Home > > De Amsterdamse Intifada

De Amsterdamse Intifada

Foto: Thomas Schlijper
De filmpjes van Thomas Schlijper op Amsterdam Centraal over de Intifada-oproep van SP-kamerlid Harry van Bommel op het Museumplein, leidden de afgelopen dagen tot heel wat beroering. Niet alleen op onze eigen site, maar zelfs in het landelijk nieuws.
Van Bommel haastte zich uit te leggen dat hij met het roepen om een intifada alleen maar geweldloos verzet had bedoeld.
Dat wil ik best geloven, want hij is geen gewelddadig mens voor zover ik weet. Maar dan moet hij toch nog eens teruglezen wat de vorige twee intifada's precies inhielden. Zijn fractieleider Agnes Kant was in elk geval 'not amused'.

Als we niet oppassen lopen we in Amsterdam het gevaar dat dergelijke ondoordachte protestuitingen leiden tot meer onverdraagzaamheid tegenover de joodse inwoners van Amsterdam. Dan word je straks als jood persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor het Israëlisch geweld in de Gaza-strook. Vooral natuurlijk door een deel van je islamitische medeburgers. De dialoog beperkt zich dan tot het van de kop slaan van keppeltjes. We hebben het eerder meegemaakt.
Laten we ook niet doen alsof deze lieden zo oprecht bezorgd zijn over het lot van de Palestijnen. Zo populair zijn die niet in de regio. Naar mijn idee is de actiebehoefte van de moslimbroeders vooral ingegeven door het feit dat Palestijnen eveneens moslim zijn. Voor onderdrukten met een andere religie komen de baardmannen hun koffiehuis niet uit.


Niet snugger
Het mag natuurlijk allemaal, maar het lijkt me niet al te snugger om daar dan als Nederlands parlementariër tussen te gaan lopen. Vooral ook omdat sommige mededemonstranten er inmiddels achter zijn dat 'Hamas' zo lekker rijmt op 'gas'. Toch nog wat opgestoken van de taalcursus.
De vertoning van Van Bommel vervlakt en vertroebelt de discussie. Er is natuurlijk wel degelijk van alles aan te merken op de handelwijze van de staat Israël in deze kwestie. U begrijpt, ik druk mij eufemistisch uit. Alleen moet je dan niet in het wilde weg op Amsterdamse bodem om intifada's gaan roepen. Sommigen zouden op het idee kunnen komen om in Amsterdam hun eigen intifadaatje te starten.

Kamerleden
Los daarvan geef je door dit schandaaltje de warme voorstanders van de Israëlische acties in Gaza, zoals de Kamerleden Van Baalen en Wilders, de gelegenheid om weg te komen met makkelijke argumenten.
Zo hebben we uit die hoek al gehoord dat de Hamas is begonnen, dat Hamas zelf het staakt het vuren heeft verbroken, dat Israël recht heeft op zelfverdediging en dat geen enkel land zou tolereren dat het beschoten werd met raketten. En ach ja, de aanpak is misschien wat fors, maar daarom moet er ook een wapenstilstand komen.
Allemaal waar, maar het mag nooit een reden zijn om een bloedbad onder de burgerbevolking in Gaza aan te richten.

Gruwelijk hard
Dat Israël de Hamas te grazen neemt is legitiem. Die club maakt zelf ook graag zoveel mogelijk burgerslachtoffers.
Maar dat de bevolking in Gaza op een gruwelijk harde manier wordt aangepakt mag nooit goedgepraat worden, dus ook niet door Kamerleden als Van Baalen en Wilders. Wat op die arme mensen allemaal aan technologisch geavanceerd wapentuig wordt losgelaten is tart elke beschrijving.
Ik hoorde een buitenlandse hulpverlener vertellen over de 'precisie'-bommen die Israël gebruikt. Alleen al door de luchtdruk doden die dingen iedereen die zich binnen een straal van zoveel meter bevindt. Wie het 'geluk' heeft te overleven, krijgt daarna met honderd procent zekerheid kanker door de giftige troep die erin is verwerkt. En gaat alsnog dood.
De hulpverlener zei: "You simply don't do that to people."
Hij had volkomen gelijk. Dat mag je geen enkel mens aandoen, zelfs niet als hij op die boeven van de Hamas heeft gestemd.

