiging bij de inwoners.
Anders gaan we denken dat het Stadsdeel Centrum het allemaal zélf niet snapt en dat het gewoon niet uit te leggen is.

Links:
- Hier kunnen gemeenten hun model voor een raadsbesluit over de bouwleges downloaden.

48 reacties op "Uitleg stadsdeel Centrum kan beter"

Leo
-1-  Leo:
Helemaal mee eens, laat stadsdelen eens zien waar de kosten op gebaseerd zijn. Er zijn mensen aangesteld om bepaalde diensten te verrichten. Daar staat een salaris tegenover. Het kan toch niet zo zijn dat ambtenaren hun eigen salaris moeten verdienen door het innen van legekosten. Dan zit er iets fundamenteels fout.
Bart
-2-  Bart:
Had gehoopt dat stadsdeel centrum zelf met deze informatie naar buiten kwam... Vrijwel iedere nederlandse gemeente hanteert een ander tarief (onderzoek Ver. Eigen Huis), daarom doen ze waarschijnlijk ook zo geheimzinnig. Zeker gezien het 'degressief schijvenbeleid', wat ook niet overal wordt gehanteerd, kom je in het geval van de Oude Kerk op exorbitante percentages. Goed dat dit onderwerp eens uitputtend behandeld wordt... ;-)
Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum
-3-  Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum:
Arnoud, ik doe een poging:

De stadsdeelraad stelt jaarlijks de hoogte van de leges vast. Dat doen we op basis van het uitgangspunt dat de leges (bijv bouwleges) kostendekkend moeten zijn. Aan deze kostendekkendheid mag uitsluitend worden toegerekend kosten die ambtenaren en bestuur maken om een vergunning te kunnen beoordelen (denk aan Bibob) en afgeven. Handhaving en uitvoering vallen erbuiten.

Verder is het zo dat niet iedere af te geven vergunning afzonderlijk, maar de (bouw)leges gezamenlijk kostendekkend moeten zijn. Grote verbouwingen zullen daarom altijd meer bijdragen aan de kostendekkendheid (door hogere leges) dan kleine verbouwingen. Voor hele grote verbouwingen, zoals in dit geval de Oude Kerk, geldt dat dus nog meer.

De deelraad houdt hierbij de vinger aan de pols van het bestuur. Zo heeft deelraad Centrum heeft sinds 2005 de verhoging van de leges voor verbouwingen aan woonschepen opgeschort, omdat voor het doen van een kleine verbouwing (een raampje) soms wel duizenden euro aan leges diende te worden betaald. De deelraad heeft het bestuur gevraagd in dit geval (meer) te differentieren tussen grote en kleine verbouwingen. Het instellen van een degressief tarief (minder-meer) bij grote verbouwingen ligt dan ook minder voor de hand. Grote partijen hebben nu eenmaal ook meer geld voor een verbouwing.

Blijft over het probleem dat de Oude Kerk kennelijk te krap bij kas zit voor een grote verbouwing. Ik zou dan niet beginnen bij het klagen over de te maken bijbehorende kosten (die immers onderdeel uitmaken van een kloppende kostenraming), maar ervoor zorgen dat je vrienden en vriendinnen een extra centje willen bijleggen.

