Home > > Geen stemwijzer maar een stemadvies

Geen stemwijzer maar een stemadvies

Na de Stemwijzer, het kieskompas en de Amsterdam Centraal Verkiezingswijzer werd er vrijdag weer een hulpmiddel voor de zwevende kiezer gelanceerd: de Amsterdamse Roze Stemwijzer (.pdf) van Stichting ProGay. Volgens de organisatie vechten de politieke partijen in Amsterdam om de roze stem en dus valt er wat te kiezen op 3 maart. Het idee van een roze stemwijzer is dan ook zo gek nog niet, helaas blijkt de Amsterdamse Roze Stemwijzer alleen geen serieuze variant op de reguliere stemwijzer te zijn.

Natuurlijk kan je op verschillende manieren de (zwevende) kiezer helpen. Kieskompas en Stemwijzer bieden de kiezers de mogelijkheid om aan de hand van een aantal stellingen te bepalen met welke partij zij de meeste overeenkomst hebben. Amsterdam Centraal heeft zoveel mogelijk informatie van de partijen op een rijtje gezet zodat kiezer op grond van goede informatie zijn stem kan bepalen. De Roze Stemwijzer gaat anders te werk, de organisatie heeft eerst bepaald wat de homo vindt en vergelijkt deze opvatting vervolgens met die van de verschillende Amsterdamse partijen.

ProGay gaat er blijkbaar vanuit dat homoseksuelen over de meeste politieke kwesties hetzelfde denken, waar de organisatie dit op baseert is op de site en in het pdf-documentent met de 'volledige analyse' niet te vinden. Nou zijn de meeste stellingen op zich homovriendelijk te noemen, zoals een subsidie van 50.000 euro voor een Gay Chamber of Commerce of het het organiseren van een een homosporttoernooi om het jaar. Al zitten vast niet alle Amsterdamse homo's hier op te wachten. Opmerkelijker is de stelling ‘cameratoezicht moet op meer plaatsen worden ingezet’. Hoewel er ongetwijfeld veel gays zijn die er niet voortdurend door camera's in de gaten willen worden gehouden, krijgen partijen die voor meer cameratoezicht zijn toch de homovriendelijke punten.

Als dan ook nog eens blijkt dat de organisatie het niet al te nauw neemt met de feiten (zo is GroenLinks volgens ProGay tegen speciale zorgvoorzieningen voor homoseksuele ouderen, terwijl deze partij daar met D66 juist een motie over indiende), dan lijkt het me duidelijk dat we hier niet met een zorgvuldig samengestelde kieswijzer te maken hebben, maar met een serie opvattingen van de Stichting ProGay. Natuurlijk staat het iedere organisatie vrij om een stemadvies uit te brengen, maar noem dat dan ook zo en gebruik niet de misleidende titel 'Amsterdamse Roze Stemwijzer'.

NB Ook op de website GayVote.nl kunt u de roze opvattingen van de verschillende partijen bekijken.

negen reacties op "Geen stemwijzer maar een stemadvies"

Stichting ProGay
-1-  Stichting ProGay:
Reactie: Bovenstaand artikel maakt duidelijk dat er een aantal onduidelijkheden leven. Dat vinden wij vervelend en geven dus graag nog een nadere toelichting:
Het startpunt van de stellingen is de beleidsvisie van de brede Amsterdamse homobeweging uit 2009. Wat daarin staat wordt als wenselijk beleid gedefinieerd. De politieke partijen hebben vervolgens zelf de scores bepaald op de stellingen. Het standpunt van GroenLinks t.a.v. ouderenbeleid klopt inderdaad niet, maar is door GroenLinks zelf ingevoerd in de database. Ondertussen heeft GroenLinks contact gezocht met ProGay dat ze hier een fout hebben gemaakt. Tot slot geeft ProGay geen advies, maar slechts een opsomming van een serie stellingen en de mening van de politieke partijen daarop. Het is aan de kiezer die interesse heeft in de roze onderwerpen zelf om te bepalen hoe ze de stellingen en de antwoorden van de politieke partijen daarop wil laten wegen in de eigen afweging op 3 maart 2010.
Marleen Zachte
-2-  Marleen Zachte:
@Stichting ProGay: “Het startpunt van de stellingen is de beleidsvisie van de brede Amsterdamse homobeweging uit 2009.”

Ik vermoed dat het misverstand is ontstaan doordat veel mensen geen idee hebben over welke 'beleidsvisie van de brede Amsterdamse homobeweging' het hier gaat. Is dat een visie op basis van opiniepeilingen, visies van belangenbehartigers, nattevingerwerk? Staan daarover misschien ergens gegevens online, zodat duidelijk is hoe jullie aan die uitgangspunten voor de vragenlijst gekomen zijn?

Staat er inmiddels ook een nieuwe versie online, waarin de herziening van GroenLinks is verwerkt?

En, los van waarover de comotie is ontstaan, waarom zijn de standpunten van de overige 13 partijen die deelnemen aan de verkiezingen niet opgenomen in de Roze Stemwijzer? Geen respons, of hebben jullie alleen de top zes gevraagd de vragenlijst in te vullen?
Walter
-3-  Walter:
Een keurig en weloverwogen commentaar van Mark!

