Home > > Een dictatuur is wel zo goedkoop

Een dictatuur is wel zo goedkoop

Foto:
Wanneer de nieuwe regering er komt, is men van plan om onze stadsdelen op te heffen. Want zo'n extra bestuurslaag kost volgens Rutte en kompanen veel te veel centjes.
Al die ambtenaren, weg ermee. Veel te duur.
Inmiddels is het plan afgedaan als onhaalbare symboolpolitiek. Men schijnt er de gemeentewet ervoor te moeten veranderen en dat duurt waarschijnlijk langer dan de termijn van deze regering.

Toch krijg je als recalcitrante Amsterdammer de neiging om je over zoiets op te winden. Of je nu voor of tegen de stadsdelen bent, Amsterdammers willen zoiets graag zelf uitmaken. Daar moet Den Haag zich niet mee willen bemoeien.
Ik moet hier helaas bij aantekenen dat de kiezers in Amsterdam zelf ook nooit ene moer over die stadsdelen te vertellen hebben gehad. Zowel de instelling als de vermindering ervan is over hun hoofden heen besloten. Maar toch, nu we ze eenmaal hebben: geen inmenging in onze aangelegenheden!
De logica in het plan is ook ver te zoeken. Het motto van de aspirant regering is: vrijheid en verantwoordelijkheid.
Getuigt het van verantwoordelijkheid om de stadsdelen in Amsterdam te willen afschaffen? Nee, want hiermee wordt een heleboel geld over de balk gesmeten. Er is namelijk net een grote operatie achter de rug om het aantal stadsdelen met de helft te verminderen.
Dat was niet goedkoop.
Als het namelijk wél goedkoop was geweest, had ons stadsbestuur zichzelf hierover uitgebreid op de borst geklopt. Zo werken die dingen.
Het volledig afschaffen van de stadsdelen zou een totale reorganisatie van het stadsbestuur en de ambtelijke diensten vergen.
Over verspilling van belastinggeld gesproken.

Opschalen
Maar wat steekt hier nu achter? Voor de gewone burger als u en ik zijn de gevolgen van zo'n regeerakkoord (PDF) soms moeilijk te begrijpen. Ik doe een kleine poging, als ik fout zit hoor ik het wel.
'Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen,' staat in het regeerakkoord.

Ik begrijp hieruit dat genoemde provincies worden samengevoegd tot één grote Randstandprovincie. Vanuit een dergelijke schaalvergroting gedacht kan ik me voorstellen dat men die extra bestuurslaag van de stadsdelen maar lastig vindt.
Maar voor de burger zijn ze juist handig: dichtbij de bestuurders.

Nog erger
Zo'n provincie zal machtiger zijn dan hij nu is. Dat is niet iets om blij van te worden. Aan het hoofd staat namelijk nog altijd de Commissaris van de Koningin. Dat is een benoemde (!) bestuurder. Meestal een uitgerangeerde politicus die zijn riante salaris nog eens aanvult met tientallen nevenfuncties en slapend de vergaderingen voorzit.

Het wordt nog erger: 'Het kabinet komt met voorstellen tot vermindering van het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, provinciale staten en de Staten-Generaal. Bij het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gaat het om vermindering met een derde van elke Kamer.'
De consequentie: minder mensen hebben meer macht. Dit gaat ten koste van de pluriformiteit van democratische invloed.
De burger staat verder weg van het bestuur dan ooit. Gaat Amsterdam straks zuchten onder de tirannie van een machtige Randstadprovincie?

Waarom roepen Rutte en Verhagen zichzelf voor het gemak niet maar meteen uit tot dictator? Scheelt een hoop bestuurslagen.
Het is niet al te democratisch, maar goedkoop is het zeker.

Foto Mark Rutte: Nick van Ormondt

zeventien reacties op "Een dictatuur is wel zo goedkoop"

Karel
-1-  Karel:
Met iets minder bestuurslagen hou je nog gewoon een gezonde democratie hoor. Hoe een dictatuur functioneert mag je gaan bekijken in fijne communistische heilstaten als Cuba en Venezuela.
jaap
-2-  jaap:
Voor het verminderen van het aantal parlementsleden is een wijziging van de grondwet nodig, waarvoor een tweederde meerderheid nodig is. Dit lijkt me wel heel onrealistisch.
Staaltje van wel zeer goedkope symboolpolitiek en retoriek; hoe vervreemd ik nog meer van de kiezer?