Stadsdeel Centrum draagt naar vermogen bij aan het opwaarderen en instandhouden van het historisch erfgoed. Zo is de toren van de Oude kerk onlangs op kosten van de stad geheel gerestaureerd. Extra subsidies kunnen altijd worden aangevraagd, maar de Oude Kerk moet wel eerst haar uiterste best doen zelf de broek op te houden.
Walther Schoonenberg
-4-  Walther Schoonenberg:
Ik heb Fjodor Molenaar nog nooit kunnen betrappen op enige belangstelling voor onze monumenten. Hij weet hier kennelijk ook niet eens dat het niet om een gewone verbouwing gaat maar om een belangrijke restauratie van het belangrijkste monument van onze stad. 't Is maar een detail... En als ik mij niet vergis draagt het stadsdeel helemaal niet bij aan restauraties middels subsidies. Het stadsdeel is slechts doorgeefluik van geld uit de monumentenpot waarvan de inhoud wordt gevuld door het Rijk. Tenzij het om monumenten gaat waar zij zelf de eigenaar van is. Maar dan is het niet meer dan normaal dat zij geld besteed aan het noodzakelijk onderhoud zoals alle monumenteneigenaren. En dan blijkt dat het stadsdeel helemaal niet zo goed met haar monumenten omgaat. Een goed voorbeeld is Keizersgracht 41, een rijksmonument daterend van 1895, waar een school in zit. Uit een onafhankelijk rapport bleek onlangs dat de houten kozijnen verrot waren. Goddank is de Oude Kerk particulier eigendom.
Wethouder Herrema heeft zijn verantwoordelijk genomen: die is bereid de helft van de bouwleges voor zijn rekening te nemen. Tjeerd Herrema, dank je wel!
Eric
-5-  Eric:
@Fjodor
Je gaat even voorbij aan het feit dat de binnenstad beschermd stadsgezicht is. Alleen al hierdoor moet voor alles wat je buiten doet een (lichte) bouwvergunning aangevraagd worden, zelfs voor zaken die elders vergunningvrij zijn. Dat genereert heel veel werk bij de aanvrager en heel veel inkomsten bij het stadsdeel. Zo heb ik een bouwvergunningaanvraag ingediend voor zonnepanelen in het kader van de actie “Zon op je dak” De gemeente geeft met de ene hand subsidie, maar incasseert met de andere hand weer net zo hard.
Voor zaken van maatschappelijk belang, waarbij de overheid subsidie geeft zou zo'n vergunning om niet verstrekt moeten worden. Wat mij betreft ook voor de restauratie van de oude kerk e.d.
Walther Schoonenberg
-6-  Walther Schoonenberg:
Naar ik heb begrepen heeft het stadsdeel nog steeds niet geantwoord op een brief van de Oude Kerk die 3 maanden geleden was verstuurd. N.a.v. de ophef in de media over de bouwleges heeft het stadsdeelbestuur een verklaring uitgegeven maar die is niet naar de Oude Kerk gestuurd. Els Iping is voor Herbert van Hasselt onbereikbaar.
En heeft Fjodor Molenaar al met de Oude Kerk gepraat?
Bart
-7-  Bart:
@ Fjodor Molenaar: zoals anderen hierboven reeds memoreerden, wordt er in stadsdeel centrum voor iedere 'scheet' een tarief gerekend, omdat het beschermd stadsgezicht is. Daarom is het mij volstrekt onduidelijk waarom de regel degressieve differentie in dit stadsdeel niet van toepassing is, blijkbaar dus ook niet bij monumentenvergunningen. Terwijl die juist zo duur uitvallen vanwege hoge restauratiekosten...
Wat mij betreft is de zgn. 'transparantie' bij dit stadsdeel ver te zoeken: laten ze eerst maar eens de harde feiten: werkelijke kosten en geïnde percentages op tafel gooien...
Bart
-8-  Bart:
En, Fjodor: volgens jouw redenering zou de restauratie van de Oude Kerk direct en indirect meebetalen aan alle 'ambtelijke kosten' van vergunningaanvragen voor dakterrasjes, dakkapelletjes en tuinhuisjes in binnentuinen, het lijkt me de omgekeerde wereld....
Arnoud de Jong
@Fjodor:
In elk geval hartelijk dank voor deze moedige poging! Moedig, omdat iemand van de deelraad die hier zijn nek uitsteekt, toch altijd het nodige commentaar over zich heen krijgt.

Eén ding met name valt me op in je uitleg: er worden nog steeds geen percentages genoemd. Je geeft geen concrete bijzonderheden over de totstandkoming van het legesbedrag: wordt er gerekend met die degressieve schijven, is er een maximumbedrag?

Ik begrijp best dat het stadsdeel niet voor elk dakkapelletje een specificatie geeft, maar voor dergelijke belangrijke historische gebouwen, waarbij het legesbedrag in opspraak komt, lijkt me dat toch wel aan te bevelen.