De Roze Stemwijzer van ProGay is nuttig, maar ook ik vraag me wel eens af wat ik met bepaalde stellingen moet. Petje af voor ProGay om in elk geval een eerste stap te zetten om de partijen op hun 'roze' gehalte te toetsen.

Maar, het goede nieuws is dat partijen als D66, PvdA en VVD duidelijke en uitgesproken standpunten hebben, die de staan voor de open, diverse en tolerante cultuur van onze mooie stad.
Nico
-4-  Nico:
Nico,
Goed dat Mark in zijn artikel deze terechte opmerkingen maakt inderdaad al dit soort wijzers niet sluitend. Helaas hebben velen bij het vaststellen van de beleidsvisie ondanks de inzet van ProGay het laten afweten. Toch is het goed om GLBT op deze wijze in het voetlicht te plaatsen. Het voordeel is dat politieke partijen hierop reageren door hun roze trots uit te stralen.
Dat het bij de verkiezingen om meer gaat is duidelijk. Maar hoe om te gaan met minderheden is wel tekenend voor je inzet en daden. Stem daarom voor die partij die open staat voor veiligheid, tolerantie en diversiteit. Ga Stemmen op 3-3
f.bol
-5-  f.bol:
En dat de voorzitter van progay op de 8e plek van de VVD lijst staat maakte niets uit in al die analyses zeker. Knap, de PvdA nipt op 1 zetten en dan direkt daarna de VVD. Wetend dat de gemiddelde “gay stemmer” , voor zover die bestaat, zal twijfelen tussen VVD en D'66. En die beleidsvisie van de “brede Amsterdamse homobeweging” is ook al weer gebaseerd op betaald “onderzoek” van, jawel Progay.
David R
-6-  David R:
GroenLinksraadslid Evelien van Roemburg heeft hier vanochtend ook over geblogd.

Als je op mijn naam klikt kan je het lezen.
f.bol
-7-  f.bol:
Ja David, dat Pro VVD Gay is goed gevonden. Wat die van Dalen in mijn ogen doet is vrij ongelooflijk. “Onafhankelijk” onderzoek, straks raadslid èn organisator van de gay pride, onderzoekjes doen met gemeentegeld en die gebruiken voor de stemwijzer. De VVD heeft er weer een kanjer bij.....

En dan die uitermate rare affaire omtrent de toevallig gefilmde “aanval” in de Spuistraat. Op gay discussie websites is enorm door deze stunt heengeprikt maar Cohen knikt ja en amen en gaat tassen uitdelen. Bizar.
Ella Weggen
-8-  Ella Weggen:
Deze uitslag van Pro Gay heeft echt wat stof doen opwaaien. Ik vraag me af of de conclusies die uit de vragenlijst worden getrokken direct vertaald kunnen worden in een subjectief oordeel hoe homo-vriendelijk een partij is, omdat dit erg afhankelijk is wat men onder homo-vriendelijkheid verstaat. In die zin had ik dus gehoopt dat er anders met de vragenlijst werd omgegaan dan louter de uitslagen bij elkaar optellen en dit getal te laten concluderen wat homo vriendelijk is of niet.

Juist GroenLinks wil aandacht voor diversiteit, voor culturele en seksuele diversiteit, waarbij ook aandacht komt voor de kern van problematiek. Zo vinden wij het ook belangrijk dat er ruimte is voor minderheden om uit de kast te komen en moet ook religie en homoseksualiteit samen gaan. Als daar een platform voor wordt geboden zonder provocerend te werk te gaan zal er veel meer tolerantie en acceptatie bereikt worden. De focus ligt dus niet enkel op de blanke homo, maar op meer diversiteit, en aandacht voor groepen die het nog moeilijker hebben en die problemen ondervinden in de Nederlandse samenleving. Een van de belangrijkste onderdelen van het roze manifest is onze focus op seksuele voorlichting op scholen. Dat zie ik als een van de belangrijkste punten om emancipatie te te bereiken. Als homoseksualiteit een verplicht onderdeel van het lesprogramma zou zijn dan zou er minder taboe omheen hangen en zou het in alle kringen betere acceptatie ondervinden.

Meer info over de roze standpunten dus in het roze manifest van groenlinks amsterdam en op de website:
http://amsterdam.groenlinks...

Daarnaast denk ik dat het verschil in de ProGay uitslag m.m. verklaard kan worden doordat GL wat vaker ” oneens ” aangeeft, terwijl PvdA, D66, SP en VVD kiezen voor ” neutraal “. In de optelling leidt dit bij GL tot een lagere eindscore en daarom lijkt GL minder homovriendelijk. Zie bijv. de vragen over homoterrassen, cameratoezicht, Roze in Blauw als positieve functiewaardering. Ik vraag me af of dat een juiste conclusie is om die reden te zeggen dat GroenLinks minder homovriendelijk is. In die zin blijf ik het een subjectief oordeel vinden dat ProGay aan deze vragenlijst hangt.

Ella

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.