Home > > Roberts Knuffelparadijs

Roberts Knuffelparadijs

Robert M.
Opinie - Af en toe steekt bij mij enige twijfel de kop op.
Ik zal die twijfel even inleiden.
Wij simpele burgers gaan ervan uit dat onze overheid ons zoveel mogelijk beschermt tegen allerlei groot onheil. Zoals oorlog, terrorisme, rampen en misdaad.
Nu kun je natuurlijk niet alles voor zijn, dus wanneer zich toch iets voordoet op een van deze gebieden, verwachten wij op z'n minst dat er adequaat wordt opgetreden.

De ideale overheid pakt de zaken deskundig en voortvarend aan, geeft duidelijke informatie, kanaliseert de chaos, kalmeert de gemoederen, zorgt voor eventuele slachtoffers, zet daders in het gevang en beschermt onze burgerrechten.
Dat werk.
En in het uiterste geval heeft men nog de Majesteit achter de hand, die met een smartelijk gezicht en bijpassende hoed het rampgebied bezoekt, de getroffenen troost en uiting geeft aan het officiële medeleven van de regering.
Gisteravond had ik weer zo'n twijfelmoment.
Er was een persconferentie. De burgemeester van Amsterdam en zijn wapenbroeders deelden ons op televisie mee dat een man zich schuldig had gemaakt aan grootschalig kindermisbruik op twee kinderdagverblijven (Het Hofnarretje en Jenno's Knuffelparadijs) en als kinderoppas bij particulieren. Hij was gepakt en had bekend.
Zijn naam mochten de aanwezige journalisten niet weten.
Wel werd zijn foto op de televisie getoond. Zonder balkje.

Honderdvijftig rechercheurs
"Een zwaar middel," gaf de hoofdofficier van justitie toe. Maar het was nodig in dit geval.
Sinds afgelopen dinsdag waren er honderdvijftig rechercheurs op de zaak gezet.
De ouders van de kinderen waren opgevangen en ingelicht.
De pers werd met nadruk opgeroepen de privacy van de kinderen en de ouders te respecteren.
Tot zover leek onze overheid de situatie onder controle te hebben.

Twitter
Onze overheid had echter buiten de kracht van Twitter gerekend.
Terwijl de journalisten op de persconferentie nog allerlei details probeerden los te peuteren, circuleerden op Twitter al uitgebreid de persoonsgegevens van de verdachte. Inclusief een advertentie op Marktplaats. Daarin bood Robert Mikelsons zich aan als kinderoppas. Er stond een foto bij van hem met twee snoezige kindertjes op schoot.
Het duurde nog ruim een uur voordat de advertentie was verwijderd.
De honderdvijftig rechercheurs hadden blijkbaar iets over het hoofd gezien.
De vraag dient zich meteen aan: hoe goed is dan de rest van het onderzoek geweest?

Snugger
Ook hadden zij er niet aan gedacht dat Robert Mikelsons een ZZP'er was, die stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zelfs zijn advocaat was blijkbaar niet zo snugger geweest deze informatie te laten blokkeren.

Alle gegevens van de verdachte liggen inmiddels op straat.
Zijn woning is onder politiebewaking gesteld, want op internet was het volksgericht al gaande.
Medewerkers van de Amsterdamse televisiezender AT5 zijn tot diep in de nacht bezig geweest de meest bloeddorstige reacties van hun website te verwijderen.

Voor schut
De overheid pretendeert onze rechtsstaat en de persoonlijke levenssfeer te beschermen.
Daaronder vallen tevens de rechten van een verdachte, hoe verwerpelijk wij deze persoon ook vinden.
Al was het maar om zelf later niet voor schut te staan.
Immers, in teveel zaken is in het verleden gebleken dat justitie er faliekant naast zat.

Maar natuurlijk moeten vooral de getroffen kinderen tegen de ogen van het publiek beschermd zijn.
Van drie van die kindertjes circuleren echter inmiddels de portretten op internet.
Eén via het programma Opsporing Verzocht, twee via de advertentie op Marktplaats.
Ook blijkt deze verdachte al eerder in beeld te zijn geweest, maar werden de ouders destijds niet serieus genomen.