Ik zie het toch altijd heel simpel: dat stadsdeelbestuur zit er namens ons burgers. Als de burgers zich dus gaan afvragen of er namens hen wel correct gehandeld wordt, moet daar toch een antwoord op komen.
Deze kwestie is nu bij herhaling in de publiciteit geweest. De enige reactie die daarop komt is zo'n vaag voorlichtersverhaal welk een warm hart ze de Oude Kerk toedragen. Ze zeggen dat ze een tabel hebben. Mooi: waar staat die op jullie website? Kijk ik daar nou overheen of is het beter dat wij lastige burgers daar geen kennis van dragen?
Dit zijn de tijden van internet: voor zover het geen staatsgeheim is, willen we alles kunnen opzoeken, nalezen en narekenen.

Ik kan natuurlijk het stadsdeel gaan bellen om die informatie, maar dat doe ik expres niet: ik vind dat de overheid transparant moet zijn en op eigen initiatief moet laten zien waar zij mee bezig is.
Helmer
-10-  Helmer:
Inzicht, transparantie, openbaarheid etc.etc. is heel dringend gewenst, zeker nu de stadsdelen weer staan te dringen om hun legekosten en allerlei andere kosten op te trekken. Eerst maar eens helderheid waarvoor wat moet worden betaald. Burgers hebben hier recht op. Dat moet toch ergens terug te vinden zijn lijkt mij, toch?
Robert55
-11-  Robert55:
Ik wordt toch wel heel benieuwd naar twee dingen. Allereerst de hoeveelheid werk die het stadsdeel moet doen om zo'n vergunning te leveren. Want er mag dan wat kruissubsidiering zijn ten gunste van kleine vergunningen, 140K moet toch wel zeker 1 mensjaar zijn. Zit er echt zoveel werk aan, gebeurt dat wel met enige efficientie en is het ueberhaupt zinvol wat er allemaal gebeurt.

Ten tweede ben ik nu wel heel erg benieuwd naar het leges bedrag voor de NZ lijn, die van het IJ tot de Stadhouderskade door Centrum gaat lopen. Als dat op dezelfde manier tot stand is gekomen, moet dat een bedrag met 7 nullen zijn.

Leuke taak voor een volksvertegenwoordiger, of beter voor Amsterdam Centraal
Dr.D
-12-  Dr.D:
“Extra subsidies kunnen altijd worden aangevraagd, maar de Oude Kerk moet wel eerst haar uiterste best doen zelf de broek op te houden.”

De zelfregulerende marktwerking moet voor voldoende financiën zorgen???
We hebben het over de Oude Kerk toch?
En dat uit het toetsenbord getikt van iemand die zelf vroeger met een hanekammetje in kraakpanden zat.
Principes kunnen merkwaardig scheefgroeien.
Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum
-13-  Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum:
Beste Arnoud: Dank voor je complimenten.

De leges van Stadsdeel Centrum worden elk jaar vastgesteld bij de begroting en al vanaf 2005 gepubliceerd op de website van Centrum.

De geldende tarieven voor 2008 staan op: http://www.bestuur.centrum.... Hoofdstuk 4 betreft de bouwleges.

In de bijbehorende Voordracht geeft het bestuur aan welke (anders dan nominale) wijzigingen het voorstelt ten opzichte van het jaar ervoor. De toelichting vind je op: http://www.bestuur.centrum....

Politieke discussie vindt plaats in de commissie Algemene Zaken. Eventuele amendementen (wijzigingsvoorstellen) krijgen een advies van het dagelijks bestuur en komen uiteindelijk in de raad in stemming, die erover beslist.

Elke fractie kan het bestuur vragen waarom besluiten worden toegepast zoals ze worden toegepast. Dat is inmiddels ook gebeurd over het legesbedrag voor de Oude Kerk, een aanslag die overigens dateert uit 2005. Ik hoop van harte dat het bestuur in de beantwoording van deze vragen ingaat op de totstandkoming van de hoogte van het bedrag. Zulke vragen horen ook bij het bestuur thuis, en niet bij de deelraad.

Indien nodig zal bij de begroting 2009 het thema bouwleges ongetwijfeld weer aan de orde komen. Insprekers kunnen daaraan deelnemen in die betreffende commissie. Het verslag van de vergadering en de commissie komt overigens ook op de website. Elke burger kan dus controleren hoe besluiten tot stand komen en wat de politieke partijen er eigenlijk van vinden.

