Home > > Proef met 24-uur open winkels is niet goed voor stad in balans

Proef met 24-uur open winkels is niet goed voor stad in balans

Etalage

Het college maakte bekend dat een proef met 24-uurs openingstijden wordt uitgevoerd in het hart van het toeristische centrumgebied. De Verordening winkeltijden Amsterdam regelt de vrijstellingen en ontheffingen op basis van de Winkeltijdenwet. Amsterdam wil meer ruimte bieden voor ondernemers. Zo wordt de procedure voor ontheffing op de Verorde­ning winkeltijden Amsterdam eenvoudiger en komt er ruimte voor experimenten.

In eerdere plannen werd aangegeven dat de plannen niet gelden voor postcodegebied 1012. En, de vraag is of onder druk van de Wallenondernemers, de proef straks ook niet moet worden uitgebreid naar postcodegebied 1012; gelijke monnikken, gelijke kappen toch?

Wassen neus

Het verruimen van winkeltijden in het Centrum druist in tegen het gemeentelijke beleid voor meer 'stad in balans'. Het toch al veel te drukke centrum wordt hiermee één groot 24-uurs pretpark. Experimenten kunnen maar al te gauw staand beleid worden en de beloofde ‘monitoring’ is een wassen neus als er vooraf geen concrete, meetbare resultaten zijn bepaald en geen nul-meting is gedaan. We kennen de lessen van de andere 'freezones' in Amsterdam nog niets een.

Het is een onverstandig idee: de handhaving hierop stopt om 23.00 uur en er is nu al veel te weinig capaciteit voor handhaving in het centrum. Het toestaan van winkels in het centrum om 24 uur open te zijn draagt niet bij aan het oplossen van de problemen die er nu al zijn bij de handhaving in centrum.

Druk op huurprijzen

Het bestuur van de BIZ van Dam tot Stopera vreest dat met de oprekking van de winkeltijden, de positie van de zittende zich nog wel onderscheidende winkeliers die de moeite waard zijn om te bezocht te worden door bewoners, dagjesmensen en toeristen, verder wordt aangetast. De ‘laagwaardige’ aanbieders zullen waarschijnlijk gretig gebruik gaan maken van de verruiming van de openingstijden, terwijl het voor de bijzondere winkel en horeca geen voordeel biedt en het veelal technisch onmogelijk is om tegen deze druk op te boksen. Verder vrezen de ondernemers een verder opdrijvend effect van de huren die momenteel al zeer snel stijgen en bijna al niet meer op te brengen zijn door de door ieder zo gewenste ’leuke’ gevarieerde winkels en restaurants in de binnenstad.

Beschamende zaak

De effecten, en geleerde lessen elders, zijn niet onderzocht. Ervaringen met 24-uurs winkels in onder meer de stadscentra van onder meer Sydney, Antwerpen, Madrid en Barcelona zijn negatief; de winkels fungeren als officieuze horeca na sluitingstijd van de officiële horeca en leiden tot veel overlast. Dit is niet echt zorgvuldig en had mogelijk problemen kunnen voorkomen.

Het is een beschamende zaak dat het college de proef ondanks veel bezwaren daartegen gewoon doorzet. Het besluit houdt geen rekening met de belangen van de bewoners in de binnenstad. Dat er 24 uur per dag winkels nodig zijn voor bewoners is nergens aangetoond. Het is teleurstellend besluit dat het college klaarblijkelijk niets heeft geleerd van alle lessen uit de afgelopen 3 jaar ‘stad in balans’.


drie reacties op "Proef met 24-uur open winkels is niet goed voor stad in balans"

Suffie
-1-  Suffie:
Terecht stuk in Het Parool: hoe zit het met de openbare orde? We hebben al zo lekker veel agenten en handhavers. Hoeveel daarvan gaan we naar de nacht halen?
JohnN
-2-  JohnN:
''Amsterdam wil meer ruimte bieden voor ondernemers.'' Nog meer?
Deze invulling lijkt op: meer ruimte bieden aan hoodies en bontkraagjes op snelle scooters in de uren dat handhaving tot dichtbij het nulpunt is gedaald. Staan die experiment voorstanders wel ergens bij stil of doen ze maar wat? De OVOA zegt dat het veiligheidsgevoel ermee gebaat is. Ja, ja, zodra we ''gevoel'' erbij halen is oeverloos geouwehoer binnen bereik.
Walther
-3-  Walther:
Inmiddels staat projectplan on line. Er is wel sprake van monitoring op basis van concrete criteria.
Maar, de proef met 24-uurs winkeltijden in de binnenstad kost de gemeente 400.000 euro! Was dat wel begroot?
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/doc..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.