Home > > Droge voeten

Droge voeten

Rob Zwetsloot

Houden we in Amsterdam droge voeten? Dat is maar zeer de vraag. Krijgen we hier meer overstromingen? Zou zomaar kunnen. Onder water staande straten, pleinen en tunnels? Heel goed mogelijk. Jaarlijks periodes met hoog water zoals in Bangla Desh of Venetië? Ik maak de daar ernstig zorgen over.
Vanaf het centraal Station in Amsterdam loopt de Zeedijk. Aangelegd om de stad tegen het wassende water te beschermen. Via de Hoogte Kadijk, en de Zeeburgerdijk loopt dit waterwerk door tot aan Muiden. De stad heeft een ingenieus systeem van waterbeheer. Grachten, kanalen, sluizen, riolen, dijken. Daar zijn allerlei vakmensen continu mee bezig. Ingenieurs. Deskundigen. Techneuten. Zodat we Droge voeten houden.

En waarom maak ik me dan zorgen? Vanwege de waterschapsverkiezingen op 18 maart. De politiek wil namelijk grip op het waterbeheer. Parlementje spelen. Baantjesjagen. Politieke spelletjes spelen. Machtsmisbruik. Corruptie. Onterechte onkostendeclaties. En dan de onvermijdelijke domme beslissingen. Onverantwoordelijke bezuinigen. Privatiseringen door de voeren. Alle techneuten met onnozele ideeen voor de voeten lopen. Onze droge voeten vanwege politiek gewin onder water zetten. Zodat Amsterdam net als Venetië en Bangla Desh wordt. Door incompetente, ijdele en domme politici. Kan de Watergraafsmeer weervollopen met water.
En dan heb ik nog niet eens over bekende massahysterieonderwerpen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en zwakke dijken.

Geloof me, onze droge voeten zijn veel te belangrijk om aan politici over te laten . Ik geloof op dat gebied liever in techneuten, deskundigen, vakmensen. Weg met die waterschapsverkiezingen en de bijbehorende klasse van marginale politici.
Ik woon gelukkig op de eerste verdieping, zodat ik de toekomst vanuit mijn raam in mijn boot kan stappen.


zes reacties op "Droge voeten"

Herbert
-1-  Herbert:
Je zet het wel sterk aan. Politieke partijen doen al langer mee in de waterschappen.
Waterschappen doen wat meer dan alleen dijken onderhouden. Ze zorgen ook voor de waterkwaliteit en de peilhoogte. En in veel gevallen ook nog wegbeheer. En daar kunnen belangen botsen.
In bijvoorbeeld Waterland moet je een hoog waterpeil hebben om de natuur zijn gang te laten gaan. Boeren willen een lager peil hebben om hun vee te kunnen weiden.
Ook zijn de verschillen tussen de boer (onbebouwd) en de inwoners (bebouwd) groot. Dat is dus een wankel evenwicht.

Overigens waren de gevolgen van de watersnood van 1953 zo groot omdat de dijken en waterlopen zwaar verwaarloosd waren. Dat was al in de jaren '30 bekend. De boeren gingen voor hun korte termijn belangen en hoefden dus minder belasting te betalen. Met alle gevolgen van dien.

Waterschappen kunnen ook niet zomaar de belasting verlagen en daardoor minder onderhoud plegen. De provincie en het Rijk hebben aanwijzingsbevoegdheden.
Suffie
-2-  Suffie:
Het leuke van AC is dat er artikelen op tegenkomt die een breed spectrum aan stromingen en zienswijzes vertegenwoordigen. En waarom ook niet, iedereen mag tenslotte een mening hebben...

Met dit stuk kan ik echter helemaal niets. Vrij samengevat: waterbeheersing is goed, maar niet door de politiek, want de politiek is k*t, geïllustreerd door totaal irrelevante gemeenplaatsen en impliciete beschuldigingen van incompetentie, corruptie en nepotisme die geen enkele correlatie met waterbeheer hebben. Ik trek dat niet zo goed.