Subsidies voor het behoud en herstel van ons historisch erfgoed tenslotte zijn misschien niet standaard maar kunnen altijd worden aangevraagd. Niet voor niets heeft de coalitie van PvdA, GroenLinks en VVD de afgelopen jaren al gekozen voor een stevige financiele injectie om het erfgoed in de binnenstad op orde te krijgen en houden. Zulks is opnieuw terug te vinden in de concept begroting 2009, die sinds dit weekend openbaar is.

Wellicht dat de Oude Kerk deze weg wil bewandelen als men de financien niet kan vinden die nodig zijn voor deze grote verbouwing, want met terugwerkende kracht voor één aanvraag de leges gaan verlagen lijkt mij een onbegaanbare weg.
Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum
-14-  Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum:
Excuses:
De weblink van het stadsdeel is niet goed doorgekomen. Ga naar
http://www.bestuur.centrum....

klik door bij agendapunt 4 over de leges tarieven.

met groet,
Fjodor
Henk
-15-  Henk:
ja, nu blijkt de begroting voor 2009 dus alweer vastgesteld te zijn. Of, deze is reeds besproken. Waarom toch niet burgers wat meer betrekken en vooraf wellicht aangegeven dat deze besprekingen gaan plaatsvinden. Misschien zelfs een vraag wat de burgers nu vinden van de begroting en waar de burgers vinden waar meer of minder aandacht aan besteedt moet worden. Dat is toch transparant. Nu gaat het Bestuur er vanuit dat iedereen maar weet dat eea te vinden is op de website van.
Ik denk dat elk stadsdeel veel meer gebruik moet maken van alle soorten media. Ik waardeer het wel dat er in ieder geval een raadslid is die de moeite neemt eea via deze site bekend te maken.
Arnoud de Jong
@Fjodor Molenaar:
Hartelijk dank voor je uitgebreide toelichting. Je inspanningen worden zeer gewaardeerd.
Alleen gaat het inderdaad niet helemaal goed met die linkjes. Wanneer ik onder punt 4 op de verwijzing naar de tabel klik, komt daar een nietszeggende pagina zonder de beloofde tabel uit tevoorschijn.
Niet jouw schuld natuurlijk, maar nu weten we nog niets. ;-)
Jan Westerhof
-17-  Jan Westerhof:
Als je op 'Besluit' klikt, krijg je wel een lijst met tarieven.
(een link kan ik hier niet opnemen, want de site zegt dan dat ik geen te lange woorden moet gebruiken.....)

Niet dat ik van die tabel nou meteen veel wijzer van word.