Mini-versie
Wat heeft Van Bommel nu bereikt met 'zijn' demonstratie en zijn onbezonnen strijdleus? Half Nederland verkneukelt zich over zijn Intifada-geblunder en laat het leedvermaak de vrije loop over die Palestijnen die zo lekker op hun flikker krijgen. Want dat past meteen goed in het door Wilders aangewakkerde anti-islam sentiment hier te lande. Way to go, Israel!
Het Midden-Oostenprobleem is inmiddels geïmporteerd binnen onze stadsgrenzen. In een aangepaste mini-versie: lekker makkelijk ingedeeld naar goed en kwaad, slachtoffers en daders, 'good guys' en 'bad guys'. Binnenkort de game-versie.
Tot slot: ik voel mij sterk verbonden met Israël, mijn halve familie woont daar. Ik wil dat ze er veilig en gelukkig kunnen leven. Maar hun regeringsbeleid moet natuurlijk wel met goed fatsoen verdedigbaar zijn. En daaraan mankeert het al een tijd.

32 reacties op "De Amsterdamse Intifada"

Diederick van Waaleghem
-1-  Diederick van Waaleghem:
Harry Jakkes..!

Zoals in een andere discussie op <i>'Amsterdam Centraal'</i> gemeld kunnen problemen alleen maar worden opgelost wanneer er naar elkaar wordt geluisterd, met elkaar wordt gedebatteerd. Het fragmentje met de oudere man met Israëlische vlag in het AT5-Nieuws heeft me niet de hoop gegeven dat men spoedig tot begrip voor elkaar, een vergelijk, zal komen. De sfeer afgelopen zaterdagmiddag op het Museumplein vond ik niet aangenaam, zelden zo blij geweest dat ik pal er na een andere klus had.

Parlementariërs dienen uiterst terughoudend te zijn in het meelopen in demonstraties. Parlementariërs moeten hun werk doen in de Tweede Kamer want daar kunnen ze aanmerkelijk meer bereiken, voor de al dan niet goede zaak betekenen, dan soppend in een protestweiland. Helemaal moeten parlementariërs niet dingen ontkennen welke ze wél hebben gezegd, geyeld.

Alsjeblieft laat Amsterdam een leefbare stad blijven. Het wordt zo vermoeiend, onleefbaar, dat bepaalde minderheidsgroepen steeds meer andere minderheidsgroeperingen lastig vallen met hun wilsopleggingen en onbegrip. Amsterdam een vrije stad, maak daar geen misbruik van...

Thomas, prima journalistiek.
Arnoud, een uitstekende discussiestarter.
jaap
-2-  jaap:
Kijk dan is dit de manier om zoiets aan de orde te stellen. Een paar videotjes kort na elkaar met enigszins prococerende tekstjes doet de discussie al gauw verzanden in een kleine digitale oorlog. (Amstedram Centraal als leeswaardige site) verdient dat niet. En dat kan ook nooit de bedoeling geweest zijn. Helder stuk.
Bart
-3-  Bart:
Dank je wel Arnoud!
jaap
-4-  jaap:
zie ook het herkenbare artikel nrc pag. 3
Martin Wisse
-5-  Martin Wisse:
Ja, laten we eens kijken naar hoe de eerste Intifada verliep en hoe Israel daar op reageerde. Dat waren geweldloze demonstraties, stakingen en burgelijke ongehoorzaamheid, de kop ingedrukt door met rubberen en echte kogels door het Israelische leger. Daar komt intifada van vandaan.