Het zijn dit soort beloftes die het vertrouwen in de politiek zo schaden. Maxime zou beter moeten weten.
Ben Van Herwijnen
-3-  Ben Van Herwijnen:
Het enige goede idee van Oranje/Rutte was om de deelraden af te schaffen. Veel te veel bestuurslagen.
Jammer dat het allemaal fake is, wat Oranje/Rutte uitkraamt, anders waren we er zo van af.
http://www.republikeinen.org de RMP
Peter
-4-  Peter:
Ik zou het Bruin willen noemen in plaats van Oranje.
WK
-5-  WK:
Vóór die voorstellen echt voluit uitgeschreven zijn tot wetsontwerp, en door twee kamers is geloodsd, is dat kabinet Wilders al lang gevallen. Daar horen we nooit meer iets van.
.... mist iemand Els Iping nog?
.... Al was het maar als pispaaltje ....
Rob Zachte
-6-  Rob Zachte:
Stadsdelen zijn ooit ingesteld vooruitlopend op het maken van een Groot-Amsterdam. Dat liep stuk op een referendum. Goeie zaak vond ik, want stadsprovincie had armoedige bevoegdheden t.o.v. CS 020 nu. Maar een Randstadprovincie op grote afstand van het stadsbestuur juich ik toe. Gemeente Amsterdam zal de regiozaken doen én stadsdelen de lokale zaken.

Net zoals in bijna alle andere wereldsteden.

Logisch is dan dat Rotterdam, Den Haag en Utrecht 020 voorbeeld zullen volgen.

Mede dankzij de decentralisatie van bestuur is 020 van armste de rijkste gemeente van Nederland geworden en nergens in Nl wordt zo evenwichtig geïnvesteerd in de gehele stad.

Stadsdelen zonder bestuur (VVD-hobby) zou echt ramp zijn, want ambtenarenzelfbestuur werkt nooit (en erg on-liberaal).

Overigens zal deze hervorming van het NL bestuur ook wel weer mislukken (zoals alle sinds 1848). Als punt bij paaltje komt zal rechts in 1e Kamer vast weer alles pootjehaken. Juist omdat grote steden en met name Amsterdamn er beter van zou worden.
Rob Zachte
-7-  Rob Zachte:
Nota bene:
Verminderen van het aantal politici is qua vox populi een troef.

In werkelijkheid een draak: minder gekozenen (is wel lekenbestuur hé)en meer macht aan bureaucraten.

Qua geld levert het amper wat op.

Maar doet het goed in chocoladeletters van de Telegraaf.