Die tarieven zouden overigens natuurlijk ook gewoon te vinden moeten zijn via de voorpagina van het stadsdeel, http://www.centrum.amsterda...
Mij lukt dat niet. Er staat ontzettend veel, maar niet de tarieven van de dienstverlening aan de burger.
Dr.D
-18-  Dr.D:
De navigatie van de gemeentesites is dermate erbarmelijk dat een verwijzing hetzelfde is als iemand het bos insturen.
Blijft nog de vraag of de informatie er werkelijk überhaupt op staat.
-De leges worden vastgesteld bij het samenstellen van de begroting-,
dat wekt toch de indruk dat er wordt gekeken waar nog wat te halen valt om de begroting sluitend te krijgen.
Sanne
-19-  Sanne:
@Henk
Niet zo piepen, alle commissie- en raadsvergaderingen worden altijd vooraf aangekondigd in de wekelijkse stadsdeelkrant. Die krijg je als in in sd centrum woont.
Dr.D
-20-  Dr.D:
Maar wie heeft daar de tijd en het geduld voor?
Eindeloos vergaderen.
Graag de notulen in begrijpbare schrijftaal meteen de dag erna online. Maar nu lijkt het alsof men daarmee de vuile was zou buiten hangen, dus duikt men weg achter elkaar.
Want teveel openheid is buurmans gek?
Sjon
-21-  Sjon:
@Sanne. Ik woon in het centrum maar heb nog nooit een stadsdeelkrant ontvangen. het is dat ik er af en toe eentje meeneem bij de super. Maar, vaak ook weg. Dus, hoezo niet piepen. Van die andere weeksnufferdjes krijg ik ook niet. Moet je vertellen bij de stadsdeelvoorzitster. Die gaat zuchten, roept ach en wee en zegt dan gewoon “nou nou, we doen het ook nooit goed”.
Sanne
-22-  Sanne:
@ Sjon
een slechte bezorging lijkt me toch iets anders dan de inhoud en informatievoorziening van een medium, daar zijn aparte kanalen voor. Mevrouw Iping moet je daarvoor niet hebben, maar de vespreider of de ambtenaar bij sd centrum die opdrachtgever is naar die verspreider.
Bart
-23-  Bart:
Naar mijn mening is er in stadsdeel centrum een kloof (niet de Kloveniersburgwal) tussen bestuur en burgers: ik heb zelf ook gezocht naar percentages op de website van Centrum, en kon evenmin iets vinden daarover. Aankondigingen over raadsvergaderingen en stukken (als PdF) moeten natuurlijk minstens 2 weken voor die vergadering op de website staan, en verslagen van die vergaderingen binnen een week... overigens is de site geen voorbeeld van 'transparatie', zacht gezegd.
En de burger meer betrekken bij het proces heeft natuurlijk wel de allergrootste prioriteit, en dan in begrijpelijk nederlands a.u.b.... En een recent besluitenlijstje is wel het minste.(met toelichting in PdF). Zoveel kost dat niet, in verhouding tot de gevraagde leges betreffende de restauratie van de Oude Kerk..
En: communicatie met de betrokken burger via de website mag best wat vriendelijker (voorbeeld: Amsterdam Centraal), dus je mening geven over een onderwerp, en binnen afzienbare tijd een reactie van het stadsdeel krijgen. In Lelystad, of all places is DAT wel goed geregeld...
Bart
-24-  Bart:
En @Fjodor:“Subsidies voor het behoud en herstel van ons historisch erfgoed tenslotte zijn misschien niet standaard maar kunnen altijd worden aangevraagd.”
Wordt het geen tijd dat het stadsdeel zich uit zichzelf gaat bekommeren (= actief inzetten) om monumenten te behouden, te restaureren en kritisch te kijken naar gebruik en bestemming? Dat is toch een taak van het stadsdeel, Fjodor? Net zoals een goed burger de verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen woning (onderhoud, netheid, reparaties), heeft de overheid de taak ons nationale erfgoed te onderhouden, te beschermen, en waar nodig te herbestemmen...
Naar mijn mening is GL, en ook veel andere partijen binnen het stadsdeel vooral gefocused op 'het blussen van brandjes, regeltjes en wetjes, eindeloos/oeverloos vergaderen en de burger laten denken dat er heel veel gedaan wordt. Zoals ik eerder zei: consistent beleid voor de Amsterdamse binnenstad is sinds de komst van een deelraad daar, niet echt meer gemaakt... Men stikt in de 'ad hoc' politiek: denk op de lange termijn, denk breed, denk na...
Jeanette
-25-  Jeanette:
s Sanne misschien ls of is Sanne voorlichter bij de gemeente/stadsdeel Centrum. Even een opfrisser voor Sanne/Els dan maar. Stadsdeel Centrum besloot (= lees Els Iping) dat het stadsdeel een eigen krantje moest gaan uitbrengen. De bezorging is vanaf de start een gruwel/misser geweest. Vandaar dat het krantje nu ligt bij de AH. Mevr. Iping is hier wel degelijk verantwoordelijk voor. In dit krantje staat alles wat er in het stadsdeel centrum zoal plaatsvindt. Mij lijkt als daar voortdurend naar wordt verwezen als bron van informatie dan mag het stadsdeel het zich aantrekken (= verantwoordelijk voorzitter). Daar is niets mis mee als daar naar wordt verwezen. Net zo goed als hier wordt verwezen naar een website met daarin nauwelijks informatie over het hoe en wat. Er wordt verwezen naar notuelen/afspraken etc.etc.. Maar als je niet thuis bent in de ambtelijke wereld, dan snap je er echt geen donder van. Is het niet een eerste taak van een gemeente om haar informatie zo begrijpelijk en transparant mogelijk weer te geven?
Sanne
-26-  Sanne:
@ jeanette
Nee hoor dat ben ik niet.
Dr.D
-27-  Dr.D:
Zoals Bart formuleert:
-heeft de overheid de taak ons nationale erfgoed te onderhouden, te beschermen, en waar nodig te herbestemmen... -

