Home > > Uitkrant verwaarloost kerntaak

Uitkrant verwaarloost kerntaak

Rob Zwetsloot

Hoewel het helemaal tegen mijn karakter ingaat wil ik hier toch even een potje klagen.
Meestal ben ik de vrolijkheid zelf en het zonnetje in huis.
Maar er zijn grenzen.
Ik heb een klacht over de Amsterdamse Uitkrant, het blad waarvan ik verwacht het me zal gidsen door het overstelpende cultuuraanbod van de stad.
Een serieuze klacht.
Een klacht die gaat over domheid, luiheid of welbewuste slechtheid.

De Amsterdamse uitkrant is de afgelopen jaren verworden tot een reclameblad met melige rubrieken, columns vol onnozel gebabbel en tips voor zogenaamd hippe restaurants en trendy winkeltjes.
Wel handig, dan weet ik in ieder geval waar ik niet heen moet gaan.
Want alles wat hip, modern, trendy en echt van deze tijd is mijdt ik als de builenpest.
Dat is een stuk goedkoper.
Maar daar gaat het me niet om.
Dat zal me worst wezen.
Ze doen maar wat ze niet laten kunnen.

Er is iets veel ergers aan de hand met die uitkrant.
Ze verwaarlozen hun kerntaak, het geven van adequate informatie over culturele hoogtepunten in Amsterdam.
Daarin schieten ze schromelijk tekort.
In dit filmpje geef ik twee voorbeelden van bijzonder belangrijke informatie over het Tropen- en Joods historisch museum die in de Uitkrant van november 2017 ontbreekt.
Het is schandalig, het is ontluisterend, het is diep droevig en het is maar dat U het weet.


acht reacties op "Uitkrant verwaarloost kerntaak"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Mocht de heer Zwetsloot wellicht vrienden bij de redactie van Amsterdam Centraal hebben, dan zouden deze de "auteur" een grote dienst bewijzen als ze een poging zouden gaan wagen de beste man tegen zichzelf in bescherming te nemen.
JohnN
-2-  JohnN:
Nou nou, Milena, niet zo hard. Onze Zwetser koesteren we als een beschermde diersoort. En ik verzeker je: hij is echt ongevaarlijk. Voor zichzelf noch voor zijn medemensch. Dat zwaaien met zijn handen is gewoon een onschuldige dwangneurose.
Arnoud
-3-  Arnoud:
@Milena: Ik vind dat je nogal overdrijft. De stukken zijn geschreven in een bepaalde stijl, een klaagstijl, een mopperstijl, zo je wilt. Dat kun je wel of niet leuk vinden, maar je moet het ook niet allemaal te ernstig nemen. Misschien moet je er eens met andere ogen naar kijken. De oplettende lezertjes kunnen namelijk in bovenstaand stuk ook de nodige zelfspot ontdekken (zoals dat hij nooit klaagt). Zwetsloot vertolkt bij uitstek de Amsterdamse mentaliteit van klagen en zeiken. Je moet het allemaal alleen wat luchtiger oppakken.
Hij lokt dikwijls veel reacties uit, hetgeen ook weer de nodige discussie losmaakt.
Ondertussen staat Rob Zwetsloot onder ingewijden al jarenlang bekend als kenner van de Amsterdamse politiek. Hij heeft vele politici al voor zijn microfoon gehad. Hij is zeer links geëngageerd en betrokken bij de onderkant van de samenleving. Hij doet dat op een onconventionele manier. Dat waardeer ik wel in hem.
Misschien zijn dingen soms te zwaar aangezet of te futiel om aandacht aan te besteden, maar toch zit er altijd een kern in die wel tot nadenken stemt of op zijn minst de mensen scherp houdt.
Ik ben het niet altijd met hem eens, maar dat kan hier allemaal. Ik heb hem 1 keer ontmoet en ik vind hem een beminnelijk en gedreven mens. Laat hem hier dus lekker zijn ding doen.
Milena Tsareva
-4-  Milena Tsareva:
"Misschien zijn dingen soms te zwaar aangezet of te futiel om aandacht aan te besteden..."

Dat mag een understatement heten.
Ronald M.Offerman
-5-  Ronald M.Offerman:
Ik lees en mag hem graag en hij heeft vaak een goed punt.
JohnN
-6-  JohnN:
De titel van Rob's stuk duidt de kern van zijn wat breed uitgemeten betoog.
Zijn verwijt is dat de Uitkrant willekeurig evenementen belicht en andere negeert. Dat lijkt ernstig.
Ik kan het niet beoordelen want ik graai alleen maar zo af en toe een blad mee. Maar als het waar is dan is dit een ernstig verwijt. De advertenties moeten niet het doel in plaats van het middel worden. Dat proces voltrekt zich al op teveel terreinen.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
Hij heeft best een goed punt in algemene zin. We hebben als maatschappij totaal de verkeerde afslag genomen wat betreft marktwerking en commercialisering en zijn nooit meer omgekeerd. Dat kan nu ook niet meer. We denken elke keer het eindpunt in dit proces te hebben bereikt, maar moeten steeds opnieuw constateren dat er geen eindpunt is. Zo is het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen weer een mooi voorbeeld van hoe het m.b.t. marktwerking, commercie, vriendjes op de goede plek, oneerlijke concurrentie, graaicultuur en corruptie altijd toch nog weer erger kan. Wat JohnN in iets andere bewoordingen ook al schrijft: de inhoud, de kern van de zaak, is niet meer belangrijk. Het marketingcircus eromheen is de essentie geworden... of misschien wel belangrijker geworden dan dat. Ik krijg tegenwoordig zelfs wel eens het idee dat marketing of commercie niet meer rondom een programma, object of evenement gebouwd worden, maar dat de marketingconcepten eerst neergezet worden en programma's, objecten of evenementen er later bij gemaakt of verzonnen worden. Bijzaak is hoofdzaak geworden en andersom. Maar om nou zo te keer te gaan dat iets dergelijks zich nu voltrekt bij de Uitkrant, dat doet kinderachtig aan en wekt bij mij zelfs een gevoel van medelijden op. Vandaar dat ik in reactie 1 ook de hulp van de redactie inroep om de heer Zwetsloot tegen zichzelf in bescherming te gaan nemen. Hij bedient zich van een onterechte, zeer overdreven en daarmee uiteindelijk zelfs irritante verontwaardiging. De hand- en armgebaren in de video doen hier ook zeker geen goed aan. Had de heer Zwetsloot soms gedacht dat het commercieleed het plaatselijke uitkrantje wel bespaard zou blijven dan?
JohnN
-8-  JohnN:
Kijk en zo komen aanleidingstekst en commentaren toch weer samen tot een overzichtelijk geheel.
Zo zie ik het graag.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.