Rutte presenteert het als: we snijden ook in onszelf.
Zijn held David Cameron deed het door 10% salarisverlaging af te kondigen.
Goh daar hoor je Rutte niet over(oost-engelsdoof.)
JohnN
-8-  JohnN:
WK & RZ - de ferme wil en krachtige aanpak is vooral retoriek. Vele voorgenomen maatregelen zullen pas voorbij de levensduur van het komende kabinet enigszins effect kunnen sorteren als de maatregelen de kabinetsduur al overleven , wat te betwijfelen is. Verder is het vooral de overbekende kaasschaaf - niets ferm en krachtig dus - alleen vallen de plakken wel extradik uit. Verhagen en Bleeker hebben alle schapen weer in het hok. Blijft voor de winnaar, de beoogde MP, de winst: vermindering winstbelasting van grote ondernemingen en handhaven van de villasubsidie.
Inderdaad, daden als van D.Cameron mogen we niet verwachten. Royale wachtgeldregelingen voor overheid en semi-overheidsposities blijven bestaan, het geld ervoor wordt weggehaald bij andere veelverdieners zoals bijstandgerechtigden en wie in deze tijd zijn baan verliest.
Een scheutje sociaal mag er wel bij, me dunkt. Ook gelet op de minachtende blikken van Wilders in de rechtzaal? Dankuwel meneer Verhagen velen zijn u dankbaar voor uw tranen.
Bart
-9-  Bart:
Geheel eens met JohnN: veel retoriek en symboolpolitiek, ferme taal en de bezem erdoor!
Het ligt feitelijk wel even anders...
En zelfs als dit onheilskabinet met z'n onrealistische bezuinigingen er in slaagt überhaupt iets te bezuinigen, dan zeg ik: 'chapeau', maar het komt er niet van, omdat dit kabinet slechts roept, maar geen kennis bezit...
Dat heeft natuurlijk ook z'n uitwerking op Amsterdam, en de randstadregio (MRA): wegbezuinigen, 'groene corridors', wegbezuinigen, armen, minderheden en behoeftigen: 'wegbezuinigen'. Het milieu: 'wegbezuinigen' (alsof dat lukt). En het openbaar vervoer, voor zover nog nodig..
Niet wegbezuinigen: auto's, supersnelwegen, wat dat dan ook mogen zijn (2x 10 rijbanen, laat me niet lachen!)..
En dan ook nog zo wankel, dat ieder voorstel van dit zwaar ongeloofwaardige kabinet op zware tegenstem kan rekenen; kortom, er komt geen enkel fatsoenlijk voorstel, omdat bij voorbaar alles afgeserveerd wordt, of dermate geamendeerd, dat het toch de wens van een meerderheid verwoordt...
@ Arnoud: ik zou me nog maar even geen zorgen maken als het opheffing van welke stedelijke of provinciale instelling betreft.
Dit kabinet is volgende maand?? weer over, kunnen we net als in Belgie weer opnieuw beginnen met de 100 dagen formatie.
ron
-10-  ron:
de kunst zegt 't al eeuwen: minder is mooier.
Hooguit 'normale mensen loketten' tbv paspoort enzo
Theo
-11-  Theo:
Oude truuk om het woord 'dictatuur' in dikke letters boven Rutte's foto te plaatsen. Beetje goedkoop want zo kan je het juridisch gezien geen smaad noemen, maar de intentie is duidelijk, en werkt nog steeds.
Bart
-12-  Bart:
Ouwe truc, Theo om het woord 'islamisering' boven Geert wilders z'n Beethoven kop te plaatsen. Kost het mij geen vervolging wegens haatzaaien of groepsbelediging!
Theo
-13-  Theo:
Raakt kant nog wal, behalve dan een excuus voor de zoveelste sneer naar Wilders.

De man staat al voor de rechter, wat wil je nog meer?!?
ongelovigehond
-14-  ongelovigehond:
Dat wil je niet weten, Theo. (Bloed)
John59
-15-  John59:
Ik heb me altijd sinds de oprichting van de stadsdelen verbaasd dat elk stadsdeel zijn eigen wiel wilde uitvinden (denk o.a. aan alle verschillende vuilophaal systemen)een decentraal ambtenaren loket is een goed idee maar alle baantjesjagers als wijkwethouders mogen van mij de ww in
maatschappijleernerd
-16-  maatschappijleernerd:
Dictatuur is voordeliger dan democratie? Eens of oneens?
Bart
-17-  Bart:
Oké, het kabinet zit er 5 maanden na mijn voorspelling nog, maar de basis wordt nu wel erg wankel: ministers zonder enige kennis van zaken (Rosenthal, Donner- over wonen- en niet te vergeten Hillen),gedoogpartij PVV die al hun werkelijke principes aan de kant gooien om maar in beeld te blijven, ze hebben namelijk nog geen deuk in een pakje zachte boter geslagen met al hun lawaai vooraf, en een MP die alles in 'goede banen leidt', maar zelf vooral buiten beeld blijft als staatsman en beleidsmaker. Dit is een kabinet van halve 'losers' en hele brokkenmakers...
En de nederlandse bevolking denkt: het zal mijn tijd wel uitduren, zowel van linkse als van rechtse zijde.
De schreeuwers van de PVV zitten tandenknarsend in de bankjes van de 2e kamer, de mond gesnoerd door enerzijds Geert, en anderzijds de veranderende wereld.
De keuze tussen dictatuur en democratie is natuurlijk nooit een keuze: democratie is er bij de gratie van de kiezer, dictatuur zie we in o.a. Libië, waar 1 grote schreeuwer 40 jaar lang z'n gang gaat...
-En nog vele voorbeelden uit verre landen ter inzage-
Dus: laten we de democratie koesteren, al is die nog zo ingewikkeld, schijnbaar oneerlijk (vooral als je roept, maar je niet stemt), en mogelijk duurder, maar verre te verkiezen boven een dictatuur!
En: de stadsdelen worden nu echt opgeheven door 'hogerhand', ik geef toe: weinig democratisch. Maar ja, over dit kabinet heb ik voldoende gezegd.....

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.