Dat moet Fjodor niet vreemd in de oren klinken.
Yellie Alkema  fractievoorzitter D66 cen
-28-  Yellie Alkema fractievoorzitter D66 cen:
Wij zijn blij met de discussie rondom de leges oude kerk.Wij hebben dit onderwerp aangezwengeld door vier maanden geleden vriendelijke schriftelijke vragen te stellen , waarbij wij de hoogte van de leges niet eens ter discussie hebben gesteld, maar gevraagd hebben of uit de vrijval ISV (ambtelijke term voor geld wat op de plank is blijven liggen) een bijdrage te leveren aan de oude kerk. De centrale stad had al aangeboden om de helft te betalen mits het stadsdeel over de brug kwam. We kregen hele foute antwoorden maar het ergste was nog dat de oude kerk ook geen antwoord kreeg op zijn voorstel om overleg hierover. Al met al schoot het ons in het verkeerde keelsgat en hebben we nieuwe vragen gesteld en er nu maar eens een flink persbericht tegen aan gegooid.
het punt is dat bepaalde commerciele projectontwikkelsars, wel compensatie krijgen voor hun leges en de oude kerk niet. Volgens mij is het nu een prestigekwestie geworden. Er is geld, de centrale stad wil helpen en het stadsdeel blijft met de hakken in het zand staan.

Hey wordt tijd dat de hele legeskwestie en de percentages tot op het bot wordt uitgespit en ook duidelijk wordt wie wel en wie niet compensatie krijgt.

dat het een prersitgewkestie ojkkt e worden is ook al te lezen uit de bijdrage van Fjodor Molenaar die zonder enige argumenten het stadsdeel verdedigt en zegt dat de Oude kerk zijn broek op meot houden. Een stichting die met veel moeite ons cultureel erfgoed overeind houdt zonder winstoogmerk en die alle geld bij elkaar moet sprokkelen, qwordt als een soort louche marktkramer te kijk gezet (zelf de broek ophouden!!!)
Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum
-29-  Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum:
Beste Yellie: Ons stadsdeel trekt in 2009 drie (!) miljoen uit voor behoud en herstel van monumentale panden. Dat is meer dan er de afgelopen jaren in is geinvesteerd. Zelfs niet toen D66 nog in het dagelijks bestuur zat.

Verder is het een goed gebruik dat iemand die gaat verbouwen daar een sluitende begroting bij opstelt. De Oude Kerk kan dat kennelijk niet. Het is dan wel makkelijk de schuld daarvan meteen bij het stadsdeel neer te leggen.

Maar als de Oude Kerk steun nodig heeft is de deelraad ongetwijfeld in staat daar een mauw aan te passen. Een en ander na beoordeling van het antwoord op de vragen terzake en een onderbouwd verzoek van de Oude Kerk aan de deelraad. Zo is het toch?