Rampenplan
Ik twijfel dus weer eens aan de competentie van de overheid.
Zijn al die dikbetaalde managers die in zulke gevallen de zaken moeten aansturen wel vakbekwaam genoeg?
In elk geval niet op het gebied van internet en sociale media, dat blijkt.
Geen wonder overigens, onderzoek wijst uit dat Nederlanders in het algemeen maar een gebrekkige internetvaardigheid hebben.

Misschien doet elke burger er goed aan zijn persoonlijk rampenplan op te stellen.
Voor het geval de overheid er niet meer uitkomt.

30 reacties op "Roberts Knuffelparadijs"

JohnN
-1-  JohnN:
al 4 jaar geleden hoorde ik meldingen vanuit de usa dat het merendeel van kinderporno (eens viel zelfs het percentage 80!) uit Nederlandse bron kwam... Waar een klein land weer voorop lopen kan, om woorden van de Politicus van Jaar, nu maar eens in dit verband te plaatsen.
Al die terzake opgeleide en vakbekwame rechercheurs, wat hebben die met deze oude berichten gedaan? WikiLeaks springen we wel meteen in de nek... Cybercrime...
We roepen wel hard over meer politie, maar kwantiteit helpt blijkbaar nooit als vervanging van kwaliteit, dat moet je toch weten. Persconferenties geven en gewichtige ernstige toespraakjes houden kan iedere gemiddelde pr medewerker.
Bart
-2-  Bart:
Het is een heel treurig verhaal om verschillende redenen:
- dat iemand, na eerdere klachten/aangiften nog zo lang door kan gaan, begrijp ik niet: waren er dan geen speelzaalcollega's die signalen kregen, behalve die moeder, die al een paar jaar geleden zei 'dat het niet klopte'
- dat er pas na achterhaalde bestanden internet-kinderporno via amerika, ingegrepen is.
- dat er een heel legertje rechercheurs op dit soort zaken zit
- dat vooral jongere nederlanders een gebrekkige internetvaardigheid hebben, als het om interpretatie van feiten gaat(zie Arnouds linkje)
- En, inderdaad Arnoud, dat er geen enkele link is gelegd door rechercheurs naar de KvK, want zoals bekend was de dader 'invalkracht', dus waarschijnlijk zzp'er.
En nog 10 argumenten meer: gruwelijk dat zo iemand niet eerder 'gespot' is door buren, vrienden etc. Want hoe ziek kun je zijn?
Laten we hopen dat levenslange opsluiting, en vooral behandeling door een goede psychiater deze persoon doet beseffen wat hij gedaan heeft...
Voor de gedupeerde kinderen, en ouders is dit het minste.
N.B.: het reageren op websites met doodsbedreigingen heeft nog nooit iemand geholpen, en blijft een zinloos middel van onmacht.
En verder: het vermelden van persoonlijke gegevens van personen die een strafbaar feit hebben begaan is echt tegen de privacyregels die eigenlijk ook in de grondwet verankerd zijn. Pas als een persoon veroordeeld is, is het te overwegen om persoonlijke gegevens openbaar te maken.
Want, stel: de persoon is ondergedoken, en op het woonadres wonen volstrekt onschuldige mensen, die wil je zo'n hel niet aandoen... Voor opsporing mag je natuurlijk wel de tronie van de misdadiger laten zien.

Tot slot nogmaals: hoe kan het dat bekenden van deze idioot( of erger) niet eerder iets gesignaleerd hebben?
Dat is mijn grootste vraag!
Johannes
-3-  Johannes:
Er is zeker geen legertje rechercheurs met kinderporno bezig, en het ontdekken er van is vele malen ingewikkelder dan het opsporen van een drugslab. Hier moet meer aandacht, prioriteit en dus geld voor komen. Maar dankzij onze huidige regering: eerst even de cavia-cops en de pony-politie optuigen. 'T is maar wat je belangrijker vind.
Elisabeth
-4-  Elisabeth:
Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd.
Ik heb zelf 2 kleine kindjes op een kinderdagverblijf.
Ik ben er echt kapot van dat dit is gebeurd.
Kon er vannacht gewoon niet van slapen.
Ik wil de ouders van alle kindjes heel veel sterkte toewensen. Dit is de ergste nachtmerrie voor ouders en hun kindjes.
Abraham
-5-  Abraham:
Wat ik graag willen dat men in ons land eens een balans kon vinden tussen ethiek en de realiteit.Geen nero's meer die viool spelen maar hand in hand met burgers dit land blussen.Wij zijn geen malle pietjes daal neder van je troon der hoogmoed en utopieën en aanschouw het leven eens zoals de burger hem ziet.Beschouw de maatschappelijke vraagstukken minder als een ethische filosoof maar als een verantwoordelijke bestuurder.Zet de roze bril af en zie wat er gebeurd als de verantwoordelijke weg kijken en vluchten en fantasmagorie ethiek van een wereld die alleen in onze dromen zou kunnen bestaan.De wederopstanding van de verharding , versplintering en ver“extreem”rechtser zijn allen bij producten van een faliekant falend “bestuur” van ons land.
Berry v/d D.
-6-  Berry v/d D.:
Uit jouw verhaal maak ik op, dat het gebrek aan internetkennis het enige is dat je de overheden verwijt. Zelf wil ik graag een lans breken voor onze Amsterdamse vierhoek (hoe komen ze op het woord) die, gezien de moeilijke omstandigheden, zeer adequaat gereageerd hebben op dit verschrikkelijke nieuws.