In het verleden zijn er wel meer discussies geweest over het al of niet vermeende wringen tussen politiek en ons waterhuishouden, onder meer bij de vorige waterschapsverkiezingen toen men zich terecht afvroeg of onze veiligheid met betrekking tot het water nu onderhevig moest zijn aan beleid, of een kwestie van technisch onderhoud moest blijven. Die discussies gingen over feiten, belangen, begrotingen en het grote geheel.

Had nu weer mogen plaatsvinden, maar dan niet aan de hand van een paar wiki-weetjes, gevolgd door een reeks nietszeggende, paleo-anarchistische spandoekkreten. Wederom jammer....
JohnN
-3-  JohnN:
De badinerende toon van Zwetsloot maakt de lezer duidelijk dat alles eventjes heel dik wordt aangezet. Dat betekent niet dat er in essentie geen nadenkertjes in verpakt zitten.
Het commentaar van Herbert en Suffie lijkt uit een andere wereld te komen, de ambtelijke wereld die a.h.w. op de andere oever staat te roepen.
Het valt echter niet te ontkennen dat politieke (des)interesse vaak tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ik wil niet meteen 1953 erbij slepen, Nederland had het in 1946-1952 druk genoeg met puinruimen. In andere landen zien we echter voorbeelden waar geen excuses voor het grijpen ligt. Zie New Orleans, New York en Venetië om maar een paar voorbeelden te noemen. De Club van Rome stond begin jaren 80 al te roepen dat de wereld zich moet voorbereiden op ongekende watervloeden.
Natuurlijk is er in de jaren sindsdien al heel wat gebeurd, zeker in NL wat de veiligheid betreft. Politieke invloed in de Waterschappen is er nu al en dat stuurt de afweging van belangen die bij elke besteding en maatregel aan de orde komt. In de glorietijd van het CDA was het vooral het boerenbelang dat het vaakst voorop stond. De waterschapsbelangen zijn het best in goede handen bij een onafhankelijk neutraal lichaam, zoals ook in de rechtspraak het vonnis wordt geveld door onafhankelijke rechters. Anders dreigt het gevaar van herleving van oude tijden: de armoe laag in het veen, de rijkdom hoog en droog op het zand.
Herbert
-4-  Herbert:
@JohnN Het waterschap is niet te vergelijken met een rechtbank. Het is een overheid die besluiten neemt. Op grond van beleid. En bij die besluiten zijn er gevolgen voor inwoners. En onbebouwd heeft nog steeds meer macht dan bebouwd. Terwijl bebouwd veel meer belasting betaalt.
En daarbij geldt: "No taxation without respresentation."

1953 noem ik er juist bij omdat 20 jaar eerder al gemeld werd dat de dijken en waterlopen slecht onderhouden waren. Juist vanwege het eigenbelang van de boeren. Terecht of niet terecht, het is wel een feit. Bebouwd had niets te zeggen in die tijd.
En vanaf dat moment zijn waterschappen ook gaan fuseren. Er waren waterschappen die maar enkele hectares groot waren en amper kennis hadden van beheer.
JohnN
-5-  JohnN:
@Herbert: kennis en deskundigheid is niet exclusief verbonden aan personen afkomstig uit politieke kweekvijvers en netwerken. Ik gruw van al te groot gefuseerde waterschappen bevolkt door baantjesjagers die zich beroepen op hun mandaat verkregen bij verkiezing. Dat is even onwenselijk als te klein en incompetent.
Herbert
-6-  Herbert:
@JohnN, maar dat zeg ik toch ook niet. Iedereen kan meedoen. Vroeger kon je alleen meedoen als onbebouwd of bebouwd en bij bebouwd moest je ook nog eens eigenaar zijn. Dus sloot je heel veel mensen bij voorbaat uit.

Dat die waterschappen zijn gefuseerd tot grote waterschappen is een groot voordeel. Vroeger waterde waterschap A op de van B en die weer op C. Met als gevolg dat C ineens een hoop water te verstouwen kreeg die hij niet kon bergen.
Nu hebben de waterschappen een veel logischer gebied, die van het stroomgebied. Zoals je hier kan zien: http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_..)#mediaviewer/File:2015-NL-Waterschappen-prov-1250.png En dat maakt waterbeheer en -beheersing een stuk eenvoudiger.

En verder hebben waterschappen relatief weinig personeel in dienst.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.