hartelijke groet,
Ronald
-30-  Ronald:
Joepie, Groen Links en D66 geven hier even aan hoe de politieke verhoudingen eigenlijk liggen in stadsdeel centrum. Het blijft theater!
Bart
-31-  Bart:
Fjodor: het ging in bovenstaand geval niet om een sluitende begroting, maar om de excessieve leges van het stadsdeel...
Overigens is 3 mio een schijntje, allen de restauratie van de oude Kerk kost al 4,2, en dan vergeet ik de rest nog. Geef nou maar toe dat dit gewoon een goedkope stunt is om er onderuit te komen: de overheid (in dit geval o.m. het stadsdeel) is m.i. verplicht ons nationaal erfgoed te onderhouden -zie mijn reactie hierboven.
Bart
-32-  Bart:
en Yellie: terecht, de st. Oude Kerk verdient het een genereuze bijdrage te ontvangen van het stadsdeel(na aftrek van die 140.000 leges natuurlijk), zie verder mijn reacties hierboven.
Walther Schoonenberg
-33-  Walther Schoonenberg:
Heeft Fjodor Molenaar nou al de telefoon gepakt om met de Oude Kerk te praten?
Walther Schoonenberg
-34-  Walther Schoonenberg:
Op de brief van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad aan het stadsdeelbestuur over deze kwestie krijgen we een antwoord terug, ondertekend door Els Iping (gedateerd 21 oktober). Daarin schrijft de stadsdeelbestuur dat zij niet bereid is de helft van de leges te betalen als wethouder Herrema de andere helft betaald. “Wethouder Herrema kan de Oude Kerk overigens gewoon subsidieren voor de helft van het bedrag zoals toegezegd. Daarmee zou de Oude Kerk al zeer geholpen zijn.” Dus Herrema mag wel betalen, het stadsdeel doet dat niet.
Waarom niet? “Het stadsdeel Centrum verstrekt subsidies voor het onderhoud en restaureren na overleg en op voordracht van de gemeente Amsterdam. De gemeente beheert deze subsidiepot, stadsdelen zijn doorgeefluik. Vanuit deze pot is ruim EURO 2,6 miljoen voor restauratie naar de Oude Kerk gegaan.”
Maar het stadsdeel pronkt hier met andermans veren. Dat geld komt niet uit de begroting van het stadsdeel. Iping zegt het zelf al: het stadsdeel is alleen maar doorgeefluik. Conclusie: het stadsdeel betaalt zelf niets aan de restauratie, maar probeert er wel via de bouwleges aan te verdienen. Mooie woorden dus over monumentenbehoud, maar er zelf aan bijdragen: nee dus.
Ronald
-35-  Ronald:
@Walther. Hier leg je dus precies de vinger op de zere plek. Pronken met andermans veren. Hoog van de toren blazen door het stadsdeelcentrum bestuur. Maar....dat moest je toch al eerder duidelijk zijn geweest? Stadsdeel Centrum kan de Beurs van Berlage niet onderhouden, nou dan geef je het toch weg? En dan wel met mooie nota's komen over dat het stadsdeel Bestuur van alles en nog wat aanpakt. Nee, het centrale Bestuur besluit en stadsdeel centrum voert slechts uit. Dat gebeurt ook met de Wallen. Wat het stadsdeelcentrum bestuur slechts doet is regelstjes opstellen om daarme allerlei legekosten binnen te halen. Dat is geen besturen dat is je regelzucht loslaten op van alles en nog wat. Laat staan dat er sprake is van een visie hoe nu daadwerkelijk met het centrum om te gaan. Als het er dus op aan komt besluit en beslist het centrale Bestuur. Dus......opheffen van het stadsdeel centrum (Bestuur) en wel met ingang van 2010.
yanny scutt
-36-  yanny scutt:
Het stadsdeel-bestuur van het centrum moet nodig in de leer van de bestuurders van de stad Venetie in Italie. (en nogzowat andere steden/landen)

Die BEGRIJPEN de waarde en geschiedenis van hun stad.

De 'hoeders' van Amsterdam (politici,stadsplanners en architecten) komen allen van elders en sommigen hebben de klei van het platteland nog aan de hielen hangen...
Bart
-37-  Bart:
Zolangzamerhand breekt m'n klomp echt: Mevr. Iping en de andere 'regenten' moeten zich echt gaan schamen: torenhoge leges vragen, niet in gaan op de vraag hoe deze werkelijk samengesteld worden, en waarom deze zo hoog uitvallen , en commerciele uitbaters/projectontwikkelaars wel mogen genieten van het 'degressief legesbeleid', vervolgens stroop smeren met 'ja het stadsdeel geeft wel 3 mio p.j. uit aan momnumentenzorg', wat uit het potje van de centrale stad blijkt te komen, een leger communicatieadviseurs, en nog geen oplossing met de St. Oude Kerk, mag ik even braken?
Sjors
-38-  Sjors:
Ja Bart, dat mag je hoor! Blijkt dus dat burgers totaal niet weten hoe die stadsdelen uiteindelijk werken en waarvoor ze dan zo goed zouden zijn. geldverslinders dus en posten voor baantjesjagers. Waar die stadsdelen voor bedoeld waren, namelijk een betere en snellere dienstverlening naar burgers, daar is de afgelopen jaren totaal niets van terecht gekomen.
Bart
-39-  Bart:
Nee, 'deregulering' en 'de vrije markt' zijn zo langzamerhand synoniem: iedereen pakt wat 'ie pakken kan... Behalve bij een credietcrisis, dan is de vroegere 'staatsbank' Verenigde Spaarbank (Fortis), en ook de Postspaarbank (nu ING) ineens weer gewoon genationaliseerd tot staatsbezit.... Dus toch maar wat minder vrije marktwerking, minder afschuifsystemen, wat meer 'transparantie' voor de burger, en wat meer 'staatsbemoeienis' met al dit politiek en economisch gekonkel?
Bart
-40-  Bart:
P.S.: dan kunnen diezelfde burgers in ieder geval snel te weten komen wie, en waarom bovenstaande streken heeft geleverd, dat wordt meestal heel moeilijk met een geoliede pers- en communicatiemachine, zeker als het niet verboden is leugens te debiteren, tot het -juridisch afgedwongen- onmogelijk wordt om zoiets vol te houden. Dat geldt zeker voor het gedraaikont van sommige stadsdelen...
Dr.D
-41-  Dr.D:
Of zoals in Westerpark waar het nest is verbouwd voor miljoenen!
Terwijl de prachtwijken niet weten waar ze al hun geld moeten laten.
De verdeelsleutel voor al dat geld is al tijden zoek en de burgers staan voor een gesloten deur.
Bart
-42-  Bart:
Dr. D. wat bedoel je daar nu precies mee? “terwijl prachtwijken niet weten waar ze hun geld moeten laten?” verklaar u nader...
Fjodor Molenaar, fractievoorzitter Groen
-43-  Fjodor Molenaar, fractievoorzitter Groen:
Misschien goed hier tot slot van deze lange discussie nog te vermelden dat de deelraad op 18 december 2008 op voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks unaniem besloten heeft om het financiele tekort van de Oude Kerk voor de bouwleges bij te passen...