Ook kan ik mij levendig voorstellen dat de zorgen van de vierhoek bij dit soort omvangrijke zedenzaken in eerste instantie niet liggen bij het wissen van de internetsporen van de verdachte. De verdenkingen zijn dermate ernstig en treffen dermate veel mensen, dat de zorg voor de slachtoffers prevaleert. Bovendien heeft de verdachte al vele gevallen bekend, zodat van enige twijfel over de schuldvraag al meteen is weggenomen.

Over de bescherming van de privacy van de 'verdachte;: Hoe zie je dat voor je? Denk je nou echt dat de vierhoek zal wachten met het wereldkundig maken van het nieuws tot de sporen van meneer de overduidelijke viespeuk van het net zijn gewist?

Leuk dat er via social media allerlei feiten naar boven komen die de 'overheid' blijkbaar niet opgepikt heeft. Maar in diezelfde sociale media ging eerder het gerucht de ronde dat de ontuchtzaak zich in een kinderdagveblijf in de Watergraafsmeer zou hebben afgespeeld. Waar dat gerucht vandaan kwam is onbekend, maar het is onjuist gebleken.

Ik vind dat de stad Amsterdam tot nog toe een grote pluim verdient voor de wijze waarop deze calamiteit is aangepakt.
Berry v/d D.
-7-  Berry v/d D.:
@abraham: blijf van de softdrugs af, dan komt het vast helemaal goed.
JohnN
-8-  JohnN:
Blijft voor mij het feit: als er jaren geleden signalen uit de usa kwamen waarbij Nederlandse bronnen waren vastgesteld, waarom heeft de Nederlandse recherche daar niet op gehandeld? Het lijkt erop alsof er totaal geen samenwerking tussen Nederlandse opsporingsorganisaties en de Amerikaanse bestaat. Op dit gebied althans! Blijkbaar geen prioriteit geweest. Het terzijde leggen van eerdere klachten van Amsterdamse ouders wijst ook in die richting. De teneur van het artikel van Arnoud wordt hierdoor ondersteund: alles wijst op falen op het punt van verantwoordelijkheid.
In dit geval kwam de zaak aan het rollen doordat gericht met een foto naar een Nederlands kind werd gezocht. En toen was alles opeens binnen een paar dagen tot op het arrestatiemoment. Hetzelfde had ook kunnen gebeuren met materiaal van 2, 3 jaar terug.
Ook deze Baltische gestoorde was, getuige zijn werkverleden, al vanaf 2007/2008 actief. Als men hier in Nederland zelf een actief opsporingsbeleid had gevoerd was deze figuur mogelijk toen al via Amerikaans foto/video bewijsmateriaal achter de deur beland.
Het is goed dat er met al die ouders door professionele krachten gepraat wordt, maar het ware beter geweest dat een fractie van al die professionele krachten eerder pro-actief op deze ernstige vorm van misdaad was ingezet. Dan waren er minder mensen geweest die zulke steun nu zo hard nodig hebben.
Ook moeten we denken aan de enorme schade die aan de branche en de mensen die daarin werken is toegebracht door deze superegoist: zal niet elke moeder, elke vader, nu iedereen met de grootste argwaan gadeslaan?