En het blijft een beetje merkwaardig hoe sommige mensen zich kunnen opwinden over een woord maar blijkbaar weinig moeite hebben met de al meer dan 500 doden die het Israelische leger op zijn geweten heeft in deze inval...
Arnoud de Jong
@Martin:
Ja, laten we eens kijken hoe de eerste intifada verliep, want je hebt kennelijk al net zo'n vertekend beeld daarvan als Harry van Bommel.
De eerste intifada is nota bene vooral bekend geworden vanwege het massaal stenen gooien naar het Israëlische leger. Dat reageerde zoals gewoonlijk natuurlijk weer buitenproportioneel.
Maar het droeve saldo van de eerste intifada was ongeveer 2100 dode Palestijnen, waarvan bijna de helft was geëxecuteerd door de Palestijnen zelf (vanwege vermoeden van collaboratie met Israël). Aan Israëlische zijde vielen 160 doden. Lekker geweldloos dus allemaal en laten we daarom gerust oproepen tot een derde aflevering.
En gezien je laatste tendentieuze opmerking heb ik al helemáál de indruk dat je de essentie van dit stuk niet begrijpt. Dat keert zich namelijk sterk tegen het geweld tegen burgers en legt uit waarom roepen om een intifada dom is.
Arnoud de Jong
@Martin:
Ik zie op je website dat onze eeuwige betweter Meulenbelt haar collega Van Bommel probeert schoon te praten door te wijzen op de oorspronkelijke betekenis van het woord intifada: afschudden, verzet. Er ligt niet in het woord besloten of dat geweldloos of gewelddadig moet gebeuren, volgens haar.
Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op: het gaat om de betekenis die het woord intifada inmiddels in de hele wereld heeft gekregen. Harry riep dus minstens op tot stenen gooien. En als hij het volgens de enge definitie van Meulenbelt heeft geroepen was hij daarmee de enige op het Museumplein. Had ie kunnen weten, natuurlijk.
Sigi
-8-  Sigi:
Het was inderdaad heel dom van van Bommel om dat woord te gebruiken. Nu wordt er namelijk meer gediscussieerd over wat intifada nou is en wat intifada nou inhoud en hoe van Bommel 't nou bedoelde en of dat nou wel goed was. Fijn hoeven we niets te zeggen over wat er nu, op dit ogenblik in en rond de Gaza gebeurt en wat we daarvan vinden. Ik vind het misselijkmakend om sommige reacties te horen of te lezen (niet perse hier. Nog even doorpakken, schoonvegen etc.alsof Palestijnen een soort onkruid zijn en ik sta ook niet te juichen als er Israëliërs doodgaan.
Niemand heeft het recht om een ander te vermoorden, ook niet uit zelfverdediging of “voor de goede zaak”. Het gemak waarmee door beide kanten geweld wordt gebruikt en vergoelijkt vind ik verbijsterend. Het doet er niet toe wie “gelijk” heeft, wie geweld gebruikt zit fout.
Arnoud de Jong
@Sigi:
Helemaal mee eens. Maar aangezien de mensheid dikwijls niet zonder geweld kan om z'n punt te maken, mogen we toch minstens verlangen dat ze onschuldige burgers erbuiten laten.
John Zwart
-10-  John Zwart:
Ik vind het heel goed om na de emotionele discussie n a v de filmpjes even de feiten duidelijk te definiëren, zoals Arnoud hierboven doet. In deze beschouwing staan wat misverstanden opgesomd. Van Bommel heeft met zekerheid allang veel spijt van zijn actie. De IKON is geloofwaardiger dan de linkse oppositie. Middels moeilijke taalkundige kronkels kan de gevoelsinterpretatie van een oproep tot intifada niet meer veranderd, en het risico van de 'gaskreet' had hij tevoren kunnen inschatten en zeker zich alsnog terugtrekken. Het gesignaleerde risico van import van tegenstellingen van bevolkingsgroepen is niet denkbeeldig. Dus links Nederland beschadigt zichzelf met figuren als Van Bommel. De conclusie dat de hele toestand op het Museumplein en de commotie erna de notoire vrijpleiters van Israel dat immers “lelieblank onschuldig zelf slachtoffer” is, in de kaart heeft gespeeld kan ik echter niet bij aansluiten. De - door het Israelische leger overigens zeer bemoeilijkte - ongefilterde berichtgeving uit Gaza heeft intussen allang gezorgd over een meer genuanceerde kijk op het conflict bij politici (en een groeiend deel van de bevolking). Maar of dit - via Verhagen - zal helpen betwijfel ik. Het doet er allemaal niets toe wat al die diplomaten proberen. Zolang Amerika kritiekloos achter de Israelische regering staat kan die zich de arrogantie van de macht blijven veroorloven.
De VN bouwt (met Nederlandse inbreng) een haven in Gaza, Israel bombardeert die vervolgens plat. De VN bouwt scholen in Gaza, Israel bombardeert ze plat.
Iedere internationale hulp aan Palestijnen is weggegooid geld in de bodemloze put van Israelische vergelding. Ik hoor zojuist dat zelfs hulpgoederen convooien van de VN worden beschoten, met dodelijke slachtoffers.
Jawel jawel, ze moeten een provocerende Hamas bestrijden, maar zijn er geen grenzen aan zo'n rechtvaardiging?