En zo gaat het zo vaak in stadsdeel Centrum. Maar goed nieuws is uiteraard geen nieuws. Vandaar dat ik het nog maar even hier meldt. Voor het nageslacht...

:))

Fjodor Molenaar
GroenLinks stadsdeel Centrum
Brigitte
-44-  Brigitte:
“ en zo gaat het zo vaak in stadsdeel Centrum.....” Wat bedoel je daar precies mee Fjodor, wat gaat zo vaak. Bedoel je dat stadsdeel centrum voortdurend tekorten bijpast. Goed nieuws is geen nieuws is wel een cliche en dat uit de mond van een deelraadpoliticus. Tja, zo komt het nooit goed.
Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum
-45-  Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum:
@Brigitte:

Ik wil maar zeggen dat stadsdeel Centrum in de publiciteit vrijwel altijd als nogal achterlijk wordt weggezet, terwijl 90% van wat wij willen, besluiten en uitvoeren in feite prima is.

Maar alleen als er (weer eens) een (vermeende) rel is, is het waard om gepubliceerd te worden. Terwijl het zo vaak -bij nader inzien en voor wie er beter inzit dan de gemiddelde krantenlezer - mee blijkt te vallen, maar dat leest dan niemand ergens meer.

Ook nu weer. Vandaar mijn nabrander(tje), 6 weken na dato. Verder niets hoor!
Mischa
-46-  Mischa:
Dus Fjodor je wilt gewoon melden dat de deelraadsleden hun werk simpelweg uitvoeren. Dat mag ik wel hopen. Tja, aangezien er vaak meer niet goed gaat dan wel, krijg je dit soort nieuws. Niet op Amsterdam Centraal, lees de andere media er op na, zoals Telegraaf, Parool, Ad etc.etc.. Misschien daar eens een stukje naartoe schrijven? Maar waarom ben jij dan degene die praktisch altijd moet reageren? Heeft het stadsdeel geen persvoorlichters/communicatiemedewerkers? oe zit het dan met je collega raadsleden. Ik zou zeggen, por ze eens op om wat vaker een stukje over hun werkzaamheden te melden op dit weblog.
Walther Schoonenberg
-47-  Walther Schoonenberg:
Inderdaad, er is een motie aangenomen. De deelraad heeft dus goed gehandeld. Alleen heb ik toevallig deze week van de Oude Kerk vernomen dat de motie (door het stadsdeelbestuur) nog niet is uitgevoerd.
Jofel
-48-  Jofel:
Fijn Walther dat jij je opwerpt als hoeder van de berichten van Fjodor. Tja, motie aannemen en dan niet uitvoeren. Dat schijnt heel vaak voor te komen in stadsdeel Centrum. Dat noemen ze in spreektaal “ iemand blij maken met een dode mus”.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.