Geert Wilders is de best beschermde persoon in Nederland, de zwaksten, kleine argeloze kindjes niet, weer kwestie van prioriteiten denk ik. Misschien kunnen we daar ook een beetje aan beleidshervorming doen, meneer Rutte, meneer Teeven? Nu u toch bezig bent naarstig aan de wetboeken te sleutelen?Geven we ome Geert een honkbalknuppel en een koekepan en kunnen we meteen 5 man gaan trainen om met spoed ingezet te worden op opsporing van kindermisbruikers.
Bart
-9-  Bart:
Dat wilde ik net zeggen, Berry v/dD: “abraham” gaat er vanuit dat “de falende bestuurders” het altijd gedaan hebben, ik denk in het bovenstaande geval dat: ouders, collega-crechemedewerkers en directie hier zwaar hebben ziten slapen. Zo'n gek moet je toch na 3 maanden in de gaten hebben!! Of is al het personeel ergens anders mee bezig?
Arnoud de Jong
Gisteren was het hoofd van de politie op het 8 uur Journaal die belast was met kinderporno-opsporing. Ik viel van mijn stoel. Hij had het over het 'world wide web' en legde uit wat 'downloaden' is. Alsof ik terug was in het begin van het internettijdperk! En dat ze nu bezig waren met een aanpak om niet de downloaders te pakken, maar de makers van kinderporno. Ze waren bezig met die 'beleidsverandering'. Zucht, steun. Wat een licht! Ik heb er nu alle vertrouwen in dat het goed komt met de opsporing.... NOT!
Arnoud de Jong
Het schijnt, tenminste dat lees ik zojuist hierboven, dat je aan de hand van een willekeurige foto op het internet, of 'een signaal' zonder enige moeite en volledig standaard een compleet pedonetwerk kan oprollen. Wat hebben die rechercheurs een luizenbaan, zeg!
Arnoud de Jong
@Suffie: ik leg het je uit. ;-)
Ze krijgen een foto uit de US.
Ze zetten die op Opsporing Verzocht.
Het kind wordt geïdentificeerd.
Ze arresteren Robert M. op dinsdagavond.
Ze weten zijn naam.
Dan zou even googlen op die naam voldoende moeten zijn om die advertentie op Marktplaats te vinden.
Andere (handigere) internetters hebben géén naam, maar vinden nog tijdens de persconferentie zijn naam, de advertentie op Marktplaats en zijn inschrijving bij de KvK.
Als ik Welten was ging ik nu een paar mensen een uitbrander geven, want er waren ook kindertjes op die foto te zien.
Dat was mijn punt eigenlijk.
Arnoud de Jong
Arnoud, aangezien ik geen zedenrechercheur ben durf ik niet te speculeren over de reden om bepaalde keuzes te maken, laat staan deze te veroordelen. Over jouw punt gaat mijn opmerking echter niet. Ik vind het gewoon opmerkelijk dat mensen die hier reageren enerzijds vinden dat onze overheid tekort schiet op internetgebied, maar kennelijk wel denken dat je een pedonetwerk kunt oprollen door op 'Nederlandse kinderpron' te googlen.