Het ware wenselijk dat er twee staten met elk een streng seculiere regering werden gesticht, maar dat zal wel nooit gebeuren. Als ergens ter wereld wordt aangetoond hoeveel bloed fundamentalistisch gelovigen op hun geweten hebben is het wel dáár. Wie de geschiedenis van Jeruzalem bestudeert stuit steeds weer op onverdraagzaamheid en zelfverklaarde uitverkorenheid. Het is echt om wanhopig van te worden.
John Zwart
-11-  John Zwart:
@Arnoud: Met excuus overigens even 'off topic'. Hernehim is alweer een hele poos verbannen op Verbaljam site. Zelfs email lijkt niet bij je aan te komen. Ik ben echt geen vermomde terrorist hoor!
Bart
-12-  Bart:
Nogmaals een oproep om niet 'zwart-wit' te denken, wat er gebeurt is gewoon oorlog, zoals zolang al: er sterven veelal onschuldige slachtoffers. De hele wereld staat inmiddels over deze kwestie gebogen: van afgrijzen, van angst, van woede, van haat..
Laten we als Amsterdammers vooral met mededogen, met medelijden naar de vele slachtoffers kijken, en vooral naar hun nabestaanden...
Zowel Hamas, Hezbollah als het Israelische leger maken zeer veel slachtoffers. De oorzaak van alles is onverdraagzaamheid en domme fouten van politieke machtshebbers: uit het verleden,de wijze waarop de staat Israel is gesticht, maar omdat die nu al ruim 50 jaar bestaat, is die kwestie lijkt me wat verjaard. In het heden is het haat en onverdraagzaamheid van beide (zeer aan elkaar verwante volkeren) tegenover elkaar, zeer aangewakkerd door religieus fanatisme, van beide zijden, laat dat duidelijk zijn! De politieke machthebbers aan beide kanten hebben deze 'macht over de machtelozen' altijd graag misbruikt ten koste van eenvoudige, hardwerkende burgers.
Die betalen altijd, en ook nu weer de rekening: vrouw en kinderen, neven en nichten dood, en mogelijk zijzelf ook.
De machthebbers in deze 'geweldstory' hebben zeer veel op hun geweten. Maar zij zijn het die aangesproken dienen te worden, niet de slachtoffers! (of ze nu Joods- Israeli of Islamitisch-Palestijn zijn...
Rizal
-13-  Rizal:
Het grondgebied is van de ouders van deze palestijnen. afgeroepen door de VN in 1948.
Vanwege wat er allemaal gebeurt is in 40-45. ok.Stel dat de Paus alle katholieken naar Lourdes verwijst. Heilige grond.
Waar gaan die Fransen dan heen?
Het gaat dan wel om miljoenen. Wat heeft een Russische of Somalische Jood in godsnaam te maken op het grondgebied van een bewoner-palestijn?? Blijf gewoon in je land. En wees gelovig, zoals jouw geloof jou zegt. Maar schop niet miljoenen bewoners in de ellende. Zij zijn daar geboren en het is hun grond.Dat is mijn punt.Menselijkheid ten opzichte van geloofswaanzin.
Arabs gaan naar Mekka. Geen punt. Doe wat je wil. Maar schop geen mensen met tanks uit hun land.
En daar gaat het om.
Arnoud de Jong
@Rizal:
Die Russen en Ethiopiërs zijn daarheen gegaan omdat ze als jood in hun eigen land werden vervolgd. Die konden dus niet blijven waar ze waren geboren (ik laat maar even buiten beschouwing dat er ineens verrassend veel Russen opeens joods bleken te zijn, maar toen deed men alles om maar uit de Sovjet-Unie weg te komen).
Soms is het maar het beste om ter wille van de vrede en een rustig bestaan, de realiteit te accepteren. Want de staat Israël is een realiteit en die zal niet verdwijnen. Voordat Israël werd gesticht hebben de Palestijnen voor zover ik weet ook nooit gestreefd naar een eigen staat.
Met z'n allen terug naar hun geboortegrond (inclusief de nakomelingen) gaat ook niet gebeuren, want dan ontstaat er binnen Israël demografisch een joodse minderheid.
Het is in die regio nu eenmaal moeilijk (gezien het koloniaal verleden) om territoriale aanspraken te maken. De meeste landen daar, zoals Syrië, Libanon, Jordanië, zijn zelf hooguit een paar decennia ouder dan Israël.
Trouwens, in Israël zelf wonen nog steeds ook veel Arabieren (lees: Palestijnen). Niet dat ze nu zo bar veel te vertellen hebben daar, maar ze hebben een goed leven, in elk geval beter dan dat van de Palestijnen buiten Israël.
Amita
-15-  Amita:
Ga ook eens kijken naar de tentoonstelling in het tropenmuseum, over Palestina 1948.
En . . . o ja, hebben Palestijnen ook recht op zelfverdediging? - ook al zijn het dan moslims!
Helena
-16-  Helena:
@ Rizal: Als je vindt dat men in eigen land moet wonen, wat doe jij dan hier? Zo kun je altijd wel doorgaan natuurlijk. Joden hebben overigens altijd in dat deel van de wereld gewoond, alleen waren er veel minder dan nu. Voordat de staat Israel werd uitgeroepen was het land al eeuwenlang bezet door andere landen waaronder Turkije. Toen was het blijkbaar niet zo belangrijk om onafhankelijk te zijn. Het is dus meer een geloofskwestie dan iets anders. Het bevestigd maar weer dat de Islamitisch instelling niet erg tolerant is t.o.v. mensen met een andere religie.
John Zwart
-17-  John Zwart:
Ja Arnoud, klopt allemaal wat je zegt. Maar zou dat besef dat je een kunstmatig land uit de grond hebt gestampt (met VS hulp en geld) niet ook enige terughoudendheid wat betreft de hegemonie moeten inhouden? Alle landen waar antisemitisme heerst(e) hebben boter op hun hoofd en zwijgen, inclusief Nederland. Als dat zo overduidelijk de arrogantie van de macht (een overval in de kersttijd in het presidentloze tijdperk van de VS) in de hand heeft gespeeld, is enige voorzichtige (zelf)kritiek op zijn minst op zijn plaats. Dat zullen we van Rabbijn Evers niet horen, dus zouden we het toch van Balkenende moeten horen? Hebzucht maakt duivels van de mens. En Israel wil het gas van Ghaza. Niet het gas waarover de Hamas aanhangers (schandelijk) roepen, maar het aardgas onder de zee voor de kust.
En de wereld kijkt toe.
Houdt zelfs de mond dicht.