Volgens de media (de Telegraaf, dus nog wel te verifiëren) is het balletje gaan rollen omdat een slimme Amerikaanse rechercheur zich bedacht dat een Nijntje-knuffel op een foto wel eens iets met Nederland te maken zou kunnen hebben. Een mooier voorbeeld van de afhankelijkheid van een 'lucky shot' zou ik niet kunnen bedenken. Wie hier begint over een pro-actief onderzoek op basis van een signaal heeft kennelijk geen idee van de enormiteit en complexiteit van het onderzoeken op internet...
Maaike
-14-  Maaike:
Dit is de zoveelste zaak van een pedo die met kinderen werkte.
Is dit wel te voorkomen?
Zou een beter salaris (het is immers erg belangrijk werk, belangrijker dan bankdirecteur) ervoor zorgen dat meer en betere mensen kiezen om in de kinderopvang te werken? Zodat men het niet alleen uit “affiniteit” doet?
Moeten we een pedo-databank gaan opstellen?
Jammer dat deze creep niet aan de VS gaat worden uitgeleverd. Hadden we m nog s op TV kunnen zien bij “America's Hardest Prisons”.
JohnN
-15-  JohnN:
@ Suffie: je wijst voortdurend op de complexiteit etc. en ondersteunt daarmee wat ik hoor van verantwoordelijken die zich nu al trachten in te dekken tegen de verwijten die er aan komen.
Samenwerking met de usa op gebied kinderporno hoeft niet beperkt te blijven tot zitten wachten op een lucky shot . Amerikanen laten zich op dit gebied niet weerhouden om de grens van uitlokking te overschrijden. Zonder zelf onze handen vuil te maken zouden we - in dit soort kwesties die ongewone acties rechtvaardigen - gebruik kunnen maken van de kennis die hun werkwijze oplevert.
De harde feiten blijven dat Nederland grootleverancier van de wereld is op het gebied (soft ha,ha)-drugs en kinderporno. Ik kan me andere lijstjes bedenken waar ik ons land graag bovenaan zie staan.
Het blijft een kwestie van prioriteiten stellen, deze nieuwe daadkrachtige regering kan zich nu bewijzen en niet altijd te kruipen voor de wensenlijstjes van PVV vwb animal cops ...
JohnN
-16-  JohnN:
@Maaike - niet om je tegen te spreken: maar ligt de oplossing in jouw visie vooral in de beloning? hebben we dan, ook hier weer, niet te maken met onverkwikkelijke bijverschijnselen van de zo hoog geroemde privatisering?
oerWouter
-17-  oerWouter:
Ik heb ook niet zo'n goed gevoel over de overheden in deze zaak, maar dan vooral mbt hoe er in 2008 met de melding van een moeder is omgegaan en het feit dat de directeur nog niet is aangehouden.

Als een moeder naar de politie komt met een melding van mogelijk misbruik in een KDV, neem je dat serieus, punt. Alles wijst erop dat er toen een cruciale fout is gemaakt. Alhoewel 60% van de meldingen in zedenzaken vals is, zijn die valse meldingen erg goed te herkennen. Bijna altijd gaat het om een wraakactie van een vrouw tegenover een ex-partner. Het ging hier echter om twee moeders tegenover een medewerker van een KDV, waarbij wraak geen rol speelde.

Waar Jelmer Visser, woordvoerder van de zedenpolitie, een grote fout maakt is dat hij zich verdedigt met dat een verklaring van een 3-jarige niet voldoende is voor een strafrechterlijke vervolging. Nee, koekwaus, maar wel genoeg om even goed te kijken naar de gang van zaken op dit KDV! Een directeur heeft misschien tegengestelde belangen (publiciteit en onrust), dus een gesprek met hem is niet genóeg. Kinderen hebben weliswaar een rijke fantasie, maar alleen over datgene wat ze meegemaakt hebben. De fantasie dat het zich uit moest kleden samen met een vriendje, komt niet snel op in een kinderbrein. Dat weet ik, dat weet een moeder en dat hoort een medewerker van de zedenpolitie helemáál te weten.

Een kijkje in het KDV en een gesprekje met wat ouders en andere medewerkers had binnen een paar uur een beeld gegeven van hoe het er daar aan toe gaat, en dan had de politie geweten dat er iets niet klopt. Elke burger kan natrekken dat op het adres van de verdachte, websites worden gehost met namen als boyhood-magazine. Ook in openbare nieuwsbrieven van het KDV staan duidelijke aanwijzingen (gaat soms over foto's en filmpjes maken van naakt schilderende kinderen).

Punt 2 is wat mij betreft het feit dat de inmiddels opgestapte directeur nog niet is aangehouden. Die man heeft de politie er 2 jaar geleden ervan overtuigd, onterecht blijkt nu, dat er niets aan de hand was, terwijl er een duidelijke melding lag. Dat alleen lijkt me meer dan genoeg om iemand even vast te zetten als het om zo´n grote zaak gaat. Hij had na de melding de boel extra in de gaten kunnen houden. Hij heeft nu al bijna een week de tijd om eventueel bewijsmateriaal te verduisteren.
oerWouter
-18-  oerWouter:
Wat betreft de internetvaardigheden nog even dit:
De gemiddelde internetvaardigheid in Nederland is laag, omdat er in Nederland zoveel ouderen internetten. Mooie statistische leugen dus.
In hoeverre de politie fouten heeft gemaakt qua opsporing weet ik niet. Laten we ze voorlopig, met het oog op de problematische relatie van overheden met computers (of eigenlijk met alles waar meer knopjes op zit dan op een walkman) tot nog toe maar even het nadeel van de twijfel geven.
Een moeder
-19-  Een moeder:
DIT is nou precies de reden waarom ik mijn kinderen niet (meer) op een kinderdagverblijf/naschoolse opvang wil hebben! Ik moest mijn kinderen in een zomer van het sportterrein ophalen, omdat ze het wel leuk vonden daar te vertoeven, i.p.v. gewoon in/bij het eigen gebouw. Op een dag reed ik door de straat om eerst nog even snel een boodschapje te doen. Wat zie ik tot mijn grote schrik?? Mijn zoontje die al half over een hek hing en bijna in de sloot viel! Ik ben snel omgekeerd en ernaar toe geraced. Nadat ik mijn zoontje nog op het nippertje heb kunnen vastgrijpen, kom ik op het terrein: niemand te zien!! En dat terwijl het 25 graden was. Ik loop naar de kantine en ineens komt mijn dochtertje met een jongeman naar buiten gelopen! Ik wist totaal niet wie hij was. Later bleek het een STAGELOPER te zijn...die dus “gewoon” ALLEEN met mijn kinderen bleek te zijn. Er was verder niemand, geen leiding, geen andere kinderen, niets!! Ik schrok enorm en er vlogen meteen allerlei gedachten door mijn hoofd. Wat moest die jongeman alleen met mijn dochter binnen, met dit mooie weer en waarom lette hij niet op mijn zoon?? Blijkbaar vinden sommige leidsters het heel normaal om zulke ventjes met andermans kinderen alleen te laten, notabene op een ander terrein dan het kinderdagverblijf!!
Ik heb ze niet lang hierna van deze opvang afgehaald.
Mijn advies: Luister altijd naar je gevoel en blijf volhouden!! Je ziet nu maar weer in de zaak in A'dam: de politie en directie hebben niets gedaan...
Neem in ieder geval jezelf serieus en neem voor je kind(eren) het zekere voor het onzekere: zoek desnoods ander opvang!!!
Maaike
-20-  Maaike:
@ oerWouter: Wat zijn internetvaardigheden eigenlijk?
En de mensen zijn niet stom op de social media, want @ Berry: meneer de pedo heeft wel in de Watergraafsmeer gewerkt.
@JohnN: interessant punt. Zou zoiets belangrijks als kinderopvang (onmisbaar voor de economie, beide ouders moeten werken omdat alles zo duur is) geen overheidszaak moeten zijn, net als onderwijs, de politie?
Arnoud de Jong
JohnN, over de animal cops ben ik het met je eens, je opmerking over vuile handen vind ik schokkend. Ik begrijp dat mensenrechten en principes ook aan voorkeuren onderhevig zijn...

@oerWouter:“Nee, koekwaus, maar wel genoeg om even goed te kijken naar de gang van zaken op dit KDV!” Helemaal eens, en dat is volgens de media die ik heb gelezen ook precies wat er is gebeurd.

Zeker met de kennis die we nu hebben is het ook verwarrend hoe de media deze episode aanhalen. Volgens de ene krant zag de politie geen reden voor een nader onderzoek, waarvan ik een hele rare smaak in mijn mond krijg. De andere krant haalt aan dat het onderzoek niet tot een concrete verdenking leidde, hetgeen betekent dat er geen verdere bevoegdheden waren toe te passen. Het verschil tussen domweg de andere kant op kijken en aan het eind van je mogelijkheden zijn. Ik vind het nogal wat...
oerWouter
-22-  oerWouter:
@Suffie: Dat is eenvoudig uit te leggen. Ze zijn volgens eigen zeggen met de directeur en de verdachte gaan praten, met volgens mij een pedagoog erbij. De politie noemt dat misschien onderzoek, ik noem dat een gesprek met 2 mensen die potentieel een belang hebben bij het verborgen houden van de waarheid.

Ik ben erg benieuwd waar je hebt gelezen dat ze destijds meer dan dit hebben gedaan, graag een link. Als ze dit wel hebben gedaan, had de politie dit beter even kunnen vertellen, om de onrust die nu is ontstaan rond dat voorval, te voorkomen.