Hoe ik over Van Bommel denk, dat weet je wel, maar ik mis hier in Nederland “een ánder Joods geluid”! Dan hebben zo'n misfit als Van Bommel niet nodig.
Martin Wisse
-18-  Martin Wisse:
Oh Arnoud, Arnoud, Arnoud, je kunt hoog of laag springen: het oproepen tot verzet tegen onderdrukking blijft gerechtvaardigd. Of was jij er zo een die het in de jaren tachtig over de terrorist Mandela had?

Leer de geschiedenis kennen en ga je kapot schamen.
Arnoud de Jong
@John Zwart:
Ik ben het geheel met je eens. Ik zal de laatste zijn om het militaire beleid van Israël te verdedigen. Ik verzet mij tegen geweld tegen burgers, that's all.

@Martin Wisse:
Je kunt me nu wel kleinerend gaan toespreken, maar je argumenten komen niet echt van de grond en ik ben er immuun voor.
Ik heb over de kwestie door de jaren heen al heel wat dingen geschreven, ben ook goed op de hoogte van de geschiedenis en kom regelmatig in het gebied.
Zoals ik al zei: ik ben gewoon sterk tegen het geweld tegen burgers. Ik verdedig de militaire operaties van Israël niet. Ook de Palestijnen hebben recht op verzet, zolang het maar niet tegen burgers is gericht.
Maar jij mist kennelijk een dimensie: begrijpen en navoelen waar het extreme geweld door Israël uit voortkomt. Heeft veel te maken met emotionele geschiedenis i.p.v. feitelijke geschiedenis. Wat overigens dat geweld niet legitimeert, verre van dat. Maar het is wel iets dat je niet kunt negeren als je over deze kwestie praat. Maar inderdaad, meestal te moeilijk voor mensen die gehersenspoeld zijn in het paradigmaklasje van Anja Meulenbelt.
Lucas
-20-  Lucas:
Wat een tendentieus verhaaltje, zeg! Arnoud spreekt de hoop uit buitenspel te blijven en dat de Nederlandse volkswoede en terreur zich net als de afgelopen jaren blijft richten tegen moslims. Daar moet iedereen mee kunnen hebben.
Het wordt tijd dat CIDI en aanverwanten aangeklaagd worden wegens aanzetten tot antisemitisme.
Lucas
-21-  Lucas:
Nu moet gezegd worden dat de getalsverhoudingen in de apartheidsstaat
Zuid-Afrika veel gunstiger lagen dan in apartheidsstaat Israël. Hahaha.
Lucas
-22-  Lucas:
Het is zelfs zo erg gesteld met de door Kader Abdolah benoemde zionistische terreur in de Hollandse polder(http://extra.volkskrant.nl/...),dat een link naar een protestactie van Amerikaanse Joden tegen de etnische zuivering in de Gaza een Marokkaanse Nederlander doet verzuchten: “He, da's grappig, Joden met een normaal menselijk denkvermogen.” Het wordt tijd dat CIDI en aanverwanten aangeklaagd worden wegens aanzetten tot antisemitisme.
Henk
-23-  Henk:
Ik heb toch altijd vraagtekens bij het verschil tussen burgers en militairen.
In dit conflict waren aan Israelische kant 6500 reservisten opgeroepen. Burgers die van de ene dag op de andere dag militair genoemd worden. En in Gaza werden Hamas militairen van de ene dag op de andere dag burgers en gebruikten burgerinstellingen als gevechtsplaatsen. Wat is erger? Een dode burger-militair of een dode militair-burger?
Arnoud de Jong
@Lucas:
U bent een typisch voorbeeld van iemand die maar wat leuzen roept zonder te begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Het raakt allemaal kant noch wal. En dat moet we dan 'een mening' vinden?
Een opsomming van de door u gebruikte kwalificaties leidt tot een nogal onfris lijstje:

- Nederlandse volkswoede en terreur tegen moslims
- Apartheidsstaat Israël
- Zionistische terreur in Hollandse polder.
- Etnische zuivering in Gaza.
- Joden met een normaal menselijk denkvermogen.
- CIDI zet aan tot anti-semitisme.