Als het zo is, wat ik niet geloof, dat je na zo´n melding als politie niet met diverse betrokkenen als ouders, medewerkers en kinderen mag gaan praten, is er iets fundamenteels mis met de wetgeving.
JohnN
-23-  JohnN:
@Suffie - ben je geschokt door mijn mening dat (in sommige gevallen) buiten de grenzen van wetgeving moet worden gegaan om bepaalde bronnen open te breken? Ik ben ook wel geschokt, b.v. door onze justitie (o.m.) die in sommige gevallen kroongetuigen vrijdom van strafvervolging verschaft - terwijl ze meerdere MOORDEN op hun geweten hebben - teneinde een andere maffioos achter de deur te krijgen. Dat gaat voor mij veel te ver, toch gebeurt het en het gebeurt HIER.
Het is alleen mogelijk om kinderpornohandelaren uit de tent te lokken door ruilhandel aan te bieden. Dat doen wij niet, dat vinden wij niet kunnen in onze rechtsstaat, de Amerikanen doen het wel en leggen zo internationale netwerken bloot.
Ik vind het afschuwlijk dat dit moet, maar het kan blijkbaar niet anders. Ik zou willen dat de Nederlandse recherche van de resultaten in de usa gebruikmaakt, misschien gebeurt dit inmiddels ook. Immers 'door schade en schande...' is het spreekwoord. Geschokt ben ik niet, het is een noodzakelijk kwaad.
V.w.b. kroongetuigen die eigenlijk levenslang zouden moeten krijgen ben ik van andere mening. Helaas ben ik ook daardoor niet meer zo geschokt: in een wereld waar burgers worden voorgelogen over de reden waarom we oorlog moeten voeren kan niets mij nog schokken.
Kleine kinderen: het kwetsbaarst en liefst bezit... als die niet veilig zijn, ja dan ben ik geschokt.
Bart
-24-  Bart:
@ JohnN: helemaal waar, en ik ben ook regelmatig geshockeerd door de vreemde strapatsen van onze rechtsstaat, en meer nog van de Amerikaanse, maar misschien kijk ik teveel CSI en Law&Order...(hoewel, dat heten 'reality series')
Daarom ben ik erg blij met WikiLeaks: de waarheid achter alle valse maskers van alle verantwoordelijken...
Mij schokt ook niet veel meer, maar wel dat een ziek persoon(personen!) kleine kinderen misbruiken voor eigen genot, onvoorstelbaar hoe ziek mensen kunnen zijn. Voor dat soort heb je echt hele goede psychiaters nodig!
Meestal zijn deze type's ook weer misbruikt als kind. Mensen die 'losse handjes' hebben, kennen dat meestal ook van ouders...
Maar daar redt je geen verziekt kinderdagverblijf mee...
kiran
-25-  kiran:
Wat een zielig land is dit, uit de handelingen van de overheid blijkt maar weer dat een mensenleven werkelijk niks waard is hier vergeleken met politiek en geld. Duivels zijn het die dit hebben veroorzaakt en ook degene die de andere kant op hebben gekeken en handelen achterwege hebben gelaten. Doodstraf invoeren voor dit soort walgelijke mensen!!! En dan komen ze er nog makkelijk van af want als het aan mij lag zou ik ze eerst nog laten lijden!!!!!!
oerWouter
-26-  oerWouter:
Gevonden! Voordeel van de EU: uitwisseling van politiebestanden ... oh nee, toch niet. Alleen voor verkeersboetes.
http://www.powned.tv/nieuws...
Vinus
-27-  Vinus:
Moet dat nou, die foto van die vent bij dit artikel? Ik zie de toegevoegde waarde niet.
Dr.D
-28-  Dr.D:
Gelukkig hebben Joris Demmink en Tonino altijd meer geduld getoond. Die hebben gewacht totdat de jongetjes 10 of 12 waren.
Nog bevreemdender is het feit dat door deze zaak zòveel politie is ingezet, de dader was al gepakt en getoond, dat oudejaarsfeesten vroeger worden beëindigd. Moet t gedeelde smart worden? Of gewoon een gevolg van de falende overheid..
jaap
-29-  jaap:
Roberts Knuffelparadijs
Rooms Katholiekeparochie

Kan nu eindelijk ook het volledige smoelenboek van de roomse rakkers op het net meneer Deetman?
oerWouter
-30-  oerWouter:
Zo langzamerhand begin ik te begrijpen dat mensen in dit land het recht in eigen hand willen nemen. Ik zat er niet ver naast met mijn voorgevoel over die directeur:
http://www.at5.nl/artikelen...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.