Ik zou zeggen: richt u zich voortaan op discussies over de opstelling van Ajax of de groentenprijzen in de supermarkt, want het Midden-Oosten lijkt me toch echt iets te hoog gegrepen voor u.

Dat geldt trouwens ook wel een beetje voor Kader Abdolah, die maar weer eens bewijst dat een schoenmaker zich beter bij zijn leest kan houden. Het bekende Nederlanderschap biedt geen garantie op een zinnige mening over van alles en nog wat, zo blijkt maar weer.
Rizal
-25-  Rizal:
Ik, Rizal ben Filipino en hier geboren en R.K. Rizal was in de filipijnse historie een held.
Jos van Zetten
-26-  Jos van Zetten:
Op diverse sites lees ik reacties van mensen die niet eens aanwezig waren bij deze demonstratie.

Ik was bij deze demonstratie wel aanwezig, ik maakte foto's en liep mee in de voorste linie. Vlak voor Harry van Bommel.
Dit is te zien aan foto's van mij op mijn weblog en diverse media.
( http://www.flickr.com/photo... )
Ook ik heb deze leuzen niet gehoord, daarmee wil ik bevestigen wat Harry van Bommel bij jullie aan tafel heeft verteld.
De leuzen Hamas, Hamas....... zijn mij goed bekend van het voetballen, dus als ik het had gehoord was dat zeker niet aan mij voorbij gegaan.
Lucas
-27-  Lucas:
Kader Abdolah is niet gerechtigd over het Midden-Oosten te spreken maar Arnoud de Jong wel?
Arnoud de Jong
@Lucas:
Kader Abdolah mag spreken wat hij wil. Ik constateer alleen dat ik er zo te zien meer verstand van heb dan hij. Klinkt misschien aanmatigend, maar het is evenzeer aanmatigend wanneer bekende Nederlanders menen in het openbaar opinies te moeten ventileren over allerlei zaken waar ze duidelijk geen sjoege van hebben.
Als u nu écht zoekt naar een kwaliteits-opinie inzake Israël, inclusief een snoeiharde veroordeling, zoek dan bij YouTube even op Gerald Kaufman.
Via dit doorsteekweggetje komt u er ook:
http://verbaljam.nl/?itemid...
Lucas
-29-  Lucas:
Ik meen te begrijpen dat naar uw een joodse achtergrond voorwaarde is om over het conflict in het Midden-Oosten te kunnen spreken. Daar dacht Nederland ten tijd van het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind wel anders over. Terwijl de machtoverdracht daar uiteindelijk plaatsvond in een demografisch veel ongunstiger situatie dan in Israël. Verfrissend vind ik zelf Hasbara spam alert (http://www.guardian.co.uk/c...) of 'Hasbara' werkte feilloos (http://www.bndestem.nl/alge...).
Lucas
-30-  Lucas:
Ik kan het hem niet meer vragen, maar stel de vraag alsnog: Opa, wat heb je nu bereikt met jouw Februaristaking en onbezonnen strijd?
Arnoud de Jong
@Lucas:
Nou, dat begrijpt u dan opnieuw verkeerd.
Lucas
-32-  Lucas:
“Blaming the victim, het slachtoffer de schuld geven van de ellende die een ander hem aandoet, is een pijnlijk, maar bij lieden die tegen mensenrechten zijn populair overblijfsel van haatcampagnes die bijvoorbeeld Joseph Goebbels onsterfelijk heeft gemaakt, omdat hij daarmee consensus kweekte voor de shoah.”(http://empire.blogsome.com/...)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.